Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC)

"Sức mạnh hùng hậu nhất từng được biết tới trên hành tinh này là sự hợp tác của con người - thứ sức mạnh của xây dựng và hủy diệt".

- Jonathan Haidt, nhà tâm lý học xã hội, nhà văn, Mỹ

Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC)

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company, viết tắt: LLC) là hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân dành riêng cho Mỹ. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một thực thể pháp lý kết hợp có một số đặc điểm của cả Công ty hợp danh (Partnership) hoặc Doanh nghiệp tư nhân (Sole proprietorship), tùy thuộc vào số lượng chủ sở hữu. Các hoạt động nội bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) được điều chỉnh thêm bởi "Thỏa thuận điều hành" (Operating Agreement).

Một số Bang của Mỹ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp yêu cầu giấy phép chuyên môn (như dịch vụ pháp lý, y tế...) không được phép thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) nhưng có thể thành lập một thực thể pháp lý tương tự được gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiệp (Professional Limited Liability Company, viết tắt: PLLC)

Liên hệ

I- KHÁI QUÁT VỀ VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLC)

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) không phải là Công ty theo Luật Bang (Mỹ), mà là một hình thức pháp lý của một Công ty cung cấp trách nhiệm hữu hạn (LLC) cho chủ sở hữu của nó trong nhiều khu vực pháp lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) nổi tiếng về tính linh hoạt mà họ cung cấp cho các chủ doanh nghiệp; tùy theo tình huống, một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có thể chọn sử dụng các quy định về thuế doanh nghiệp, thay vì được coi là Công ty hợp danh, và trong một số trường hợp nhất định, các Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được tổ chức dưới hình thức phi lợi nhuận. 

Ở một số Bang của Mỹ, như Texas, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp yêu cầu giấy phép chuyên môn của Bang, chẳng hạn như dịch vụ pháp lý hoặc y tế, có thể không được phép thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) nhưng có thể được yêu cầu thành lập một thực thể tương tự được gọi là một Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiệp (Professional Limited Liability Company, viết tắt: PLLC)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một thực thể pháp lý kết hợp có một số đặc điểm của cả Tập đoàn và Công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân (tùy thuộc vào số lượng chủ sở hữu). Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một loại Hiệp hội chưa hợp nhất khác với một Công ty. Đặc điểm chính mà một Công ty trách nhiệm hữu hạn chia sẻ với một Công ty là trách nhiệm hữu hạn và đặc điểm chính mà nó chia sẻ với một Công ty hợp danh là tính khả dụng của thuế thu nhập chuyển tiếp. Là một thực thể kinh doanh, một Công ty trách nhiệm hữu hạn thường linh hoạt hơn một Công ty và có thể phù hợp với các Công ty có một chủ sở hữu duy nhất. 

Mặc dù Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và Tập đoàn đều sở hữu một số đặc điểm tương tự, nhưng thuật ngữ cơ bản thường được liên kết với từng loại pháp nhân, ít nhất là ở Mỹ, đôi khi lại khác nhau. Khi một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) được thành lập, nó được cho là "có tổ chức", không phải "được thành lập" hoặc "được điều lệ" và tài liệu thành lập của nó cũng được gọi là "các điều khoản của tổ chức ", thay vì "các điều khoản của công ty " hoặc “Điều lệ công ty”. Các hoạt động nội bộ của một Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC) được điều chỉnh thêm bởi "Thỏa thuận điều hành”, một "Thành viên" chứ không phải là "Cổ đông". 

Ngoài ra, quyền sở hữu trong một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) được thể hiện bằng "quyền lợi thành viên" hoặc "quyền lợi Công ty trách nhiệm hữu hạn" (đôi khi được đo bằng "đơn vị thành viên" hoặc chỉ "đơn vị" và vào những thời điểm khác, chỉ được biểu thị đơn giản dưới dạng tỷ lệ phần trăm), thay vì được biểu thị bằng "cổ phần của cổ phiếu" hay chỉ là “cổ phần” (với quyền sở hữu được đo bằng số cổ phần mà mỗi cổ đông nắm giữ). Tương tự, khi được phát hành dưới dạng vật lý chứ không phải điện tử, tài liệu chứng minh quyền sở hữu trong một Công ty trách nhiệm hữu hạn được gọi là "Chứng chỉ tư cách thành viên" (Membership Certificate) chứ không phải là "Chứng chỉ cổ phần” (Stock Certificate)..

Trong trường hợp không có hướng dẫn rõ ràng theo luật định, hầu hết các tòa án Mỹ đều cho rằng, các Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) phải tuân theo cùng một luật chung thay đổi các lý thuyết xuyên thủng bản ngã với tư cách là các cổ đông của Công ty. 

Tuy nhiên, việc xuyên thủng bức màn Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) sẽ khó khăn hơn vì Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) không có nhiều thủ tục để duy trì. Miễn là Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và các Thành viên không chung tiền, rất khó để xuyên thủng bức màn của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). 

Quyền lợi Thành viên trong Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và quyền lợi đối tác cũng được bảo vệ ở mức độ đáng kể thông qua lệnh tính phícơ chế. Lệnh tính phí giới hạn chủ nợ của đối tác con nợ hoặc Thành viên con nợ đối với phần phân phối của con nợ mà không trao cho chủ nợ bất kỳ quyền biểu quyết hoặc quyền quản lý nào.

Trong một số trường hợp, các Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp việc phân phối cho các Thành viên khiến Công ty trách nhiệm hữu hạn mất khả năng thanh toán.

Xem thêm: Công ty Hợp danh hữu hạn (Limited Partnership)

II- LỊCH SỬ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLC)

Wyoming là Bang đầu tiên ban hành Luật cho phép thành lập các Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) vào năm 1977. Luật này là một Dự án của Hamilton Brothers Oil Company, Công ty đã tìm cách tổ chức hoạt động kinh doanh của mình tại Mỹ với các lợi thế về trách nhiệm pháp lý và thuế tương tự. cho những người nó đã thu được ở Panama.

Từ năm 1960 đến năm 1997, việc phân loại các Hiệp hội kinh doanh chưa hợp nhất vì mục đích của luật thuế thu nhập Liên bang Mỹ được điều chỉnh bởi "Quy định Kintner" (Kintner Regulations), được đặt theo tên của người nộp thuế phổ biến  trong tiền lệ pháp năm 1954 có tên đó.

Do Sở Thuế vụ (The Internal Revenue Service,  viết tắt: IRS) ban hành vào năm 1960, các quy định của Kintner đặt ra một bài kiểm tra sáu (06) yếu tố phức tạp để xác định liệu các hiệp hội kinh doanh đó có bị đánh thuế dưới dạng Công ty hoặc Công ty hợp danh hay không. Một số yếu tố này có tầm quan trọng ngang nhau, do đó sự hiện diện của chỉ một nửa trong số chúng sẽ dẫn đến việc phân loại là quan hệ đối tác. Theo đó, cơ quan lập pháp bang Wyomingđã điều chỉnh quy chế của mình để cấp các tính năng Công ty cụ thể của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) mà không vượt quá ngưỡng này.

Trong vài năm, các Bang khác đã chậm áp dụng hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) vì không rõ IRS và tòa án sẽ áp dụng các quy định của Kintner cho nó như thế nào. Sau khi IRS cuối cùng đã quyết định vào năm 1988 trong Quy định Doanh thu 88-76 rằng các Công ty trách nhiệm hữu hạn Wyoming phải chịu thuế với tư cách là Công ty hợp danh, các bang khác bắt đầu coi trọng Công ty trách nhiệm hữu hạn và ban hành các đạo luật Công ty trách nhiệm hữu hạn của riêng họ. Đến năm 1996, tất cả 50 bang đều có Đạo luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn. 

Năm 1995, IRS đã đi đến kết luận rằng, việc ban hành rộng rãi các Đạo luật Công ty trách nhiệm hữu hạn đã làm suy yếu các quy định của Kintner, và vào năm 1996, IRS đã ban hành các quy định mới thiết lập một cuộc bầu cử phân loại thực thể được gọi là "hộp kiểm" (CTB).hệ thống có hiệu lực trên toàn nước Mỹ vào ngày 01/01/1997. 

Xem thêm: Quan hệ đối tác (Partnership)

III- TÍNH LINH HOẠT VÀ CÁC QUY TẮC MẶC ĐỊNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLC)

Các Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) phải tuân theo ít quy định hơn so với các Công ty truyền thống và do đó có thể cho phép các Thành viên tạo ra một cấu trúc quản lý linh hoạt hơn so với các hình thức Công ty khác. Miễn là Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) vẫn nằm trong giới hạn của Luật Bang, thỏa thuận điều hành chịu trách nhiệm về sự linh hoạt mà các Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có trong việc quyết định cách thức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) của họ. Các đạo luật của Bang thường cung cấp các quy tắc tự động hoặc "mặc định" về cách quản lý một Công ty trách nhiệm hữu hạn trừ khi thỏa thuận điều hành quy định khác, như được cho phép bởi quy chế tại Bang nơi Công ty trách nhiệm hữu hạn được tổ chức.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) đã phát triển để trở thành một trong những hình thức kinh doanh phổ biến nhất tại Mỹ. Ngay cả việc sử dụng một Công ty trách nhiệm hữu hạn một Thành viên cũng mang lại sự bảo vệ tốt hơn cho tài sản của Thành viên, so với hoạt động như một thực thể chưa hợp nhất.

Có hiệu lực từ ngày 01/08/2013, Đạo luật Công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware quy định rằng, các nhà quản lý và Thành viên kiểm soát của Công ty trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại Delaware có nghĩa vụ được ủy thác là chăm sóc và trung thành với Công ty trách nhiệm hữu hạn và các Thành viên của Công ty. Theo bản sửa đổi (được thúc đẩy bởi quyết định của Tòa án Tối cao Delaware trong vụ Gatz Properties, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC) kiện Auriga Capital Corp, các bên tham gia một Công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn được tự do mở rộng, hạn chế hoặc loại bỏ các nghĩa vụ ủy thác trong các thỏa thuận Công ty trách nhiệm hữu hạn của họ (tuân theo điều khoản ngụ ý ước của thiện chí và giao dịch công bằng).

Theo 6 Del. C. Mục 18-101(7), Thỏa thuận điều hành của Delaware LLC có thể được lập thành văn bản, bằng miệng hoặc ngụ ý. Nó đặt ra các khoản góp vốn của Thành viên, tỷ lệ sở hữu và cơ cấu quản lý. Giống như thỏa thuận tiền hôn nhân, thỏa thuận điều hành có thể tránh tranh chấp trong tương lai giữa các Thành viên bằng cách giải quyết quyền mua lại, công thức định giá và hạn chế chuyển nhượng. Thỏa thuận điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) bằng văn bản phải được ký bởi tất cả các Thành viên của nó.

Giống như một Công ty, các Công ty trách nhiệm hữu hạn phải đăng ký tại các Bang mà họ đang "tiến hành (hoặc giao dịch) kinh doanh". Mỗi Bang có các tiêu chuẩn và quy tắc khác nhau xác định "giao dịch kinh doanh" nghĩa là gì và do đó, việc điều hướng những gì được yêu cầu có thể khá khó hiểu đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Chỉ đơn giản là, thành lập một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) ở bất kỳ Bang nào có thể không đủ để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đặc biệt, nếu một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) được thành lập ở một Bang, nhưng chủ sở hữu (hoặc chủ sở hữu) ở một Bang khác hoặc một nhân viên được đặt ở một Bang khác hoặc cơ sở hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) nằm ở một Bang khác, Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có thể cần phải đăng ký là một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) nước ngoài ở các Bang khác mà Công ty đó đang "giao dịch kinh doanh".

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

IV- THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLC)

Đối với các mục đích về thuế thu nhập liên bang của Mỹ, một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) được coi là một thực thể thông qua theo mặc định. Nếu chỉ có một Thành viên trong Công ty, thì Công ty trách nhiệm hữu hạn được coi là "thực thể không được coi trọng" vì mục đích thuế (trừ khi một trạng thái thuế khác được chọn) và chủ sở hữu cá nhân sẽ báo cáo thu nhập hoặc lỗ của Công ty trách nhiệm hữu hạn trên Bảng C của tờ khai thuế cá nhân của mình. 

Do đó, thu nhập từ Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) bị đánh thuế theo thuế suất cá nhân. Trạng thái thuế mặc định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều Thành viên là Công ty hợp danh, được yêu cầu báo cáo thu nhập và tổn thất trên IRSBiểu mẫu 1065. Theo cách xử lý thuế đối với Công ty hợp danh, mỗi Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), giống như trường hợp của tất cả các đối tác của Công ty hợp danh, hàng năm nhận được Biểu mẫu K-1 báo cáo phần chia sẻ phân phối của Thành viên đối với thu nhập hoặc tổn thất của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) sau đó được báo cáo trên tài khoản của Thành viên. tờ khai thuế thu nhập cá nhân. 

Mặt khác, thu nhập từ các Công ty bị đánh thuế hai lần: một lần ở cấp thực thể Công ty và một lần nữa khi phân phối cho các cổ đông. Do đó, tiết kiệm thuế nhiều hơn thường dẫn đến nếu một doanh nghiệp được thành lập dưới dạng Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) chứ không phải là một Công ty.

Một Công ty trách nhiệm hữu hạn có một hoặc nhiều Thành viên có thể chọn bị đánh thuế như một Công ty thông qua việc nộp Mẫu 8832 của IRS. thu nhập của thực thể trước bất kỳ khoản cổ tức hoặc phân phối nào cho các Thành viên và sau đó đánh thuế cổ tức hoặc phân phối sau khi các Thành viên nhận được dưới dạng thu nhập) hoặc với tư cách là một Công ty S (thu nhập và lỗ ở cấp độ thực thể được chuyển cho các Thành viên). Một số nhà bình luận đã đề xuất một Công ty trách nhiệm hữu hạn bị đánh thuế là Công ty S là doanh nghiệp nhỏ tốt nhất có thểkết cấu. Nó kết hợp sự đơn giản và linh hoạt của một Công ty trách nhiệm hữu hạn với các lợi ích về thuế của một Công ty S (tiết kiệm thuế tự doanh).

Một số học giả pháp lý lập luận rằng thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hạn chế quyền lực của các tập đoàn và để bù đắp những lợi ích hợp pháp mà các tập đoàn được hưởng, chẳng hạn như trách nhiệm hữu hạn đối với các nhà đầu tư của họ. Có lo ngại rằng các Công ty trách nhiệm hữu hạn, bằng cách kết hợp trách nhiệm hữu hạn với việc không đánh thuế cấp thực thể, có thể góp phần gây ra rủi ro quá mức và gây hại cho bên thứ ba.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán của Công ty Luật TNHH Everest

IV- ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLC)

- Lựa chọn chế độ thuế. Một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có thể chọn bị đánh thuế với tư cách là chủ sở hữu duy nhất, Công ty hợp danh, Công ty S hoặc Công ty C (miễn là họ đủ điều kiện để được xử lý thuế như vậy), mang lại sự linh hoạt cao.

- Một Công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều Thành viên lựa chọn bị đánh thuế là Công ty hợp danh có thể phân bổ đặc biệt phần thu nhập, lãi, lỗ, khấu trừ hoặc tín dụng phân phối của các Thành viên thông qua thỏa thuận điều hành Công ty trên cơ sở khác với tỷ lệ sở hữu của mỗi Thành viên. [a] Các tập đoàn S không được phân bổ đặc biệt lợi nhuận, lỗ và các mục thuế khác theo luật thuế của Mỹ. 

- Chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), được gọi là Thành viên, được bảo vệ khỏi một số hoặc tất cả trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi và khoản nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), tùy thuộc vào luật lá chắn của Bang.
Tại Mỹ, một Công ty S được giới hạn ở 100 cổ đông, [b] và tất cả họ phải là cư dân thuế của Mỹ. [c] Một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có thể có số lượng Thành viên không giới hạn và không có giới hạn về quyền công dân.

- Ít giấy tờ hành chính và lưu trữ hồ sơ hơn nhiều so với một Công ty.

- Thuế thông qua (nghĩa là không đánh thuế hai lần ), trừ khi Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) chọn bị đánh thuế là Công ty C.

- Sử dụng phân loại thuế mặc định, lợi nhuận bị đánh thuế cá nhân ở cấp Thành viên, không phải ở cấp Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn ở hầu hết các Bang được coi là thực thể tách biệt với các Thành viên của họ. Tuy nhiên, ở một số Bang như Connecticut, án lệ đã xác định rằng, chủ sở hữu không bắt buộc phải đưa ra các sự kiện đủ để xuyên qua bức màn Công ty và các Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có thể chịu trách nhiệm cá nhân về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) ở một số Bang có thể được thành lập chỉ với một người tự nhiên tham gia.

Ít rủi ro bị "đánh cắp" bởi các vụ mua lại bán tháo (được bảo vệ nhiều hơn trước các nhà đầu tư "đói" ). 

- Đối với một số Dự án kinh doanh, chẳng hạn như đầu tư bất động sản, mỗi tài sản có thể được sở hữu bởi một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) riêng biệt, do đó bảo vệ chủ sở hữu và các tài sản khác của họ khỏi trách nhiệm pháp lý chéo.

Tư cách Thành viên linh hoạt: Các Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) có thể bao gồm các cá nhân, Công ty hợp danh, quỹ tín thác, bất động sản, tổ chức hoặc các thực thể kinh doanh khác và hầu hết các bang không giới hạn loại hoặc số lượng Thành viên.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

VI- NHƯỢC ĐIỂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLC)

Mặc dù không có yêu cầu theo luật định đối với thỏa thuận điều hành ở hầu hết các Bang, nhưng các Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều Thành viên hoạt động mà không có thỏa thuận có thể gặp phải vấn đề. Không giống như luật của các bang liên quan đến các Công ty cổ phần vốn rất phát triển và cung cấp nhiều điều khoản về quản trị và bảo vệ cho Công ty và các cổ đông của nó, hầu hết các bang không đưa ra các điều khoản chi tiết về quản trị và bảo vệ cho các Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong trường hợp không có các điều khoản theo luật định như vậy, các Thành viên của LLC phải thiết lập các điều khoản quản trị và bảo vệ theo thỏa thuận điều hành hoặc tài liệu quản lý tương tự.

Việc huy động vốn tài chính cho một Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể khó khăn hơn vì các nhà đầu tư có thể cảm thấy thoải mái hơn khi đầu tư tiền vào hình thức Công ty được hiểu rõ hơn nhằm hướng tới một đợt IPO cuối cùng. Một giải pháp khả thi có thể là thành lập một Công ty mới và sáp nhập vào đó, giải thể LLC và chuyển đổi thành một Công ty.
Nhiều Bang của Mỹ, bao gồm: Alabama, California, Kentucky, Maryland, New York, Pennsylvania, Tennessee và Texas - đánh thuế nhượng quyền thương mại hoặc thuế giá trị vốn đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn. Về bản chất, thuế đặc quyền kinh doanh hoặc đặc quyền kinh doanh này là khoản phí mà LLC trả cho Bang vì lợi ích của trách nhiệm hữu hạn. Thuế nhượng quyền thương mại có thể là số tiền dựa trên doanh thu, số tiền dựa trên lợi nhuận hoặc số tiền dựa trên số lượng chủ sở hữu hoặc số vốn được sử dụng trong Bang, hoặc một số kết hợp của các yếu tố đó, hoặc đơn giản là một khoản phí cố định, như ở Delaware. 

Có hiệu lực ở Texas vào năm 2007, thuế nhượng quyền thương mại được thay thế bằng Thuế lợi nhuận kinh doanh Texas. Khoản này được trả như sau: thuế phải nộp = doanh thu trừ đi một số chi phí có hệ số phân bổ. Tuy nhiên, ở hầu hết các Bang, lệ phí là danh nghĩa và chỉ một số ít tính thuế tương đương với thuế áp dụng cho các Công ty. 

Tại California, cả Công ty trách nhiệm hữu hạn trong và ngoài nước, Công ty và quỹ tín thác, dù vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận - trừ khi tổ chức được miễn thuế - ít nhất phải nộp thuế thu nhập tối thiểu là 800 đô la mỗi năm cho Hội đồng thuế nhượng quyền thương mại; và không Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hoặc quỹ ủy thác nước ngoài nào có thể tiến hành kinh doanh tại California trừ khi nó được đăng ký hợp lệ với Bộ trưởng Ngoại giao California. 

Phí gia hạn cũng có thể cao hơn. Ví dụ, Maryland tính phí một Công ty có cổ phần hoặc không có cổ phần là 120 đô la cho điều lệ ban đầu và 100 đô la cho một Công ty trách nhiệm hữu hạn. Lệ phí nộp báo cáo hàng năm vào năm sau là $300 đối với các Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn. Lệ phí bằng không đối với các tập đoàn phi chứng khoán. Ngoài ra, một số Bang, chẳng hạn như New York, áp đặt yêu cầu xuất bản khi thành lập LLC yêu cầu các Thành viên của LLC đăng thông báo trên các tờ báo ở khu vực địa lý rằng LLC sẽ được thành lập. Đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn nằm trong các khu vực đô thị lớn (ví dụ: Thành phố New York), chi phí xuất bản có thể là đáng kể. 

Cơ cấu quản lý của một LLC có thể không được nêu rõ ràng. Không giống như các tập đoàn, họ không bắt buộc phải có ban giám đốc hoặc cán bộ. (Điều này cũng có thể được coi là một lợi thế đối với một số người). 

Các khu vực pháp lý đánh thuế bên ngoài Mỹ có khả năng coi US LLC là một Công ty, bất kể cách đối xử của Công ty này đối với các mục đích thuế của Mỹ, ví dụ: một US LLC kinh doanh bên ngoài Mỹ hoặc là cư dân của một khu vực tài phán nước ngoài. Điều này rất có thể xảy ra khi quốc gia (chẳng hạn như Canada) không công nhận LLC là một hình thức tổ chức kinh doanh được ủy quyền tại quốc gia đó. 

CEO của LLC sử dụng nhiều chức danh khác nhau, ví dụ: Thành viên, người quản lý, Thành viên quản lý, giám đốc điều hành, giám đốc điều hành, chủ tịch và đối tác. Như vậy, có thể khó xác định ai thực sự có thẩm quyền ký kết hợp đồng thay mặt cho LLC.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest

VII- CÁC BIẾN THỂ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLC)

Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiệp (Professional Limited Liability Company, viết tắt: PLLC, P.L.L.C., P.L., PLC): đừng nhầm lẫn loại hình doanh nghiệp này với Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng (Public Limited Company) -  là một Công ty trách nhiệm hữu hạn được tổ chức nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp.  

Thông thường, các ngành nghề mà Bang yêu cầu phải có giấy phép cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như Bác sĩ, Bác sĩ chỉnh hình, Luật sư, Kế toán, Kiến trúc sư, Kiến trúc sư cảnh quan hoặc Kỹ sư, yêu cầu thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiệp (PLLC). Tuy nhiên, một số Bang, như California, không cho phép các Công ty trách nhiệm hữu hạn tham gia thực hành một nghề được cấp phép. Yêu cầu chính xác của Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiệp (PLLC) khác nhau giữa các Bang. Thông thường, các Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiệp (PLLC) đều phải là những chuyên gia hành nghề trong cùng một ngành nghề. Ngoài ra, giới hạn trách nhiệm cá nhân của các Thành viên không mở rộng đối với các khiếu nại về sơ suất nghề nghiệp.

Chuỗi Công ty trách nhiệm hữu hạn (Series Limited Liability Company, viết tắt: SLLC): là một hình thức đặc biệt của Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) cho phép một Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) duy nhất tách biệt tài sản của mình thành các chuỗi riêng biệt. Ví dụ: một loạt Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) mua các phần bất động sản riêng biệt có thể đặt từng phần trong một loạt riêng biệt, vì vậy nếu người cho vay tịch thu một phần tài sản, những phần khác sẽ không bị ảnh hưởng. 

Công ty Lợi nhuận thấp (Low-profit Limited Liability Company, viết tắt: L3C): là một Doanh nghiệp xã hội vì lợi nhuận có mục tiêu đã nêu là thực hiện mục đích có lợi cho xã hội chứ không phải tối đa hóa thu nhập. Đó là một cấu trúc hỗn hợp kết hợp tính linh hoạt về pháp lý và thuế của một Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thống, các lợi ích xã hội của một tổ chức phi lợi nhuận cũng như các lợi thế về thương hiệu và định vị thị trường của một doanh nghiệp xã hội.

Công ty trách nhiệm hữu hạn ẩn danh (Anonymous Limited Liability Company): là một Công ty trách nhiệm hữu hạn mà Bang không công khai thông tin về quyền sở hữu. Ẩn danh có thể thực hiện được ở các Bang không yêu cầu công khai quyền sở hữu hợp pháp của một Công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc khi các chủ sở hữu hợp pháp được xác định của một Công ty trách nhiệm hữu hạn là một Công ty ẩn danh khác.

Xem thêm: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.5 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Công ty Trách nhiệm hữu hạn (LLC)

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.40482 sec| 1179.883 kb