Khái niệm, đặc trưng và vai trò của thuế xuất-nhập khẩu

10/09/2022
Các bạn hiểu thuế xuất-nhập khẩu là gì? Và khái niệm đặc trưng và vai trò của thuế xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Các bạn hiểu thuế xuất-nhập khẩu là gì? Và khái niệm đặc trưng và vai trò của thuế xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 

Theo khái niệm chung, thuế là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân nộp cho nhà nước nhằm chia sẻ gánh nặng chi tiêu với nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong cơ cấu hệ thống trong Hệ thống thuế. Ở mỗi quốc gia, thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu có vai trò và tầm quan trọng thiết thực, không chỉ trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước hàng năm, mà quan trọng hơn, nó còn là công cụ hữu hiệu để nhà nước kiểm soát hoạt động của xuất nhập khẩu hàng hoá ra nước ngoài, bảo hộ nền sản xuất quốc gia và thực hiện các mục tiêu đối ngoại của chính phủ trong từng thời kỳ, đối với từng quốc gia hoặc từng nhóm nước cụ thể Mặc dù sau này nổi lên như một số loại thuế nội, nhưng thuế xuất nhập khẩu đã nhanh chóng khẳng định được vai trò và to va chạm. trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là vai trò kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu với thế giới bên ngoài và bảo vệ nền sản xuất quốc gia.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Mặc dù xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang dần tác động đến số phận của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng hạn chế vai trò của loại thuế này ở mỗi quốc gia, nhưng về cơ bản thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vẫn còn hiệu lực. Giải pháp quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế quốc dân, nhất là đối với các nước đang trong quá trình chuyển từ kế hoạch hoá tập trung sang kế hoạch hoá tập trung năm. Cơ chế kinh tế thị trường như Việt Nam. Có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tùy theo góc độ: Dưới góc độ kinh tế, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được coi là khoản đóng góp bằng tiền của tổ chức, cá nhân vào ngân sách nhà nước với các quy định của pháp luật khi họ có các giao dịch xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa xuyên biên giới. của một quốc gia Theo cách tiếp cận này, thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu được hiểu là tỷ lệ phân bổ vốn, phát sinh giữa các tập đoàn, là tổ chức và cá nhân, là người nộp thuế và người thu thuế, là nhà nước. Mặt khác, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu còn có thể được hiểu là đòn bẩy kinh tế hoặc biện pháp kinh tế trong đó nhà nước điều tiết trực tiếp quá trình sản xuất và tiêu dùng của mỗi quốc gia và ảnh hưởng gián tiếp đến các hoạt động kinh tế của quốc gia đó trong khu vực và trên toàn thế giới.

 

Các đặc trưng cơ bản của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

So với các loại thuế nội địa thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có nhiều điểm khác biệt. Những khác biệt này bắt nguồn từ bản chất và chức năng của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Các đặc trưng này bao gồm:

  • Thứ nhất, Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đối tượng là hàng hóa có thể vận chuyển qua biên giới. Thuật ngữ “hàng hóa” chịu thuế xuất nhập khẩu, có thể hiểu theo nghĩa thông thường. , bao gồm các phương tiện sản xuất và tiêu dùng, do con người tạo ra và lưu thông trên thị trường, ra vào biên giới của đất nước. Trong xã hội hiện đại ngày nay, xuất khẩu ngày nay ngày càng có nhiều loại hàng hóa vô hình di chuyển ra vào biên giới của một quốc gia. , nhưng không phải bằng các phương tiện thông thường mà hải quan có thể kiểm soát được. Một ví dụ điển hình về những mặt hàng này là: Các sản phẩm phần mềm CNTT được giao dịch hàng ngày qua mạng máy tính gồm máy tính trên toàn thế giới (Internet). Ngoài ra, cần lưu ý rằng "dịch vụ" thực sự được xuất khẩu và nhập khẩu giữa các quốc gia, mà thường là luật về thuế xuất khẩu và thuế. Hàng nhập khẩu từ tất cả các nước không phải chịu thuế xuất nhập khẩu. Có lẽ do cơ quan chức năng khó kiểm soát hành vi xuất, nhập khẩu đối với các đối tượng làm “dịch vụ”.
  • Thứ hai, Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nói đúng ra không phải là thuế trực thu hay thuế gián thu. Điều này được thể hiện qua việc nhà nhập khẩu nộp thuế nhập khẩu và tự mình tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu mà không bán ra nước ngoài thì thuế nhập khẩu đã nộp là thuế trực thu vì nhà nhập khẩu vừa là người nộp thuế vừa là người chịu thuế. thuế gián thu của người nộp thuế, vì người nộp thuế và người nộp thuế không phải là một .
  • Thứ ba, Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có chức năng đặc trưng là bảo hộ nền sản xuất quốc gia và điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc điểm này thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu so với các loại thuế quốc gia khác như thuế GTGT, thuế tiêu thụ, thuế tài sản. Tuy nhiên, theo thời gian, trước sức ép của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại, vai trò bảo hộ sản xuất trong nước của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có xu hướng giảm dần nhường chỗ cho chức năng tạo chính sách thu nhập .

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý

Vai trò của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Giống như bất kì loại thuế nào, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng thể hiện ba vai trò cơ bản:

  • Một là, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước;
  • Hai là, điều tiết hoạt động kinh tế;
  • Ba là, hướng dẫn tiêu dùng trong xã hội.

Tuy nhiên, xuất phát từ đặc trưng cơ bản của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là đánh vào các hàng hoá xuất, nhập khẩu và sau đó được cấu thành trong giá cả của hàng hoá xuất, nhập khẩu nên loại thuế này còn có một vai trò khá đặc thù, đó là bảo hộ nền sản xuất trong nước và chống lại xu hướng cạnh tranh không cân sức giữa hàng hoá trong nước với hàng hoá ngoại nhập. Xét trên bình diện lí thuyết, vai trò này của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được thể hiện trên hai khía cạnh chủ yếu:

Một là, đối với hàng hoá nhập khẩu, do bị đánh thuế nhập khẩu nên về lí thuyết, giá cả của loại hàng hoá này trên thị trường nước nhập khẩu sẽ tăng lên, trong khi đó các hàng hoá được sản xuất trong nước, do không phải chịu thuế nhập khẩu (hoặc chỉ phải chịu thuế nhập khẩu cho phần nguyên liệu hay máy móc nhập khẩu) nên giá thành sản phẩm của loại hàng hoá này có xu hướng rẻ hơn và do đó có sức cạnh tranh lớn hơn đối với hàng ngoại nhập. Điều này cho thấy việc đánh thuế nhập khẩu thực chất là một biện pháp để bảo hộ nền sản xuất trong nước, khi Chính phủ nhận thấy những bất lợi nghiêng về phía các hàng hoá được sản xuất từ các doanh nghiệp trong nước.

Tìm hiểu thêm về: Trợ lý pháp lý

Hai là, đối với hàng xuất khẩu, do bị đánh thuế xuất khẩu nên việc tiêu thụ các hàng hoá này ở thị trường nước ngoài trở nên khó khăn hơn so với thị trường nội địa và khi đó, các hàng hoá này có xu hướng sẽ được tiêu thụ trong nước. Bằng cách này, Nhà nước đã bảo hộ một cách hữu hiệu cho thị trường tiêu thụ trong nước. Mặt khác, khi Nhà nước muốn khuyến khích xuất khẩu nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hoá do nước mình sản xuất khi chúng được tiêu thụ trên thị trường nước ngoài thì thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu sẽ được quy định giảm đi, thậm chí là bằng không. Việc Nhà nước giảm thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu sẽ tạo ra khả năng cạnh tranh tốt hơn cho loại hàng hoá này trên thị trường quốc tế, so với hàng hoá cùng loại của những nước khác đang lưu thông trên thị trường.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Khái niệm, đặc trưng và vai trò của thuế xuất-nhập khẩu

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.13627 sec| 964.023 kb