Hình thức hành nghề luật sư ở Việt Nam

06/03/2021

 

Hình thức hành nghề luật sư của Tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam được thành lập theo quy định của Luật Luật sư 2006, được sửa đổi, bổ sung 2012 bao gồm 2 loại hình: Văn phòng luật sư và Công ty luật.

 

 

hình thành và phát triển Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Các hình thức hành nghề luật sư

 

 

Tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam bao gồm 2 loại hình: Văn phòng luật sư và Công ty luật. So với doanh nghiệp được điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp, Văn phòng luật sư có địa vị pháp lý giống như loại hình doanh nghiệp tư nhân; Công ty luật gồm Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và Công ty luật hợp danh; Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có loại hình Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên. Trong các loại hình tổ chức hành nghề luật sư thì Văn phòng luật sư và Công ty luật hợp danh có chế độ trách nhiệm vô hạn về tài sản. Các tổ chức hành nghề luật sư còn lại có chế độ trách nhiệm hữu hạn về tài sản.

 

 

Như vậy, tổ chức hành nghề luật sư là tổ chức kinh tế có tên gọi, có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật Luật sư nhằm mục đích thực hiện hoạt động cung cấp các loại dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi là khách hàng) theo quy định của pháp luật và đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư.

 

 

Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư là Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

 

 

Ngoài hai loại hình tổ chức hành nghề luật sư là Văn phòng luật sư và Công ty luật trên đây, luật sư có thể lựa chọn loại hình thứ ba là hành nghề với tư cách cá nhân. Đây là hình thức hành nghề mà pháp luật quy định luật sư đã đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không muốn thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề mà muốn cung cấp dịch vụ pháp lý theo cách làm công ăn lương cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác. Chính vì không thành lập tổ chức hành nghề nên không đặt vấn đề nghiên cứu quản trị tổ chức hành nghề luật sư đối với luật sự hành nghề với tư cách cá nhân.(đọc thêm: tư vấn luật đầu tư)

 

 

Văn phòng luật sư

 

 

Văn phòng luật sư là tổ chức hành nghề luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

 

 

Tên của Văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 

 

Văn phòng luật sư có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật. Do việc thành lập đơn giản, quy mô gọn nhẹ nên hình thức Văn phòng luật sư thời gian đầu khi Luật Luật sư 2006 mới có hiệu lực đã thu hút được đông đảo luật sự lựa chọn thành lập. Tuy nhiên, đây là loại hình tổ chức hành nghề luật sự có chế độ trách nhiệm vô hạn về tài sản đối với các khoản nợ của Văn phòng. Trong khi nghề luật sư là nghề có rủi ro cao, nên để tránh trách nhiệm lớn xảy ra trong hành nghề có thể ảnh hưởng đến gia đình và các bên liên quan khác, khi Luật Luật sư được sửa đổi, bổ sung 2012 có quy định hình thức tổ chức hành nghề luật sư mới, một số Văn phòng luật sư đã chuyển đổi thành Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Công ty luật có hai thành viên trở lên.(xem thêm: giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án)

 

 

Công ty Luật

 

 

Theo Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung 2012, hình thức tổ chức hành nghề luật sư là Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

 

 

Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

 

 

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

 

- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

 

 

- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

 

 

Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

 

Việc cho phép luật sư được thành lập Công ty luật trách nhiệm hữu hạn, trong đó có công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên để hành nghề nhằm bảo đảm sự lựa chọn của các luật sư về hình thức tổ chức hành nghề phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế và chế độ trách nhiệm của mình. Đồng thời, đảm bảo từng bước sự thống nhất và phù hợp giữa quy định của pháp luật về luật sư với pháp luật về doanh nghiệp.

 

Hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi giữa các hình thức hành nghề luật sư

 

Không những cho phép luật sự lựa chọn hình thức tổ chức hành nghề, Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung 2012 còn quy định về hợp nhất, sáp nhập và cho phép chuyển đổi giữa các hình thức tổ chức hành nghề luật sư (Điều 45):

(i) Hai hoặc nhiều công ty luật cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty luật mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty luật hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty luật bị hợp nhất.

(ii) Một hoặc nhiều công ty luật có thể sáp nhập vào công ty luật khác cùng loại bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty luật nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty luật bị sáp nhập.

(iii) Văn phòng luật sư có thể chuyển đổi thành công ty luật trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư theo quy định của pháp luật.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại, công ty luật trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty luật hợp danh và ngược lại. Công ty luật được chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty luật bị chuyển đổi.

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

 

 

0 bình luận, đánh giá về Hình thức hành nghề luật sư ở Việt Nam

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.17766 sec| 957.141 kb