Sự khác biệt giữa Giám đốc pháp lý (CLO) so với Tổng cố vấn (GC)

02/05/2024
Luật sư Phạm Ngọc Minh
Luật sư Phạm Ngọc Minh
Thuật ngữ Tổng cố vấn (General counsel - GC) và Giám đốc pháp lý (Chief legal officer - CLO) thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa hai vị trí này. Đồng thời, tùy thuộc vào quy mô, một công ty có thể chỉ có Tổng cố vấn hoặc Giám đốc pháp lý, nhưng cũng có thể có cả hai vị trí.

1- Sự khác biệt chính về chức năng giữa Tổng cố vấn và Giám đốc pháp lý

Tổng cố vấn (General counsel - GC) thường tập trung vào các vấn đề pháp lý và tuân thủ, đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, trong khi Giám đốc pháp lý (Chief legal officer - CLO) thường gánh nhiều trách nhiệm sâu rộng hơn, bao gồm các chức năng pháp lý, chiến lược và điều hành.

Vai trò Giám đốc pháp lý là một vai trò điều hành tương đối mới được tạo ra bởi các công ty đang giải quyết những thách thức của tăng trưởng và toàn cầu hóa. Giám đốc pháp lý đảm nhận vai trò lãnh đạo trên tất cả các khía cạnh của vấn đề pháp lý, từ quản lý rủi ro và tuân thủ đến giải quyết tranh chấp.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

2- Trách nhiệm chính của Tổng cố vấn

Trách nhiệm chính của Tổng Cố vấn bao gồm đưa ra lời khuyên và hướng dẫn pháp lý về nhiều vấn đề pháp lý, quản lý rủi ro pháp lý và giám sát việc tuân thủ. Họ thường báo cáo trực tiếp với CEO và là thành viên không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Tham gia vào việc ra quyết định chiến lược, họ đóng vai trò then chốt trong việc định hình các chiến lược kinh doanh và pháp lý của tổ chức.

[a] Lãnh đạo và quản lý nhóm pháp lý

Tổng Cố vấn quản lý việc tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp của công ty. Họ xử lý các cuộc đàm phán tại tòa án, truyền đạt lời khuyên pháp lý cho các giám đốc điều hành và quản lý đội ngũ pháp lý. Họ sẽ có toàn bộ nhóm pháp lý báo cáo cho họ và sẽ là người quản lý chức năng pháp lý hàng ngày. Trong trường hợp này, Tổng Cố vấn phải chịu trách nhiệm và báo cáo cho Giám đốc Pháp lý.

[b] Tuân thủ quy định và quản lý rủi ro

Tổng Cố vấn thường làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo tuân thủ pháp luật và giảm thiểu rủi ro pháp lý trong toàn công ty. Họ cũng có thể tư vấn cho lãnh đạo cấp cao về các vấn đề pháp lý như mua bán và sáp nhập tiềm năng và bảo vệ công ty trước các vấn đề rủi ro và trách nhiệm pháp lý, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động trơn tru ngay cả trong thời điểm không chắc chắn hoặc khủng hoảng.

[c] Đàm phán hợp đồng và quản lý tố tụng

Tổng cố vấn giám sát và tham gia đàm phán, soạn thảo và xem xét các hợp đồng, thỏa thuận để bảo vệ lợi ích của công ty. Họ quản lý các tranh chấp pháp lý, bao gồm các quy trình kiện tụng và giải quyết tranh chấp thay thế để bảo vệ các quyền hợp pháp của công ty. Ngoài ra, họ chịu trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ của mình, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền và bằng sáng chế.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư doanh nghiệp) của Công ty Luật TNHH Everest

3- Trách nhiệm chính của Giám đốc pháp lý

Vai trò Giám đốc pháp lý vượt ra ngoài trách nhiệm của Tổng cố vấn, thường bao gồm các chức năng điều hành và chiến lược rộng hơn. Một số công ty bổ nhiệm Giám đốc pháp lý để nhấn mạnh tính chất cấp điều hành của vị trí này và sự tham gia của ông vào việc quản lý và điều hành công ty.

Giám đốc pháp lý thường gánh nhiều trách nhiệm rộng lớn hơn so với các Tổng Cố vấn, giám sát các lĩnh vực như tuân thủ quy định, các vấn đề của chính phủ, đạo đức, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp và đôi khi là phát triển kinh doanh và các hoạt động của công ty.

[a] Lập kế hoạch chiến lược cho tổ chức

Giám đốc pháp lý không chỉ là người có tư duy chiến lược mà còn là nhà điều hành cấp cao hoạt động ở cấp có ảnh hưởng nhất trong công ty. Giám đốc pháp lý trở thành nhân vật trung tâm trong việc điều hướng hàng loạt thách thức kinh doanh chưa từng có. Họ đưa ra phán đoán kinh doanh và lời khuyên chủ động cho công ty, đảm bảo rằng họ hành động với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và duy trì mối quan hệ tuyệt vời với các bên liên quan.

[b] Tích hợp công nghệ vào thực tiễn hàng ngày

Vai trò của Giám đốc pháp lý bao gồm sự tập trung lớn vào công nghệ, đặc biệt là việc tích hợp nó vào hoạt động hàng ngày của nhóm pháp lý để nâng cao hiệu quả. Một trong những lợi thế có giá trị nhất mà Giám đốc pháp lý có thể mang lại so với Tổng Cố vấn nằm ở năng lực và tầm nhìn của họ trong việc hiện đại hóa đội ngũ pháp lý thông qua việc sử dụng công nghệ một cách chiến lược , bao gồm quản lý vấn đề, AI hợp đồng và các công cụ quy trình làm việc, nhằm đạt được kết quả kinh doanh tối ưu.

Tuy nhiên, điều này không phải không có những thách thức vì nó đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy và nâng cao kỹ năng của những nhân viên có thể chống lại sự thay đổi và do dự trong việc tiếp nhận các công nghệ mới.

[c] Tư vấn pháp lý cho Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị

Giám đốc pháp lý giữ một vị trí trong Giám đốc chức năng (C-Suite), đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhóm pháp lý. Có chiều sâu pháp lý, một Giám đốc pháp lý thành công sẽ thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh và đóng vai trò là đối tác chiến lược của đội ngũ điều hành, xác định các vấn đề trước khi chúng trở thành rủi ro pháp lý. Do tính chất độc đáo của vai trò này nên cách tiếp cận và đóng góp của mỗi Giám đốc pháp lý sẽ khác nhau.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

4- Công ty có cần cả Giám đốc pháp lý và Tổng cố vấn hay không

Mỗi công ty là duy nhất, có nghĩa là mỗi bộ phận pháp lý đều có hình thức khác nhau. Không phải mọi doanh nghiệp đều cần có cả Giám đốc pháp lý và Tổng cố vấn và đối với các công ty nhỏ hơn, việc có cả hai vị trí có thể là không cần thiết

Việc giải quyết các vấn đề mua bán và sáp nhập, sở hữu trí tuệ, cấp phép và tuân thủ luật lao động có thể là một thách thức. Nếu không có sự hướng dẫn kịp thời từ một Tổng Cố vấn giàu kinh nghiệm, quen thuộc với tác động của những vấn đề này đối với công ty của bạn, những sai lầm có thể xảy ra dẫn đến tổn thất tài chính hoặc thậm chí gây ra mối đe dọa cho sự tồn tại của doanh nghiệp.

Vai trò của Giám đốc pháp lý đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây, khi các công ty nhận ra vai trò then chốt của nó trong quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Chúng cũng có thể chứng tỏ giá trị đối với các công ty khởi nghiệp có kế hoạch tăng trưởng và phát triển văn hóa. Việc hoạch định chiến lược này có thể được tách biệt khỏi vai trò của Tổng cố vấn để cả hai vị trí có thể hoạt động hiệu quả hơn.

Hiểu các trách nhiệm khác nhau liên quan đến từng vị trí (Tổng cố vấn, Giám đốc pháp lý) là rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt, đưa công ty đi đúng hướng.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Sự khác biệt giữa Giám đốc pháp lý (CLO) so với Tổng cố vấn (GC) được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Sự khác biệt giữa Giám đốc pháp lý (CLO) so với Tổng cố vấn (GC) có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn

0 bình luận, đánh giá về Sự khác biệt giữa Giám đốc pháp lý (CLO) so với Tổng cố vấn (GC)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.20788 sec| 972.391 kb