Mô hình 5Ps trong quản trị nguồn nhân lực của Schuler

25/02/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Mô hình nhân sự 5P (The 5P’s HR Model) là một thành phần quan trọng trong quá trình phát triển tổ chức và quản lý hiệu suất và được phát triển để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể cho cả nhân viên và người sử dụng lao động. Đúng như tên gọi của nó, mô hình nhân sự này dựa trên năm khía cạnh cốt lõi: mục đích, nguyên tắc, quy trình, con người và hiệu suất.

1- Khái lược về Mô hình nhân sự 5Ps

Mô hình nhân sự 5P (The 5P’s HR Model) là một dạng Quản trị nguồn nhân lực (Human Resources Management, viết tắt: HRM) chiến lược toàn diện được tạo ra bởi Randall S. Schuler vào năm 1992, một học giả nổi tiếng quốc tế chuyên về HRM chiến lược.

Mô hình nhân sự 5Ps nhằm giải thích sự tương quan giữa quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Mô hình này được xây dựng dựa trên nhận thức về tầm quan trọng của nhân sự trong việc đạt được thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mô hình nhân sự 5Ps tập trung vào năm hoạt động nhân sự quan trọng gồm: 

(i) Philosophy (Triết lý), 

(ii) Policies (Chính sách), 

(iii) Programs (Chương trình), 

(iv) Practices (Hoạt động), 

(v) Process (Quy trình) 

Mô hình nhân sự 5Ps nhấn mạnh sự tương tác phức tạp giữa các hoạt động nhân sự để tạo ra một hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả. Các yếu tố này không hoạt động độc lập mà ảnh hưởng lẫn nhau để đáp ứng mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Mô hình nhân sự 5Ps cung cấp một khung khái niệm toàn diện để hiểu và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp xác định mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và hoạt động nhân sự, từ đó định hướng và phát triển các chính sách, chương trình và quy trình nhân sự phù hợp.

Bên cạnh đó, Mô hình nhân sự 5Ps có thể được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp khác nhau. Nó giúp tổ chức xây dựng và duy trì một môi trường làm việc có hiệu suất cao, tạo điều kiện thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng và cạnh tranh trên thị trường. Mô hình này cũng đề cao sự tham gia và sự tương tác giữa các bộ phận và nhân viên trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.

Mô hình nhân sự 5Ps là một thành phần quan trọng trong quá trình phát triển tổ chức và quản lý hiệu suất và được phát triển để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể cho cả nhân viên và người sử dụng lao động. Đúng như tên gọi của nó, mô hình nhân sự này dựa trên năm khía cạnh cốt lõi: mục đích, nguyên tắc, quy trình, con người và hiệu suất.

Mục đích của mô hình là đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của tổ chức đều hoạt động hướng tới cùng một mục tiêu và mục tiêu. Điều này được thực hiện bằng cách xác định và truyền đạt các giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Các nguyên tắc của mô hình đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có quyền tiếp cận như nhau với các nguồn lực, kênh liên lạc và cơ hội. Các quy trình của mô hình cung cấp các khuôn khổ và hướng dẫn để nhân viên tuân theo, giúp đảm bảo rằng họ gắn kết và làm việc hiệu quả.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

2- Các yếu tố quan trọng trong Mô hình nhân sự 5Ps

Triết lý nhân sự (HR philosophy): một tuyên bố về cách tổ chức coi trọng nguồn nhân lực của mình, vai trò của họ đối với sự thành công chung của doanh nghiệp và cách họ nên được đối xử và quản lý là điều cần thiết cho bất kỳ tổ chức thành công nào. Nó phải được thiết kế để đảm bảo rằng các giá trị cốt lõi của công ty về sự tôn trọng, công bằng và bình đẳng được phản ánh trong cách công ty đối xử với nhân viên của mình. Nó cũng nên nhằm mục đích tạo ra một môi trường làm việc có lợi cho năng suất và tinh thần của lực lượng lao động. Ngoài ra, triết lý nhân sự phải đưa ra những kỳ vọng rõ ràng về hiệu suất của nhân viên và đưa ra hướng dẫn về cách quản lý nhân viên tốt nhất. Nó cũng cần đảm bảo rằng nhân viên được đối xử công bằng và tôn trọng, bất kể chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc xuất thân của họ.

Chính sách nhân sự (HR policies): chúng rất cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào vì chúng cung cấp những hướng dẫn rõ ràng về cách giải quyết các vấn đề kinh doanh liên quan đến con người, cho phép đối xử nhất quán và công bằng trong toàn tổ chức. Chúng cũng cung cấp cơ sở để phát triển các chương trình và hoạt động nhân sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn của doanh nghiệp. Việc có sẵn một bộ chính sách nhân sự có thể giúp đảm bảo rằng tổ chức đang đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý đối với nhân viên của mình và đang quản lý lực lượng lao động của mình một cách công bằng và hiệu quả. Hơn nữa, các chính sách nhân sự cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về văn hóa của tổ chức, giúp xác định các giá trị và hành vi của tổ chức đó, đồng thời nâng cao sự gắn kết và lòng trung thành của nhân viên.

Các chương trình nhân sự (HR programs): được thiết kế để giúp các tổ chức đạt được các mục tiêu chiến lược thông qua việc sử dụng các chương trình, hoạt động và hệ thống chuyên biệt nhằm nâng cao năng lực tổ chức, thúc đẩy các mối quan hệ tích cực và nâng cao hiệu quả tổng thể của lực lượng lao động. Các chương trình này được hướng dẫn bởi các chính sách nhân sự, đóng vai trò là khuôn khổ cho tất cả các sáng kiến ​​nhân sự và bao gồm các nỗ lực phối hợp của nhân viên nhân sự để khởi xướng và quản lý các nỗ lực thay đổi tổ chức, chẳng hạn như tuyển dụng, lựa chọn và giữ chân nhân viên, khen thưởng và công nhận, đào tạo và phát triển. và quản lý hiệu suất. Bằng cách triển khai các chương trình nhân sự có mục tiêu, các tổ chức có thể tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi để đạt được các mục tiêu kinh doanh mong muốn, đồng thời mang đến cho nhân viên cơ hội phát triển và phát triển các kỹ năng của họ.

Hoạt động nhân sự (HR practices): bao gồm nhiều hoạt động và trách nhiệm, từ tìm nguồn cung ứng và tuyển dụng đến quan hệ nhân viên, đào tạo và phát triển, quản lý hiệu suất và quản lý khen thưởng. Chúng liên quan đến việc thực hiện các chính sách và chương trình nhân sự, chẳng hạn như đào tạo và phát triển, gắn kết nhân viên, giữ chân và tuyển dụng cũng như các chính sách về sức khỏe & an toàn. Chúng cũng bao gồm việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhân viên, chẳng hạn như tư vấn cho nhân viên, giải quyết xung đột và giải quyết tranh chấp. Nhân sự cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế, cũng như các cân nhắc về đạo đức. Hoạt động nhân sự cũng bao gồm việc đảm bảo nhân viên được đối xử công bằng và bình đẳng, đồng thời họ nhận được những lợi ích và quyền lợi phù hợp. Cuối cùng, HR chịu trách nhiệm quản lý bảng lương, quản lý hồ sơ nhân viên và cung cấp các báo cáo chính xác và kịp thời.

Quy trình nhân sự (HR process): là một phần thiết yếu của bất kỳ tổ chức kinh doanh nào và được thiết kế để cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý nguồn nhân lực. Các quy trình này có thể bao gồm việc thiết lập các mục tiêu và chiến lược, tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên, lập kế hoạch trả lương, quan hệ và phát triển nhân viên cũng như quản lý hiệu suất. Ngoài ra, quy trình nhân sự cũng có thể liên quan đến việc xem xét và đánh giá các chính sách, thủ tục và thực tiễn nhân sự hiện có cũng như triển khai các chính sách, quy trình và thông lệ mới nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, nâng cao hiệu quả của tổ chức và tạo môi trường làm việc tích cực. Bằng cách sử dụng các thủ tục và phương pháp chính thức này, các doanh nghiệp có thể thực hiện các kế hoạch và chính sách chiến lược nhân sự của mình, cho phép họ đạt được các mục tiêu và mục tiêu mong muốn.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Mô hình nhân sự 5Ps và yêu cầu định nghĩa và sự rõ ràng về 05 khía cạnh cốt lõi

Mục đích (Purpose): của tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chính của tổ chức: phải là cung cấp mục tiêu và định hướng tổng thể cho tổ chức theo đuổi, cũng như hướng dẫn và tác động đến các quyết định mà tổ chức và các bên liên quan đưa ra hàng ngày. nền tảng. Thông qua sự hiểu biết rõ ràng và ngắn gọn về mục đích của tổ chức, có thể đảm bảo rằng tổ chức luôn làm việc hướng tới mục tiêu chung và hoàn thành trách nhiệm của mình đối với công chúng và các bên liên quan. Mục đích này không chỉ phản ánh nhu cầu hiện tại của tổ chức mà còn phải đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu, xu hướng và công nghệ đang thay đổi trong tương lai;

Nguyên tắc (Principles): được định nghĩa là các giao thức hoặc hướng dẫn hoạt động đóng vai trò là nền tảng để đạt được kết quả hoặc kết quả mong muốn. Chúng thường được thiết lập để đưa ra định hướng, đặt ra các tiêu chuẩn và thúc đẩy tính nhất quán trong toàn bộ tổ chức hoặc quy trình. Bằng cách cung cấp một bộ quy tắc và kỳ vọng, các nguyên tắc giúp đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra một cách nhất quán, sáng suốt và có ý nghĩa;

Quy trình (Processes): bao gồm chủ yếu nhưng không chỉ riêng kiến ​​trúc tổ chức, các quy tắc & quy định, hệ thống, quy trình & phương pháp hoạt động, luôn được liên kết với Mục đích và Nguyên tắc như được xác định trong Mô hình nhân sự 5Ps. Ngoài ra, các quy trình này phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục tiêu, mục đích & chính sách chung của tổ chức và đảm bảo việc thực hiện chúng hiệu quả, hiệu quả và thành công;

Con người (People): là tài sản quan trọng nhất trong bất kỳ tổ chức nào và chính kỹ năng, kiến ​​thức và sự chăm chỉ của họ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức. Họ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với các nguyên tắc và quy trình đã được thiết lập, góp phần vào sự phát triển và thành công của tổ chức. Ngoài ra, họ còn cung cấp cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn để hỗ trợ tổ chức đưa ra những quyết định tốt nhất và dẫn đầu đối thủ cạnh tranh. Bằng cách làm việc cùng nhau, mọi người có thể tạo ra một môi trường làm việc mạnh mẽ và sôi động, khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác và đổi mới;

Hiệu suất (Performance): là kết quả có thể được theo dõi và giám sát bởi các tiêu chuẩn thích hợp. Đó là đỉnh cao của sự chăm chỉ, cống hiến và áp dụng các chiến lược đúng đắn. Khi hiệu suất được đo lường một cách chính xác và nhất quán, nó có thể đóng vai trò như một chỉ số cho thấy nỗ lực của một người đã có hiệu quả như thế nào và có thể được sử dụng để xác định những gì cần được điều chỉnh hoặc cải thiện. Cuối cùng, hiệu suất là chìa khóa thành công trong bất kỳ nỗ lực nào và phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thành công.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mô hình nhân sự 5Ps trong quản trị nguồn nhân lực của Schuler được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mô hình 5Ps trong quản trị nguồn nhân lực của Schuler có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org. vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Mô hình 5Ps trong quản trị nguồn nhân lực của Schuler

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.18310 sec| 986.297 kb