Kỹ năng nghiên cứu bản cáo trạng của luật sư

30/03/2021

Kết thúc giai đoạn truy tố, trong trường hợp VKS xét thấy hồ sơ vụ an do CQĐT chuyển sang đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can, các tình tiết có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết vụ án đã được làm rõ, VKS sẽ quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng. Vì vậy, kỹ năng nghiên cứu bản cáo trạng là rất quan trọng.

 

nghiên bản cáo trạng Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Kỹ năng nghiên cứu bản cáo trạng

 

 

Kết thúc giai đoạn truy tố, trong trường hợp VKS xét thấy hồ sơ vụ án do CQĐT chuyển sang đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can, các tình tiết có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết vụ án đã được làm rõ, VKS sẽ quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng

 

 

Bản cáo trạng là văn bản tố tụng do VKS ban hành, về mặt hình thức bản cáo trạng được xây dựng theo mẫu số 144/HS, ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện trưởng VKSNDIO ban hành mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thế hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố (Quyết a số 15/QĐ-VKSTC). Về nội dung, bản cáo trạng ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội; những chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chẽ; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, đặc điểm nhân thân của bị can; việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật chứng; nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và tình tiết có ý nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội và điều, khoản, điểm của BLHS được áp dụng. Bản cáo trạng phải chi rõ ngày, tháng, năm ra cáo trạng; họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra bản cáo trạng.(xem thêm: dịch vụ ly hôn)

 

 

Nội dung trong bản cáo trạng

 

 

Bản cáo trạng có vị trí quan trọng trong hồ sơ vụ án, là quan điểm buộc tôi chính thức của VKS, là cơ sở pháp lý để Tòa án xét xử vụ án. Vì vày, luật sự cần nghiên cứu kỹ bản cáo trạng để phục vụ cho việc bào chữa, bảo vệ thân chủ. Khi nghiên cứu bản cáo trạng, luật sư cần lưu ý một số nội dung sau:

 

 

- Căn cứ vào cơ quan ban hành bản cáo trạng, luật sư có thể xác định VKS có thẩm quyển đã thực hiện việc kiểm sát điểu tra trong quá trình điều tra vụ án. Theo quy định của pháp luật, khi tham gia vào quá trình TTHS, VKS có chức năng kiểm sát diều tra và thực hành quyền công tố. Tuy nhiên, không phải trong mọi trưởng hợp, VKS đã thực hiện chức năng kiểm sát điều tra sẽ trực tiếp thực hành quyền công tố.

 

 

- Phần đầu bản cáo trạng thường nếu các căn cứ pháp lý, quyết định tố tụng liên quan đến quá trình giải quyết vụ án như quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tổ vụ án, bị can (nếu có), bản kết luận điều tra... Căn cứ vào nội dung các quyết định, luật sư có thể xác định được tội danh, họ tên, số lượng các bị can bị khởi tố trong vụ án. Trong các vụ án lớn, phức tạp, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể khởi tổ nhiều bị can, với nhiều tội danh khác nhau trong cùng một vụ án. Do tính phức tạp của vụ án, có trường hợp tội danh khi mới khởi tố được thay đổi trong quá trình điều tra, luật sư cần đọc kỹ, so sánh với các quyết định tố tụng liên quan để nắm được quá trình giải quyết vụ án, qua đó xác định việc giải quyết vụ án có đúng quy định về thẩm quyền, trình tự tố tụng hay không.

 

 

- Nội dung bản cáo trạng phải ghi rõ diễn biến, hành vi, thủ đoạn phạm tội. Qua việc nghiên cứu diễn biến, hành vi, thủ đoạn tội phạm tội được mô tả trong bản cáo trạng, luật sư có thể nắm được thời gian, địa điểm xảy ra sự việc, hành vi phạm tội của bị can được thực hiện như thế nào, có tính chuyên nghiệp hay chỉ bộc phát, phạm tội một mình hay đồng phạm, những người liên quan, người làm chứng trong vụ án..

 

 

Trong hồ sơ vụ án có thể có nhiểu tài liệu, chứng cứ được thu thân trong quá trình điều tra, truy tố. Tuy nhiên, khi xây dựng bản cáo trang VKS sẽ lựa chọn ra các chứng cứ trực tiếp, quan trọng, có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của bị can để đưa vào bản cáo trạng. Luật sư cần nghiên cứu kỹ, ghi chép lại làm cơ sở cho việc bào chữa, bảo vệ.

 

 

- Khi nghiên cứu bản cáo trạng, luật sư cẩn nắm được động cơ, mục đích, nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội của bị can, ý thức của bị can đối với hành vi phạm tội của mình, quan điểm của bị can đối với các căn cứ buộc tội của VKS.

 

 

- Trong các vụ án hình sự, đặc biệt là loại án có cấu thành vật chất, thiệt hại là căn cứ để định tội cũng như định khung hoặc liên quan đến văn để bối thường dân sự trong vụ án hình sự. Do đó, khi nghiên cứu bản cáo trạng, luật sư cần xác định xem hành vi phạm tội của bị can có gây ra thiệt hại không, nếu có thì cần xác định mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, việc bối thưởng thiệt hại, khắc phục hậu quả đã được giải quyết thế nào, xem xét các yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

 

- Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can. Việc áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn phải được ghi rõ trong bản cao trạng. Luật sư cần xác định việc áp dụng biện pháp ngăn chặn với bị can có được thực hiện đúng quy định không, có căn cứ pháp lý hay không Trong trường hợp luật sư tham gia vụ án với tư cách là người bào chữa cho bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn thì cần nghiên cứu xem den thời điểm hiện tại, việc tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với tha chủ mình có còn cán thiết không, có CƠ sở để đề nghi thay đổi biện pháp ngăn chặn không, từ đó có những tư vấn pháp lý phù hợp cho thân chủ.

 

 

- Về nguyên tắc, khi giải quyết vụ án hình sự, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có nghĩa vụ thu thập cả chứng cứ buộc tội và chứng cử gỡ tội. Trong bản cáo trạng, bên cạnh các chứng cứ được sử dụng để buộc tội bị can, VKS cũng phải thu thập các tài liệu, chứng cứ về nhân thân bị can, các tình tiết giảm nhẹ TNHS có thể áp dụng cho bị can. Luật sư cần xác định việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS đối với bị can có đầy đủ, đúng quy định pháp luật không.(quna tâm tới: luật sư tư vấn ly hôn)

 

 

- Để phục vụ cho việc giải quyết vụ án, trong quá trình điều tra, truy tố, các cơ quan có thẩm quyển tiến hành tố tụng có thể tạm giữ, kế biên các tài liệu, đồ vật, tài sản. Có tài liệu, đổ vật cần thiết cho quá trình giải quyết vụ án, có tài liệu, đổ vật sau khi thu giữ, được xác định lå không liên quan, hoặc không cần thiết phải tiếp tục thu giữ, có thể trả lại cho chủ sở hữu. Theo quy định pháp luật, trong bản cáo trạng phải ghi rõ việc thu giữ, tạm giữ, kể biển tài liệu, đồ vật, tài sản, xử lý vật chứng trong quá trình giải quyết vụ án. Luật sư cản nghiên cứu để nắm rõ việc thu giữ, tạm giữ, kê biên các tài liệu, đồ vật, tài sản, xử lý vật chứng, đặc biệt là các tài liệu, đồ vật, vật chứng liên quan đến thân chủ mình nhận bảo vệ, xem có đúng quy định pháp luật hay không, từ đó có để xuất phù hợp.

 

 

- Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều, khoản, điểm của BLHS được áp dụng. Qua đó, luật sư có thể nắm được quan điểm giải quyết vụ án của VKS. Căn cứ vào hành vi, ý thức, các tình tiết trong vụ án, quy định của pháp luật, luật sư cần xác định việc định tội, định khung hình phạt đối với bị can có đúng quy định pháp luật không.

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng nghiên cứu bản cáo trạng của luật sư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18152 sec| 957.328 kb