Ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đẩu tư theo hợp đồng dự án

22/09/2022
Nghị định của Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư xếp các dự án này vào danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Cùng tìm hiểu những ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư theo hợp đồng dự án

Các dự án đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT là những dự án thuộc diện được Nhà nước. Các dự án này khuyến khích đầu tư thông qua các biện pháp ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, những khuyến khích đầu tư này không dành áp dụng cho hình thức đầu tư theo hợp đồng mà là những ưu đãi đầu tư dành áp dụng cho hoạt động đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng. Nghị định của Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư xếp các dự án này vào danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Cùng tìm hiểu những ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư theo hợp đồng dự án

Ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đẩu tư theo hợp đồng dự án

Ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án:

Ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp BOT và doanh nghiệp BTO đối với đầu tư theo hợp đồng dự án bao gồm:

-           Doanh nghiệp dự án đầu tư theo hợp đồng dự án được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 4 năm kể từ năm đầu tiên có lãi và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

-           Doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

-           Được miễn các loại thuế có liên quan đến chuyển giao công nghệ và thu nhập từ tiền bản quyền (áp dụng với các đối tượng sở hữu công nghiệp đang trong thời hạn bảo hộ, bí quyết kĩ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kĩ thuật để thực hiện dự án).

-           Các ưu đãi về thuế khác nếu có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng dự án đối với các doanh nghiệp dự án đầu tư theo hợp đồng dự án.

Đối với dự án BT, ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp dự án đầu tư theo hợp đồng dự án sẽ được áp dụng đối với dự án khác, do nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn đã đầu tư vào công trình BT. Các biện pháp và mức độ ưu đãi được áp dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan, có tính đến thời gian thu hồi vôh của công trình BT và khả năng thu lọi nhuận của dự án khác.

Về sử dụng đất, đối với doanh nghiệp BOT và doanh nghiệp BTO có thể được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thòi gian thực hiện dự án.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

Đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư theo hợp đồng dự án và doanh nghiệp dự án:

Nhà nước đảm bảo đầu tư đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thông qua nhiều biện pháp cụ thể khác nhau như bảo lãnh chính phủ, đảm bảo quyền thế chấp tài sản, quyền mua ngoại tệ, bảo đảm cung cấp các dịch vụ công cộng, bảo đảm về vốn và tài sản của nhà đầu tư...

Bảo lãnh chính phủ

Đây là biện pháp bảo đảm cho doanh nghiệp đẩu tư theo hợp đồng dự án. Có thể là một nội dung của hợp đồng dự án. Tuỳ thuộc tính chất dự án và trong trường hợp cần thiết, Chính phủ cam kết việc bảo lãnh bảo ỉãnh vốn vay, cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm và các nghĩa VII hợp đồng khác cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án;

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý thuế - kế toán

Về quyền cầm cố, thế chấp tài sản.

Trong quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp đầu tư theo hợp đồng dự án và doanh nghiệp dự án được cầm cố, thế chấp các tài sản. Và quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Việc cầm cố, thế chấp tài sản của doanh nghiệp dự án phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không làm ảnh hưởng đêh mục tiêu, tiến độ và hoạt động của dự án quy định trong hợp đồng dự án, phù hợp với quy định của pháp luật.

Ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đẩu tư theo hợp đồng dự án
 

Về quyền mua ngoại tệ:

Trong quá trình xây dựng và kinh doanh công trình, nhà đầu tư theo hợp đồng dự án hoặc doanh nghiệp dự án được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để đáp ứng các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về quản lí ngoại hối như các giao dịch chi trả tiền thuê thiết bị, máy móc từ nước‘ngoài, nhập khẩu máy móc thiết bị và các sản phẩm, dịch vụ khác để thực hiện dự án; thanh toán các khoản nợ (gồm cả nợ gốc và lãi) vay nước ngoài; thanh toán các khoản nợ (gồm cả nợ gốc và lãi) vay ngân hàng bằng ngoại tệ để nhập khẩu máy móc thiết bị và các sản phẩm, dịch vụ khác để thực hiện dự án...

Về vốn và tài sản:

Nhà nước cam kết vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư theo hợp đồng dự án không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trong trường hợp cần thiết phải quốc hữu hóa hoặc tịch thu theo quy định tại Điều 6 Luật đầu tư, Nhà nước bảo đảm thanh toán hoặc bồi thường tài sản và vốn của nhà đầu tư theo giá thị trường hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận.

Ngoài ra, Nhà nước đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ công cộng như sử dụng đất đai, đường giao thông, các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cho việc thực hiện dự án. Nhà nước cũng đảm bảo việc giải quyết tranh chấp liên quan đến quá trình thực hiện dự án phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật hiên hành vổ giải quyết tranh chấp trong thương mại và đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đẩu tư theo hợp đồng dự án

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.22219 sec| 961.531 kb