Trước khi họ là Tổng thống Mỹ... họ là Luật sư

17/03/2024
Luật sư Phạm Ngọc Minh
Luật sư Phạm Ngọc Minh
Hơn một nửa trong số 46 tổng thống Mỹ đã từng hành nghề luật sư. John Adams là Tổng thống thứ 02, Grover Cleveland là Tổng thống thứ 22 và 24 (hai nhiệm kỳ), Bill Clinton là tổng thống thứ 42 (hai nhiệm kỳ), Barack Obama là tổng thống thứ 44 (hai nhiệm kỳ)... Joe Biden là tổng thống thứ 46 (đương nhiệm) của Mỹ.
-

Nội dung bài viết

01- John Adams - tổng thống thứ hai của Mỹ

Adams là tổng thống thứ hai của Mỹ (1797-1801). Một nông dân, luật sư, nhà văn và triết gia chính trị; ông đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. John Adams được đào tạo tại Harvard Law School.

02- Thomas Jefferson - tổng thống thứ ba của Mỹ

Jefferson là một luật sư, chính khách, giáo sư, nhà văn và là tổng thống thứ ba của Mỹ (1801-1809). Jefferson là tác giả chính của Tuyên ngôn Độc lập. Sau Chiến tranh Cách mạng Mỹ và trước khi trở thành tổng thống vào năm 1801, Jefferson là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên của quốc gia dưới thời George Washington và sau đó là phó tổng thống thứ hai của quốc gia dưới thời John Adams. Jefferson cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập cơ cấu của Thư viện Quốc hội. Jefferson tự học luật, được kết nạp vào Đoàn luật sư tại Virginia năm 1767.

03- James Madison - tổng thống thứ tư của Mỹ

Madison là một trong những Người sáng lập và là tổng thống thứ tư của Mỹ (1817-1825). Ông tự coi mình là một sinh viên luật nhưng không phải là luật sư. Madison là tác giả hàng đầu của Tuyên ngôn Nhân quyền.

04- James Monroe - tổng thống thứ năm của Mỹ

Ông là một chính khách, luật sư, nhà ngoại giao, nhà sáng lập người Mỹ và là tổng thống thứ năm của Mỹ (1825-1829) trong thời gian diễn ra Chiến tranh năm 1812. Ông được đào tạo tại Harvard Law School.

05- John Quincy Adams - tổng thống thứ sáu của Mỹ

John Quincy Adams là một chính khách, nhà báo, nhà ngoại giao, luật sư và tổng thống thứ sáu của Mỹ (1829-1837). Ông được đào tạo tại Harvard College, nhưng tự học luật. 

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest

06- Martin Van Buren - tổng thống thứ tám của Mỹ

Ông là Tổng thống thứ tám của Mỹ (1837-1841) và trở thành người trẻ nhất từng trở thành Tổng thống vào thời điểm đó. Ông tự học luật ở New York và được nhận vào Đoàn luật sư tại New York năm 1802. 

07- John Tyler - tổng thống thứ mười của Mỹ

Ông là Tổng thống thứ mười của Mỹ (1841-1845) khi Tổng thống William Henry Harrison qua đời vào tháng 4 năm 1841. Ông là Phó Tổng thống đầu tiên kế nhiệm chức vụ Tổng thống sau cái chết của người tiền nhiệm. Ông là một luật sư thương mại và trở thành Thống đốc bang Tennessee sau cuộc bầu cử năm 1844. Tyler được nhận Đoàn luật sư tại Virginia ở tuổi 19 (quá trẻ để đủ điều kiện, nhưng thẩm phán thừa nhận đã bỏ qua việc hỏi tuổi của ông).

08- James Polk - tổng thống thứ 11 của Mỹ

James Knox Polk là một luật sư, nhà khảo sát và công nhân đường sắt. James Knox Polk là Tổng thống thứ 11 của Mỹ (1845-1849). James Knox Polk được nhận vào Đại học Bắc Carolina, Sau khi tốt nghiệp, ông trở lại Nashville, Tennessee để học luật dưới sự hướng dẫn của luật sư xét xử nổi tiếng Felix Grundy. Ông mở văn phòng ở Quận Maury và thành công với tư cách là một luật sư, phần lớn nhờ vào nhiều vụ án phát sinh từ Cuộc hoảng loạn năm 1819, một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Việc hành nghề luật đã hỗ trợ cho sự nghiệp chính trị của ông.

09- Millard Fillmore - tổng thống thứ 13 của Mỹ

Ông là một luật sư, nhà lãnh đạo chính trị, bộ trưởng tài chính, nhà ngoại giao và chính khách, trở thành tổng thống thứ 13 của Mỹ (1850-1853). Ông được học ở các trường công lập, tự học luật và được nhận vào đoàn luật sư năm 1813. 

10- Franklin Pierce - tổng thống thứ 14 của Mỹ

Ông là luật sư, thẩm phán và thống đốc bang New Hampshire của Mỹ. Ông là Tổng thống thứ mười bốn của Mỹ (1853 - 1857). Ông được đào tạo tại Bowdoin College (BA) và Northampton Law School.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự của Công ty Luật TNHH Everest

11- James Buchanan - tổng thống thứ 15 của Mỹ

Ông là một chính khách, luật sư, quân nhân, tác giả và nhà ngoại giao, người đã giúp thành lập nước Mỹ và ký Tuyên ngôn Độc lập, trở thành tổng thống thứ 15 của Mỹ (1857 - 1861), Ông được đào tạo tại Dickinson College (BA), Ông chuyển đến thủ phủ của bang là Lancaster, để được đào tạo thành luật sư trong hai năm rưỡi với James Hopkins nổi tiếng. Năm 1812, Buchanan vượt qua kỳ thi luật sư và sau khi được nhận vào Đoàn luật sư

12- Abraham Lincoln - tổng thống thứ 16 của Mỹ

Lincoln là tổng thống trong cuộc Nội chiến, và chính quyền của ông là một thời kỳ thành công và thất bại. Ông là cựu chính khách, luật sư, nhà báo, quân nhân và tổng thống thứ 16 của Mỹ (1861 - 1865). Abraham Lincoln tự học luật.

13- Rutherford B. Hayes - tổng thống thứ 19 của Mỹ

Ông là một chính khách, luật sư, nghị sĩ, bộ trưởng và là Tổng thống thứ 19 của Mỹ (1877-1881). Ông được đào tạo luật tại Harvard Law School.

14- Chester Arthur - tổng thống thứ 21 của Mỹ

Chester Alan Arthur là một chính khách, luật sư và giáo sư, đồng thời là đô đốc Hải quân Mỹ và là đại biểu của Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Chester Alan Arthur trở thành Tổng thống thứ 21 của Mỹ (1881-1885). Trước đó vào năm 1853, sau khi học tại State and National Law School in Ballston Spa, New York, Chester Alan Arthur đến Thành phố New York để đọc luật tại Văn phòng của Erastus D. Culver, một luật sư theo chủ nghĩa bãi nô. Năm 1854, ông được nhận vào Đoàn luật sư New York.

15- Grover Cleveland - tổng thống thứ 22 và 24 của Mỹ

Ông là một chính khách, luật sư và doanh nhân. Ông trở thành Tổng thống thứ 22 của Mỹ (1885 - 1889) khi William McKinley bị ám sát. Tiếp đó, ông trở thành tổng thống thứ 24 của Mỹ (1893 - 1897). Ông học luật ở St. Louis, Missouri và bắt đầu hành nghề luật sư vào năm 1866.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư riêng của Công ty Luật TNHH Everest

16- Benjamin Harrison - tổng thống thứ 23 của Mỹ

Ông là một chính khách, luật sư, quân nhân và Đại diện Mỹ cho bang Indiana. Với tư cách là Tổng thống thứ 23 của Mỹ (1889-1893), Harrison đã bãi bỏ Đạo luật the Sherman Silver Purchase Act, và thành lập National Cordage Company. Harrison được đào tạo tại Farmer's College, Miami University (BA) ở Oxford. Ông là thành viên của Delta Chi, một hiệp hội luật cho phép hai thành viên. 

17- William McKinley - tổng thống thứ 25 của Mỹ

Vai trò quan trọng của William McKinley là thiết lập mối quan hệ giữa hai quốc gia trên cơ sở thân mật hơn. Ông là một chính khách, luật sư, cựu chiến binh Liên minh trong Nội chiến và là Tổng thống thứ 25 của Mỹ (1897-1901). Năm 1865, William McKinley quyết định theo nghề luật và bắt đầu theo học tại Văn phòng luật sư ở Ba Lan, Ohio. Sau đó, ông tiếp tục theo học tại  Albany Law School tại New York, được nhận vào Đoàn luật sư ở Warren, Ohio vào năm 1867.

18- William Howard Taft - tổng thống thứ 27 của Mỹ

William Howard Taft là một luật sư, thẩm phán, chính khách và là thành viên của ủy ban xây dựng hiến pháp Ohio. Ông tốt nghiệp Trường Luật Cincinnati và được nhận vào quán đoàn luật sư năm 1839. 1909 - 1913. William Howard Taft là tổng thống thứ 27 của Mỹ (1909-1913). Ông theo học Yale University (BA), University of Cincinnati (LLB), và tốt nghiệp cử nhân luật năm 1880. Không lâu sau khi tốt nghiệp trường luật, Taft đến Columbus để tham gia kỳ thi luật sư và dễ dàng đậu.

19- Woodrow Wilson - tổng thống thứ 28 của Mỹ

Woodrow là Tổng thống thứ 28 của Mỹ (1913-1921). Ông là một chính khách, luật sư và nhà ngoại giao có tầm vóc ưu việt trong thời đại của ông. Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên giữ chức vụ ở nước ngoài với tư cách là một nhà ngoại giao. Ông học luật tại University of Virginia.

20- Calvin Coolidge - tổng thống thứ 30 của Mỹ

Calvin là một chính khách, luật sư, quân nhân, hiệu trưởng trường đại học và là Tổng thống thứ 30 của Mỹ (1923-1929). Coolidge theo học tại Black River Academy, St. Johnsbury Academy, Amherst College. Coolidge chuyển đến Northampton, Massachusetts để trở thành luật sư. Coolidge tuân theo thông lệ chung là học việc tại một công ty luật địa phương, Hammond & Field, và đọc luật với họ. John C. Hammond và Henry P. Field, cả hai đều tốt nghiệp Amherst, được giới thiệu hành nghề luật tại Quận Hampshire, Massachusetts . Năm 1897, Coolidge được nhận vào Đoàn luật sư Massachusetts, trở thành luật sư nông thôn.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài của Công ty Luật TNHH Everest

21- Franklin D.Roosevelt tổng thống thứ 32 của Mỹ

Roosevelt được coi là “Tổng thống Cổng Vàng”, được bầu vào năm 1932 giữa thời kỳ Đại suy thoái, là tổng thống thứ 32 của Mỹ (1933-1945). Ông là một chính khách, luật sư, cựu chiến binh Thế chiến thứ nhất, từng giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Hải quân trong chính quyền của Tổng thống Theodore Roosevelt. Franklin D. Roosevelt được đào tạo luật tại Columbia Law Schooll.

22- Richard Nixon - tổng thống thứ 37 của Mỹ

Ông là Tổng thống thứ 37 của Mỹ (1969-1974), một chính khách, luật sư, chính khách và một nhà ngoại giao. Richard Nixon được đào tạo luật tại Law School Duke University.

23- Gerald Ford tổng thống thứ 38 của Mỹ

Gerald là một chính khách, luật sư và một người theo đạo Cơ đốc, người đã cống hiến cuộc đời mình cho Chúa và đất nước chúng ta. Ông được vinh danh trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo hiện tại của chúng tôi. Ông được đào tạo luật tại Law School: Yale, trở thành Tổng thống thứ 38 của Mỹ (1974-1977).

24- Bill Clinton - Tổng thống thứ 42 của Mỹ

Bill là một chính khách, luật sư, Thượng nghị sĩ Mỹ, thống đốc, ngoại trưởng, tổng thống thứ 42 của Mỹ (hai nhiêm kỳ, 1993-2001). Ông tập trung nhiệm kỳ của mình vào việc mở rộng giáo dục ở Mỹ, đặc biệt tập trung vào người nghèo và người thiểu số. Bill Clinton được đào tạo luật tại Law School Yale.

25- Barack Obama - tổng thống thứ 44 của Mỹ

Obama là tổng thống thứ 44 của Mỹ (hai nhiệm kỳ, 2008-2016) và là tổng thống da đen đầu tiên của đất nước, là một chính khách, một luật sư, một nhà luật pháp và trật tự và một chính trị gia. Barack Obama được đào tạo luật tại Law School: Harvard.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

26- Joe Biden - tổng thống thứ 46 của Mỹ

Năm 1968, Joe Biden lấy bằng tiến sĩ Luật từ Đại học Luật Syracuse. Tuy vậy, ông xếp áp chót, thứ 76/85 trong lớp do điểm kém vì vi phạm đạo văn. Ông gia nhập Đoàn luật sư bang Delaware vào năm 1969.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông đã thừa nhận sai lầm thời trẻ khi đạo văn một bài phê bình luật trong bài báo ông viết vào năm đầu tiên ở trường luật. Tuy nhiên, Biden khẳng định không làm gì "ác ý", mà đơn giản là hiểu sai về việc cần phải trích dẫn nguồn.

Để củng cố tính chân thành và cởi mở, ông Biden đã công bố hồ sơ dài 65 trang từ Đại học Luật Syracuse cho các thượng nghị sĩ, chứa tất cả thông tin về những năm ông học ở đó.

27- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Trước khi họ là Tổng thống Mỹ... họ là Luật sư được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Trước khi họ là Tổng thống Mỹ... họ là Luật sư có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Trước khi họ là Tổng thống Mỹ... họ là Luật sư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.24500 sec| 1014.094 kb