Thuỷ thủ - Nghề hot thu nhập cao

14/05/2023
Ứng Mỹ Ly
Ứng Mỹ Ly
Thủy thủ được biết đến là một nghề thường phải lênh đênh trên biển, đương đầu với sóng gió và không được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Nhưng hiện nay, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn nghề thủy thủ là công việc trong tương lai.

1- Thủy thủ là nghề gì

Theo từ điển tiếng Việt, thủy có nghĩa là nước, thủ có nghĩa là tay, thủy thù là những kẻ làm trên ghe thuyền hay người chuyên làm việc trên tàu thủy.

Thủy thủ là một người làm việc trên tàu như một phần của thủy thủ đoàn và làm việc trong bất kỳ một trong các lĩnh vực khác nhau có liên quan đến hoạt động và bảo dưỡng tàu.

Thủy thủ đề cập đến nhân viên của tất cả các tàu thủy bất kể phương thức vận tải, bao gồm cả những người điều hành tàu chuyên nghiệp và giải trí, có thể là cho hải quân quân đội hoặc thương gia dân sự.

2- Nhiệm vụ của thủy thủ trên tàu biển Việt Nam

Căn cứ vào Điều 8, Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT, thủy thủ chịu sự lãnh đạo của thuyền trưởng và người phụ trách ca, thủy thủ có những trách nhiệm sau đây:

(i) Thực hiện các công việc cần thiết cho phương tiện rời bến, cập bến; kiểm tra cầu cho hành khách lên, xuống phương tiện được an toàn.

(ii) Thường xuyên có mặt ở vị trí đã được phân công để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

(iii) Trực tiếp điều khiển phương tiện và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được thuyền trưởng hoặc người phụ trách trực tiếp giao.

Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT, Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam, quy định chi tiết nhiệm vụ của từng chức danh thủy thủ tại các điều: Điều 17,Điều 18, Điều 19.

[a] Nhiệm vụ của thủy thủ trưởng

Nhiệm vụ của thủy thủ trưởng được quy định tại Điều 17, Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT. Theo đó, bên cạnh những nhiệm vụ về chuyên môn kỹ thuật, thủy thủ trưởng phải phân công và điều hành công việc của thủy thủ; khi trên tàu không bố trí chức danh thủy thủ phó thì thủy thủ trưởng phải đảm nhiệm nhiệm vụ của thủy thủ phó; đảm nhiệm trực ca hoặc đốc ca theo sự phân công của đại phó trong trường hợp cần thiết. Cụ thể gồm:

(i) Phân công và điều hành công việc của thuỷ thủ;

(ii) Kiểm tra và theo dõi việc bảo quản vỏ tàu, các loại dây, trang thiết bị của các hệ thống não, cần cẩu, phương tiện cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng tàu, các kho để vật tư dụng cụ và vật tư kỹ thuật, các tài sản khác của tàu do bộ phận boong tàu quản lý;

(iii) Kiểm tra trật tự, vệ sinh trên boong: Hướng dẫn thuỷ thủ thực hiện đúng quy định về an toàn lao động trên tàu, đặc biệt chú ý khi thực hiện các công việc trên cao, ngoài mạn tàu, trong hầm hàng, hầm nước dằn, các két và khi tàu ra - vào cảng;

(iv) Lập và trình đại phó kế hoạch làm việc hàng ngày của bộ phận boong và tổ chức thực hiện hiệu quả các công việc đó;

(v) Theo dõi và kiểm tra hệ thống đường ống trên boong, lỗ đo nước la canh hầm hàng, lỗ ống lỉn và các hệ thống hang nước;

(vi) Lập và trình đại phó bản dự trù vật tư kỹ thuật cho bộ phận boong và tổ chức quản lý, sử dụng hợp lý các vật tư được cấp;

(vii) Lập và trình đại phó kế hoạch sửa chữa, bảo quản máy tời, cần cẩu, ròng rọc, pa lăng, ma ní, dây làm hàng, dây buộc tàu và các trang thiết bị khác trên boong;

(viii) Quản lý và sử dụng theo đúng quy trình kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị và các dụng cụ thuộc bộ phận mình quản lý;

(ix) Trước khi tàu rời cảng, phải tổ chức chằng buộc chắc chắn các dụng cụ, thiết bị và hàng hóa chở trên boong, đóng hầm hàng, cửa kín nước, phủ bạt đậy hầm hàng, đóng nêm và siết chặt tăng đơ theo đúng quy định;

(x) Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các phương tiện cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng tàu và các trang thiết bị khác;

(xi) Khi tàu hành trình gặp thời tiết xấu phải kiểm tra hàng hoá, vật tư trên boong và trong kho, xuồng cứu sinh, các cửa kín nước, nếu thấy cần thiết phải tiến hành chằng buộc gia cố lại;

(xii) Khi xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng, phải chuẩn bị cẩu và trực tiếp điều khiển công việc cẩu hàng dưới sự dám sát của đại phó hoặc sỹ quan boong truc ca;

(xiii) Khi tàu cập hoặc rời cẩu hãy đến gần khu vực neo đậu hoặc qua các khu vực nguy hiểm, thuỷ thủ trưởng phải có mặt ở phía mũi tàu để thực hiện nhiệm vụ;

(xiv) Đảm nhiệm nhiệm vụ của thuỷ thủ phó khi trên tàu không bố trí chức danh của thuỷ thủ phó;

(xv) Trường hợp cần thiết, đảm nhiệm trực ca hoặc đốc ca theo sự phân công của đại phó.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Everest

[b] Nhiệm vụ của thủy thủ phó

(i) Quản lý các kho, bảo quản bạt đậy hầm hàng, các áo bạt che các máy móc, thiết bị trên boong, các dụng cụ và tài sản khác thuộc bộ phận boong; tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và thu hồi vật tư;

(ii) Bảo quản các dụng cụ và thiết bị cứu hỏa, trừ trang bị cứu hỏa ở buồng máy;

(iii) Phụ trách dây, pha chế sơn, điều khiển các máy móc trên boong như máy tời, cần cẩu và theo dõi hệ thống đèn pha, đèn cột, đèn hành trình;

(iv) Thực hiện công việc mộc, làm thang dây và điều khiển xuồng cứu sinh;

(v) Trực tiếp nhận nước ngọt, kiểm tra và đo nước ngọt, nước dằn, nước la canh hầm hàng và ghi chép số liệu theo dõi hàng ngày;

(vi) Thủy thủ phó phải có mặt ở phía lái tàu để thực hiện nhiệm vụ khi tàu ra, vào cảng.

[c] Nhiệm vụ của thủy thủ

(i) Bảo quản, bảo dưỡng vỏ, boong tàu, các máy móc thiết bị khác theo sự phân công của thủy thủ trưởng hoặc thủy thủ phó;

(ii) Theo dõi việc xếp dỡ hàng hóa, kịp thời phát hiện những bao bì hư hỏng, khiếm khuyết, xếp dỡ không đúng quy định và báo cáo sỹ quan boong truc ca biết để xử lý. Nắm vững công việc khi tàu ra, vào cảng, đóng mở hầm hàng, làm dây, nâng và hạ cần cẩu, đo nước, bảo quản, đưa đón hoa tiêu lên và rời tàu, thông thạo thông tin tín hiệu bằng cờ và đèn đã được quy định;

(iii) Bảo quản và sử dụng các trang thiết bị đó đúng quy định; nắm vững cấu trúc, đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tàu, các nơi quy định đặt các thiết bị cứu hỏa, cứu sinh, cứu thủng tàu.

(iv) Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của tàu về chế độ làm việc, ăn ở, sinh hoạt, an ninh, trật tự và vệ sinh trên tàu;

(v) Nếu thủy thủ được đào tạo và huấn luyện về kỹ thuật lặn thì khi thực hiện công việc dưới nước theo sự phân công của đại phó hoặc thủy thủ trưởng phải đảm bảo an toàn và hoàn thành nhiệm vụ được giao;

(vi) Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủy thủ trưởng phân công.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest 

3- Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca tàu biển Việt Nam

Thủy thủ trực ca tàu biển Việt Nam gồm có: thủy thủ trực ca OS và thủy thủ trực ca AB.

Tiêu chuẩn chuyên môn đối với thủy thủ trực ca OS: Các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-II/4 của Bộ luật STCW về chức năng hàng hải theo mức trợ giúp

Tiêu chuẩn chuyên môn đối với thủy thủ trực ca AB :Các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-II/5 của Bộ luật STCW về các chức năng: hàng hải ở mức trợ giúp; kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa ở mức trợ giúp; kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở mức trợ giúp; bảo dưỡng và sửa chữa ở mức trợ giúp.

4- Một số câu hỏi thường gặp về nghề thuỷ thủ tại Việt Nam

[a] Muốn làm thủy thủ nên thi khối gì?

Nghề thủy thủ yêu cầu khả năng thích ứng, lòng đam mê và sự chăm chỉ, cần cù, kỹ năng quản lý, giao tiếp, sự chủ động, quyết đoán và khả năng làm việc nhóm.

Muốn làm thủy thủ nên thi các khối: A00, A01, D01, D07, D15, C01

[b] Các trường đại học hàng đầu về đào tạo kỹ thuật tàu thủy?

- Trường ĐH Hàng hải Việt Nam,

- Trường ĐH Giao thông vận tải,

- Trường ĐH Bách khoa Hà Nội,

- Trường ĐH Nha Trang,

- Học viện Kỹ thuật Quân sự.

[c] Mức lương của thủy thủ là bao nhiêu?

- Mức lương đối với thủy thủ trực ca AB khoảng: 800 - 900 USD/người/tháng.

- Mức lương đối với thủy thủ trực ca OS khoảng: 950 - 1200 USD/người/tháng.

- Mức lương đối với thủy thủ phó khoảng: 1500 USD/người/tháng.

- Mức lương đối với thủy thủ trưởng khoảng: 2100 USD/người/tháng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Nghề thuỷ thủ được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Nghề thuỷ thủ có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@ everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Thuỷ thủ - Nghề hot thu nhập cao

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.96716 sec| 997.219 kb