Phí Luật sư và Chi phí pháp lý tại một số nước trên thế giới

"Tôi không trả lương cao vì tôi có nhiều tiền; Tôi có nhiều tiền vì tôi trả lương cao".

Robert Bosch, người sáng lập Tập đoàn Robert Bosch GmbH (Đức)

Phí Luật sư và Chi phí pháp lý tại một số nước trên thế giới

Phí Luật sư (Attorney's fees - khi một Luật sư cung cấp dịch vụ, Attorneys' fees - khi nhiều Luật sư cung cấp dịch vụ, Attorney fees - gọi đơn giản) và Chi phí pháp lý (Legal costs) là một trong những mối quan tâm lớn nhất khi sử dụng dịch vụ pháp lý. Hiểu cách luật sư tính phí và xác định mức giá tốt để tránh phiền phức do hiểu lầm về tính phí luật sư.

Các hình thức phí Luật sư phổ biến: [1] phí theo giờ, [2] phí dự phòng [3] các khoản phí khác. Các khoản phí thường chỉ trả cho thời gian làm việc của Luật sư. Khách hàng cũng có thể phải trả các chi phí liên quan đến sử dụng dịch vụ pháp lý, như chi phí nộp giấy tờ cho Tòa án, gửi thư từ cho bên đối lập... Đôi khi Luật sư yêu cầu đặt cọc tiền dưới hình thức trả trước.

Liên hệ

I- KHÁI LƯỢC VỀ PHÍ LUẬT SƯ

Phí luật sư (attorney's fees hoặc attorneys' fees hoặc attorney fees) là các khoản phí, bao gồm phí và chi phí lao động, do luật sư hoặc công ty luật của họ tính cho các dịch vụ pháp lý do họ cung cấp cho khách hàng. Chúng không bao gồm các chi phí ngẫu nhiên và không liên quan đến pháp lý, ví dụ: chi phí vận chuyển nhanh cho các tài liệu pháp lý. Nói chung, phí luật sư được tính riêng với chi phí tòa án (court costs) và cũng tách biệt với tiền phạt (punitive damages)tiền bồi thường (compensatory) thiệt hại trừng phạt (and punitive damages), cũng như các khoản tiền khác trong một vụ án pháp lý không được tính là chi phí tòa án (court costs).

Khái niệm tương tự có những tên gọi và khả năng áp dụng khác nhau trong các hệ thống thông luật như ở hầu hết các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung Các quốc gia của Anh (British Commonwealth of Nations) và trong các hệ thống luật dân sự (civil law) như ở hầu hết Châu Âu và nhiều thuộc địa cũ của Châu Âu. Ví dụ: trong một vụ kiện tại tòa án theo luật của Anh, phí luật sư tư vấn (solicitors) và luật sư tranh tung (barristers) - hai loại luật sư - được kết hợp với chi phí tòa án và nhiều chi phí khác thành một chi phí tổng hợp, trong khi chi phí luật sư không thuộc tòa án có thể được tính riêng như phí theo giờ và phí của luật sư là phí ngắn hạn hàng ngày. Bên thua kiện trong hầu hết các hệ thống luật thông thường sẽ trả các chi phí (bao gồm cả phí) cho cả hai bên.

Luật pháp tiểu bang hoặc các quy định của hiệp hội luật sư, nhiều quy định trong số đó dựa trên Quy tắc 1.5 trong Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Hiệp hội luật sư Mỹ, chi phối các điều khoản mà luật sư có thể chấp nhận phí. Nhiều khiếu nại lên hội đồng đạo đức liên quan đến luật sư xoay quanh việc trả phí luật sư quá cao.

Ở một số khu vực pháp lý của Mỹ, luật sư đại diện cho nguyên đơn trong vụ án dân sự có thể thụ lý vụ việc trên cơ sở phí dự phòng. Phí dự phòng là tỷ lệ phần trăm của phán quyết hoặc giải quyết bằng tiền. Phí dự phòng có thể được chia cho một số công ty có thỏa thuận hợp đồng với nhau để được giới thiệu hoặc hỗ trợ khác. Trường hợp nguyên đơn thua kiện, luật sư có thể không nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho công việc của mình. Trên thực tế, các vụ án tra tấn trước đây liên quan đến thương tích cá nhân thường liên quan đến các khoản phí dự phòng, trong đó luật sư được trả một phần tổn thất và phải chịu thiệt hại; một nhà bình luận nói rằng sự chia rẽ điển hình giữa nỗi đau và sự đau khổ là một phần ba đối với luật sư, một phần ba đối với bác sĩ và một phần ba đối với nguyên đơn.

Phí dự phòng được mô tả là 'chìa khóa dẫn đến tòa án của người nghèo". Trong khi đó, các tập đoàn hoặc cá nhân giàu có có đủ khả năng thuê luật sư để theo đuổi lợi ích hợp pháp của họ, phí dự phòng mang lại cơ hội cho bất kỳ nạn nhân bị thương tích nào, bất kể khả năng. trả tiền, thuê luật sư giỏi nhất trong lĩnh vực của mình Hầu hết các khu vực pháp lý ở Mỹ cấm làm việc với một khoản phí ngẫu nhiên trong luật gia đình hoặc các vụ án hình sự.

Ở Mỹ, khoản phí trả trước cho luật sư được gọi là phí trả trước. Tiền trong tài sản lưu giữ thường được dùng để “mua” một khối lượng công việc nhất định. Một số hợp đồng quy định rằng khi hết tiền trả trước, phí sẽ được thương lượng lại. Điều này cần được phân biệt giữa người trả trước ở các bang thuộc Khối thịnh vượng chung, trong đó người trả trước là hợp đồng được khách hàng ký ban đầu để thuê luật sư. Tiền có thể trả trước hoặc không nhưng luật sư vẫn được “giữ lại”.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

II- CÁC KHOẢN TÍNH PHÍ LUẬT SƯ

1- Phí luật sư theo giờ

Phí pháp lý theo giờ (Hourly rates): Theo thỏa thuận tỷ lệ hàng giờ, Luật sư được trả một tỷ lệ hàng giờ cho công việc của họ.

Mức giá theo giờ thông thường tại Mỹ dao động từ 100 USD một giờ ở nhiều vùng nông thôn hơn đến hơn 300 USD ở các khu vực đô thị hơn. Các Luật sư có nhiều kinh nghiệm hoặc giáo dục trong một lĩnh vực cụ thể thường sẽ tính phí cao hơn mức trung bình theo giờ để bù đắp cho kiến ​​thức chuyên môn của họ. Sự đánh đổi là các Luật sư có nhiều kinh nghiệm hơn trong một lĩnh vực thường có thể hoàn thành công việc pháp lý nhanh hơn nên bạn sẽ không bị tính phí nhiều thời gian. Một số Luật sư tính số tiền khác nhau cho các loại công việc khác nhau, tính phí cao hơn cho công việc phức tạp hơn và tỷ lệ thấp hơn cho các nhiệm vụ dễ dàng hơn.

Các Luật sư thường lập hóa đơn theo mức tăng 1/10 của một giờ, nghĩa là bạn sẽ bị tính 1/10 mức phí theo giờ cho mỗi 06 phút mà Luật sư dành cho trường hợp của bạn. Tần suất gửi hóa đơn phổ biến nhất là hàng tháng, tuy nhiên, một số Luật sư sẽ gửi hóa đơn thường xuyên hơn, những người khác ít thường xuyên hơn.

Tỷ lệ hàng giờ theo truyền thống là sự sắp xếp phí pháp lý phổ biến nhất. Tuy nhiên, khi công nghệ thay đổi và thực tiễn luật phát triển, người ta thường thấy các thỏa thuận phí “phi truyền thống” như các gói phí cố định ngày càng phổ biến.

2- Phí luật sư dự phòng

Phí pháp lý dự phòng (contingent fees): Phí pháp lý dự phòng dựa trên thành công. Theo thỏa thuận điển hình, nếu Luật sư thắng kiện cho Khách hàng, Luật sư sẽ lấy một tỷ lệ phần trăm của số tiền thắng, nhưng nếu Luật sư không thành công, Khách hàng sẽ không trả gì. Thông thường, tỷ lệ phần trăm mà Luật sư nhận được tùy thuộc vào giai đoạn vụ việc được giải quyết. Ví dụ, Luật sư thường sẽ nhận được một khoản cắt giảm nhỏ hơn nếu đạt được thỏa thuận dàn xếp trước khi xét xử - vì tốn ít thời gian và chi phí hơn - so với trường hợp vụ việc được đưa ra xét xử. Khi phí dự phòng được sử dụng, các khoản phí và chi phí của vụ kiện thường được khấu trừ vào số tiền thu hồi trước khi lấy phần trăm.

Phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có tranh chấp, nếu không sẽ không có cách khách quan nào để xác định liệu Luật sư có thành công hay không. Phí dự phòng phổ biến nhất trong các trường hợp tai nạn ô tô, các trường hợp sơ suất y tế và các trường hợp đòi nợ.

Mặc dù tỷ lệ phần trăm mà một Luật sư thành công nhận được, có thể lên tới khoảng 33% số tiền thu được từ tranh chấp, có vẻ cao, nhưng các thỏa thuận dự phòng thường có lợi cho Khách hàng. Phí mà Luật sư đưa ra thường thấp hơn mức mà Khách hàng sẽ trả nếu họ trả theo giờ. Phí dự phòng họ loại bỏ rủi ro và cho phép Khách hàng khởi kiện khi họ không đủ khả năng để làm như vậy.

Hầu hết các bang đều có luật cấm sử dụng phí dự phòng trong một số trường hợp nhất định, như ly hôn và truy tố hình sự, vì lý do chính sách công.

Hiểu một số vấn đề cơ bản về chi phí sử dụng Dịch vụ pháp lý và cách thỏa thuận về phí giữa Luật sư - Khách hàng thường được cấu trúc trước khi nói chuyện với Luật sư sẽ giúp bạn đặt câu hỏi đúng và xác định xem mức phí có được chấp nhận hay không.

3- Phí luật sư cố định

Phí luật sư cố định: Lệ phí pháp lý cố định là khi Luật sư tính phí cố định cho một nhiệm vụ pháp lý đã định. Lệ phí là như nhau bất kể số giờ sử dụng hoặc kết quả của trường hợp. Tỷ lệ cố định đang ngày càng phổ biến và ngày càng có nhiều Luật sư sẵn sàng cung cấp cho Khách hàng.

Các Luật sư sẵn sàng đưa ra mức giá cố định cho các nhiệm vụ được xác định rõ ràng như hợp đồng cơ bản, ly hôn không có tranh chấp và thành lập các thực thể kinh doanh. Lệ phí pháp lý cố định thường không phải là một lựa chọn cho các vụ kiện và các nhiệm vụ khác phức tạp hơn có thể nhanh chóng mở rộng phạm vi.  Quá rủi ro cho Luật sư, người cuối cùng có thể thực hiện công việc trị giá 10.000 USD với giá 1.000 USD.

Hãy chắc chắn hỏi xem mức giá cố định có bao gồm các chi phí liên quan đến công việc hay không. Đây là một nguồn gây nhầm lẫn phổ biến đối với các thỏa thuận pháp lý về tỷ lệ cố định.

Xem thêm: Hướng dẫn về hợp đồng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest

III- CÁCH TÍNH PHÍ LUẬT SƯ

Các Luật sư thường có toàn quyền quyết định trong việc quyết định mức phí của họ sẽ là bao nhiêu. Ở hầu hết các Bang của Mỹ và theo các quy tắc đạo đức chi phối Luật sư, phí chỉ cần “hợp lý”.

Không có thử nghiệm đen trắng nào cho điều gì là hợp lý, thay vào đó, một số yếu tố được xem xét. Các yếu tố được xem xét khi xác định liệu các khoản phí có hợp lý hay không bao gồm:

- Kinh nghiệm và trình độ học vấn của Luật sư;

- Phí Luật sư điển hình trong khu vực cho các dịch vụ tương tự;

- Tính chất phức tạp của vụ việc;

- Danh tiếng của Luật sư;

- Loại thỏa thuận phí - cho dù đó là cố định hay ngẫu nhiên;

- Giới hạn thời gian của Khách hàng hoặc trường hợp; Và

- Thời gian và kỹ năng cần thiết để đại diện cho Khách hàng một cách thành thạo.

Khách hàng nên xem xét các yếu tố tương tự này khi quyết định xem họ có trả phí Luật sư yêu cầu hay không. Ví dụ: Khách hàng sẽ phải trả nhiều tiền hơn nếu họ yêu cầu Luật sư đại diện cho họ trong một vụ kiện đòi hỏi phản hồi trong vòng 03 ngày thay vì 03 tháng.

Xem thêm: Hướng dẫn về Thù lao Luật sư và Chi phí pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

IV- CHI PHÍ PHÁP LÝ KHÁC

Ngoài các khoản phí trả cho công việc của Luật sư, Khách hàng có thể phải chịu trách nhiệm về các khoản phí và chi phí bắt buộc khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ pháp lý. Khách hàng phải luôn hỏi những chi phí và lệ phí nào được bao gồm trong đại diện của họ và những khoản nào phải được thanh toán riêng.

Một số phí và chi phí pháp lý phổ biến hầu như không thể tránh khỏi bao gồm:

- Phí phản tố;

- Án phí tại Tòa án;

- Chi phí nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết, chẳng hạn như các điều khoản thành lập doanh nghiệp;

- Lệ phí cấp phép của địa phương;

- Phí nộp đơn nhãn hiệu hoặc bản quyền; Và

- Báo cáo tòa án và chi phí thuê không gian cho các khoản tiền gửi.

Trong hầu hết các trường hợp, Khách hàng sẽ phải trả các loại phí và chi phí bắt buộc này. Trong các khoản phí dự phòng, Khách hàng thường chỉ chịu trách nhiệm về các chi phí này nếu họ thành công, trong trường hợp đó, các chi phí này được lấy ra khỏi số tiền thu hồi được. 

Khách hàng cũng có thể chịu trách nhiệm thanh toán một số chi phí của Luật sư hoặc Công ty Luật, bao gồm:

- Chi phí đi lại như vận chuyển, ăn uống và chỗ ở;

- Chi phí gửi thư, đặc biệt đối với các gói gửi trả lại được yêu cầu có biên nhận, xác nhận…;

- Chi phí hành chính như công việc trợ lý hoặc thư ký.

Việc các loại chi phí hoạt động này có được bao gồm trong phí hoặc được Khách hàng thanh toán riêng hay không là rất khác nhau.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest

V- THỎA THUẬN GIỮ LẠI

Thỏa thuận giữ lại (Retainer Agreements) hoặc Về Lưu giữ (On Retainer) là những thuật ngữ thường xuyên được đưa ra. Tuy nhiên, nhiều người không thực sự biết Thỏa thuận giữ lại là gì và thường ngại hỏi vì sợ bị coi là ngớ ngẩn.

Thỏa thuận trả trước là một thỏa thuận theo đó Khách hàng đồng ý trả trước cho Luật sư một khoản tiền lớn, (tại Mỹ thường dao động từ 2.000 USD đến 10.000 USD), về cơ bản là bảo đảm cho các khoản thanh toán trong tương lai. Phí giữ lại được chuyển vào tài khoản ủy thác và khi Luật sư được trả tiền, nó sẽ được lấy ra và đưa vào tài khoản hoạt động chung của Luật sư. Ví dụ: nếu Luật sư thanh toán 100 USD một giờ dành 05 giờ cho một vụ việc, Luật sư đó sẽ chuyển 500 USD mà họ đã kiếm được từ tài khoản ủy thác sang tài khoản điều hành.

Thỏa thuận có thể quy định rằng, nếu số tiền trong tài khoản ủy thác giảm xuống dưới một số tiền nhất định, Khách hàng phải bổ sung số tiền đó bằng cách bổ sung thêm tiền vào tài khoản. Nếu còn tiền từ phí giữ lại khi kết thúc cung cấp Dịch vụ pháp lý, Luật sư phải hoàn trả số tiền đó cho Khách hàng.

Thỏa thuận giữ lại thường được sử dụng trong hai tình huống: [1] khi Luật sư dự kiến ​​sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý cho một vụ việc và muốn đảm bảo thanh toán; và [2]  khi Khách hàng muốn đảm bảo khả năng liên hệ với Luật sư để được tư vấn và cung cấp Dịch vụ pháp lý liên tục.

Thỏa thuận giữ lại thường chỉ được sử dụng cùng với thỏa thuận trả phí theo giờ. Không nên nhầm lẫn chúng với các thỏa thuận phí cố định yêu cầu thanh toán trước phí Luật sư và xem xét các khoản phí thu được khi nhận.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài của Công ty Luật TNHH Everest

VI- HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Khách hàng phải luôn yêu cầu lập văn bản đối với các thỏa thuận liên quan đến phí Dịch vụ pháp lý. Một hợp đồng bằng văn bản về phí dịch vụ pháp lý sẽ ngăn ngừa sự hiểu lầm, bởi Khách hàng có cơ hội xem lại những gì Luật sư tin là thỏa thuận của họ.

Nếu Khách hàng không đồng ý với một điều khoản hoặc không hiểu một điều khoản trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, họ không nên ký vào thỏa thuận trước khi yêu cầu Luật sư làm rõ. Luật sư cũng là con người và có thể phạm sai lầm khi soạn thảo thỏa thuận hoặc có thể sẵn sàng thương lượng về một điều khoản cụ thể để giúp tìm ra phương tiện hài lòng. Hợp đồng bằng văn bản cũng cung cấp bằng chứng nếu có tranh chấp giữa Luật sư và Khách hàng.

Khách hàng phải luôn dành thời gian để xem xét, hiểu và đặt câu hỏi về thỏa thuận phí Luật sư. Luật sư không bao giờ nên gây áp lực buộc Khách hàng ký ngay tại chỗ hoặc ký một thỏa thuận mà không xem xét nó. Nếu điều này xảy ra, Khách hàng nên coi đó là dấu hiệu đáng báo động và cân nhắc thuê một Luật sư khác.

- Tranh chấp pháp lý:

Cũng như với bất kỳ hợp đồng nào, tranh chấp đôi khi phát sinh theo thỏa thuận phí pháp lý (trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý). Khách hàng có thể không đồng ý với số tiền bị tính phí hoặc Luật sư có thể tìm cách thu tiền từ Khách hàng đã quá hạn thanh toán.

Bước đầu tiên để giải quyết những tranh chấp này là thương lượng. Nếu có sự bất đồng, trước tiên Khách hàng và Luật sư nên tìm cách thảo luận và cố gắng đạt được giải pháp mà cả hai bên đều đồng ý. Thông thường, những bất đồng nhỏ bùng lên chỉ vì cả Luật sư và Khách hàng đều tránh nói chuyện với nhau vì sợ hãi.

Khi các cuộc đàm phán không chính thức không giải quyết được tranh chấp, các tranh chấp pháp lý về thỏa thuận phí được giải quyết như thế nào tùy thuộc vào nội dung của các điều khoản trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý về phí cũng như pháp luật thực định. Ví dụ: nhiều nước cung cấp Chương trình Trọng tài mà Khách hàng có thể chọn tham gia. Chương trình Trọng tài cung cấp dịch vụ một cách nhanh hơn, chi phí thấp hơn, công bằng để giải quyết tranh chấp giữa Khách hàng và Luật sư.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư ly hôn của Công ty Luật TNHH Everest

VI(- DỊCH VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ HOẶC CHI PHÍ THẤP

Khi có vấn đề về tài chính, một người có nhiều cách để có được các Dịch vụ pháp lý với mức giá rẻ hơn. Đầu tiên, Khách hàng có thể chỉ cần yêu cầu Luật sư giảm giá hoặc giới hạn công việc trong một số giờ nhất định. Không phải tất cả các Luật sư sẽ đồng ý nhưng một tỷ lệ không nhỏ Luật sư sẽ đồng ý, đặc biệt là đối với các Khách hàng mới.

Khách hàng cũng có thể sử dụng các Dịch vụ công nghệ pháp lý để giúp Luật sư giữ mức giá thấp hơn, điều này thường dẫn đến mức phí thấp hơn cho Khách hàng đối với các Dịch vụ pháp lý tương tự được cung cấp tại các Công ty Luật truyền thống hơn.

Khách hàng cũng có thể nghiên cứu các Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý, cung cấp các Dịch vụ pháp lý miễn phí. Các dịch vụ chuyên nghiệp thường dành cho những người có rất ít tiền hoặc tài sản cho công việc pháp lý ảnh hưởng đến các quyền quan trọng như vấn đề bạo lực gia đình, vấn đề phân biệt đối xử, vấn đề chủ nhà - người thuê nhà. Mặc dù tình trạng khó khăn về tài chính thường là điều kiện tiên quyết để nhận được các dịch vụ trợ giúp pháp lý, nhưng đôi khi, một Công ty Luật hoặc Văn phòng Luật sư sẽ cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý chỉ dựa trên loại vấn đề pháp lý.

Là lựa chọn cuối cùng, các cá nhân luôn có thể tự đại diện cho mình và sử dụng các nguồn tài nguyên miễn phí có sẵn tại thư viện luật địa phương và thông qua Văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương để hướng dẫn họ. Tất nhiên, cá nhân tự đại diện sẽ gặp bất lợi so với người thuê Luật sư, nhưng khi đó là lựa chọn duy nhất thì vẫn có thể.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự của Công ty Luật TNHH Everest

VIII- PHÍ LUẬT SƯ TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1- Phí Luật sư tại Mỹ

Quy tắc của Mỹ (về phí pháp lý): là quy tắc pháp lý áp dụng mặc định ở Mỹ kiểm soát việc đánh giá phí luật sư phát sinh từ vụ kiện tụng. Quy tắc của Mỹ quy định rằng: mỗi bên chịu trách nhiệm thanh toán phí luật sư của mình, trừ khi cơ quan có thẩm quyền cụ thể theo quy định hoặc hợp đồng cho phép đánh giá các khoản phí đó đối với bên kia.

Quy tắc của Mỹ chỉ là một quy tắc mặc định, không phải là quy tắc chung tại Mỹ. Nhiều đạo luật ở cả cấp Liên bang và Tiểu bang cho phép người chiến thắng thu hồi phí luật sư hợp lý và cũng có hai trường hợp ngoại lệ chính trong án lệ liên bang. Theo Quy tắc Liên bang về Tố tụng Dân sự 54 (d), các đạo luật liên bang có thể thay thế quy tắc mặc định về việc không trao phí luật sư. Đạo luật bảo hành Magnuson-Moss là một trong những Luật Liên bang như vậy.

28 Bộ luật Mỹ 1927 - Trách nhiệm pháp lý của luật sư đối với các chi phí quá mức: Bất kỳ luật sư hoặc người nào khác được thừa nhận tiến hành các vụ việc tại bất kỳ tòa án nào của Mỹ hoặc bất kỳ Lãnh thổ nào của Mỹ, những người nhân lên quá trình tố tụng trong bất kỳ trường hợp nào một cách bất hợp lý và phiền phức đều có thể bị tòa án yêu cầu tự mình thanh toán các chi phí, phí tổn và phí luật sư vượt quá phải gánh chịu một cách hợp lý do hành vi đó.

Một số Bang cũng có những ngoại lệ đối với Quy tắc của Mỹ trong cả đạo luật và án lệ. Ví dụ: ở California, Đạo luật Biện pháp khắc phục pháp lý dành cho người tiêu dùng cho phép nguyên đơn thu hồi phí luật sư, và trong các trường hợp không trung thực về bảo hiểm , chủ hợp đồng có thể thu hồi phí luật sư như một thành phần thiệt hại riêng biệt. Quy tắc tố tụng dân sự 68 của Nevada là duy nhất ở chỗ một bên từ chối đề nghị phán quyết trước khi xét xử (về cơ bản là đề nghị hòa giải) và không đạt được kết quả tốt hơn tại phiên tòa phải chịu mọi khoản phí và chi phí luật sư hợp lý mà người đề nghị phải chịu sau thời điểm chào hàng được đưa ra.

Vào tháng 05/2017, Bang Oklahoma đã vô tình loại bỏ quy tắc của Mỹ đối với tất cả các vụ kiện dân sự không liên quan đến bất động sản. House Bill 1470 ban đầu dự định tăng độ tuổi mà nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em có thể kiện những kẻ lạm dụng họ từ 20 lên 45. Một sửa đổi loại bỏ quy tắc của Mỹ đã được thêm vào trước khi dự luật được cả hai viện của cơ quan lập pháp thông qua và được Thống đốc ký thành luật. Mary Fallen. Theo tác giả ban đầu của Thượng viện của dự luật, sửa đổi ban đầu được cho là chỉ áp dụng cho những người thua kiện trong các vụ án dân sự liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng phạm vi sửa đổi được chứng minh là lớn hơn nhiều so với dự định của nhiều nhà lập pháp. Luật mới có hiệu lực vào ngày 01/11/2017 và người phát ngôn của Fallin nói rằng các nhà lập pháp có một số lựa chọn để sửa lỗi rõ ràng trước thời điểm đó. 

2- Phí Luật sư tại Anh 

Trong lĩnh vực Luật và Kinh tế, Quy tắc Anh là quy tắc kiểm soát việc đánh giá phí luật sư phát sinh từ vụ kiện tụng. Quy tắc của Anh quy định rằng: bên thua trước tòa phải trả chi phí pháp lý cho bên kia. Quy tắc của Anh trái ngược với quy tắc của Mỹ, theo đó mỗi bên thường chịu trách nhiệm thanh toán phí luật sư của mình (trừ khi có quy chế hoặc hợp đồng cung cấp cho đánh giá đó). Quy tắc của Mỹ có thể giúp người nghèo khởi kiện dễ dàng hơn, nhưng đồng thời, nó cũng khiến mọi người có nhiều rủi ro bị kiện hơn.

Một số người cho rằng hệ thống của Mỹ khuyến khích các vụ kiện phù phiếm hoặc "tống tiền" chống lại các doanh nghiệp có "hầu bao rủng rỉnh", bởi vì các nguyên đơn có thể có một thỏa thuận phí dự phòng với luật sư, theo đó họ không phải trả gì cho luật sư nếu vụ kiện thua kiện. Theo một thỏa thuận về phí ngẫu nhiên, luật sư của nguyên đơn không phải đối mặt với hậu quả nào, ngoài việc mất thời gian và công sức, vì đã đưa ra một vụ kiện thua kiện, nhưng anh ta có thể thu những khoản phí rất lớn (thường là 30% đến 40% số tiền bồi thường thiệt hại) nếu anh ta thắng. Tương tự như vậy, các bị đơn giàu có có động cơ mạnh mẽ để trả tiền cho nguyên đơn để được dàn xếp, nếu họ có khả năng nhỏ phải trả một số tiền lớn. Cơ sở lý luận của quy tắc tiếng Anh là một đương sự (dù đưa ra yêu cầu hay bảo vệ yêu cầu bồi thường) đều có quyền có đại diện pháp lý và, nếu thành công, sẽ không bị bỏ túi vì lý do phí pháp lý của chính họ. Cần lưu ý rằng, trong hầu hết các vụ kiện tụng dân sự ở Anh, thiệt hại chỉ đơn thuần là bồi thường.

Quy tắc của Anh được gần như mọi nền dân chủ phương Tây khác ngoài Mỹ tuân theo. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Phí Luật sư và Chi phí pháp lý tại một số nước trên thế giới

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.51165 sec| 1183.891 kb