Mẫu hợp đồng ủy quyền

16/03/2023
Hợp đồng ủy quyền (hay giấy ủy quyền) là một trong những văn bản khả phổ biến trong các quan hệ dân sự, hành chính, đất đai, hình sự ..

1. Quy định về hợp đồng ủy quyền 

Theo Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015: "Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định".

Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam hoạt động xác lập hợp đồng ủy quyền phải dựa trên tinh thần tự nguyện thỏa thuận, không bị ép buộc hoặc lừa dối trong việc xác lập quan hệ ủy quyền. Bên nhận ủy quyền có thể được nhận thù lao (tiền công) theo thỏa thuận.

2. Một số lưu ý khi xác lập hợp đồng ủy quyền

- Việc ủy quyền cần phải được lập thành văn bản. Trong một số trường hợp hoạt động ủy quyền (lập hợp đồng ủy quyền) phải có sự chứng thực xác nhận của bên thứ ba là văn phòng công chứng. Thông thường vấn đề ủy quyền liên quan đến chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất sẽ được xác lập tại văn phòng công chứng theo Luật công chứng năm 2014 và Luật đất đai năm 2013. Các trường hợp khác liên quan đến các giao dịch dân sự theo quy định của luật dân sự thì không cần phải công chứng.

- Cần quy định về thời hạn ủy quyền (Nếu không quy định về thời hạn ủy quyền thì hợp đồng ủy quyền sẽ có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày xác lập quan hệ ủy quyền có hiệu lực.

- Trong hợp đồng ủy quyền cũng cần quy định về có được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba hay không. Nếu quy định là được phép ủy quyền lại thì nên quy định là cần có sự đồng ý bằng văn bản của bên được ủy quyền thì mới được phép ủy quyền lại cho bên thứ 3. Quy định này tránh việc tranh chấp trong hoạt động ủy quyền.

- Nội dung và phạm vi ủy quyền cần được quy định rõ ràng, chi tiết và gắn với trách nhiệm của bên được ủy quyền. Ví dụ: Bên ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi ủy quyền, nếu thực hiện ngoài phạm vi thì phải được sự đồng ý bằng văn bản, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm độc lập về mặt pháp lý đối với phạm vi thực hiện công việc ngoài phạm vi ủy quyền. 

3. Mẫu hợp đồng ủy quyền

Tình huống dẫn đến hợp đồng: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ABMOVE ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Phương làm việc với Cơ quan CSĐT – Công an quận A, Thành phố X về việc liên quan đến mua bán hàng hóa với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học HK.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABMOVE

Số: ………………

V/v: Ủy quyền thực hiện công việc

     

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

X, ngày …. tháng …. năm ………….

                                                                                                                                             

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN          

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty cổ phần TMDV ABMOVE;

- Căn cứ Giấy mời Số 102 ngày 14/12/20xx của Cơ quan CSĐT – Công an quận A, Thành phố X.

BÊN ỦY QUYỀN:            Bà TRẦN THỊ KIM OANH

Chức vụ:     Tổng Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ABMOVE

Địa chỉ trụ sở chính: Số 60 Phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận A, Thành phố X, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102721xxx do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 09 tháng 04 năm 20xx.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:   Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

CCCD số: 88888888888 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày ab/cd/20yz

Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế

Địa chỉ liên hệ: Tầng 6, Tòa nhà Toyota, Số 315 Trường Chinh, Quận H, Thành phố X

Người ủy quyền, bằng văn bản này, giao cho Người được ủy quyền thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ ABMOVE (sau đây gọi tắt là “Công ty”) theo quy định sau:

Điều 1.        PHẠM VI ỦY QUYỀN

- Làm việc với Cơ quan CSĐT – Công an quận A, Thành phố X về việc liên quan đến mua bán hàng hóa với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học HK .

- Trong phạm vi được ủy quyền, Người được ủy quyền được quyền ký, lập, nộp các văn bản có liên quan.

Điều 2.        THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền

 Điều 3.       NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN         

1. Thực hiện công việc được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích tốt nhất của Công ty.  

2. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện công việc được ủy quyền trước Người ủy quyền và Công ty; báo cáo Người ủy quyền về việc thực hiện công việc được ủy quyền theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu của Người ủy quyền.

3. Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

4. Chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được Người ủy quyền đồng ý bằng văn bản.

5. Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc được ủy quyền, phải kịp thời báo cáo Người ủy quyền để xem xét giải quyết.

6. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của Người được ủy quyền theo quy định pháp luật.

Điều 4.        THI HÀNH

Người được ủy quyền, các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành văn bản này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                               NGƯỜI ỦY QUYỀN

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-      Người được ủy quyền;

-      Phòng Pháp chế;

-      Lưu: Thư ký Ban giám đốc Công ty.

0 bình luận, đánh giá về Mẫu hợp đồng ủy quyền

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.21307 sec| 968.836 kb