Thạc sĩ Luật (Master of Laws)

23/03/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Thạc sĩ Luật (Master of Laws, LL.M) là một bằng cấp học thuật sau đại học nâng cao, được theo đuổi bởi những người có bằng luật học thuật đại học, bằng luật chuyên nghiệp hoặc bằng đại học về một chuyên ngành liên quan.

1- Khái lược về Thạc sĩ luật

Để trở thành luật sư và hành nghề luật sư ở hầu hết các bang và quốc gia, trước tiên một người phải có bằng luật. Ở hầu hết các quốc gia thông luật, yêu cầu luật sư phải có bằng Cử nhân Luật (Bachelor of Laws, LL.B). Ở Mỹ, để hành nghề luật sư nói chung yêu cầu (bắt buộc) phải có bằng Tiến sĩ Luật (Juris Doctor, JD). Những cá nhân có bằng luật thường phải vượt qua một loạt bài kiểm tra bổ sung để đủ tiêu chuẩn trở thành luật sư. 

Thạc sĩ luật (Master of Laws, LL.M) là chương trình là một chương trình sau đại học, thường dành cho những cá nhân có bằng luật hoặc có đủ tiêu chuẩn làm luật sư. Từ legum là dạng số nhiều sở hữu cách của từ Latin lex và có nghĩa là "luật lệ". Khi được sử dụng ở số nhiều, nó biểu thị một bộ luật cụ thể, trái ngược với khái niệm tập thể chung được thể hiện trong từ jus, từ đó các từ "juris" "justice"  bắt nguồn.

Một LL.M. cũng thường là một yêu cầu để tham gia vào các chương trình tiến sĩ nghiên cứu về luật, chẳng hạn như Tiến sĩ khoa học pháp lý (Doctor of Juridical Science, SJD hoặc JSD), Tiến sĩ Triết học (Doctor of Philosophy, Ph.D hoặc DPhil) hoặc Tiến sĩ en droit ở Pháp, Doktor der Rechtswissenschaften (Dr. iur.) ở Đức, Tiến sĩ Luật Dân sự (Doctor of Civil LawDCL), và Tiến sĩ Luật " (Doctor of Laws, LL.D).

Trong lịch sử, LL.M. bằng cấp là một yếu tố đặc biệt đối với hệ thống giáo dục của các quốc gia nói tiếng Anh, dựa trên sự phân biệt giữa bằng cử nhân và bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, trong những năm qua, LL.M. chương trình đã được giới thiệu ở nhiều nước châu Âu.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế của Công ty Luật TNHH Everest

2- Các loại bằng Thạc sĩ luật

Một loạt các LL.M. các chương trình có sẵn trên toàn thế giới, cho phép sinh viên tập trung vào hầu hết mọi lĩnh vực luật. Hầu hết các trường đại học chỉ cung cấp một số lượng nhỏ LL.M. các chương trình. Một trong những LL.M. bằng cấp ở Mỹ là về luật thuế, đôi khi được gọi là Thạc sĩ Luật Thuế (Master of Laws in Taxation, MLT).

Ở Châu Âu, LL.M. các chương trình về luật Châu Âu rất phổ biến, thường được gọi là Thạc sĩ Luật Châu Âu (Master of European Law, LL.M. Eur)

Ở Hà Lan và các thuộc địa cũ của nó, tước hiệu được sử dụng là Meester in de Rechten (mr.). Tiêu đề này vẫn được sử dụng rộng rãi ở Hà Lan và Flanders (Bỉ), đặc biệt là bởi những người nghiên cứu luật Hà Lan hoặc Bỉ.

Một số LL.M. các chương trình, đặc biệt là ở Mỹ và cả ở Trung Quốc, tập trung vào việc giảng dạy luật sư nước ngoài những nguyên tắc pháp lý cơ bản của nước sở tại.

Thời gian học chương trình LLM phụ thuộc vào phương thức học. Hầu hết các khóa học toàn thời gian trong khuôn viên trường đều mất một năm học để hoàn thành. Các sinh viên khác có thể hoàn thành chương trình LLM bán thời gian trong hai năm và ngày càng có nhiều khóa học trực tuyến. Các khóa học trực tuyến bán thời gian có thể mất từ hai đến năm năm để hoàn thành.

- Yêu cầu đối với Thạc sĩ luật:

LL.M. các chương trình thường chỉ dành cho những sinh viên đã có bằng luật lần đầu, điển hình là bằng LL.B. hoặc JD Một số chương trình là ngoại lệ, chỉ yêu cầu bằng đại học hoặc kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực liên quan. LL.M. toàn thời gian các chương trình thường kéo dài một năm và có những yêu cầu tốt nghiệp khác nhau. Hầu hết các chương trình đều yêu cầu hoặc cho phép sinh viên viết luận văn. Một số chương trình thiên về nghiên cứu với ít thời gian trên lớp, trong khi những chương trình khác yêu cầu sinh viên tham gia một số lớp học nhất định.

LL.M. bằng cấp thường được lấy bởi những sinh viên muốn phát triển chuyên môn tập trung hơn trong một lĩnh vực luật cụ thể. Theo đuổi bằng LL.M. bằng cấp cũng có thể cho phép sinh viên luật xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp. Một số hiệp hội cung cấp LL.M. những người có bằng cấp với cơ cấu được thiết kế để tăng cường kết nối giữa các đồng nghiệp và tiếp cận môi trường kinh doanh cạnh tranh, giống như bằng MBA.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest

3- Chương trình đào tạo Thạc sĩ luật theo từng quốc gia

[a] Tại Vương quốc Anh

Ở Vương quốc Anh, bằng LL.M. chương trình dành cho những người có bằng cấp pháp lý được công nhận, thường là bằng đại học về Luật hoặc tương đương. Họ không nhất thiết phải hoặc có ý định trở thành người hành nghề luật sư. Một LL.M. không bắt buộc và bản thân nó cũng không phải là trình độ chuyên môn đủ để hành nghề luật sư hoặc luật sư vì điều này yêu cầu phải hoàn thành Khóa học Thực hành Pháp lý, Khóa đào tạo Chuyên môn về Luật sư hoặc, nếu ở Scotland, thì Chứng chỉ Thực hành Pháp lý.

Cũng như các bằng cấp khác, bằng LL.M. có thể được học bán thời gian tại nhiều cơ sở và trong một số trường hợp bằng cách học từ xa. Một số nhà cung cấp Khóa đào tạo chuyên nghiệp về luật sư và Khóa học thực hành pháp lý cũng cho phép sinh viên lấy bằng LL.M. trình độ chuyên môn cao hơn các khóa học chuyên môn này bằng cách viết luận văn.

Vương quốc Anh cung cấp hơn 1.000 bằng LL.M khác nhau.

Các khoa luật lớn như Đại học Queen Mary ở Luân Đôn cung cấp nhiều chương trình khác nhau, trong khi các trường khác như Đại học Aston chỉ cung cấp một chương trình. Một số tổ chức cho phép những người không có bằng luật đầu tiên vào học bằng LL.M. chương trình. Ví dụ về các chương trình như vậy bao gồm Thạc sĩ Nghiên cứu Pháp lý tại Oxford, LL.M. bằng cấp tại Đại học Edinburgh và bằng LL.M tại Đại học Leicester.

Ngoài ra, Đại học Queen's Belfast còn cung cấp bằng LL.M. bộ, dành cho sinh viên tốt nghiệp khoa học xã hội và pháp luật, dẫn đến các chuyên ngành về phát triển bền vững, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao quyền lực hoặc nhân quyền. 

Đại học Northumbria đưa ra cách tiếp cận chương trình LL.M. đủ điều kiện bằng cách bắt đầu chương trình thạc sĩ khi còn là sinh viên đại học. Sinh viên hoàn thành chương trình bốn năm này sẽ tốt nghiệp với bằng LL.M. và Chứng chỉ chuyên môn của Khóa học Thực hành Pháp lý hoặc BPTC.

[b] Tại Mỹ

Tại Mỹ, việc mua lại bằng LL.M. bằng cấp thường là một cách để chuyên môn hóa trong một lĩnh vực luật như luật thuế, luật kinh doanh, luật kinh doanh quốc tế, luật y tế, vận động xét xử, luật môi trường hoặc sở hữu trí tuệ. Một số trường đã kết hợp JD-LL.M. các chương trình, trong khi những chương trình khác cung cấp bằng cấp thông qua nghiên cứu trực tuyến. Một số LL.M. các chương trình có tính năng nghiên cứu tổng quát về luật pháp Mỹ.

Yêu cầu về bằng cấp khác nhau tùy theo trường và chúng thường khác nhau đối với LL.M. những sinh viên trước đây đã có bằng JD từ một trường luật của Mỹ và bằng LL.M. những sinh viên trước đây đã có bằng luật từ một trường luật không phải của Mỹ.

- Chương trình dành cho sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài:

Một LL.M. bằng cấp của một trường luật được ABA phê duyệt cũng cho phép luật sư nước ngoài đủ điều kiện đăng ký vào đoàn luật sư ở một số bang nhất định. Mỗi bang có những quy định khác nhau liên quan đến việc tiếp nhận các luật sư được đào tạo ở nước ngoài vào các hiệp hội luật sư của bang.

Một LL.M. bằng cấp của một trường luật được ABA phê duyệt đủ điều kiện để một sinh viên tốt nghiệp ngành luật nước ngoài tham gia kỳ thi luật sư ở Alabama, California, New Hampshire, New York, Texas, cũng như tại nước cộng hòa độc lập Palau.

Ngoài ra, việc hành nghề luật sự ở nước sở tại cộng với một số lượng khóa học nhất định tại một trường luật được công nhận sẽ đủ điều kiện để một sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài tham gia kỳ thi luật sư ở Alaska, Quận Columbia, Massachusetts, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Utah và Tây Virginia. Tuy nhiên, một số tiểu bang, bao gồm Arizona, Florida, Georgia, New Jersey và North Carolina chỉ công nhận bằng JD của các trường luật được công nhận là tiêu chuẩn để lấy chứng chỉ hành nghề luật sư.

New York cho phép luật sư nước ngoài từ các quốc gia luật dân sự tham gia kỳ thi luật sư ở New York sau khi họ đã hoàn thành tối thiểu 24 giờ tín chỉ (thường nhưng không nhất thiết là trong chương trình LL.M.) tại một trường luật được ABA phê duyệt liên quan đến ít nhất hai môn cơ bản được kiểm tra trong kỳ thi luật sư ở New York, bao gồm 12 tín chỉ trong các lĩnh vực luật cụ thể.

Luật sư từ các quốc gia có thông luật phải đối mặt với những hạn chế nhẹ nhàng hơn và có thể không cần phải học tại trường luật được ABA phê duyệt. Tuy nhiên, luật sư nước ngoài từ cả khu vực pháp luật dân sự và luật thông thường phải chứng minh rằng họ đã hoàn thành thành công khóa học luật ít nhất ba năm để đáp ứng các yêu cầu về giáo dục để cấm nhập học ở nước họ.

- Luật quốc tế và LL.M. chương trình:

Tính đến năm 2008, có một LL.M. bằng Luật Quốc tế do Trường Luật và Ngoại giao Fletcher tại Đại học Tufts, trường lâu đời nhất về các vấn đề quốc tế ở Mỹ cung cấp. Vì bằng cấp chuyên về luật quốc tế nên chương trình không yêu cầu sự công nhận của ABA.

Trường Luật Notre Dame tại Đại học Notre Dame cung cấp bằng LL.M về Luật Nhân quyền Quốc tế cho sinh viên tốt nghiệp JD từ các trường Mỹ được ABA công nhận hoặc LL.B hoặc tương đương từ các trường không phải của Mỹ được công nhận.

Cả Trường Luật Đại học Duke và Trường Luật Cornell đều mang đến cho sinh viên JD cơ hội theo đuổi đồng thời bằng LL.M. trong Luật quốc tế và luật so sánh.

Đại học Luật Nebraska-Lincoln cung cấp bằng LL.M. trong Luật Vũ trụ, Điện tử & Viễn thông, chương trình duy nhất cung cấp nghiên cứu tập trung vào ba lĩnh vực này. Chương trình được thành lập bằng nguồn tài trợ từ NASA và sự hợp tác với Bộ Tư lệnh Chiến lược Không quân Mỹ.

Đại học St. Mary cung cấp bằng LL.M. trong Luật Quốc tế và Luật So sánh, sinh viên có thể lựa chọn hoàn thành đồng thời cả luật này và JD của mình.

Đại học Luật Tulsa cung cấp bằng LL.M. trong Luật Người Mỹ bản địa và Người bản địa dành cho sinh viên tốt nghiệp JD từ các trường Mỹ được ABA công nhận hoặc LL.B hoặc tương đương từ các trường không phải của Mỹ được công nhận.

Trường Luật của Đại học Washington cung cấp bằng LL.M. trong Phát triển quốc tế bền vững, chương trình đầu tiên thuộc loại này tập trung vào luật phát triển quốc tế. LL.M. sinh viên trong chương trình này cũng có thể bầu tập trung vào Luật Quyền Bản địa. Tương tự, trường cung cấp một chương trình LL.M. bằng cấp về Luật Châu Á và So sánh.

Có một tổ chức cung cấp chương trình LL.M được ABA phê duyệt nhưng không cấp bằng JD: Trường và Trung tâm Pháp lý của Thẩm phán Quân đội Mỹ cung cấp khóa học sau đại học dành cho sĩ quan nội trú, một chương trình chuyên biệt ngoài bằng cấp đầu tiên về luật, dẫn đầu đến bằng LL.M. trong Luật quân sự.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Everest

[c] Tại Đức

Ở Đức, LL.M. được coi là một trình độ pháp lý nâng cao có tính chất bổ sung. Một số sinh viên tốt nghiệp chọn học LL.M. ngay sau "Erstes Juristisches Staatsexamen " ("kỳ thi cấp bang đầu tiên", tạo thành giai đoạn đầu tiên của chương trình đào tạo pháp luật chính thức của Đức), một khóa học sau đại học thay thế hoặc "Zweites Juristisches Staatsexamen" (tức là giai đoạn thứ hai và cuối cùng) đào tạo pháp lý chính thức của Đức).

[d] Tại Pháp

Ở Pháp, LL.M. là bằng tiếng Anh. LL.M. Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế có tại Đại học Panthéon-Assas (Paris), trường luật lâu đời nhất ở Pháp.

Các yêu cầu đầu vào là: (i) Trình độ tiếng Anh rất tốt, có bằng thạc sĩ luật (hoặc tương đương); hoặc (ii) Bằng tốt nghiệp thay thế và bốn năm kinh nghiệm chuyên môn; (iii) Khóa học linh hoạt và cho phép sinh viên học tiếng Pháp.

Hơn 11 cơ sở ở Pháp cung cấp gần 20 chương trình LLM khác được dạy bằng tiếng Anh, với các chuyên ngành bao gồm Luật Châu Âu.

[đ] Tại Canada

Ở Canada, LL.M. thường dành cho sinh viên tốt nghiệp luật có bằng LL.B., LL.L., BCL hoặc JD ở cấp độ đầu tiên. Sinh viên có thể chọn học LL.M dựa trên nghiên cứu. bằng cấp hoặc LL.M dựa trên khóa học. độ. LL.M dựa trên nghiên cứu bằng cấp là các chương trình kéo dài một hoặc hai năm, yêu cầu sinh viên viết một luận án có đóng góp đáng kể cho lĩnh vực nghiên cứu của họ. LL.M dựa trên khóa học bằng cấp không yêu cầu một bài nghiên cứu quan trọng. Một LL.M. có thể được học bán thời gian và tại một số trường, thông qua đào tạo từ xa. LL.M. bằng cấp có thể là chung chung hoặc sinh viên có thể chọn theo đuổi một lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành.

Các luật sư được đào tạo ở nước ngoài muốn hành nghề ở Canada trước tiên cần phải được Liên đoàn các Hiệp hội Luật của Ủy ban Chứng nhận Quốc gia Canada đánh giá về trình độ học vấn và kinh nghiệm của họ. Sau khi nhận được chứng chỉ công nhận của Ủy ban Quốc gia về Chứng nhận, sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài phải đăng ký làm việc tại một công ty luật, tham gia khóa đào tạo pháp luật chuyên nghiệp và vượt qua các kỳ thi chuyên môn để được gọi vào đoàn luật sư ở một tỉnh. LLM về Luật thông thường của Đại học British Columbia là một ví dụ về một trong số ít các khóa học LLM giúp chuẩn bị cho sinh viên cho các kỳ thi chuyên nghiệp.

[e] Tại Thụy Điển

Bằng thạc sĩ (LL.M) là bằng tốt nghiệp tiêu chuẩn dành cho những người hành nghề luật sư ở Thụy Điển. Chương trình thạc sĩ mất bốn năm rưỡi để hoàn thành. Ở hầu hết các trường đại học, một năm rưỡi cuối cùng là chuyên môn hóa ở cấp độ nâng cao (các khóa học và luận văn ở cấp độ nâng cao). Có thể lấy bằng cử nhân sau ba năm, nhưng đại đa số những người hành nghề luật sư ở Thụy Điển đều có bằng LL.M.

[f] Tại Ireland

Một số trường đại học và cao đẳng ở Ireland cung cấp chương trình LL.M. các chương trình, chẳng hạn như Đại học Thành phố Dublin, Cao đẳng Trinity Dublin, Đại học Cao đẳng Cork, Đại học Quốc gia Ireland, Galway (NUIG), Đại học Quốc gia Ireland, Maynooth (NUIM), Hiệp hội Luật Ireland hợp tác với Đại học Northumbria và Cao đẳng Griffith.

Đại học Dublin cũng cung cấp các chương trình Thạc sĩ về Luật thông thường (MCL/ Magisterii ở Jure Communi, M.Jur.Com), một chương trình hai năm nâng cao dành cho sinh viên tốt nghiệp ngoài ngành luật. Bằng cấp này là bằng luật đủ tiêu chuẩn để được nhận vào kỳ thi tuyển sinh của Hiệp hội Danh dự của Nhà trọ King.

[g] Tại Italya

Italya cung cấp cả chương trình thạc sĩ bằng tiếng Italya và tiếng Anh, tùy thuộc vào trường. Chúng thường được gọi là "laurea professionalica", nghĩa là bước thứ hai của kế hoạch Bologna (chương trình giảng dạy châu Âu), và trong trường hợp này chúng kéo dài hai năm. Ví dụ: Đại học Milan cung cấp chương trình LLM 2 năm về Phát triển bền vững. Ở Nam Tyrol, các chương trình cũng được dạy bằng tiếng Đức, như ở Bolzano.

Ở Italya, thuật ngữ "bậc thầy" thường dùng để chỉ một thạc sĩ dạy nghề, kéo dài 6 hoặc 12 tháng, về các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như "luật và an ninh internet", hay "luật quản lý hành chính", thường được dạy bán thời gian để cho phép các chuyên gia đã làm việc trong lĩnh vực này để nâng cao kỹ năng của họ.

[h] Tại Australia

Ở Australia, LL.M. nói chung chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp luật. Tuy nhiên, một số trường đại học cho phép sinh viên tốt nghiệp ngoài ngành luật đảm nhận các biến thể của bằng cấp. Có gần 100 khóa học LLM ở Australia tại 25 cơ sở giảng dạy bằng tiếng Anh.

Các biến thể độc đáo của LL.M. tồn tại, chẳng hạn như Thạc sĩ Thực hành Pháp lý (MLP) có tại Đại học Quốc gia Australia, nơi sinh viên đã hoàn thành Chứng chỉ Tốt nghiệp về Thực hành Pháp luật (mà sinh viên tốt nghiệp luật phải đạt được trước khi có thể được nhận vào làm luật sư/luật sư), sẽ được cấp một số tín chỉ đối với trình độ Thạc sĩ. Các biến thể khác của LL.M. giống với LL.M. có sẵn trong Khối thịnh vượng chung nhưng dưới một danh hiệu khác, ví dụ Thạc sĩ Luật Thương mại, Thạc sĩ Luật Quốc tế hoặc Thạc sĩ Luật Nhân quyền. Các khóa học này thường chuyên sâu hơn khóa học LL.M tiêu chuẩn.

[i] Tại Nam Phi

Ở Nam Phi, LL.M. là bằng sau đại học được cung cấp dưới dạng bằng thạc sĩ dựa trên khóa học và dựa trên nghiên cứu. Trong trường hợp trước, bằng cấp bao gồm các khóa học nâng cao trong một lĩnh vực luật cụ thể cũng như nghiên cứu hạn chế có liên quan, thường ở dạng một luận án ngắn, trong khi ở trường hợp sau, bằng cấp hoàn toàn dựa trên luận án. Thông thường, loại đầu tiên bao gồm các chủ đề "định hướng thực hành" (ví dụ: về thuế, luật khai thác mỏ), trong khi loại thứ hai thiên về lý thuyết, thường chuẩn bị cho sinh viên được nhận vào LL.D. hoặc tiến sĩ. các chương trình. 

Việc nhập học thường được giới hạn ở LL.B. sinh viên tốt nghiệp, mặc dù những người có bằng luật khác, chẳng hạn như BProc, có thể nộp đơn nếu được nhận làm luật sư và/hoặc bằng cách hoàn thành chương trình LL.B bổ sung. khóa học.

[j] Tại Trung Quốc

LL.M. có sẵn tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, và yêu cầu đầu vào là: năng lực tiếng Anh bản địa hoặc gần tiếng Anh bản địa, với bất kỳ bằng cử nhân nào. Chương trình này rất linh hoạt và cho phép sinh viên học tiếng Quan Thoại và hỗ trợ tổ chức trải nghiệm làm việc tại Bắc Kinh và các thành phố khác ở Trung Quốc. Thông thường phải mất hai năm, nhưng có thể hoàn thành trong một năm rưỡi nếu sinh viên hoàn thành đủ số tín chỉ yêu cầu.

Đầu tàu của Trường Luật Trung Quốc-EU (CESL) tại Bắc Kinh là Chương trình Thạc sĩ kép bao gồm Thạc sĩ Luật Trung Quốc và Thạc sĩ Luật Châu Âu và Quốc tế. Thạc sĩ Luật Châu Âu và Quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh, dành cho sinh viên quốc tế và có thể được học như một chương trình thạc sĩ duy nhất. CESL cũng cung cấp bằng Thạc sĩ Luật Trung Quốc Quốc tế (IMCL) là bằng LL.M. luật Trung Quốc được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đã triển khai chương trình LLM trực tuyến dành cho các chuyên gia quốc tế. Khóa học kéo dài hơn hai năm, với năm đầu tiên bao gồm các bài học trực tuyến thông qua video và bài tập, năm thứ hai dành cho luận án và cuối cùng phải bảo vệ trực tuyến. Sinh viên được yêu cầu đến Bắc Kinh trong tuần giới thiệu vào tháng 9 để ghi danh và gặp gỡ sinh viên cũng như nhân viên. Sinh viên còn có cơ hội trải nghiệm làm việc tại 5 công ty luật hàng đầu Trung Quốc.

Các chương trình cấp bằng LL.M được cung cấp tại nhiều trường đại học khác ở Trung Quốc đại lục, như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải.

[k] Tại HongKong

LL.M. các chương trình cấp bằng được cung cấp bởi các khoa luật của Đại học HongKong, Đại học Trung Hoa HongKong và Đại học Thành phố HongKong. Một LL.B. bằng cấp thường được yêu cầu để nhập học, nhưng đối với một số chương trình chuyên ngành, chẳng hạn như LL.M. trong chương trình Nhân quyền do HKU cung cấp, yêu cầu bằng đại học về luật hoặc bất kỳ chuyên ngành liên quan nào.

[l] Đài Loan

Ở Đài Loan, luật có thể được học ở bậc sau đại học để lấy bằng LL.M. Một số LL.M. các chương trình ở Đài Loan được cung cấp cho sinh viên có hoặc không có kiến thức pháp luật. Tuy nhiên, yêu cầu tốt nghiệp đối với sinh viên có nền tảng pháp lý thấp hơn so với những sinh viên không có nền tảng pháp luật (để tính các môn pháp lý cơ bản đã được học trong quá trình học đại học). Sinh viên đang học LL.M. chương trình thường mất ba năm để đạt được số tín chỉ cần thiết và hoàn thành luận văn thạc sĩ.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Thạc sĩ Luật (Master of Laws) được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Thạc sĩ Luật (Master of Laws) có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Thạc sĩ Luật (Master of Laws)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19465 sec| 1035.461 kb