Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt

22/09/2022
Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Và căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Và căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt xoay quanh những vấn đề nào? Để giúp các bạn đọc được có thêm kiến thức về các vấn đề liên quan. Luật Everest xin được thông tin đến mọi người kiến thức pháp lý mới nhất xoay quanh vấn đề trên.

Giá tính thuế

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 và các văn bản liên quan, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định để phân biệt với hàng hóa sản xuất trong nước (bao gồm  hàng gia công, hàng  hợp tác thương mại, hàng hóa thuộc diện phương thức trả góp, Trả chậm và hàng dùng để đổi hàng, biếu, tặng,  khuyến mại) với hàng  nhập khẩu. Đối với hàng thành phẩm Tại thị trường trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán không bao gồm tiền thuê nhà ghi chú tính thuế các mặt hàng này. Giá tính thuế tiêu thụ  là giá tính thuế đầu vào của các mặt hàng. hàng hóa được đề cập cộng với thuế bán hàng nhập khẩu. Khi xác định giá tính thuế, ngoài giá bán hàng hóa còn phải tính cả giá dịch vụ (nếu có) do cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 12 Quốc hội cuối năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Theo luật này, một số mặt hàng  tiêu thụ đặc biệt cũng phải chịu thuế bảo vệ môi trường, điều này đã làm cho giá tính thuế của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 trở nên lạc hậu. Vì vậy, thuế, giá tính thuế phải được quy định sao cho hạn chế được việc trốn, tránh thuế, làm thất thu ngân sách nhà nước. 

Nhận thức được yêu cầu quan trọng này, Quy định chung về giá tính các loại thuế đặc biệt của Luật năm 2014 đã được hoàn thiện, một mặt đảm bảo đồng bộ với những thay đổi của hệ thống thuế theo luật định để thuế bảo vệ môi trường không ảnh hưởng vô lý đến hàng hóa, dịch vụ  chịu thuế này, đồng thời phải chịu các quy định chi tiết hơn về thuế tiêu thụ đặc biệt để xác định giá tính thuế mới. 

Đầu tiên, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có thuế giá trị gia tăng.

Tiến đến, cách xác định giá tính thuế không phân biệt cứng nhắc dựa vào xuất xứ hàng hoá là sản xuất trong nước hay nhập khẩu như trước mà bóc tách hàng hoá nhập khẩu thành hai nhóm hàng hoá nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra; và hàng hoá nhập khẩu tại cửa khẩu. Cách xác đinh giá tính thuế không dựa vào xuất xứ hàng hoá này tại các văn bản dưới luật này đã nhanh chóng dược luật hóa khi Quốc hội ban hành Luật năm 2016.

 

Nhóm hàng hoá nhập khẩu thứ nhất được gộp chung vào: Giá tính thuế = Giá bán chưa có TGTGT - TBVMT (nếu có) + Thuế suất TTTĐB

Ghi chú:

- TGTGT: thuế giá trị gia tăng;

- TBVMT: thuế bảo vệ môi trường;

- TTTĐB: thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Giá bán chưa có TGTGT được xác định theo quy định của pháp luật TGTGT

Đối với nhóm hàng  nhập khẩu thứ hai, giá tính thuế tiêu thụ  = giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì không tính giá tính thuế tiêu thụ  đối với  số thuế nhập khẩu đã được miễn, giảm. Quy định này khiến giá bán hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ vào thị trường Việt Nam cao hơn  giá bán  hàng hóa cùng loại sản xuất trong nước.

 

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Thuế suất

Để thực hiện các cam kết  quốc tế theo lộ trình hội nhập, hàng chục năm qua thuế suất thuế tiêu dùng đã được điều chỉnh theo hướng giảm dần và xóa bỏ dần sự phân biệt đối xử về thuế  đối với hàng hóa sản xuất trong nước và  nhập khẩu. Luật năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã hạ mức thuế suất trong bảng thuế suất đặc biệt quy định trong luật. Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1998 theo hướng bỏ  thuế suất 100% và thay bằng mức  80% là mức tối đa trong biểu thuế, đồng thời đưa mức  tối thiểu từ 15% lên 10%. Gần đây, Luật sửa đổi bổ sung năm 2005  tiếp tục hạ mức thuế  tối đa trong biểu thuế TTĐB theo đó, thuế suất cao nhất trong biểu thuế là 75%; Đồng thời, thuế suất  đối với các mặt hàng như rượu, bia và đặc biệt là ô tô sẽ giảm thuế suất. 

Hiện tại, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008  tiếp tục hạ mức thuế  tối đa trong  thuế suất xuống 70%, đặc biệt là theo lộ trình ban hành kèm theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008. Thuế tiêu dùng có chọn lọc là thuế suất nhiều bậc áp dụng đối với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế, trong đó thuế suất cao nhất là 70% và thuế suất thấp nhất là 10%. 

 

Mức thuế  cao nhất (70%) áp dụng cho đồ cúng và đồ vàng mã. Trước đây, mức thuế TTĐB cao nhất  là 75% áp dụng đối với bia đóng chai, lon. Hiện nay, để phù hợp với nghĩa vụ quốc tế khi gia nhập WTO, luật năm 2008 đã hạ thuế suất  đối với mặt hàng bia, không phân biệt bia chai, bia lon, bia hơi hay bia tươi  theo lộ trình trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu. từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 thuế suất là 45%; đợt 2 từ ngày 01/01/2013 áp dụng thuế suất 50%. 

Mức thuế suất thấp nhất trong biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo luật năm 2008 là 10% và áp dụng cho một số mặt hàng như: ô tô  điện chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi; Xe điện  chở người và hàng hóa; Xăng các loại và các chế phẩm khác để pha chế xăng; Máy điều hòa không khí có công suất từ ​​90.000 BTU trở xuống. Trước đây, mức thấp hơn (10%) chỉ áp dụng cho xăng dầu, pha chế xăng và dịch vụ chơi gôn thương mại. Do đó, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 đã mở rộng đối tượng được áp dụng thuế suất thấp (10%) so với các quy định trước đây. 

Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật năm 2008 còn phản ánh rõ chính sách hướng dẫn tiêu dùng của Nhà nước. Điểu đó thể hiện ở thuế suất cao áp dụng đổi với các mặt hàng và dịch vụ không thực sự cần thiết cho đời sống, cần hạn chế tiêu dùng, như các thuế suất 70% đánh vào vàng mã, hàng mã; thuê suât 65% đánh vào thuốc lá điếu, xì-gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá; và thuế suất 40% đánh vào hoạt động kinh doanh vũ trường (40% là thuế suất cao nhất trong các mức thuế suất áp dụng dối với các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt). Việc đánh thuế với thuế suất cao vào kinh doanh vũ trường còn cho thấy xu hướng hạn chế loại dịch vụ nhạy cảm. Đây là loại dịch vụ dễ làm nảy sinh tệ nạn xã hội trong con mắt của các nhà làm luật

 

 

Tìm hiểu thêm về: Dịch vụ thư ký pháp lý

Cách xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

Trong trường hợp thông thường, số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho một đơn vị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế sẽ được xác định bằng tích số của giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của một đơn vị hàng hoá, dịch vụ, theo công thức:
Số thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất
Trong thực tiễn, do một số chủ thể kinh doanh không cố đăng kí kinh doanh; hoặc không thuộc diện phải đăng kí kinh doanh; hoặc không thực hiện chế độ hoá đơn chứng từ, hoặc cờ thực hiện nhưng chỉ mang tính hình thức... pháp luật cho phép cơ quan thuế có quyền khoán số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp vào ngân sách nhà nước. Để xác định số thuế khoán, chi cục thuế trực tiếp quản lí người nộp thuế phải phối hợp với các cơ quan hữu quan ở địa phương nơi người nộp thuế thực hiện sản xuất kinh doanh mặt hàng, dịch vụ chịu thuế xác định tính đúng đắn, trung thực của hồ sơ khai thuế và từ đó đưa ra số thuế khoán. Để đảm bảo việc xác định số thuế khoán được công bằng, trước khi thông báo số thuế mà người nộp thuế phải nộp, chi cục thuế phải công khai các số liệu dự kiến có liên quan tới việc xác định số thuế khoán đó để lấy ý kiến của người nộp thuế.

Tìm hiểu thêm về: Trợ lý pháp lý

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.15019 sec| 968.969 kb