Nội dung bộ quy tắc của Luật sư Việt Nam

08/03/2021

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 201 / QĐ - HĐLSTQ của Hội đồng luật sư toàn quốc gồm Lời nói đầu, 06 chương và 32 quy tắc.

Luật sư Việt Nam Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 201 / QĐ - HĐLSTQ của Hội đồng luật sư toàn quốc gồm Lời nói đầu, 06 chương và 32 quy tắc. Chương 1 “ Quy tắc chung ” gồm 4 quy tắc, từ Quy tắc 1 đến Quy tắc 4

Chương II “ Quan hệ với khách hàng ” gồm 4 Mục và 12 quy tắc, từ Quy tắc 5 đến Quy tắc 16.

Chương III “ Quan hệ với đồng nghiệp ” gồm 9 quy tắc, từ Quy tắc 17 đến Quy tắc 25.

Chương IV “ Quan hệ với cơ quan, người tiến hành tố tụng ” gồm 3 quy tắc là Quy tắc 26, Quy tắc 27 và Quy tắc 28.

Chương V “ Quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác ” gồm 2 quy tắc là Quy tắc 29 và Quy tắc 30.

Chương VI “ Các quy tắc khác ” gồm 2 quy tắc là Quy tắc 31 và Quy tắc 32.

Chức năng xã hội cao cả của luật sư là tham gia bảo vệ công lý , góp phần bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của cá nhân, tổ chức, bảo vệ pháp quyền thông qua việc tham gia tố tụng, thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác .

Để hoàn thành chức năng xã hội cao cả - không những phải là người tự mình nêu gương trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật, mà còn có bổn phận tự giác chấp hành các quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề và giao tiếp xã hội. Tinh chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cơ bản của nghề luật sư . ( xem thêm luật sư tư vấn ly hôn)

Luật sư phải có bổn phận tự mình nâng cao trình độ , kỹ năng chuyên môn ; nêu gương trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật ; tự giác tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề , trong lối sống Quy tắc đạo đức nghề nghiệp quy định những chuẩn mực đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư trong hành nghề và trong lối sống, là thước đo phẩm chất đạo đức của luật sư . ( Địa điểm các văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội)

Mỗi một luật sư phải lấy đây làm chuẩn mực cho sự tu dưỡng, rèn luyện, qua đó giữ gìn uy tín nghề nghiệp, thanh danh của luật sư , xứng đáng với sự tôn trọng và tin cậy của xã hội. Vì vậy, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam bao gồm những quy tắc chung về đạo đức và ứng xử của bản thân luật sư và Các quy tắc cụ thể về mối quan hệ của luật sư với khách hàng, với đồng nghiệp, với cơ quan, người tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức khác phát sinh trong hành nghề .

Người luật sư có đạo đức là người thực hiện trọn vẹn các quy tắc chung nói trên. Muốn thực hiện các quy tắc chung đó người luật sư phải thực hiện đầy đủ các quy tắc cụ thể trong quan hệ , ứng xử với khách hàng, với cơ quan nhà nước và với đồng nghiệp, các cơ quan, tổ chức khác. Ngược lại khi thực hiện các quy tắc cụ thể người luật sư cần phải dựa vào những quy tắc chung của đạo đức nghề nghiệp luật sư. Các quy tắc này luôn bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau và tạo thành Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư. ( tìm hiểu về các luật sư hình sự nổi tiếng)

0 bình luận, đánh giá về Nội dung bộ quy tắc của Luật sư Việt Nam

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.07137 sec| 894.031 kb