Hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc

21/09/2022
Một thị trường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và cũng đồng thời là một nhà đầu tư mạnh đến các nước khác là Trung Quốc. Bài viết này sẽ chia sẻ hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc để các nhà đầu tư quan tâm tham khảo

Trong thời kỳ thế giới hội nhập như hiện nay thì đầu tư nước ngoài là vấn đề không phải riêng của quốc gia nào. Bởi đầu tư nước ngoài góp phần tác động thúc đẩy chuyển dịch, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành, sản phẩm, dịch vụ; thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách kinh tế. Một thị trường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và cũng đồng thời là một nhà đầu tư mạnh đến các nước khác là Trung Quốc. Bài viết này sẽ chia sẻ hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc để các nhà đầu tư quan tâm tham khảo

Hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc

Hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc thông qua thành lập liên doanh góp vốn

Đây là hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc được quy định trước tiên trong giai đoạn đầu của chính sách mở cửa của Cộng hoà nhân dân Trung hoa. Hình thức đầu tư này được quy định tại Luật liên doanh góp vốn giữa Trung Quốc - nước ngoài được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thông qua ngày 01/7/1979. Luật này được sửa đổi ngày 4/4/1990. Hiện nay hình thức đầu tư này vẫn ơhiếm tỉ lệ lớn nhất trong các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc.

Liên doanh này được thành lập tại Trung Quốc bởi các công ty nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức kinh tế khác của nước ngoài, cá nhân nước ngoài (được gọi là các bên liên doanh nước ngoài) góp vốn với các công ti Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc hoặc tổ chức kinh tế khác của Trung Quốc (được gọi là các bên liên doanh Trung Quốc).

Liên doanh góp vốn tồn tại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tỉ lệ góp vốn của bên liên doanh nước ngoài hoặc các bên liên doanh nước ngoài trong hình thức liên doanh này tối thiểu là 25% vốn đăng ký của liên doanh.

Theo văn bản hướng dẫn luật về liên doanh góp vốn của Trung quốc thì các bên tham gia liên doanh có thể góp vốn vào vốn đăng kí của liên doanh dưới các hình thức: Tiền (pháp luật Trung Quốc không quy định rõ các bên liên doanh Trung quốc và bên liên doanh nước ngoài phải góp vốn bằng bằng loại tiền nào); công trình nhà xưởng, thiết bị hoặc nguyên vật liệu; các quyền về sở hữu công nghiệp, bí quyết kĩ thuật hoặc quyền sử dụng đất

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Trong giai đoạn đầu của chính sách mở cửa, hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc có thêm doanh nghiệp thuộc toàn bộ sở hữu của nước ngoài đã được cho phép đầu tư tại Trung Quốc nhưng không được khuyến khích. Mặc dù vậy, số lượng doanh nghiệp này tăng từ 5 doanh nghiệp nãm 1980 lên 120 doanh nghiệp vào cuối năm 1985. Đến năm 1986, hình thức đầu tư này (Được quy định trong Luật doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thông qua ngày 12/4/1986. Để thi hành Luật này, ngày 12/12/1990 Bộ ngoại thương và hợp tác kinh tế nước ngoài đã ban hành vãn bản hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp chỉ do các công ty nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài, các cá nhân nước ngoài thành lập theo pháp luật của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Nó không bao gồm các chi nhánh và Hội đồng quản trị là cơ quan quản lí cao nhất của liên doanh. Các thành viên hội đồng quản trị do các bên trong liên doanh cử ra. Chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị do các bên trong liên doanh thoả thuận hoặc được cử bởi hội đồng quản trị. Nếu bên liên doanh Trung Quốc hoặc bên liên nước ngoài giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị thì bên kia giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của liên doanh gồm: Kế hoạch phát triển của liên doanh; đề án sản xuất và hoạt động kinh doanh; phân chia lợi nhuận; bổ nhiệm hoặc thuê tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của liên doanh; giải thể liên doanh.

Thành lập liên doanh theo hợp đồng hay là (liên doanh hợp tác)

Hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc có bổ sung thêm trong Luật liên doanh theo hợp đồng. Được thông qua tại kì họp thứ nhất của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá VIII, có hiệu lực từ 13/4/1988 nhưng phải đến nãm 1995 Bộ ngoại thương và hợp tác kinh tế của Trung Quốc mới ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật này.

Theo luật này liên doanh theo hợp đồng được thành lập trên cơ sở hợp đồng hợp tác. Hợp đổng hợp tác được kí kết giữa bên nước ngoài (bao gồm các doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức kinh tế khác của nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài) và bên Trung Quốc (bao gồm doanh nghiệp Trung Quốc, tổ chức kinh tế khác của Trung Quốc). Trong hợp đồng hợp tác các bên phải thoả thuận các vấn đề như: Các khoản đầu tư, điều kiện hợp tác, việc phân phối thu nhập hay sản phẩm, phân chia rủi ro, cách thức hoạt động và quản lí, thời hạn hoạt động của liên doanh. Liên doanh theo hợp đồng nếu thoả mãn các điều kiện của một pháp nhân theo pháp luật Trung Quốc thì sẽ được công nhận là pháp nhân. Trong trường hợp này liên doanh theo hợp đồng có bản chất giống liên doanh góp vốn theo luật liên doanh góp vốn năm 1979. Các bên tham gia hợp đồng chỉ chịu trách nhiệm đối với hoạt động của liên doanh trong phạm vi Luật liên doanh theo hợp đồng cũng cho phép các bên tham gia hợp đồng hợp tác lựa chọn thành lập liên doanh không có tư cách pháp nhân. Trong trường hợp này các bên tham gia vẫn có tư cách pháp lí riêng và cách đầu tư này không tạo ra một pháp nhân mới. Liên doanh hợp tác không có tư cách pháp nhân có bản chất giôhg hình thức hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh theo luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý thuế - kế toán

Hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài khác

Bên cạnh các hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc trực tiếp nói trên, Trung Quốc còn khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc thông qua các hình thức khác như: Thành lập chi nhánh, vãn phòng đại diện của công ti nước ngoài; đầu tư thực hiện các dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao bằng nguồn vốn nước ngoài; góp vôh vào các công ti trạch nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần của Trung Quốc.

Các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ti nước ngoài tại Trung Quốc không có tư cách pháp nhân và chịu sự điều chỉnh của Luật công ti (được Quốc hội Trung Quốc thông qua 12/1993).

Đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc thông qua các dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao được quy định tương tự với phương thức đầu tư thông qua hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao của Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Hình thức đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.16083 sec| 961.203 kb