Chậm nộp tờ khai thuế môn bài phạt bao nhiêu?

07/01/2023
Mai Công Phú
Mai Công Phú
Tờ khai thuế môn bài được nộp kèm theo hồ sơ khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hàng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Tờ khai thuế môn bài được nộp kèm theo hồ sơ khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hàng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Vậy nên tờ khai thuế môn bài cũng có thời hạn nộp nhất định. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về nội dung pháp luật này.

1- Thuế môn bài là gì?

Thuật ngữ thuế môn bài là thuật ngữ được sử dụng trong các văn bản pháp luật Nhà nước trước đây. Hiện nay thuật ngữ này đã được thay thế bằng “lệ phí môn bài” từ 01/01/2017. Dùng để thể hiện một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện nghĩa vụ nộp hàng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Đây là một khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo năm.

2- Đối tượng nộp thuế môn bài

Theo quy định pháp luật hiện hành những đối tượng phải thực hiện khai và nộp lệ phí môn bài gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (trừ những đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo quy định):

 • Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP (nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3- Khi nào bị coi là chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

Để xác định được có bị chậm nộp tờ khai lệ phí hay không, chúng ta cần xác định được thời hạn nộp tờ khai. Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài được thực hiện theo Điều khoản dưới đây:

Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công

Người nộp thuế thực hiện quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế được thực hiện như sau:

1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này…”

Như vậy chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài tức là số ngày nộp chậm sẽ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý từ xa.

4- Chậm nộp tờ khai thuế môn bài phạt bao nhiêu?

Hiện nay, tùy vào từng trường hợp vi phạm mà sẽ có các mức nộp phạt khác nhau đối với việc nộp chậm tờ khai thuế môn bài. Cụ thể căn cứ vào Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp sồ sơ khai thuế như sau:

 • Hình thức phạt cảnh cáo với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giạm nhẹ;
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày;
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày;
 • Phạt 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm Cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Mức phạt ở trường hợp này là 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Ngoài hình thức phạt cảnh cáo và nộp phạt nêu trên, pháp luật còn quy định các biện pháp khăc phục hậu quả như: Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với một số vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế; Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với một số hành vi.

5- Mức nộp thuế môn bài

Mức thu lệ phí môn bài được xác định theo hai nhóm đối tượng là:

Mức nộp thuế môn bài áp dụng cho tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

 • 3.000.000 đồng/năm đối với Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên 10 tỷ đồng;
 • 2.000.000 đồng/năm đối với Tổ chức có vốn điều kệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống;
 • 1.000.000 đồng/năm đối với Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp tổ chức kinh tế khác.

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

 • Mức nộp 1.000.000 đồng/năm đối với cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;
 • Mức nộp 500.000 đồng/năm đối với cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm;
 • Mức nộp 300.000 đồng/năm đối với mức doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư

6- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn...

0 bình luận, đánh giá về Chậm nộp tờ khai thuế môn bài phạt bao nhiêu?

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.97017 sec| 973.422 kb