Hoạt động đầu tư tại Trung Quốc theo Luật đầu tư

21/09/2022
Trong luật hiện hành tại Trung quốc thì hoạt động đầu tư Trung Quốc được quan tâm và được các văn bản pháp luật điều chỉnh. Cùng tìm hiểu hoạt động đầu tư tại Trung Quốc theo Luật đầu tư.

Các luật chủ yếu quy định về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc là Luật liên doanh góp vốn giữa Trung Quốc và nước ngoài, Luật doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Luật liên doanh theo hợp đồng giữa Trung Quốc vói nước ngoài, Luật thuế thu nhập liên quan đến đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Để cụ thể hoá các luật này cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung Quốc đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong luật hiện hành tại Trung quốc thì hoạt động đầu tư Trung Quốc được quan tâm và được các văn bản pháp luật điều chỉnh. Cùng tìm hiểu hoạt động đầu tư tại Trung Quốc theo Luật đầu tư.

Hoạt động đầu tư tại Trung Quốc theo Luật đầu tư

Biện pháp khuyến khích đầu tư

Hoạt động đầu tư tại Trung Quốc rất chú trọng các biện pháp khuyến khích đầu tư. Các biện pháp áp dụng để vừa thu hút nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Các luật về liên doanh góp vốn, liên doanh theo hợp đồng, doanh nghiệp thuộc 100% vốn nước ngoài của Trung Quốc đều quy định: Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, của các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vốn để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Trung Quốc. Các nhà đầu tư nước ngoài được chuyển lợi nhuận, các khoản thu nhập hợp pháp từ hoạt động đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài. Trong quá trình đầu tư tại Trung Quốc, doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài không bị quốc hữu hoá. Trong trường hợp đặc biệt để phục vụ lợi ích công cộng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể bị quốc hữu hoá theo trình tự luật định và phải được bồi thường thoả đáng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

Theo Nghị định về khuyến khích đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực mà Nhà nước Trung Quốc khuyến khích đựơc hưởng những ưu đãi sau:

-           Được ưu tiên sử dụng các dịch vụ điện, nước, giao thông và các phương tiện liên lạc cần thiết cho hoạt động liên lạc cho hoạt động sản xuất với mức phí áp dụng đối với các doanh nghiệp tại địa phương đó;

" Nhà đầu tư nước ngoài khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được miễn thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Bên cạnh những ưu đãi nói trên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn được hưởng những ưu đãi về thuế. Đây là một trong những ưu đãi quan trọng rất được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong chính sách thu hút vôh đầu tư nước ngoài của nước tiếp nhận đầu tư nói chung và Trung Quốc nói riêng.

Theo pháp luật về thuế của Trung Quốc, kể từ 1/7/1991 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia liên doanh theo hợp đổng và các cồng ti có vốn nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc đều chịu chung mức thuế thu nhập công ti là 30% thu nhập chịu thuế. Ngoài ra còn chịu thuế thu nhập địa phương là 3% thu nhập chịu thuế và được trả trực tiếp cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên doanh nghiệp có vôh đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành, lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích đầu tư chỉ phải chịu mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 24% hoặc 15%. Thuế thu nhập doanh nghiệp 15% áp dụng cho các doanh nghiệp sau:

-           Doanh nghiệp tại các đặc khu kinh tế;

-           Doanh nghiệp tại các khu phát triển kinh tế và công nghệ;

-           Doanh nghiệp tại các khu phát triển công nghệ mới và cao;

-           Doanh nghiệp tại các khu kinh tế mở ven biển và các đô thị thực hiện các dự án: Có tỉ lệ công nghệ cao; có vốn đầu tư nước ngoài trên 30 triệu USD và thời gian hoàn vốn lâu; các dự án thuộc ngành năng lượng, giao thông và xây dựng cảng;

-           Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh và các định

Thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 24% được áp dụng cho các doanh nghiệp sau:

-           Doanh nghiệp tại các khu kinh tế mở ven biển và các đô thị mở dọc biên giới và sông Dương tử;

-           Doanh nghiệp ở khu du lịch và nghỉ ngơi.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong diện được khuyến khích còn được miễn thuế thu nhập trong 2 năm sau khi có lãi và giảm 50% trong 6 năm tiếp theo đối với những dự án đầu tư vào miền Tây và miền Trung của Trung Quốc.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý thuế - kế toán

Hoạt động đầu tư tại Trung Quốc theo Luật đầu tư

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư

Bên cạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư trong hoạt động đầu tư tại Trung Quốc. Quốc gia này thừa nhận rất nhiều hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài và đối với mỗi hình thức đầu tư lại được quy định trong các văn bản riêng như phần trên đã trình bày. Do đó, thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp của cấc nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc được quy định trong các văn bản khác nhau và do nhiều cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định hồ sơ.

Nhìn chung, để đầu tư vào Trung Quốc theo hình thức thành lập liên doanh góp vốn, liên doanh theo hợp đồng hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hoặc các hình thức thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác thì nhà đầu tư nước ngoài hoặc các bên liên doanh phải gửi các tài liệu như: Điều lệ doanh nghiệp, đơn xin cấp giấy phép đầu tư, hợp đồng liên doanh (trong trường hợp đầu tư thành lập các liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiêp, tổ chức kinh tế khác của Trung Quốc) đến Bộ ngoại thương và hợp tác kinh tế hoặc các cơ quan trung ương hoặc cơ quan chính quyền cấp tỉnh được Quốc vụ viện uỷ quyền để các cơ quan này xem xét có cấp giấy phép đầu tư hoặc không.

Theo pháp luật hiện hành của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc gồm:

-           Uỷ ban kế hoạch phát triển nhà nước, Uỷ ban thương mại và kinh tế nhà nước, Bộ ngoại thương và hợp tác kinh tế có trách nhiệm xem xét và cấp giấy phép đầu tư cho các dự án có tổng vốn nước ngoài từ 30 triệu USD trở lên hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và các dự án khác đòi hỏi phải được cơ quan thuộc Quốc vụ viện cấp giấy phép đầu tư;

-           Cơ quan chính quyền cấp tỉnh, khu tự trị, các thành phố tự trị cấp giấy phép cho các dự án có tổng vốn nước ngoài dưới 30 triệu USD và không nằm trong khu vực bị hạn chế đầu tư. Đối với các dự án có tổng vốn đầu tư nước ngoài dưới 30 triệu USD thuộc lĩnh vực bị hạn chế phải nộp hồ sơ lên văn phòng Quốc hội. Các dự án liên quan đến cấp hạn ngạch thì phải nộp hồ sơ đến Bộ ngoại thương và hợp tác kinh tế.

Sau khi nhận được giấy phép đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ nhận được giấy phép đầu tư nhà đầu tư nước ngoài (trong trường hợp thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) hoặc các bên (trong trường hợp thành lập liên doanh) phải tiến hành đăng kí kinh doanh tại Cục quản lý công thương nhà nước. Ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là ngày liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng kí thuế với cơ quan thuế và mở tài khoản tại ngân hàng đối với cả tiền Trung Quốc và ngoại tệ.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Hoạt động đầu tư tại Trung Quốc theo Luật đầu tư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.08413 sec| 965.164 kb