Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

17/03/2023
Bùi Quang Long
Bùi Quang Long
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là một loại hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ quảng cáo cho bên nhận dịch vụ theo một hình thức nhất định và nhận tiền thanh toán; bên nhận dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thoả thuận.

1- Hợp đồng quảng cáo thương mại là gì?

Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình ( Điều 102 Luật Thương Mại).

Dựa trên cơ sở đó có thể thấy hiện nay các hoạt động quảng cáo thương mại ngày càng nhiều. Nếu không có hợp đồng để thỏa thuận về quảng cáo thương mại thì rủi ro các bên gặp phải liên quan trong công việc sẽ cao hơn vì tính chất của hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc quảng cáo thương mại.

2- Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Điều 7 Luật quảng cáo quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bao gồm:

(i) Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

(ii) Thuốc lá.

(iii) Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

(iv) Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

(v) Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

(vi) Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

(vii) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

(viii) Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

Đối với quy định này thì các cá nhân và tổ chức không được quảng cáo các Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo như Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, Thuốc lá, Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục, Súng săn và đạn súng săn, vũ khí, Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác được pháp luật quy định, có thể dễ dàng nhận thấy các sản phẩm bị cấm quảng cáo này đều là các sản phẩm hàng hóa không đem lại các giá trị có lợi đối với xã hội. Như vậy việc quảng cáo các sản phẩm này là vi phạm quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

3- Nội dung của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có thể gồm các nội dung sau:

Đối tượng của hợp đồng: Đối tượng của hợp đồng dịch vụ này là một công việc cụ thể liên quan đến việc thực hiện quảng cáo thương mại cho bên thuê dịch vụ. Khi tiến hành thỏa thuận các nội dung liên quan tới dịch vụ cần thống nhất các nội dung bao gồm các thỏa thuận về hình thức, phương tiện quảng cáo; địa điểm thực hiện, nhiệm vụ của bên cung ứng dịch vụ,…

(i) Phí dịch vụ và thanh toán;
(ii) Thông tin và tài liệu cung cấp cho việc thực hiện dịch vụ
(iii) Quyền, nghĩa vụ của các bên;
(iv) Quyền sở hữu trí tuệ;
(v) Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận và bổ sung thêm một số nội dung khác của hợp đồng không trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì các bên sẽ áp dụng những quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của công ty Luật TNHH Everest

4- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Vì đây là hợp đồng trong lĩnh vực thương mại vẫn mang bản chất của dân sự nên họ đề cao tính thỏa thuận của các bên. Vì vậy, nếu như các bên không có thỏa thuận khác thì về cơ bản các bên sẽ có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

Một là, quyền của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng:

+ Bên thuê quảng cáo thương mại: Lựa chọn, Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

+ Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại: Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng; Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khá

Hai là, nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng:

+ Bên thuê quảng cáo thương mại: Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này; Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

+ Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại: Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp; Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

5- Tải xuống mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

6-  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực pháp …. được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18260 sec| 961.805 kb