Hợp đồng thuê khoán tài sản

17/12/2022
Hiện nay việc khai thác công dụng của tài sản để hưởng hoa lợi tức diễn ra rất phổ biến. Do đó Hợp đồng thuê khoán tài sản được hình thành để đáp ứng sự cần thiết của xã hội. Vậy hợp đồng thuê khoán tài sản là gì? Đối tượng, hình thức, thời hạn, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê khoán tài sản được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó.

 

1. Hợp đồng thuê khoán tài sản là gì?

Điều 483 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê khoán tài sản có những đặc thù sau đây:

    – Đối tượng của hợp đồng thuê khoán là tư liệu sản xuất gồm: đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác,..

    – Thời hạn thuê khoán theo chu kì sản xuất, kinh doanh phù hợp với tính chất của đối tượng thuê khoán

    – Mục đích của thuê khoán là khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó.

2. Đối tượng của và hình thức của hợp đồng thuê khoán tài sản

Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thuê khoán tài sản là thuê tư liệu sản xuất để kinh doanh, vì vậy, phụ thuộc vào công việc kinh doanh của bên thuê mà họ sẽ lựa chọn tư liệu sản xuất phù hợp để thuê, cho nên đối tượng của hợp đồng thuê khoán đa dạng và hình thức phong phú theo hình thức của giao dịch. Tuy nhiên, hợp đồng thuê khoán phải có công chứng hoặc chứng thực hoặc phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu pháp luật có quy định. Nhà nước giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản thuê khoán là bất động sản để ngăn chặn các hành vi khai thác tài sản thuê khoán sai mục đích sử dụng mà pháp luật đã quy định.

3. Thời hạn thuê khoán và giá thuê khoán tài sản

Thời hạn thuê khoán do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc có thỏa thuận nhưng không rõ ràng thì thời hạn thuê khoán được xác định theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh phù hợp với tính chất của đối tượng thuê khoán.

Tùy thuộc vào giá trị sử dụng của vật thuê khoán mà các bên thỏa thuận về thời hạn thuê, nhưng thời hạn thuê khoán không thể thấp hơn 1 chu kì khai thác thông thường vật thuê khoán và còn phụ thuộc vào những vật chất khác mà người thuê khoán dùng để khai thác công dụng của vật thuê.

Giá thuê khoán do các bên thỏa thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là giá được xác định theo kết quả đấu thầu. Phương thức trả tiền thuê do các bên thỏa thuận

4. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán tài sản

Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý; nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác thì thời hạn báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác.

Trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đồng.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê khoán tài sản:

Trong hợp đồng thuê khoán, mỗi bên chủ thể đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Các bên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo cho hợp đồng được tiến hành theo thỏa thuận, hạn chế tranh chấp

5.1 Quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê khoán:

-Quyền của bên thuê khoán:

Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê phải khai thác tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích đã thỏa thuận.

Bên cho thuê khoán có quyền yêu cầu bên thuê phải trả tiền thuê như thỏa thuận và đúng phương thức. “Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền, hoặc bằng thực hiện một công việc” (khoản 1 Điều 506 Bộ luật dân sự)

-Nghĩa vụ của bên cho thuê khoán:

Bên cho thuê khoán có nghĩa vụ giao tài sản thuê khoán đúng thời hạn, đúng tình trạng đã thỏa thuận. Khi giao bên cho thuê khoán phải lập biên bản đánh giá tình trạng thuê khoán và xác định giá trị tài sản thuê khoán.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của bên thuê khoán

– Quyền của bên thuê khoán tài sản:

Bên thuê khoán có quyền yêu cầu bên cho thuê giao đúng tài sản thuê đã thỏa thuận, có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thuê khoán trong thời hạn thuê. Đây là một quyền năng rất căn bản để đáp ứng mục đích giao kết hợp đồng của bên thuê khoán. Không ai có quyền cản trở hoặc gây khó khăn cho bên thuê khoán trong việc khai thác tài sản thuê nếu như việc khai thác đó đúng công dụng và phù hợp với sự thỏa thuận của các bên.

Bên thuê khoán có quyền yêu cầu giảm, hoặc miễn tiền thuê khoán nếu hoa lợi, lợi tức bị nhất ít nhất là một phần ba do sự kiện bất khả kháng. Đây là một quy định rất có lợi mà pháp luật trao cho bên thuê khoán.

6. Sự khác biệt giữa hợp đồng thuê tài sản thông thường với hợp đồng thuê khoán tài sản:

- Về đối tượng cho thuê: Hợp đồng thuê tài sản thông thường chủ yểu là tư liệu sinh hoạt còn hợp đồng thuê khoán có đối tượng là tư liệu sản xuất.

- Về thời gian thuê: Trong khi hợp đồng thuê thông thường thời gian thuê được xác định theo nhu cầu của bên thuê, thì thời gian thuê trong hợp đồng thuê khoán được xác định theo chu kì sản xuất, kinh doanh hoặc theo mùa, vụ.

- Về xác định giá thuê: Vấn đề giá thuê trong hợp đồng thuê thông thường đa phần sẽ được hình thành từ sự thỏa thuận của các bên, nhưng đối với hợp đồng thuê khoán, nhiều trường hợp phải thông qua đấu thầu.

 - Về mục đích thuê: Đa phần mục đích trong hợp đồng thuê tài sản thông thường là để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hoặc khai thác công dụng của tài sản vào mục đích sản xuất còn trong hợp đồng thuê khoán mục đích của các bên chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Về sử dụng tài sản thuê: Trong hợp đồng thuê tài sản thông thường bên thuê chỉ được khai thác công dụng của tài sản theo tính năng, còn với hợp đồng thuê khoán bên thuê còn được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán.

 

 

0 bình luận, đánh giá về Hợp đồng thuê khoán tài sản

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.34084 sec| 969.516 kb