Tầm quan trọng của các biện pháp khuyến khích đầu tư

19/09/2022
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Pháp luật không đưa ra những quy định bắt buộc các nhà đầu tư phải có một số lượng vốn lớn mới có thể tham gia vào thị trường, nhưng có thể thấy lượng vốn trên thực tế mà một nhà đầu tư có thể đầu tư vào một dự án là khá lớn. Từ những đặc điểm này của đầu tư trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện đại, mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư chính là môi trường đầu tư.

1- Mối quan hệ giữa các biện pháp khuyến khích đầu tư và môi trường đầu tư

Nói đến hoạt động đầu tư trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, tuy pháp luật không đưa ra những quy định bắt buộc các nhà đầu tư phải có một số lượng vốn lớn mới có thể tham gia vào thị trường nhưng có thể nói, lượng vốn trên thực tế mà một nhà đầu tư có thể đầu tư vào một dự án là khá lớn. Điều này xuất phát từ thực tế là khả năng tiến hành thành công những dự án trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay giữa các nhà đầu tư. Từ những đặc điểm này của đầu tư trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện đại, mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư chính là môi trường đầu tư.

Bên cạnh việc phải chi một nguồn vốn lớn, đầu tư trong điều kiện hiện nay, các nhà đầu tư phải chấp nhận vấn đề thu hồi vốn chậm và thời điểm có thể bắt đầu thu lợi nhuận từ việc đầu tư còn chậm hơn nữa. Sự lựa chọn môi trường đầu tư mới đầu chỉ dừng lại ở độ tin cậy của môi trường ấy như về vấn đề an toàn đối với vốn đầu tư, vấn đề ổn định về mặt chính sách đầu tư để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể yên tâm tiến hành dự án, ít nhất là đến thời điểm thu được một lượng tiền lãi nhất định.

Có thể nói, những biện pháp khuyến khích đầu tư được Nhà nước Việt Nam ban hành trong thời gian gần đây đã làm tăng đáng kể lượng vốn đầu tư đổ vào nền kinh tế. Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Nhất là đối với  đầu tư trong nước, sau khi Nhà nước bãi bỏ quy định về vốn pháp định, số lượng vốn đầu tư để thành lập các doanh nghiệp không vì thế mà giảm đi, thậm chí ngày càng tăng. Đối với đầu tư nước ngoài, số lượng vốn đầu tư trực tiếp tăng mạnh, số vốn trung bình của từng dự án cũng tăng. Đặt trong hoàn cảnh đó, biện pháp tốt nhất để Việt Nam có thể cạnh tranh được với các nước khác trong khối ASEAN đó là việc phải nhanh chóng giảm các chi phí liên quan đến đầu tư, đưa ra nhiều hơn nữa những ưu đãi về thủ tục đầu tư, thuế, các vấn đề tài chính khác nhằm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest

2- Mối tương quan các biện pháp khuyến khích đầu tư

Trong mối tương quan về đầu tư ở Việt Nam cũng như ở các nước khầc, đối với hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài, có thể khẳng định rằng giữa các biện pháp khuyến khích đầu tư và môi trường đầu tư có mối liên hệ bền chặt. Mối liên hệ đó được thể hiện cụ thể qua một số mặt sau:

Thứ nhất, các biện pháp khuyên khích đầu tư và môi trường đầu tư không thể tách rời nhau khi đánh giá khả năng thu hút vốn trong và ngoài nước của một quốc gia nhất định. Khuyến khích đầu tư chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên môi trường đầu tư.

Thứ hai, các biên pháp khuyên khích đầu tư là cơ sở để tạo ra môi trường đầu tư tốt. Sự ổn định, nhất quán và mở rộng những ưu đãi đối với nhà đầu tư luôn luôn tỉ lệ thuận với sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Khuyến khích đầu tư tạo ra sức cạnh tranh đáng kể cho môi trường đầu tư khi môi trường này đã là môi trường ổn định và có những cam kết bảo đảm đầu tư.

Thứ ba, môi trường đầu tư tốt, đến lượt nó, quay trở lại giúp cho nhà nước có nhiều điều kiện để cải thiện các biện pháp khuyến khích đầu tư. Sở dĩ có thể khẳng định như vậy là vì, bản thân môi trường đầu tư tốt sẽ đón nhân được ngày càng nhiều những nguồn vốn trong nước cũng như ngoài nước. Trong quá trình quản lí việc thực hiện các dự án đầu tư này, Nhà nước sẽ nắm bắt được những nhu cầu phát sinh từ thực tế của các nhà đầu tư hoặc các nhà đầu tư sẽ tự bộc lộ những mong muốn của mình, từ đó Nhà nước có thể bổ sung và hoàn thiện hơn nữa hệ thống những biện pháp khuyến khích đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

3- Vai trò của các biện pháp khuyến khích đầu tư

[a] Thu hút vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài

Khuyến khích đầu tư để thu hút vốn đầu tư, đây là mục đích lớn nhất của bất cứ quốc gia nào khi đặt ra những ưu đãi đầu tư. ở Việt Nam, đối với đầu tư trong nước, khuyến khích đầu tư có nghĩa là tạo điều kiện và mời chào các nguồn vốn trong dân cư đổ vào nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích các nhà đầu tư trong nước đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp, Nhà nước Việt Nam còn nhấn mạnh chủ trương khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vốn vào những địa bàn, lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm, phù hợp với hưởng phát triển của cả nền kinh tế.

Theo đó, các doanh nghiệp, thuộc đối tượng được khuyến khích hoặc đặc biệt khuyến khích đầu tư sẽ được hưởng những ưu đãi liên quan đến tài chính, trong đó quan trọng nhất là những ưu đãi về mức thuế suất thấp, ưu đãi liên quan đến thủ tục hành chính và các ưu đãi khác. Nhờ chính sách ưu đãi này mà dòng vôh trong dân cư sẽ đổ vào nền kinh tế, trohg đó những địa bàn, lĩnh vực thu hút được nhiều vốn nhất đó là những địa bàn, lĩnh vực nằm trong danh mục khuyến khích đầu tư.

[b] Nhà nước chủ động cơ cấu lại nền kinh tế thông qua việc ban hành và áp dụng các biện pháp khuyến khích đầu tư

Nhìn vào các biện pháp khuyến khích đầu tư của các nựớc trong khu vực, thấy rõ, khuyến khích đầu tư không có nghĩa là đưa ra một vài khẳng định chung chung về việc các nhà đầu tư sẽ được đối xử một cách ưu đãi mà khuyên khích đầu tư phải là những cam kết ưu đãi cụ thể, rõ ràng. Khuyến khích đầu tư cũng không phải là đưa ra những ưu đãi đồng đều cho việc đầu tư vào tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế mà bao giờ cũng có những cấp bậc, mức độ khuyến khích khác nhau giữa các ngành, lĩnh vực. Vì thế, đối với các dự án đầu tư, không phải nhà đầu tư có quyền đầu tư vào tất cả các ngành nghề và lĩnh vực với những điều kiện đầu tư như nhau mà có những lĩnh vực, ngành nghề, khi đầu tư vào, các nhà đầu tư phải chịu ràng buộc bởi một số quy định như vấn đề vốn pháp định, hoặc giấy phép đầu tư.

[c] Tạo ra sự đồng bộ của hệ thống pháp luật đầu tư, phù hợp vói thông lệ quốc tế

Trong những cố gắng để có thể hoà nhập được với nền kinh tế thế giới và khu vực, hoàn thiên hệ thống pháp luật đầu tư cũng là một đóng góp không nhỏ. Chỉ riêng nói đến đầu tư nước ngoài, Nhà nước đưa ra các biện pháp khuyến khích không chỉ có ý nghĩa tạo ra những lợi thế cạnh tranh để thu hút được nhiều vốn đầu tư so với các nước khác mà thật ra, việc đưa ra những ưu đãi, xét trên một góc độ nào đố, là bắt buộc. Mỗi một quốc gia đều có những đối tác thương mại của mình, đó là chưa kể đến xu hướng hiện nay, hầu hết các quốc gia đều tham gia vào một hay nhiều nhóm hoặc tổ chức mang tính chất thương mại nào đó.

Việc hợp tác quốc tế trên nền tảng thương mại dẫn đến một loạt các vâh đề cần giải quyết trong nôi bộ từng quốc gia, với mục đích đầu tiên là để quốc gia ấy có thể tiến hành các hoạt động thương mại một cách phù hợp nhất với tập quán kinh doanh của mình và phù hợp với tiêu chí phát triển chung của đối tác thương mại quốc tế hoặc của cả nhóm quốc gia mà mình là thành viên. Một trong những vấn đề cần giải quyết chính là hoàn thiện hệ thống pháp luật thương mại sao cho vừa đáp ứng được yêu cầu quản lí của mỗi quốc gia, vừa phù hợp với quy ước của nhóm quốc gia. Trong bối cảnh đó, khuyến khích đầu tư cũng giống như các vấn đề khác liên quan đến đầu tư đều cần được hoàn thiện sao cho ranh giới của các vấn đề này giữa các quốc gia hầu như không còn nữa.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Tầm quan trọng của các biện pháp khuyến khích đầu tư được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Tầm quan trọng của các biện pháp khuyến khích đầu tư có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Tầm quan trọng của các biện pháp khuyến khích đầu tư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.14596 sec| 972.633 kb