Sự khác biệt giữa cộng sự và trợ lý

17/03/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Cộng sự (associate) có thể là cộng tác viên (collaborators) hay nhân viên mới vào nghề (entry-level employees), nhưng cũng có thể là vị trí đối tác (partner). Trợ lý (assistant) có thể là người giúp việc nhưng cũng có thể người quản lý thứ hai - thay thế cho người quản lý khi họ vắng mặt. Sự khác biệt giữa vị trí cộng sự và vị trí trợ lý sẽ rõ ràng hơn khi chúng ta xem xét những công việc cụ thể.

1- Ba điểm khác biệt chính giữa cộng sự và trợ lý

Sự khác biệt giữa hai vai trò cộng sự (associate) và trợ lý (assistant) chủ yếu là vấn đề bối cảnh. Mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ dành riêng cho nghề nghiệp, nhưng điểm khác biệt chính là:

[a] Khác biệt giữa cộng sự và trợ lý về giáo dục

Khi đối chiếu vai trò cộng tác viên và trợ lý, một trong những chủ đề nhất quán là mức độ mà vị trí đó yêu cầu. Thông thường, sự khác biệt có thể là giữa việc không có bằng cấp và có bằng Cử nhân hoặc có bằng cử nhân so với bằng thạc sĩ. Vì vậy, khi tìm kiếm vai trò nào phù hợp nhất với mình, bạn cần phải tính đến trình độ học vấn của mình. Để có được công việc mong muốn, bạn có cần học thêm không?  Bằng đại học có cần thiết không?

[b] Khác biệt giữa cộng sự và trợ lý về tiền lương

Biết được giá trị của bạn trong ngành đang được đề cập là điều cần thiết để được trả mức lương công bằng. Trong trường hợp vai trò cộng tác viên và trợ lý, chức danh vị trí có thể cho biết ai trong số hai người sẽ trả mức lương cao hơn hoặc liệu bạn sẽ kiếm được mức lương theo giờ chứ không phải số tiền hàng năm. Tất nhiên, những gì bạn nên làm phụ thuộc vào trình độ học vấn và kinh nghiệm liên quan của bạn  . Biết một chút thuật ngữ này và bối cảnh thông tin có thể giúp bạn xác định được danh sách công việc nào bạn nên xem xét và nộp đơn.

[c] Khác biệt giữa cộng sự và trợ lý về nhiệm vụ hàng ngày

Vị trí của bạn xác định những gì bạn chịu trách nhiệm trong một tổ chức. Biết được sự khác biệt giữa vai trò trợ lý và cộng tác viên có thể giúp bạn hiểu những gì sẽ xảy ra. Ở vị trí cộng tác viên, trách nhiệm của bạn có thể bao gồm dịch vụ khách hàng, tổ chức thuyết trình và quản lý phương tiện truyền thông xã hội. Mặt khác, trợ lý thường quản lý các nhóm, trong nội bộ như trong một cửa hàng bán lẻ hoặc có thể là các nhóm toàn cầu. Họ có thể làm việc trực tiếp với lãnh đạo công ty để đạt được tầm nhìn của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá nhân viên và phỏng vấn nhân viên.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Everest

2- Khái lược về cộng sự

Một cộng sự không phải lúc nào cũng là nhân viên cấp thấp hơn trợ lý, nhưng trong một số trường hợp cộng sự ở vị trí thấp hơn người giữ vai trò trợ lý. Nhà tuyển dụng sử dụng thuật ngữ này trong mô tả công việc, lời đề nghị và hợp đồng để tiết lộ điều này. Tuy nhiên, các cộng sự vẫn cần có kỹ năng lãnh đạo.

Không phải tất cả các vị trí cộng sự đều là cấp đầu vào; ý nghĩa của chức danh này còn phụ thuộc vào lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn, trong các ngành như luật, học viện, kinh doanh, bán lẻ và xuất bản, chức danh cộng sự có thể hàm ý các thứ hạng chuyên môn khác nhau.

- Ví dụ về các vị trí cộng sự:

Nhà bán lẻ cộng sự (Associate retailer): Những cá nhân này thường hoạt động trong môi trường lấy khách hàng làm trung tâm.

Luật sư cộng sự (Associate attorney): Luật sư cộng sự có thể là nhân viên cấp cao hoặc cấp dưới. Thuật ngữ này ngụ ý liệu họ có quyền sở hữu trong một công ty hay không.

Phó giám đốc (Associate director): Những nhân viên này tổ chức và ưu tiên các công việc hàng ngày của nhóm họ.

Tư vấn cộng sự (Associate consultant): Tư vấn là một lĩnh vực trong đó “cộng tác viên” thường được dùng để chỉ “nhân viên cấp dưới”.

Đại diện dịch vụ khách hàng (Associate customer service pepresentative): Tương tự như nhân viên bán lẻ, những cá nhân này làm việc trong môi trường tập trung vào khách hàng, nhưng họ có thể ở cấp cao hơn một chút so với nhân viên cấp mới.

Hơn nữa, hãy lưu ý rằng một số công ty sử dụng thuật ngữ “cộng tác viên” làm chức danh chung cho nhân viên mới vào nghề.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Khái lược về trợ lý

Trợ lý là người tiếp xúc trực tiếp với các nhân viên cấp cao hơn trong một tổ chức. Tuy nhiên, trợ lý cá nhân thì khác vì công việc của họ mang tính chuyên môn và họ thường hỗ trợ một cá nhân điều hành. Các vị trí khác có thuật ngữ “trợ lý” có thể có nghĩa là họ có trách nhiệm phát triển nhóm. Nó có thể có nghĩa là tự mình quản lý một nhóm, giám sát người khác trong khi họ giám sát một nhóm hoặc tham gia giám sát toàn công ty.

- Ví dụ về các vị trí trợ lý:

Trợ lý Giám đốc cửa hàng: Trợ lý Giám đốc làm việc chặt chẽ với người quản lý cấp cao hơn, vì vậy họ có thể đã làm việc cho tổ chức một thời gian hoặc có kinh nghiệm liên quan trước đó.

Trợ lý Tổng Giám đốc: Giống như Trợ lý giám đốc, Trợ lý Tổng Giám đốc làm việc cùng với người quản lý cấp cao hơn, nhưng trách nhiệm của họ thiên về quản lý nhân viên trên diện rộng.

Trợ lý Giám đốc: Nhân viên này rất có thể sẽ làm việc cùng với ban quản lý cấp cao nhất để điều phối các sự kiện và nhóm lớn hơn trong một tổ chức.

Trợ lý Giám đốc Văn phòng: Những người giám sát này thường chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo nhân viên cũng như duy trì lịch làm việc của nhân viên.

Trợ lý Giáo sư: Lĩnh vực học thuật là lĩnh vực mà thuật ngữ “trợ lý” hoạt động khác với các lĩnh vực khác. Sẽ nói thêm về điều này sau, nhưng điểm khác biệt chính giữa trợ lý và phó giáo sư là liệu họ có kỳ vọng vào nhiệm kỳ hay không. Nhiệm kỳ cũng khác nhau rất nhiều giữa các tổ chức và tiêu chuẩn của tiểu bang.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

4- Sự khác biệt giữa công việc cộng sự và trợ lý

Dưới đây là một số ví dụ về sự khác biệt giữa công việc cộng sự và trợ lý giữa các ngành khác nhau.

[a] Vị trí trợ lý hay cộng sự - cao hay thấp

Thông thường, trợ lý giám đốc thấp hơn một bậc so với người quản lý chính thức, mặc dù điều đáng nói là các thuật ngữ quản lý bán lẻ dành riêng cho doanh nghiệp. Trợ lý người quản lý thường có quyền làm hầu hết những việc mà người quản lý của họ có thể làm khi người quản lý không có mặt. Họ đóng vai trò hỗ trợ và có thể nhận ra những việc cần làm trong cửa hàng, có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên và có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Trợ lý quản lý đã có được nhiều kinh nghiệm làm việc tại nơi làm việc hoặc với người chủ của họ, vì vậy họ có thể quản lý độc lập trong vai trò của mình.

Người quản lý cộng sự thường ở cấp thấp hơn người quản lý trợ lý. Vị trí của họ vẫn đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo, vì họ có thể cần quản lý một nhóm nhỏ hoặc một bộ phận trong cửa hàng hoặc họ có thể cần giám sát nhân viên khi không có người giám sát. Kinh nghiệm cần có ở vị trí quản lý cộng sự ít hơn kinh nghiệm cần thiết đối với một trợ lý giám đốc và mức lương khác nhau của họ phản ánh điều này. Tìm hiểu thêm về công việc và mức lương của Phó giám đốc.

[b] Các giáo sư và nhà giáo dục

Giống như các vị trí quản lý đã thảo luận ở trên, những gì một phó giáo sư có thể làm so với những gì một trợ lý giáo sư có thể làm khác nhau tùy theo từng trường. Ở Hoa Kỳ, trợ lý giáo sư thường là thành viên mới bắt đầu của khoa và đang trên đà đăng ký làm việc tại trường của họ, điều mà họ có thể làm sau một số năm nhất định. Họ thường mong đợi được thăng chức lên phó giáo sư sau khoảng bảy năm làm việc tại trường đại học. Một bậc lên từ phó giáo sư là giáo sư đầy đủ. Điều này thường có nghĩa là nhận được nhiệm kỳ.

[c] Cộng sự điều hành tài khoản và Trợ lý điều hành tài khoản

Một lĩnh vực mà sự khác biệt rõ ràng giữa cộng tác viên và trợ lý là vai trò của người điều hành tài khoản. Các Giám đốc điều hành tài khoản cộng sự thường có bằng cử nhân và mức lương trung bình toàn quốc là khoảng 50.000 USD, trong khi Trợ lý Giám đốc điều hành tài khoản mong đợi mức lương theo giờ. Khối lượng công việc của cộng sự có liên quan đến nền tảng giáo dục cụ thể của họ. Họ có thể chịu trách nhiệm về nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ quản lý phương tiện truyền thông xã hội đến quản lý nhóm toàn cầu. Trách nhiệm của trợ lý xoay quanh việc đối chiếu các tài khoản sổ cái chung, chuẩn bị bản trình bày PowerPoint và dịch vụ khách hàng.

[d] Phó giám đốc so với Trợ lý giám đốc

Sự khác biệt giữa trợ lý và phó giám đốc cũng minh họa rõ ràng cho sự tương phản. Thống kê cho thấy, Phó giám đốc thường có bằng thạc sĩ, trong khi Trợ lý giám đốc có nhiều khả năng có bằng cử nhân hơn. Những công việc này cũng đòi hỏi những bộ kỹ năng khác nhau. Phó Giám đốc có thể mong đợi giám sát dịch vụ khách hàng và cần có kỹ năng quản lý dự án. Trợ lý giám đốc cần tập trung vào việc đánh giá hiệu suất, phát triển quy trình làm việc và tạo điều kiện giao tiếp giữa nhiều bộ phận. Tóm lại, Trợ lý giám đốc có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý các bộ phận chính của tổ chức.

[đ] Phó biên tập viên và trợ lý biên tập viên

Cả Phó biên tập viên và Trợ lý biên tập viên thường có bằng cử nhân. Vì yêu cầu về trình độ học vấn của họ là như nhau và mức lương trung bình toàn quốc cũng gần như nhau, điểm khác biệt chính giữa các biên tập viên này là loại công việc họ làm. Trợ lý Biên tập viên có thể mong đợi trách nhiệm giám sát nhân viên biên tập. Họ cũng tập trung vào việc bố trí và quản lý chung các phương tiện truyền thông mà công ty sản xuất. Tuy nhiên, Phó Biên tập viên sẽ thực hành nhiều hơn; họ có xu hướng làm việc với chính tài liệu đó, cho dù điều đó có nghĩa là chỉnh sửa bản sao, tạo nội dung web hay giám sát SEO.

Lợi ích của những công việc này phù hợp với trình độ học vấn cần thiết cho các vai trò đó. Mức lương cũng phản ánh sự khác biệt giữa trợ lý và cộng sự, nhưng yếu tố quyết định chính là cách công ty áp dụng thuật ngữ này. Vai trò này cũng khác nhau trong các nghề nghiệp và tổ chức cụ thể, đặc biệt là trong các nhà bán lẻ doanh nghiệp và thị trường lớn.

Nói chung, chức danh cộng sự và trợ lý thể hiện những kỳ vọng khác nhau về trách nhiệm hàng ngày của nhân viên. Thông thường, trợ lý sẽ có cấp bậc cao hơn cộng tác viên, mặc dù các yêu cầu chính xác sẽ khác nhau tùy theo ngành, vì vậy nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực là rất quan trọng. Sau khi bạn đã quyết định được vai trò nào phù hợp nhất với trải nghiệm của mình, hãy bắt đầu duyệt để tìm công việc hoàn hảo.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Sự khác biệt giữa cộng sự và trợ lý được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Sự khác biệt giữa cộng sự và trợ lý có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Sự khác biệt giữa cộng sự và trợ lý

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19803 sec| 992.445 kb