So sánh các loại hợp đồng đầu tư BTO - BT - BOT

19/09/2022
Trần Thu Thủy
Trần Thu Thủy
Tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, có các loại hợp đồng đầu tư kinh doanh xây dựng chính: Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (Hợp đồng BTO), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT), Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (Hợp đồng BOT). Mỗi loại hợp đồng có những chức năng riêng biệt, phục vụ cho những mục đích đầu tư khác nhau.

1- Khái niệm các loại hợp đồng đầu tư

Hợp đồng BOT: là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.

Hợp đồng BTO: là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

Hợp đồng BT: là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thoả thuận trong hợp đồng BT.

Xem thêm: Dịch vụ Luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest.

2- Điểm giống nhau của các loại hợp đồng đầu tư

Cả 03 hình thức hợp đồng đầu tư trên đều có những điểm giống nhau, đó là:

[a] Chủ thể ký kết hợp đồng sẽ bao gồm một bên là nhà đầu tư và bên còn lại là cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

[b] Là hai chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật đầu tư, điều này giúp cho các hợp đồng đầu tư cân bằng. Sẽ có lợi cho các nhà đầu tư và cũng mang lại sự phát triển cho đất nước. Các nguồn vốn sẽ được sử dụng dưới sự quản lý của nhà nước. Một phần nào đó sẽ làm nguồn vốn có hiệu quả cũng như tránh tình trạng có những vi phạm nghiêm trọng;

[c] Đều là các hình thức đầu tư theo hợp đồng đầu tư, đối tượng của hợp đồng đó là những công trình xây dựng và kết cấu hạ tầng được Nhà nước khuyến khích thực hiện;

[d] Hình thức hợp đồng đều phải được lập thành văn bản và tuân theo những nội dung được quy định tại Bộ Luật Dân sự hiện hành;

[e] Việc triển khai 03 hình thức hợp đồng trên đều phải thông qua đấu thầu. Và Chính phủ sẽ đưa ra quy định về đấu thầu cho từng loại công trình dựa trên Luật Đấu thầu của Việt Nam.

Đấu thầu công khai sẽ tuyển chọn đơn vị thực hiện đáp ứng đủ điều kiện thực thi hợp đồng. Cho dù được thực hiện theo bất kỳ hình thức nào thì công trình vẫn chịu sự giám sát chất lượng từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mọi quy định về thu phí hay thời gian sẽ tuân thủ theo sự thoả thuận và thống giữa 2 bên ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Tại Việt Nam, các công trình triển khai theo hợp đồng BOT hay BTO ngày càng nhiều. Các hình thức này ra đời sẽ giúp giải toả không ít áp lực về ngân sách đầu tư xây dựng cho Chính phủ. Đồng thời, việc chọn lựa các đơn vị nhà thầu tư nhân trong và ngoài nước đủ năng lực đấu thầu và thu phí sẽ giúp quá trình cạnh tranh chất lượng diễn ra mạnh mẽ. Từ đó mở ra điều kiện tốt nhất về các công trình cơ sở hạ tầng cho người dân.

Hiện nay, các công trình thực hiện theo hình thức BOT, BTO, BT nhiều nhất đó là các công trình giao thông như đường bộ, đường hầm,… Có một số ít công trình được thực hiện cho việc đầu tư du lịch, giải trí ở những vùng có điểm du lịch nổi tiếng. Và hầu như ở các địa phương có điều kiện kinh tế phát triển hay vùng kinh tế lớn đều có các công trình BOT, BTO và BT được thực thi.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest.

3- Điểm khác nhau của các loại hợp đồng đầu tư

[a] Nội dung của hợp đồng:

Hợp đồng BOT: Là hợp đồng dự án bao gồm: sự thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc xây dựng, kinh doanh và chuyển giao công trình cho Nhà nước Việt Nam. Nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng công trình và phải bàn giao công trình đó cho Nhà nước.

Hợp đồng BTO: Là loại hợp đồng đầu tư quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc thực hiện cả ba hành vi xây dựng, kinh doanh, chuyển giao nhưng trong hợp đồng BOT thứ tự thực hiện các hành vi này là các thỏa thuận cụ thể của mỗi bên để thực hiện hợp đồng dự án lại có một số điểm khác.

Hợp đồng BT: Nội dung hợp đồng đầu tư này chủ yếu là nghĩa vụ của Nhà đầu tư phải thực hiện chỉ là xây dựng và chuyển giao công trình đó cho chính phủ mà không được quyền kinh doanh chính những công trình này.

[b] Thời điểm bàn giao công trình:

Hợp đồng BOT: Sau khi xây dựng xong, Nhà đầu tư được phép kinh doanh trong một thời hạn nhất định, hết thời hạn Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước VN.

Hợp đồng BTO: Loại hợp đồng đầu tư này quy định sau khi xây dựng xong, Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.

Hợp đồng BT: Giống như Hợp đồng BTO, sau khi xây dựng xong, Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.

[c] Lợi ích có được từ hợp đồng:

Hợp đồng BOT: Loại hợp đồng đầu tư này, lợi ích mà Nhà đầu tư được hưởng phát sinh từ chính việc kinh doanh công trình đó, chuyển giao không bồi hoàn công trình.

Hợp đồng BTO: Chính phủ dành cho Nhà đầu tư quyền được kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

Hợp đồng BT: Chính phủ tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thực hiện những dự án khác để thu hồi vốnlợi nhuận hoặc thanh toán cho Nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng đầu tư BT.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest.

0 bình luận, đánh giá về So sánh các loại hợp đồng đầu tư BTO - BT - BOT

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18227 sec| 957.602 kb