Những vấn đề chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư

08/09/2022
Các biện pháp bảo đảm đầu tư chính là những cam kết từ phía nhà nước tiếp nhận đầu tư với các chủ thể đầu tư về trách nhiệm của nhà nước tiếp nhận đầu tư với một số quyền lợi cụ thể của nhà đầu tư. Tìm hiểu những vấn đề chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư dưới bài viết này.

Các biện pháp bảo đảm đầu tư là những biện pháp được thể hiện trong các quy định của pháp luật. Mục đích là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư với mục đích kinh doanh. Các biện pháp bảo đảm đầu tư chính là những cam kết từ phía nhà nước tiếp nhận đầu tư với các chủ thể đầu tư về trách nhiệm của nhà nước tiếp nhận đầu tư với một số quyền lợi cụ thể của nhà đầu tư. Tìm hiểu những vấn đề chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư dưới bài viết này.

Những vấn đề chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư
 

Khái niệm các biện pháp bảo đảm đầu tư

Các biện pháp bảo đảm đầu tư được hiểu là những biện pháp được quy định nhằm mục đích để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tất cả các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện việc đầu tư. Các biện pháp bảo đảm đầu tư về bản chất chính là những cam kết từ phía nhà nước thực hiện việc tiếp nhận đầu tư với các chủ đầu tư về trách nhiệm của nhà nước trong việc tiếp nhận đầu tư trước một số quyền lợi cụ thể của các nhà đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý lao động

Các biện pháp bảo đảm đầu tư

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản:

Là quyền bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia. Hay vì tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật. Quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bảo đảm về chuyển lợi nhuận hợp pháp của nhà đầu tư ra nước ngoài

Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài những tài sản như vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư, thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh, tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật

Những thay đổi của pháp luật luôn tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư. Do đó biện pháp bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật là vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam., cụ thể:

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án..

Tuy nhiên, nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư nếu thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ được xem xét giải quyết khi có yêu cầu bằng văn bản trong 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực

Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

Những vấn đề chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư

Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh: như không buộc nhà đầu tư phải ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước; xuất nhập khẩu hàng hóa với tỷ lệ nhất định hay đặt trụ sở tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước…

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ trợ lý pháp lý

Cơ sở pháp lý để áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư

Cơ sở pháp lý cho các biện pháp bảo đảm đầu tư ở Việt Nam được quy định như sau:

Văn bản pháp luật trong nước:

Thu hút đầu tư là một trong những chính sách pháp luật quan trọng đối với đất nước. Vì vậy, các văn bản pháp luật của nước ta đã có quy định về vấn đề này từ khá sớm. Có thể tìm thấy những quy định về bảo đảm đầu tư trong các bản hiến pháp nước ta qua các thời kì. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi nhận và cam kết bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp đối với vốn và tài sản và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Luật Đầu tư năm 2020 là văn bản pháp luật trực tiếp quy định về các biện pháp bảo đảm đầu tư.

Ngoài ra, hệ thống các văn bản pháp luật của Việt Nam tại một số văn bản không trực tiếp điều chỉnh quan hệ đầu tư nhưng cũng chứa đựng các quy định mang tính tinh thần của các biện pháp bảo đảm đầu tư.

Các điều ước quốc tế:

Việt Nam tham gia một số điều ước quốc tế song phương và đa phương liên quan đến đầu tư. Thông thường, các điều ước quốc tế này đặt ra những nguyên tắc chung về bảo đảm đầu tư, theo đó, các nước thành viên phải tuân thủ các nội dung của điều ước quốc tế đó. Khi Việt Nam tham gia điều ước quốc tế thì phải bổ sung vào quy định pháp luật trong nước các quy định sao cho phù hợp với nội dung của các điều ước đã tham gia. Vì vậy, điều ước quốc tế là một trong những căn cứ pháp lý để quy định về các biện pháp bảo đảm đầu tư.

Như vậy khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hệ thống pháp luật điều chỉnh các biện pháp bảo đảm đầu từ sẽ bao gồm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý lĩnh vực đầu tư

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Những vấn đề chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.39690 sec| 956.875 kb