Các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế của nhà nước

08/09/2022
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Người nộp thuế (hoặc thuế trực thu hoặc thuế gián thu) được yêu cầu trích một phần của cải của họ để chuyển cho nhà nước mà không bị từ chối hoặc từ chối làm như vậy. Nhà nước nào cũng cần thu từ thuế để bảo đảm việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

1- Khái niệm về nguyên tắc đánh thuế

Nguyên tắc thuế nhà nước là hệ thống các nguyên tắc chỉ đạo quyết định phần lớn việc thiết lập hoặc bãi bỏ hệ thống thuế của một quốc gia và có tác động trực tiếp đến hoạt động của hệ thống thuế theo luật định.

Thuế đề cập đến lợi ích trực tiếp của người nộp thuế và nhà nước. Người nộp thuế (hoặc thuế trực thu hoặc thuế gián thu) được yêu cầu trích một phần của cải của họ để chuyển cho nhà nước mà không bị từ chối hoặc từ chối làm như vậy. Ngược lại, nhà nước nào cũng mong thu từ thuế để bảo đảm việc sử dụng nguyên vật liệu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Rõ ràng, việc truy thu tiền nộp thuế ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cả hai loại chủ thể.

Tiền đề là việc thu và nộp thuế phải đạt được mục tiêu vì lợi ích của cả hai bên đều đạt được hoặc được chấp nhận (bởi người nộp thuế), để trong suốt quá trình ban hành chứng từ thuế, quá trình này nhằm thu và Việc thanh toán cần phải được làm rõ và luật pháp cần phải làm rõ và quy định pháp luật.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán của Công ty Luật TNHH Everest

2- Các nguyên tắc đánh thuế 

Thứ nhất, đánh thuế cần bảo đảm công bằng.

Nội dung của nguyên tắc công bằng là tất cả những người chịu thuế đều phải nộp thuế và tất cả những người có cùng hoàn cảnh thuế đều được đối xử bình đẳng vì mục đích thuế. Với các điều kiện, vốn chủ sở hữu vẫn được đảm bảo. rằng nếu có các điều kiện khác nhau, các đối tượng khác nhau nhưng cùng loại, cần đối xử tương xứng với nhau.

Nguyên tắc công bằng cần được thể hiện trong toàn bộ hệ thống pháp luật thuế, vì đây không chỉ là nguyên tắc thuế nói chung mà còn là nguyên tắc cơ bản để xây dựng hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam. Hệ thống luật thuế luôn hướng tới sự công bằng và đảm bảo điều đó. Các đối tượng có điều kiện như nhau thì phải nộp các loại thuế như nhau. Mặt khác,
đối tượng được khuyến khích, ưu tiên khi đủ điều kiện được hưởng các chế độ ưu đãi thích hợp.

Thứ hai, đánh thuế cần đảm bảo sự cân bằng giữa người nộp thuế và nhà nước.

Nội dung của nguyên tắc này là thuế phải đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhưng không được để người nộp thuế rơi vào tình trạng đói nghèo. Đây là điều kiện tiên quyết quan trọng để duy trì sự “trung lập”. Nguyên tắc đảm bảo cân bằng lợi ích giữa nhà nước và người nộp thuế không có nghĩa là thuế được coi là sự chia sẻ lợi ích giữa nhà nước và người dân theo nghĩa thông thường Do không giáng đòn nặng vào người lao động.

Đó là bởi vì loại thuế này, dù là thuế gián thu hay trực thu, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến phần lớn dân số của xã hội: người lao động. Nhìn chung, đời sống lao động của người dân không được đảm bảo; nền kinh tế sẽ đình trệ một cách gián tiếp; Nguy cơ trốn thuế là rất tiềm ẩn, tuy nhiên, việc xác định cân đối lợi ích là điều không dễ dàng, đây cũng là một trong những yếu tố dễ dẫn đến thay đổi chính sách thuế.

Nguyên tắc cân bằng lợi ích của nhà nước và người nộp thuế có tầm quan trọng pháp lý lớn khi xác định nội dung cụ thể của pháp luật thuế; xác định cấu trúc của hệ thống thuế theo luật định. Ví dụ, việc xác định thuế suất và biểu thuế phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo các yêu cầu trên. Việc ban hành một loại thuế mới cũng được tính toán trên cơ sở thuế. tổng số tiền thuế mà người dân phải nộp trong hiện tại và tương lai, thu nhập của người dân trên tổng số thuế mà họ phải nộp. Điều đó không chỉ đến từ nhu cầu chi tiêu của Chính phủ.

Thứ ba, đánh thuế phải bảo đảm dễ hiểu và đạt hiệu quả.

Nội dung của nguyên tắc này là thuế phải rõ ràng, dễ hiểu đối với mọi đối tượng và ổn định, đồng thời hệ thống thuế phải được tổ chức sao cho nỗ lực quản lý và thu thuế không vượt quá nguyên tắc đảm bảo dễ dàng hiểu và hiệu lực là điều quan trọng khi ban hành văn bản luật thuế, văn bản giải thích và hướng dẫn cho các đơn vị thành viên.Tất cả mọi người phải dễ dàng hiểu được luật và được thực hiện trong một thời gian dài và ổn định. Mặt khác, khi đánh thuế, mối quan hệ giữa tổng doanh thu dự kiến ​​và chi phí thu và quản lý thuế dự kiến ​​cũng phải được xem xét.

Thứ tư, đánh thuế phải bảo đảm không xảy ra tình trạng một đối tượng tính thuế phải chịu một loại thuế nhiều lần

Nguyên tắc này yêu cầu hệ thống thuế theo luật định của một quốc gia phải "tách biệt" những phần của mặt hàng chịu thuế đã bị đánh thuế ở giai đoạn trước. Ngoài ra, hệ thống pháp luật về thuế giữa các quốc gia cũng phải tính đến khả năng các nhà đầu tư và công dân của quốc gia đó có đối tượng chịu thuế ở quốc gia khác. Ở Việt Nam, con đường này được thực hiện vào năm 1990. Theo hướng đổi mới, luật thuế được ban hành và thực hiện thống nhất cho mọi đối tượng nộp thuế. Nhà nước Việt Nam xác định các nguyên tắc pháp lý cơ bản trên là những yêu cầu xuyên suốt trong việc ban hành luật, tổ chức và điều hành thu thuế. Đã có nhiều luật thuế để thực hiện các nguyên tắc trên đã ban hành gần đây, nhưng có những quy định hoặc loại thuế cần được thay thế vì chúng không đảm bảo các nguyên tắc về thuế.

Xem thêm: Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự  của Công ty Luật TNHH Everest

3- Nội dung quyền thu thuế của nhà nước 

Xuất phát từ luận điểm cơ bản thuế gắn với nhà nước, điều đó cũng có nghĩa là bất kì nhà nước nào cũng có quyền thu thuế trong phạm vi cai quản của mình. Đây là một nội dung cực kì quan trọng của chủ quyền quốc gia - chủ quyền chính trị pháp lí đã được luật pháp quốc tế công nhận và tôn trọng. Quyền thu thuế của nhà nước là cơ sở quan trọng để nhà nước có thể ban hành một hệ thống các văn bản pháp luật thuế trong nước cũng như giải quyết các vấn đề quốc tế liên quan đến quyền thu thuế.

Nói chung, quyền thu thuế của nhà nước gắn với quyền lực chính trị của một quốc gia có chủ quyền: trên cơ sở toàn bộ không gian trong biên giới lãnh thổ của nước đó và công dân, cư dân của quốc gia có chủ quyền đó. Quyền thu thuế dựa trên yếu tố lãnh thổ (quyền theo lãnh thổ) cho phép nhà nước được quyền thu thuế đối với mọi đối tượng đủ điều kiện trên lãnh thổ quốc gia đó, không phân biệt loại chủ thể. 

Quyền thu thuế dựa trên yếu tố con người (quyền theo quốc tịch) cho phép nhà nước được thu thuế đối với mọi công dân của quốc gia đó, không phân biệt đối tượng này đang cư trú hay không cư trú trên lãnh thổ quốc gia. 

Việc nghiên cứu quyền thu thuế của quốc gia có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn các hoạt động kinh tế quốc tế ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng hơn. Bên cạnh đó các quyền cơ bản, nguyên tắc cơ bản của quốc gia và quốc tế vẫn luôn phải tôn trọng và thực hiện. Xét ở khía cạnh kinh tế, quyền thu thuế của nhà nước là cơ sở đảm bảo ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Xét ở khía cạnh lặp pháp, việc xác định đúng và áp dụng quyền thu thuế của nhà nước giúp cho nhà làm luật tránh được tình trạng bỏ sót nguồn thu hoặc không đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ của người nộp thuế.

Hiện nay nhiều nước trên thế giới đều đang áp dụng đồng thời cả hai quyền năng trên, chỉ có một số ít nước áp dụng một trong hai nguyên tắc đó. Bên cạnh đó, các quốc gia sử dụng uyển chuyển hai nguyên tắc này để áp dụng cho từng loại thuế cụ thể, đặc biệt đối với thuế thu nhập. Việc các quốc gia phổ biến lựa chọn áp dụng đồng thời cả hai quyền thu thuế sẽ dẫn tới khả năng gây ra những gánh nặng mới cho người dân (hiện tượng đánh thuế trùng). Giải quyết tình trạng trên, các quốc gia phải có những thỏa thuận nhằm tránh đánh thuế trùng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết Các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế của nhà nước được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết Các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế của nhà nước có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, cần ý kiến pháp lý hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế của nhà nước

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18582 sec| 970.281 kb