Khái quát chung về đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

14/09/2022
Hình thức kinh doanh vốn nhà nước tại Việt Nam là rất phổ biến. Nhưng hiểu rõ kinh doanh vốn nhà nước và sử dụng vốn hiệu quả là thách thức đặt ra với doanh nghiệp. Khái quát chung về đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước.

Vốn có vai trò hết sức quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng cũng như là nền kinh tế nói chung. Do vậy, từ trước đến nay có rất nhiều quan niệm về vốn, ở mỗi một hoàn cảnh kinh tế khác nhau thì có những quan niệm khác nhau về vốn. Và nguồn vốn cũng rất đa dạng, có thể là nguồn vốn do doanh nghiệp tự bỏ ra hoặc vốn từ nhà nước. Hình thức kinh doanh vốn nhà nước tại Việt Nam là rất phổ biến. Nhưng hiểu rõ kinh doanh vốn nhà nước và sử dụng vốn hiệu quả là thách thức đặt ra với doanh nghiệp. Khái quát chung về đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước.

Khái quát chung về đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Khái niệm kinh doanh vốn nhà nước

Kinh doanh vốn nhà nước có thể hiểu là hình thức kinh doanh mà nguồn vốn sẽ bắt nguồn từ ngân sách nhà nước. Vốn ngân sách Nhà nước là tất cả các nguồn vốn được tính dựa trên các khoản thu, chi của Nhà nước, trong đó bao gồm các nguồn từ ngân sách trung ương tới ngân sách địa phương.

Nguồn vốn này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm tài chính. Trong đó nguồn vốn chỉ được bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Nguồn vốn ngân sách nhà nước chủ yếu từ các khoản thuế, phát hành tiền, lệ phí, phát hành tiền, nhận viện trợ, bán tài sản và đóng góp tự nguyện.

Việc sử dụng nguồn vốn này để kinh doanh sẽ giúp mang lại nguồn lợi cho đất nước. Nguồn tài chính do Nhà nước quản lí và thực hiên đầu tư cho dự án có khả năng thu hồi vốn hoặc thực hiện đầu tư tại các tổ chức kinh tế với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, chịu sự điều chỉnh của pháp luật về đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước theo pháp luật đầu tư là việc Nhà nước dùng vốn để hình thành các loại tài sản mới nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế hoặc tìm kiếm lợi nhuận, phù hợp với chiến lược phát triển kỉnh tế xã hội của Nhà nước trong từng thời kì.

Với cách hiểu này, có thể xác định đầu tư, kinh doanh vốn của nhà nước bao gồm hai nội dung chính:

Một là, hoạt động đầu tư tài chính của Nhà nước đối với các dự án, chương trình nằm trong thu hồi vốn. Trường hợp này, Nhà nước thực hiện đầu tư với tư cách là người tạo ra các sản phẩm công cho xã hội.

Hai là, hoạt động sử dụng nguồn vốn do Nhà nước quản lí đầu tư vào các tổ chức kinh tế, với mục tiêu song hành là gia tăng giá trị tài sản của Nhà nước và thực hiện kiểm soát sự ổn định kinh tế trong những lĩnh vực chiến lược.

Đặc điểm của đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước có các đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, chủ thể bỏ vốn đầu tư, kinh doanh là Nhà nước. Nhà nước có thể đầu tư toàn bộ vốn hoặc chỉ đầu tư một phần vốn cùng các chủ đầu tư khác để thực hiện các dự án đầu tư. Là chủ thể đặc biệt trong xã hội, Nhà nước không trực tiếp thực hiện vai trò của chủ đầu tư mà hoạt động đầu tư của nhà nước thực hiện thông qua các cơ quan chức năng. Do không trực tiếp thực hiện đầu tư, kinh doanh, sự giám sát về quá trình đầu tư kinh doanh và thu hồi vốn đầu tư thường có điểm khác biệt nhất định so với các nhà đầu tư khác.

Thứ hai, mục tiêu đầu tư, kinh doanh luôn gắn với việc thực hiện các chức năng, vai trò của Nhà nước. Bất kì chủ thể nào có vốn, khi có nhu cầu đầu tư, đều hướng tới mục tiêu định trước của mình. Với tư cách là chủ thể quản lí xã hội, Nhà nước thực hiện đầu tư cũng không nằm ngoài mục tiêu chung, đó là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ chủ yếu của Nhà nước phải đứợc thực hiện đầy đủ và toàn diện. Khoản 1 Điều 67 Luật đầu tư quy định rõ "đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kỉnh tế, xã hội trong từng thời kì".

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ trợ lý pháp lý

Thứ ba, nguồn vốn nhà nước đầu tư luôn gắn với phần đóng góp của công chúng. Nguồn tài chính do Nhà nước quản lí và sử dụng có thể hình thành trên cơ sở các khoản thu không có trách nhiệm hoàn trả hoặc các khoản thu có tính hoàn trả. Về lí thuyết cũng như thực tế, nhà nước của bất kì quốc gia nào chỉ có thể hoạt động vì lợi ích của chính quốc gia đó nếu không có sự phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài.

Thứ tư, thực hiện kinh doanh vốn, Nhà nước mong muốn giảm bớt gánh nặng của dân chúng. Các quốc gia hiện đại đều có xu hướng gia tăng chi tiêu thường xuyên trong khi áp lực giảm các khoản thu từ công chúng ngày càng lớn, dẫn tới việc Nhà nước tìm kiếm nguồn thu từ chính năng lực tài chính vốn có của mình. Mặt khác, cũng phải thừa nhận Nhà nước nắm giữ nguồn tài chính to lớn của quốc gia. Điều này lí giải khả năng và mục đích tham gia đầu tư, kinh doanh vốn của Nhà nước bên cạnh những nguyên nhân khách quan khác.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

 

0 bình luận, đánh giá về Khái quát chung về đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18053 sec| 953.109 kb