Hợp đồng dịch vụ

10/12/2022
Với sự phát triển ngày càng cao của xã hội, ngày càng có nhiều loại hình dịch vụ mới được ra đời. Do đó Hợp đồng về dịch vj được hình thành để đáp ứng sự cần thiết của xã hội. Vậy hợp đồng dịch vụ là gì? Đặc điểm pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dich vụ được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó.

1. Hợp đồng dịch vụ là gì?

Theo quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng dịch vụ được hiểu như sau:

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

VD: Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất Khách sạn Y tại tỉnh X. Do đó, bên A có ký hợp đồng dịch vụ để thuê B lập hồ sơ tư vấn thiết kế thi công nội thất Khách sạn Y cho A. A sẽ trả phí dịch vụ cho bên B.

Lưu ý: Không phải công việc nào cũng là đối tượng của hợp đồng dịch vụ. Đó phải là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật và đặc biệt, cũng không được trái đạo đức xã hội.

2 Đặc điểm pháp lý của hợp đồng dịch vụ

Về cơ bản, hợp đồng cung ứng dịch vụ có 03 đặc điểm pháp lý sau:

Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lý nhất định và giao kết quả cho bên thuê dịch vụ.

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng có tính đền bù. Bên thuê dịch vụ phải trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ, khi bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện công việc và mang lại kết quả như đã thỏa thuận.

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song vụ. Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lý theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả công việc và trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ.

3 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dich vụ

3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

Đối với bên sử dụng dịch vụ có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 515 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 516 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

Điều 515. Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

1. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

2. Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

Điều 516. Quyền của bên sử dụng dịch vụ

1. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Đối với bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ và quyền được quy định tại Điều 517 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 518 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

“Điều 517. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.

3. Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

4. Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

6. Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Điều 518. Quyền của bên cung ứng dịch vụ

1. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

2. Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.

3. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.”

4. Các loại hợp đồng cung cấp dịch vụ phổ biến

Vì hợp đồng dịch vụ là một loại hợp đồng kinh tế đặc thù nên việc giao kết và thực hiện phải tuân theo các nguyên tắc và quy định chung của pháp luật. Tuy nhiên, mỗi loại hợp đồng dịch vụ có những đặc điểm riêng, nên căn cứ vào đối tượng của hợp đồng chúng ta có thể chia hợp đồng dịch vụ thành những loại phổ biến sau:

Hợp đồng dịch vụ thi công (sửa chữa, vận chuyển; nội thất;…)

Hợp đồng dịch vụ bảo hiểm

Hợp đồng dịch vụ cho thuê, mướn tài sản

Hợp đồng dịch vụ kiểm dịch

Hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật

Hợp đồng dịch vụ tư vấn, thiết kế

5. Đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Theo Điều 520 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ như sau:

“Điều 520. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Đồng thời tại Điều 519 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc trả tiền dịch vụ như sau:

“Điều 519. Trả tiền dịch vụ

1. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.

2. Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.

3. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

 

 

 

 

 

 

 

 

0 bình luận, đánh giá về Hợp đồng dịch vụ

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.39563 sec| 969.195 kb