Chiến lược kinh doanh (Business strategy)

28/02/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Chiến lược kinh doanh vạch ra những cách thức cụ thể mà một tổ chức có kế hoạch định vị chính mình, đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cũng như phát triển trong một khoảng thời gian (tham khảo: University of York).

1- Khái lược về chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh (business strategy) vạch ra những cách thức cụ thể mà một tổ chức có kế hoạch định vị chính mình, đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cũng như phát triển trong một khoảng thời gian. Nó dựa trên các nguồn lực kinh doanh quan trọng khác, chẳng hạn như sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của tổ chức, để giúp vạch ra phương hướng và thực hiện các mục tiêu của tổ chức.

Chiến lược kinh doanh giúp củng cố các chiến lược quan trọng khác của tổ chức, ví dụ: chiến lược hoạt động chức năng - và giúp nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan khác hiểu rõ hơn về cách tổ chức lên kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình.

Một chiến lược kinh doanh thành công cũng đảm bảo rằng một tổ chức - bất kể đó là một công ty khởi nghiệp, một doanh nghiệp nhỏ hay một tập đoàn toàn cầu - duy trì được lợi thế cạnh tranh trên thị trường của mình. Nó giúp hướng dẫn việc ra quyết định, đặc biệt là về các vấn đề như ưu tiên kinh doanh và phân bổ nguồn lực.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

2- Vai trò quan trọng của chiến lược kinh doanh trong các tổ chức

Chiến lược kinh doanh thường đứng thứ hai sau chiến lược công ty của một tổ chức. Chiến lược công ty nhìn vào bức tranh lớn hơn – thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động, các thị trường mới có thể mang lại lợi nhuận khi tham gia và cách tốt nhất để đảm bảo sự phát triển của công ty. 

Chiến lược kinh doanh giúp đưa vào chiến lược công ty và đóng vai trò như một lộ trình giúp thực hiện chiến lược công ty. Đôi khi, nó cũng có thể phục vụ cho một chiến lược cạnh tranh, trong đó vạch ra các phương pháp củng cố vị thế trên thị trường của tổ chức, thu hút khách hàng khỏi đối thủ cạnh tranh và xác định các điểm bán hàng độc đáo trong thương hiệu cũng như các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức đó.

Đồng thời, các chiến lược chức năng và hoạt động sẽ được đưa vào chiến lược kinh doanh. Hai khuôn khổ này chịu trách nhiệm thực hiện một cách hiệu quả và hiệu quả các mục tiêu của tổ chức như đã nêu trong chiến lược công ty, cạnh tranh và kinh doanh.

Cũng cần lưu ý rằng, có một số chiến lược khác thường nằm trong chiến lược kinh doanh của tổ chức. Chúng có thể bao gồm:

(i) Chiến lược tiếp thị (marketing strategy);

(ii) Chiến lược giá (pricing strategy);

(iii) Chiến lược thương hiệu (brand strategy);

(iv) Chiến lược bán hàng (sales strategy);

(v) Chiến lược truyền thông (communications strategy);

(vi) Chiến lược quảng cáo (advertising strategy);

(vii) Chiến lược PR và truyền thông (PR and media strategy);

(viii) Chiến lược truyền thông xã hội (social media strategy);

(ix) Chiến lược xúc tiến thương mại (promotion strategy).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Sự khác biệt giữa chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh

Trong khi chiến lược kinh doanh đóng vai trò như một khuôn khổ chiến lược tổng thể trong một tổ chức thì kế hoạch kinh doanh lại chi tiết hơn, phác thảo các hoạt động và công việc hàng ngày. Một cách hiệu quả, kế hoạch kinh doanh là một trong những công cụ giúp đưa ra chiến lược kinh doanh.

Chiến lược kinh doanh cũng tách biệt với các mô hình kinh doanh, là những phương pháp được sử dụng để tạo ra doanh thu và tăng trưởng trong một doanh nghiệp. Ví dụ về mô hình kinh doanh bao gồm bán hàng trực tiếp, đăng ký và nhượng quyền thương mại.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

4- Năm câu hỏi mà một chiến lược kinh doanh cần có đáp án

Có năm câu hỏi chính mà một chiến lược kinh doanh cần trả lời để có ích cho hoạt động kinh doanh của mình:

(i) Tại sao tổ chức lại tham gia kinh doanh?

(i) Điểm bán hàng chính hoặc điểm mạnh cốt lõi của nó là gì?

(i) Khách hàng lý tưởng của nó là ai?

(i) Những ưu đãi nào mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng và lợi nhuận của công ty?

(i) Liệu khuôn khổ chiến lược này có giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình không?

Trả lời thỏa đáng những câu hỏi này có thể giúp doanh nghiệp tạo ra hoặc cải thiện giá trị thị trường, thiết lập hoặc nâng cao danh tiếng của mình và thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

5- Điều gì tạo nên một chiến lược kinh doanh tốt

Rất nhiều công việc diễn ra ở hậu trường trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh. 

Ban quản lý chiến lược, bao gồm các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp, cần phải tham gia và giúp thúc đẩy chiến lược mới phát triển. 

Điều này đòi hỏi sự phân tích sâu rộng – trong mọi lĩnh vực từ chuỗi cung ứng đến nghiên cứu thị trường, cũng như sự hiểu biết thấu đáo về vị thế và năng lực cạnh tranh của tổ chức. Điều này có thể được hiểu rõ hơn thông qua các công cụ đơn giản, chẳng hạn như phân tích hoặc mẫu SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Nguy cơ).

Các bên liên quan - chẳng hạn như các nhóm nhân viên - cũng cần được đưa vào quá trình phát triển để giúp đảm bảo sự thành công của nó.

Viện Quản lý Chartered (CMI) khuyến nghị nên phát triển một chiến lược tốt để:

(i) Linh hoạt (flexible),

(ii) Phản ứng nhanh (responsive);

(iii) Sáng tạo (creative);

(iv) Thách thức (challenging);

(v) Thực tế (realistic);

(vi) Tập trung (focused)

(vii) Hấp dẫn (engaging).

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest

6- Hoạch định chiến lược

Và để có hiệu quả, công tác hoạch định chiến lược cũng cần được triển khai phù hợp. Chúng tôi khuyến nghị các kỹ thuật triển khai như: 

(i) Đảm bảo rằng các kế hoạch phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của tổ chức,

(i) Xây dựng đội ngũ lãnh đạo hiệu quả,

(i) Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên dụng,

(i) Bố trí đủ nguồn lực ngân sách,

(i) Giao mục tiêu và trách nhiệm cho những người thích hợp,

(i) Sắp xếp các cơ cấu, quy trình và con người trong toàn tổ chức,

(i) Truyền đạt chiến lược,

(i) Xem xét và báo cáo tiến độ,

(i) Thực hiện các điều chỉnh chiến lược khi cần thiết,

(i) Phát triển văn hóa tổ chức hỗ trợ chiến lược.

Xem thêm: Thù lao luật sư và Chi phí pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

7- Các loại chiến lược kinh doanh

Có một số chiến lược kinh doanh khác nhau được sử dụng trong thế giới kinh doanh. Các ví dụ về chiến lược kinh doanh phổ biến bao gồm:

(i) Dẫn đầu về chi phí. Chiến lược kinh doanh dẫn đầu về chi phí tập trung vào việc đánh bại đối thủ cạnh tranh về giá. Ví dụ, các doanh nghiệp như Amazon tìm cách tăng hiệu quả hoặc giảm chi phí sản xuất để giá của họ thấp hơn giá của đối thủ cạnh tranh. Họ thường dựa vào tính kinh tế theo quy mô.

(ii) Sự khác biệt. Chiến lược kinh doanh khác biệt hóa làm nổi bật những đặc điểm độc đáo của sản phẩm, dịch vụ để nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.

(iii) Sự khác biệt tập trung. Sự khác biệt tập trung thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhắm mục tiêu vào thị trường thích hợp. Ví dụ: một công ty đồ chơi trẻ em thân thiện với môi trường có thể tiếp thị riêng cho các bậc cha mẹ có ý thức về môi trường. 

(iv) Tập trung chi phí thấp. Các chiến lược kinh doanh tập trung vào chi phí thấp cũng tương tự như các chiến lược khác biệt hóa tập trung, nhưng điểm khác biệt hóa của chúng là các sản phẩm và dịch vụ có chi phí thấp hơn. 

(v) Tích hợp chi phí thấp/khác biệt hóa. Chiến lược tổng hợp chi phí thấp/khác biệt hóa là nền tảng trung gian giữa chiến lược khác biệt hóa tập trung và chiến lược kinh doanh tập trung chi phí thấp. Đây thực sự là một mô hình kết hợp trong đó các sản phẩm khác biệt được bán ở mức giá thấp hơn mức trung bình.

(vii) Chủ nghĩa cấu trúc. Chiến lược kinh doanh theo chủ nghĩa cấu trúc là chiến lược được xây dựng dựa trên các chuẩn mực của thị trường và ngành hiện tại. Mọi thứ từ sản phẩm đến quy trình đều được cấu trúc dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và tiêu chuẩn ngành, đồng thời chiến lược kinh doanh được phát triển xung quanh cấu trúc này.

(viii) Sự phát triển. Chiến lược tăng trưởng phù hợp với những doanh nghiệp muốn tích cực mở rộng sang các thị trường mới và giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Trọng tâm của họ là tăng trưởng liên tục, tăng doanh thu và kinh doanh mới.

(ix) Giá hớt váng. Chiến lược hớt váng giá nhằm mục đích nhanh chóng thu lại chi phí ban đầu cho những hoạt động như sản xuất, chế tạo và tiếp thị. Các doanh nghiệp tính giá cao hơn mức trung bình cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ để nhanh chóng thu hồi chi phí và thường được áp dụng cho các tổ chức tung ra thị trường những sản phẩm độc đáo và sáng tạo lần đầu tiên.

(x) Sự mua lại. Chiến lược mua lại dựa vào việc mua lại và sáp nhập doanh nghiệp để phát triển một tổ chức. Lợi ích có thể bao gồm việc có được các kỹ năng và nhân viên có giá trị – bên cạnh các nguồn tài trợ và tài sản mới – cũng như tăng thị phần, giảm cạnh tranh và đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

8- Sự khác biệt chính giữa chiến lược phòng thủ và chiến lược tấn công

Một chiến lược kinh doanh tấn công nhắm vào các đối thủ cạnh tranh của tổ chức. Cho dù đó là thông qua mức giá thấp hơn, cạnh tranh hơn, cải tiến mới cho sản phẩm hoặc dịch vụ hay thậm chí là các kế hoạch tiếp thị tấn công trực tiếp vào đối thủ cạnh tranh, chiến lược tấn công nhằm mục đích chiếm thị phần lớn hơn.

Trong khi đó, chiến lược kinh doanh phòng thủ sẽ bảo vệ một tổ chức khỏi các đối thủ cạnh tranh. Nó nhằm mục đích truyền cảm hứng cho lòng trung thành của khách hàng và bảo vệ thị phần của mình, đồng thời sẽ sử dụng các chiến thuật như ưu đãi, sản phẩm độc quyền - hoặc thỏa thuận độc quyền với nhà cung cấp hoặc đối tác - cũng như dịch vụ khách hàng trên mức trung bình, để lôi kéo và giữ chân khách hàng cũng như duy trì vị thế cạnh tranh của mình.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

9- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Chiến lược kinh doanh (Business strategy) được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Chiến lược kinh doanh (Business strategy) có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Chiến lược kinh doanh (Business strategy)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18482 sec| 996.453 kb