Chiến lược nhân sự (Human resource strategy)

25/02/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Chiến lược nhân sự là một tập hợp các phương pháp nhân sự có tổ chức được thiết kế để hỗ trợ công việc đạt hiệu suất cao và thúc đẩy tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và mục tiêu của công ty. Nhân sự có thể tạo chiến lược cho một công việc hoặc một tập hợp công việc để giải quyết các nhu cầu cụ thể trong từng bộ phận. 

1- Khái lược về chiến lược nhân sự

Chiến lược nhân sự (Human resource strategy) là một tập hợp các phương pháp nhân sự có tổ chức được thiết kế để hỗ trợ công việc đạt hiệu suất cao và thúc đẩy tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và mục tiêu của công ty. Nhân sự có thể tạo chiến lược cho một công việc hoặc một tập hợp công việc để giải quyết các nhu cầu cụ thể trong từng bộ phận. 

Chiến lược nhân sự nhằm mục đích thúc đẩy sự thành công chung của doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy nhân viên cung cấp công việc chất lượng cao. Trong hướng dẫn của SHRM về chiến lược Nhân sự, Patrick M. Wright đã phác thảo ba yếu tố quan trọng mà chiến lược nhân sự thành công tập trung vào:

(i) Có cái gì đó. Nhân viên có thể cung cấp những kỹ năng, năng lực và khả năng gì?

(ii) Cảm thấy gì đó. Mức độ cam kết, gắn kết và động lực mà nhân viên của bạn thể hiện?

(iii) Làm việc gì đó. Nhân viên của bạn thể hiện năng suất như thế nào?

2- Vì sao chiến lược nhân sự lại quan trọng

Chiến lược nhân sự hướng dẫn các chuyên gia nhân sự đạt được các mục tiêu kinh doanh đồng thời phù hợp với các giá trị của công ty. Chiến lược này cho phép sử dụng hiệu quả ngân sách và quản lý hiệu quả các quy trình nhân sự. Việc thực hiện chiến lược nhân sự tập trung vào việc nuôi dưỡng cộng đồng, quyền tự chủ, sự liên kết giá trị giữa nhân viên và công ty và tăng trưởng nhân viên có thể tăng khả năng giữ chân, gắn kết, năng suất, hiệu suất và lợi nhuận. 

3- Kế hoạch chiến lược nhân sự

Kế hoạch chiến lược nhân sự sẽ vẽ ra một bức tranh về vị trí hiện tại của tổ chức và giúp xác định cách đạt được mục tiêu của bạn. Hãy cân nhắc sử dụng phân tích SWOT để giúp đánh giá các mục tiêu của tổ chức, tạo ra các mục tiêu mới và sắp xếp đúng người vào các vai trò tận dụng tốt nhất bộ kỹ năng của họ. Các kế hoạch chiến lược nhân sự cũng có thể giúp bạn xác định những vị trí mới sẽ tuyển dụng và những loại chương trình nào sẽ hỗ trợ nhân viên của bạn khi công ty bạn phát triển.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Everest

4- Lợi ích của việc hoạch định nguồn nhân lực chiến lược

Lập kế hoạch nguồn nhân lực chiến lược cho phép các công ty hình dung và tận dụng những thế mạnh hiện tại của họ và lường trước những thách thức trong tương lai. 

Một số lợi ích của việc hoạch định nguồn nhân lực chiến lược là: 

(i) Tăng lợi nhuận với phân bổ ngân sách mục tiêu, 

(ii) Giảm luân chuyển nhân viên; 

(iii) Tăng sự gắn kết và năng suất  của nhóm; 

(iv) Thu hút nhân tài hàng đầu 

5- Phương thức phát triển một chiến lược nhân sự hiệu quả

Các nhà lãnh đạo nhân sự có thể phát triển một chiến lược nhân sự toàn diện và năng động bằng cách: 

(i) Khắc ra thời gian để lập kế hoạch. Dành một số giờ tập trung để giải quyết các câu hỏi thích hợp, nghiên cứu các yếu tố bên ngoài và phác thảo chiến lược. Việc ghi lại các thông tin và mục tiêu cần thiết giúp mở đường thuận lợi hơn cho việc thực hiện chiến lược. 

(ii) Tạo một danh sách kiểm tra. Việc phát triển một kế hoạch chiến lược nhân sự có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp—có rất nhiều thông tin cần đưa vào một tài liệu toàn diện như vậy. Chia nhiệm vụ thành các danh mục nhỏ hơn bằng cách soạn thảo danh sách kiểm tra cho phép các chuyên gia nhân sự phát triển một chiến lược toàn diện với tất cả các thành phần thiết yếu.

(iii)  Phù hợp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác. Mọi chiến lược nhân sự thành công đều phải phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty. Trong thế giới làm việc luôn thay đổi ngày nay, cách tốt nhất là xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt và đặt con người lên hàng đầu nhằm thích ứng với những thách thức không lường trước được. 

(iv) Tạo dòng thời gian. Dòng thời gian nên xác định các mục tiêu mà các nhà lãnh đạo nhân sự hướng tới đạt được trong suốt cả năm và trong dài hạn. Việc thường xuyên đánh giá lại các mốc quan trọng có thể giúp các công ty đi đúng hướng trong khi điều chỉnh trước những thay đổi khó lường trên thị trường.

6- Thực tiễn tốt nhất để thực hiện chiến lược nhân sự

Không ai có thể dự đoán được thị trường và nhu cầu của công ty sẽ thay đổi như thế nào và thường xuyên như thế nào. Tuy nhiên, luôn chủ động có thể giúp bạn đi trước một bước và sẵn sàng xoay chuyển ngay lập tức. Những hướng dẫn này có thể giúp xây dựng chiến lược nhân sự chủ động.

Làm việc với các lãnh đạo công ty khác. Chiến lược nhân sự đóng vai trò là nền tảng của chiến lược kinh doanh lấy con người làm trung tâm và đòi hỏi sự hợp tác của nhân sự và các nhà lãnh đạo khác trong toàn tổ chức.

Đảm bảo ngân sách của bạn. Phân bổ ngân sách cho các chương trình nhân sự là rất quan trọng. Làm việc với nhóm tài chính của bạn để đảm bảo ngân sách và đảm bảo các chương trình của bạn có được sự hỗ trợ tài chính cần thiết để thành công. 

Liên tục xem xét chiến lược của bạn. Để theo kịp nhu cầu kinh doanh đang thay đổi, điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét chiến lược của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn xác định các yếu tố phải được cập nhật và điều chỉnh KPI khi cần thiết. 

Khuyến khích sự hợp tác giữa các nhóm và tính minh bạch. Chiến lược con người tốt nhất hỗ trợ sự cộng tác giữa các nhóm, các nhóm linh hoạt và tính minh bạch. Cách tiếp cận này nuôi dưỡng niềm tin và xây dựng đội ngũ. Nó cũng cho phép các công ty chuyển đổi nhanh chóng và tận dụng kỹ năng của lực lượng lao động của họ, tránh nhu cầu sa thải quy mô lớn và nỗ lực tuyển dụng lớn với mỗi thay đổi của thị trường.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

7- Một số ví dụ về chiến lược nhân sự

Chiến lược nhân sự có thể được mô tả là mở rộng hoặc cụ thể. Các chiến lược nhân sự mở rộng đề cập đến việc quản lý toàn bộ tổ chức. Các chiến lược được chỉ định tập trung vào việc cải thiện một chức năng nhân sự cụ thể - ví dụ: tuyển dụng, lập kế hoạch lương thưởng và phát triển nhân viên. Mặc dù mỗi chiến lược nhân sự đều khác nhau và được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng của từng tổ chức, các chiến lược nhân sự phổ biến thường bao gồm:

(i) Giao tiếp thường xuyên giữa nhân sự, lãnh đạo và các thành viên trong nhóm;

(ii) Quy định về trải nghiệm  tích cực khi tham gia và khởi hành;

(iii) Thực tiễn tuyển dụng đa dạng và toàn diện;

(iv) Sự di chuyển nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp; 

(v) Các gói phúc lợi và lương thưởng cạnh tranh;

(vi) Sự tin cậy và minh bạch;

(vii) Ưu tiên sức khỏe và tinh thần của nhân viên.

8- Công nghệ nhân sự có thể hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực chiến lược

Không có công nghệ, bản chất ngày càng phát triển của nhân sự có thể khiến chúng ta cảm thấy như đang tung hứng hàng tá quả bóng trên không cùng một lúc. Công nghệ nhân sự có thể hợp lý hóa các quy trình, giúp các công ty cải thiện hiệu quả hoạt động, loại bỏ gánh nặng của các nhiệm vụ hành chính và cho phép mọi người tập trung lại vào các nhiệm vụ chiến lược, cấp cao hơn. 

Công nghệ nhân sự có thể hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực chiến lược bằng cách: 

(i) Tự động hóa quy trình , lưu trữ dữ liệu ở cùng một nơi và giúp truy cập thông tin dễ dàng hơn;

(ii) Loại bỏ sai sót và thành kiến của con người; 

(iii) Thu thập dữ liệu thông qua phân tích , cung cấp khả năng đánh giá và cải tiến cao hơn.

9- Chiến lược nhân sự toàn diện có thể cải thiện văn hóa công ty

Chiến lược nhân sự là nền tảng cho các quy trình nhân sự thành công, cho phép các tổ chức hoạt động liền mạch và chuẩn bị cho những gián đoạn có thể xảy ra. Việc chủ ý lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển dụng, đào tạo và phát triển để nâng cao trải nghiệm của nhân viên cuối cùng có thể nuôi dưỡng văn hóa công ty lành mạnh với những nhân viên hài lòng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

10- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Chiến lược nhân sự (Human resource strategy) được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Chiến lược nhân sự (Human resource strategy) có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org. vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Chiến lược nhân sự (Human resource strategy)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.72418 sec| 977.484 kb