Quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt

12/09/2022
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư vào khu kinh tế đặc biệt, bao gồm: công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế là hoạt động quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động đầu tư. Đây cũng là trọng điểm của lĩnh vực đầu tư. Xác định rõ nội dung quản lý nhà nước và phân định rõ thẩm quyền quản lý giữa các cơ quan nhà nước. Xác định cụ thể nguyên tắc quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư là những yếu tố căn bản tạo ra hiệu quả tối ưu của hoạt động này. Bài viết sẽ chia sẻ các nội dung quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt.

Quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt

1- Nội dung quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt

Đáng chú ý là Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/3/2008 quy định cụ thể nội dung quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt, bao gồm:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chính sách về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Ban hành, hướiíg dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và tiêu chuẩn quy phạm kĩ thuật có liên quan đến việc thành lập, đầu tư, xây dựng, phát triển và quẫn  thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước và dịch và hỗ trợ có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Tổ chức bộ máy, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá hiệu quạ đầu tư, kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest

2- Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt

Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý có thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt. Bao gồm các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Cùng với những thay đổi căn bản trong pháp luật đầu tư theo đòi hỏi của quá trình hội nhập, quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt hay hoạt động đầu tư nói chung đã được quy định theo xu hướng minh bạch hoá và phân cấp quản lý mạnh cho địa phương.

Nhiều hoạt động quản lý cụ thể được giao cho các ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu công nghệ cao, ban quản lí khu kinh tế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan: Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính, Bộ xây dựng, Bộ công thương, Bộ nội vụ, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh... được Chính phân cấp rất cụ thể.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính của Công ty Luật TNHH Everest

3- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cấp tỉnh

Ban quản lý là cơ quan trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu kinh tế đắc biệt theo hình thức trực tiếp; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Ban quản lý do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác); chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lí khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ban quản lý có tư cách phấp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước, ban quản lý là cơ quan quản lý mang nhiều tính đặc thù. Điều này thể hiện ở ba điểm chính:

- Là cơ quan thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc nhiều ngành sản xuất, dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài.

- Đối tượng quản lý là các hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Không phải là cơ quan quản lý nhà nước thông thường của từng tỉnh mà chỉ được thành lập ở những tỉnh có đủ điều kiện cần thiết, do đó ban quản lý do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và bổ nhiệm trưởng ban quản lý.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19123 sec| 962.148 kb