Trang chủ » Đối tượng khách thể của nghề luật

Đối tượng khách thể của nghề luật

Nghề luật sư là nghề có tính chất dịch vụ, cung cấp dịch vụ pháp lý gắn lên với hệ thống tư pháp so với các nghề nghiệp khác, nghề luật sư không trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất hàng hóa hay cung cấp hoạt động sản xuất hàng thông thường, mà cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng. Vậy, cụ thể những đối tượng khách thể của nghề luật là những ai?

Đối tượng khách thể
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tính chất của nghề luật

Nghề luật sư là nghề có tính chất dịch vụ, cung cấp dịch vụ pháp lý gắn lên với hệ thống tư pháp so với các nghề nghiệp khác, nghề luật sư không trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất hàng hóa hay cung cấp hoạt động sản xuất hàng thông thường, mà cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng. Dịch vụ pháp lý là dịch vụ đặc biệt trong xã hội gắn với quyền lực nhà nước, thực thi pháp luật, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân, gắn liền với thực hiện quyền tư pháp. Cũng khác với dịch vụ pháp lý của các chức danh khác, dịch vụ pháp lý của luật sư là dịch vụ pháp lý tư, phân biệt với dịch vụ pháp lý công. Dịch vụ pháp lý công là dịch vụ của Nhi nước, được đảm bảo bằng các nguồn lực và ngân sách nhà nước. Dịch vụ pháp lý của luật sư là dịch vụ chuyên nghiệp, bởi đây là công việc chuyên làm theo sự phân công lao động xã hội đối với nghề luật sư. Dịch vụ pháp lý của luật sư có phạm vi rộng, bao hàm toàn bộ các lĩnh vực pháp luật. Nếu các công chức trong các cơ quan nhà nước chỉ được hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giải thích, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp; trợ giúp viên là viên chức nhà nước công tác trong các tổ chức sự nghiệp Trợ giúp pháp lý nhà nước chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại; tư vấn viên trong các Trung tâm Tư vấn pháp luật chi được tư vấn pháp luật mà không được tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa trong tố tụng hình sự thì dịch vụ pháp lý của luật sư là chuyên nghiệp và không bị giới hạn về phạm vi hay nội dung cung cấp, từ tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng trong mọi lĩnh vực pháp luật.

Đối tượng khách thể của nghề luật

Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Theo tổ chức thương mại thế giới, đối tượng khách thể của dịch vụ pháp lý được xác định là loại dịch vụ nghề nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ kinh doanh. Theo Bảng phân loại các lĩnh vực dịch vụ của Liên Hợp quốc (PCPC) kèm theo mã số cho từng lĩnh vực và phân ngành dịch vụ cụ thể thì dịch vụ pháp lý có mã số 861 và được phân thành nhiều tiểu phân ngành, cụ thể: 

+ PCPC 86111 dịch vụ tư vấn, đại diện liên quan đến pháp luật hình sự;

+ PCPC 86119 dịch vụ tư vấn và đại diện trong tố tụng tư pháp liên quan đến các lĩnh vực khác của pháp luật

. + PCPC 86120 dịch vụ tư vấn và đại diện trong các thủ tục hành chính – trọng tài;

+ PCPC 86130 dịch vụ lập và xác nhận các giấy tờ pháp lý

+ PCPC 8619 các dịch vụ pháp lý khác

Ở Việt Nam hiện nay, theo Luật Luật sự 2006 được sửa đổi, bổ sung 2012, ngành nghề cung cấp dịch vụ pháp lý trên tất cả các lĩnh vực pháp luật trừ lĩnh vực dịch vụ độc lập và xác nhận các giấy tờ pháp lý có ma ngân PCPC 86130 theo bảng phân loại các lĩnh vực dịch vụ của Liên Hợp quốc. Tiêu chuẩn ngành này quy định Công chứng viên thực hiện dịch vụ theo Luật Công chứng. Tuy nhiên, cả trong lĩnh vực pháp luật về công chứng, luật sư cũng có quyên tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ có liên quan, trừ việc ký chứng nhận các giấy tờ pháp lý của Công chứng viên.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ