Nội dung cơ bản về hỗ trợ đầu tư

26/09/2022
Về hình thức hay đối tượng hay mức độ nhận hỗ trợ đầu tư đều được quy định rất rõ ràng trong luật. Cùng tìm hiểu về nội dung cơ bản về hỗ trợ đầu tư dưới bài viết này.

Nội dung cơ bản về hỗ trợ đầu tư.

Hỗ trợ đầu tư được hiểu là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nội dung hỗ trợ đầu tư đã được quy định cụ thể tại Luật đầu tư năm 2020. Về hình thức hay đối tượng hay mức độ nhận hỗ trợ đầu tư đều được quy định rất rõ ràng trong luật. Cùng tìm hiểu về nội dung cơ bản về hỗ trợ đầu tư dưới bài viết này.

Nội dung cơ bản về hỗ trợ đầu tư.

Hỗ trợ đầu tư là gì?

Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội. Cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định. Như về tài chính, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ,…Nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngành, nghề hay đối tượng hỗ trợ đầu tư thường là những ngành nghề, đối tượng được ưu đãi đầu tư.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý lao động

Các hình thức hỗ trợ đầu tư hiện nay:

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Đầu tư năm 2020, các hình thức hỗ trợ đầu tư được pháp luật quy định hiện nay, bao gồm:

– Thứ nhất: Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư là một trong số những hình thức hỗ trợ đầu tư.

– Thứ hai: Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong số những hình thức hỗ trợ đầu tư.

– Thứ ba: Hỗ trợ tín dụng là một trong số những hình thức hỗ trợ đầu tư.

– Thứ tư: Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước là một trong số những hình thức hỗ trợ đầu tư.

– Thứ năm: Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ là một trong số những hình thức hỗ trợ đầu tư.

– Thứ sáu: Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin là một trong số những hình thức hỗ trợ đầu tư.

– Thứ bảy: Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển là một trong số những hình thức hỗ trợ đầu tư.

Như vậy, pháp luật hiện hành đã quy định bảy hình thức hỗ trợ đầu tư. Các hình thức này được ban hành đã góp phần đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn nước ta cũng như giúp nhà nước phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, để nhằm mục đích khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội, Chính phủ sẽ quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt đối với những đối tượng cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt:

Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Nhằm hướng tới việc thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; đồng thời ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng, tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, hướng tới xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt bao gồm:

- Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

Nội dung cơ bản về hỗ trợ đầu tư.

Mức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt:

Khoản 3, 4 Điều Điều 20 Luật đầu tư năm 2020 quy định nội dung sau đây:

“3. Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

4. Hỗ trợ đầu tư đặc biệt được thực hiện theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này.”

Như vậy, pháp luật quy định cụ thể mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. Còn đối với hỗ trợ đầu tư đặc biệt được thực hiện theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật đầu tư năm 2020.

Ngoài ra, theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đã đưa ra quy định các biện pháp áp dụng mức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt như sau:

– Mức ưu đãi, thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.

– Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt được áp dụng đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và toàn bộ cơ sở trực thuộc đặt ngoài trụ sở chính của Trung tâm.

– Nhà đầu tư đề xuất áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt phải cam kết đáp ứng các điều kiện về ngành, nghề đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư, mức vốn giải ngân, thời hạn giải ngân quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và các điều kiện khác ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ sẽ có thẩm quyền quyết định mức, thời gian ưu đãi đầu tư đặc biệt theo các tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, cần lưu ý các vấn đề sau đây:

+ Áp dụng thuế suất ưu đãi giảm không quá 50% so với thuế suất ưu đãi đã được ghi nhận tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi không quá 1,5 lần so với thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được ghi nhận tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; và được kéo dài thêm không quá 15 năm và không vượt quá thời hạn của dự án đầu tư.

+ Áp dụng miễn thuế tối đa không quá 06 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 13 năm tiếp theo.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Nội dung cơ bản về hỗ trợ đầu tư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.15837 sec| 968.758 kb