Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

22/09/2022
Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Và căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế TTĐB xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Và căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế TTĐB xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

 

Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt cần quy định chặt chẽ để chỉ đạo sản xuất, tiêu dùng và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong lịch sử, thuế đặc biệt  xuất hiện từ rất sớm. Từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, các loại thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa, chẳng hạn như thuế  hàng  nhập  khẩu (thuế nhập khẩu) và thuế tiêu thụ đặc biệt, không quan trọng bằng thuế nhập khẩu trong việc tạo ra nguồn thu cho nhà nước thời đó

Theo thời gian, vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt ngày càng trở nên quan trọng. Các nước đã xem loại thuế này là công cụ cần thiết để tạo  và tăng  nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Loại thuế đầu tiên được áp dụng ở Hoa Kỳ là thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu whisky, vào năm 1792, ba năm sau khi Quốc hội Hoa Kỳ ban hành quyền đánh thuế đối với công dân Hoa Kỳ. Thuế đặc biệt đánh vào hàng hóa: rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà và thuốc lá. Đây là hai loại thuế là nguồn thu nhập chính của chính quyền thuộc địa trong thế kỷ 19. 

Tại Việt Nam, thuế tiêu thụ có hiệu lực từ năm 1990. Luật đầu tiên về thuế tiêu thụ đặc biệt này được đánh vào sáu sản phẩm sản xuất trong nước: thuốc lá, rượu, bia, pháo, bài  và vàng mã. Sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1993 đã giảm danh mục các mặt hàng chịu thuế  đặc biệt xuống còn 4 loại hàng hóa chịu thuế: thuốc lá, rượu, bia và pháo hoa. 

Việc cải cách và sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt  năm 1995 đã đánh dấu một bước phát triển trong quá trình hoàn thiện Luật thuế  đặc biệt, thể hiện ở việc luật này đã mở rộng đối tượng chịu thuế  đặc biệt. và thuế không chỉ đối với hàng hóa sản xuất trong nước mà còn  cả hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là theo Đạo luật , đạo luật này sửa đổi và bổ sung một số điều của Đạo luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1995. Các mặt hàng chịu thuế là: thuốc lá, rượu, bia, pháo nổ, xăng dầu và ô tô nhập khẩu từ 24 chỗ ngồi trở xuống Xăng và ô tô từ 24 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu là  mặt hàng mới được đưa vào Danh mục  tiêu thụ đặc biệt phản ánh chính sách  của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong nước trong giai đoạn này. 

Việc thu thuế ở khâu sản xuất giúp nhà nước ghi nhận khá chính xác số lượng hàng hóa chịu thuế thực tế của các nhà máy sản xuất, cũng như năng lực sản xuất của họ, từ đó nhà nước sẽ ra lệnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ thể một cách hiệu quả. đối với thuế đặc biệt và có chính sách điều chỉnh thích đáng đối với các hoạt động này. Ngoài ra, việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt Đặc biệt trong khâu nhập khẩu, cần thực hiện chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, vì nguồn thu trong đợt này được quản lý bởi nhà nước cho phép nhập khẩu Quản lý hàng hóa và dịch vụ được coi là đặc biệt và không được khuyến khích. Trước khi Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, chính phủ cũng đã đưa ra chính sách ưu đãi thuế đối với hàng hóa đặc biệt chịu thuế được sản xuất tại Hoa Kỳ. Có thể kể đến như ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước, bia tươi, nồng độ cồn thấp, v.v. Chính sách ưu đãi này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất tích lũy, mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập.

 

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế TTĐB

Để biết nguyên nhân dẫn đến quan hệ pháp luật của thuế  đặc biệt, cần phải xem xét các quy định pháp luật quy định nghĩa vụ của các đối tượng nộp thuế  đặc biệt đối với ngân sách nhà nước  từ giai đoạn đăng ký thuế của người nộp thuế. 

Đăng ký thuế là hành vi bắt buộc của người nộp thuế với cơ quan thuế sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc khi bắt đầu hoạt động kinh doanh (đối với người không chịu thuế). Điều 21 của Luật quản lý thuế quy định: các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân điều hành doanh nghiệp ... đều phải đăng ký thuế. Điều 22 Luật Quản lý thuế quy định: Cơ quan đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày  cấp trích lục sổ thương mại (Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc kể từ ngày bắt đầu  kinh doanh 
 đối với tổ chức phi thương mại phải đăng ký kinh doanh hoặc - đổi cho cá nhân, hộ gia đình là đối tượng ... 

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ thư ký pháp lý

 

Do đó, việc đăng ký thuế được thực hiện ngay sau khi chi nhánh sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế  đặc biệt được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không phân biệt chi nhánh có hoạt động sản xuất kinh doanh hay không. Rõ ràng là ngay từ khi đăng ký cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu thuế  đặc biệt  với cơ quan thuế, mối quan hệ pháp lý và thuế đã nảy sinh giữa thế lực và chủ sở hữu. , việc đăng ký thuế của một pháp nhân sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu sự phân xử của trọng tài hoặc một pháp nhân thương mại, có thể được coi là sự công nhận của  chủ sở hữu về các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước mà họ phải  chịu khi bắt đầu kinh doanh.

Nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ thực sự phát sinh khi đối tượng chịu thuế đã thực sự sản xuất, tiêu thụ hàng hóa chịu thuế, cung cấp dịch vụ chịu thuế hoặc thực tế nhập khẩu hàng hóa chịu thuế. Nghĩa vụ thuế phát sinh khi mối quan hệ pháp lý về thuế được thiết lập giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đơn vị sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc nhập khẩu hàng hóa. 

Mặc dù khi xác định cơ sở hình thành mối quan hệ pháp lý đối với thuế  đặc biệt, người ta thường dẫn chiếu đến hai hành vi pháp lý: (1) đăng ký thuế và (2) sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, hành vi đầu tiên không nhất thiết phải là điều kiện cần thiết để  phát sinh quan hệ trọng tài, trên thực tế có những trường hợp quan hệ trọng tài vẫn có hiệu lực, mặc dù người nộp thuế không đăng ký cơ sở sản xuất và tiêu thụ hàng hóa bất hợp pháp, chẳng hạn như vàng mã, vàng mã hay nhập lậu các mặt hàng chịu thuế, phần lớn tập trung vào một số mặt hàng như thuốc lá, ô tô, rượu, bia ... Những trường hợp này dù  sản xuất ở đâu và không đăng ký thuế nhập khẩu thì cơ quan quản lý thuế vẫn có. quyền buộc các đối tượng này phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mã hàng để buộc hàng hóa chịu thuế được sản xuất ra đã được tiêu thụ bất hợp pháp hoặc nhập khẩu bất hợp pháp. 

Như vậy, sự kiện pháp lí làm phát sinh quan hệ pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt là hành vi sản xuất và tiêu thụ hàng hoá chịu thuế, cung ứng dịch vụ chịu thuế, hoặc nhập khẩu mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Tìm hiểu thêm về: Trợ lý pháp lý

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

 

0 bình luận, đánh giá về Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.13231 sec| 965.258 kb