Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và chế tài phạt vi phạm

26/06/2021

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và chế tài phạt vi phạm là một trong những căn cứ áp dụng chế tài. Vậy pháp luật quy định các căn cứ áp dụng chế tài như thế nào?

kỹ năng viết pháp lý Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

Thông thường , chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng là chế tài mà Luật sư tư vấn cho bên bị vi phạm áp dụng trước tiên. Xuất phát từ thỏa thuận cam kết trong hợp đồng của các bên là nhằm đạt được lợi ích nhất định, việc hợp đồng bị vi phạm khiến các bên chưa đạt được mục đích của việc giao kết. Do vậy, để đảm bảo những lợi ích hướng tới khi giao kết hợp đồng mà luật sư tư vấn cho bên bị vi phạm yêu cầu áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng , trừ trường hợp việc thực hiện hợp đồng tại thời điểm tư vấn không còn ý nghĩa với bên bị vi phạm nữa. (Xem thêm: tư vấn pháp luật thừa kế)

Việc áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng ở các quốc gia có sự khác nhau. Ở các nước theo dòng họ pháp luật châu Âu lục địa, xuất phát từ quan điểm cho rằng yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng là yêu cầu cơ bản, được ưu tiên số một trong số các chế tài thương mại. Ví dụ: Ở Đức, chế tài bồi thường thiệt hại được giải thích như một hình thức đặc biệt nếu thực hiện đúng hợp đồng trở thành điều không thể bồi hoàn đầy đủ cho bên bị vi phạm. Khác biệt với quan điểm của dòng họ pháp luật châu Âu lục địa dòng họ pháp luật Anh - Mỹ lại xuất phát từ quan điểm ngược lại khi cho rằng mấu chốt của vấn đề là trong trường hợp có hành vi vi phạm hợp đồng , bên bị vi phạm luôn có thể yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại bằng tiền. Vì vậy, buộc thực hiện đúng hợp đồng nhìn chung không được Tòa án áp dụng, Tòa án chỉ công nhận tính hợp pháp của yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng trong trường hợp việc bồi thường bằng tiền mặt không đáp ứng quyền lợi của bên bị vi phạm( tổng đài tư vấn giao thông đường bộ - nơi tư vấn thông tin hữu ích liên quan tới luật giao thông đường bộ)

Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng ở Việt Nam theo quan điểm của các nước Châu Âu lục địa được quy định tại khoản 1 điều 297 LTM năm 2005 “Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh“. (Đọc thêm: tư vấn sở hữu trí tuệ)

Luật sư cần lưu ý, mục đích của việc áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng đã ký kết, làm cho nghĩa vụ giữa các bên phải tiếp tục thực hiện. Trong trường hợp, các loại chế tài khác như bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm không thể thay thế lợi ích từ việc thực hiện hợp đồng đã ký kết từ các bên. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, luật sư có thể tư vấn cho khách hàng là bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nhưng không được áp dụng các chế tài khác. Việc áp dụng các chế tài khác chỉ được thực hiện sau thời hạn cho phép thực hiện đúng hợp đồng.

Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng chỉ cần một căn cứ duy nhất là có hành vi vi phạm hợp đồng mà không cần các bên phải có thỏa thuận trong hợp đồng, không cần biết thiệt hại đã phát sinh hay chưa. Luật sư tư vấn cho khách hàng gửi thông báo yêu cầu bên kia phải thực hiện hợp đồng trong thời gian nhất định. Nếu hết thời gian được ấn định mà bên vi phạm hợp đồng không thực hiện đúng hợp đồng thì sẽ áp dụng các chế tài khác để đảm bảo quyền lợi của mình.

Chế tài phạt vi phạm

Phạt vi phạm là hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng, theo đó bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm hợp đồng một khoản tiền nhất định theo sự thỏa thuận của các bên trên cơ sở quy định của pháp luật. Chế tài này được quy định tại hai điều Điều 300 và Điều 301 luật thương mại năm 2005, Điều 300 LTM năm 2005 quy định "phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này:. Mục đích của chế tài phạt vi phạm chủ yếu nhằm phòng ngừa, răn đe, trừng phạt bên có hành vi vi phạm .(Đọc thêm: dịch vụ tư vấn doanh nghiệp)

Luật sư cần lưu ý, căn cứ để tư vấn cho khách hàng áp dụng chế tài phạt hợp đồng gồm có: (i) có hành vi vi phạm hợp đồng. (ii) Có thỏa thuận của các bên về hành vi vi phạm này phải chịu phạt. Mức phạt mà Luật sư tư vấn cho khách hàng phải phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của LTM năm 2005.

LTM năm 2005 quy định mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng đều không được quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này. Đó là trường hợp trong các hợp đồng giám định thì mức phạt hợp đồng không quá mười lần thù lao dịch vụ giám định.

Các hợp đồng xây dựng mà các bên chủ thể là thương nhân được coi là hợp đồng thương mại. Trong quan hệ hợp đồng này, LTM được coi là luật chung điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại, Luật xây dựng là luật chuyên ngành điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Đối với các hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Luật xây dựng năm 2014 đã mở rộng mức phạt đến 12 % giá trị hợp đồng bị vi phạm đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước (Điều 146). (bạn nên tìm hiểu: dịch vụ thành lập công ty)

Khoản 2 Điều 418 BLDS năm 2015 quy định: “Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác”. Như vậy, đối với các hợp đồng dân sự thì các bên không bị khống chế thoả thuận về mức phạt hợp đồng, Luật sư có thể tư vấn cho khách hàng áp dụng mức phạt theo thoả thuận này của các bên trong hợp đồng.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực thương mại được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.  
0 bình luận, đánh giá về Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và chế tài phạt vi phạm

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18742 sec| 949.578 kb