Trang chủ » Giai đoạn hình thành tổ chức luật sư từ năm 1987 đến năm 2006 

Giai đoạn hình thành tổ chức luật sư từ năm 1987 đến năm 2006 

Nếu như Pháp lệnh Tổ chức luật sự năm 1987 có vai trò rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành tổ chức đội ngũ luật sư ở nước ta thì Pháp lệnh Luật sư được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/7/2001 là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế luân sư ở nước ta.

hình thành tổ chức
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Giai đoạn hình thành tổ chức luật sư từ năm 1987 đến năm 2001

Nội Hiến pháp năm 1946, năm 1959 và năm 1980 đều thể hiện nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo. Điều 133 Hiến pháp năm 1980 còn quy định: “Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự khác về mặt pháp lý”. Đó là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng một văn bản pháp luật về tổ chức luật sư ở Việt Nam. Ngày 18/12/1987, Hội đồng Nhà nước đã thông qua Pháp lệnh Tổ chức luật sư. Pháp lệnh cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về chế định luật sư, tạo cơ sở cho việc hình thành và phát trí, đội ngũ luật sư ở Việt Nam. Có thể nói, kể từ khi thành lập nước, đây là và bản pháp luật tương đối hoàn chỉnh quy định về tổ chức và hoạt động luật sư, Pháp lệnh chứa đựng những quy định cơ bản liên quan đến tổ chức và hoa động luật sư, phù hợp với điều kiện của nước ta lúc bấy giờ. Đây là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao chỉ dưới luật, đánh dấu một bước phát triển có tính bước ngoặt của chế định luật sư ở Việt Nam.(đọc thêm: dịch vụ ly hôn)

Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2006 

Nếu như Pháp lệnh Tổ chức luật sự năm 1987 có vai trò rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành tổ chức đội ngũ luật sư ở nước ta thì Pháp lệnh Luật sư được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/7/2001 là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế luân sư ở nước ta, đưa chế định luật sư của nước ta xích gần với thông lệ quốc tế. Pháp lệnh Luật sư không chỉ nâng cao vị thế của luật sư trong xã hội, mà còn đưa luật sư của nước ta lên ngang tầm với luật sư của các nước trong khu vực và trên thế giới. .. )

Pháp lệnh Luật sư quy định về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư bao gồm: điều kiện hành nghề luật sư, hình thức tổ chức hành nghề luật sư, thù lao luật sư, quản lý hành nghề luật sư, khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư. Với nội dung như vậy, Pháp lệnh có tên gọi là Pháp lệnh Luật sư, bỏ hai từ “tổ chức” so với Pháp lệnh cũ. Đây là Pháp lệnh mới thay thế Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987 và được thể hiện trong Điều 44 của Pháp lệnh Luật sư.(tìm hiểu thêm: luật sư tư vấn ly hôn)

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ