Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

06/09/2022
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Việt Nam đang là một thị trường tiềm năng để thu hút đầu tư từ nước ngoài. Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư có vai trò quan trọng, nhưng ngược lại thị trường dịch vụ pháp lý yêu cầu luật sư tư vấn liên tục trau dồi kiến thức và kỹ năng tư vấn để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho các vấn đề của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

1- Tư vấn pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Khi một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, nghĩa là họ phải kinh doanh trong một môi trường mới. Do vậy, khách hàng thường quan tâm đến một số vấn đề pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như:

 • Những vấn đề chung về đầu tư tại Việt Nam như: Chính sách đầu tư của Việt Nam, bảo hộ đầu tư, quốc hữu hóa tài sản của nhà đầu tư, ưu đãi đầu tư;
 • Các loại hình kinh doanh;
 • Yêu cầu về dự án đầu tư;
 • Vốn và cấu trúc vốn;
 • Điều kiện về người quản lý doanh nghiệp;
 • Các vấn đề khác như thuế, sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai.

Những tư vấn pháp lý trong giai đoạn này mang tính định hướng cho các giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, để thực hiện tốt việc tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Luật sư cần nắm được đầy đủ:

(i) Bối cảnh yêu cầu của khách hàng và các ưu tiên của khách hàng

Bối cảnh yêu cầu của khách hàng là toàn bộ các thông tin chung nhất về kế hoạch đầu tư cùa khách hàng tính đến thời điểm yêu cầu tư vấn.

Bối cảnh tư vấn có thể bao gồm ý djnh đầu tư, dự án đầu tư, đối tác, tình hình hợp tác với đối tác, mức độ quan trọng và cấp thiết của việc đầu tư...

(ii) Các thông tin cơ bản về kế hoạch kinh doanh của khách hàng

Luật sư cần nắm rõ một số thông tin về kế hoạch kinh doanh của khách hàng như: quốc tịch của nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư, ngành nghề đầu tư kinh doanh,vốn đầu tư, địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng đất đai, lao động.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

2- Tư vấn triển khai và thực hiện dự án đầu tư

Tùy theo từng dự án, hoạt động tư vấn đầu tư trong giai đoạn này thường bao gồm các công việc:

[a] Hoàn thiện hồ sơ địa điểm thực hiện dự án và hồ sơ doanh nghiệp liên quan đến dự án đầu tư

Hoàn thiện hồ sơ địa điểm thực hiện dự án như việc đền bù và giải phóng mặt băng, ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sừ dụng đất của dự án hoặc hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phê duyệt quy hoạch của dự án,...

Hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp như mở tài khoản vốn, góp vốn theo thời hạn, định giá tài sản góp vốn, lập hồ sơ ghi nhận việc hoàn tất góp vốn...

[b] Hoàn thiện các thủ tục pháp lý

Cần thực hiện một số thủ tục pháp lý như: thực hiện các biện pháp bảo đảm đầu tư (chứng minh năng lực tài chính, thực hiện việc bảo đảm tài chính như đặt cọc, ký quỹ,...), bảo đảm môi trường (lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường), an ninh trật tự (có được các giấy phép và phê chuẩn về an toàn, phòng cháy, chữa cháy...).

[c] Hoàn thiện hồ sơ về điều hành

Hoàn thiện các quy chế tồ chức nội bộ, quy chế về lao động (thỏa ước lao động tập thế, nội quy lao động, hợp đồng lao động...), quy chế điều hành (quy chế tài chính, mua sắm, chính sách về hợp đồng và các mẫu hợp đồng...).

[d] Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có thể đăng ký thay đổi dự án đẩu tư cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh hoặc nhu cầu thực tế phát sinh hoặc giãn tiến độ, hoãn hoặc tạm ngừng thực hiện dự án. Trong trường hợp đặc biệt, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư bằng việc chuyền nhượng dự án đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

3- Tư vấn về giải thể và thanh lý dự án đầu tư

Theo Điều 48 Luật đầu tư năm 2020 về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp do dự án đầu tư bị ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động cùa dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Để lựa chọn hình thức thanh lý dự án tốt nhất cho khách hàng, Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư cần:

 • Nắm được nguyên nhân, lý do thanh lý dự án;
 • Cùng khách hàng nắm được dòng tiền cần thiết cho việc thanh lý dự án - nếu khách hàng có đủ tiền tài trợ cho việc thanh lý dự án, giải pháp thanh lý doanh nghiệp là hợp lý, ngược lại, có thể cân nhắc thù tục phã sàn doanh nghiệp;
 • Lặp được kế hoạch và tiến trình thanh lý dự án phù hợp với từng trường hợp cụ thể;
 • Lên phương án và các dự phòng, nếu phát sinh các tình huống bất thường trong quá trình thanh lý dự án.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý từ xa của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.net.vn.

0 bình luận, đánh giá về Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.33688 sec| 982.102 kb