Một số vấn đề cơ bản của Luật đầu tư tại Singapore.

20/09/2022
Một trong những thị trường đầu tư được quan tâm là Singapore. Vì đây là một thị trường tiềm năng cho việc đầu tư cũng như đây là thị trường thu hút đầu tư từ nhiều nước trên thế giới. Cùng tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của Luật đầu tư tại Singapore.

Luật đầu tư là một trong những bộ luật quan trọng của một quốc gia. Vì đầu tư là mang đến hiệu quả kinh tế cũng như giá trị sử dụng tốt hơn trong tương lai so với nguồn lực đang sử dụng. Từ các nước phát triển cho đến các nước đang phát triển thì quan tâm đến đầu tư cũng là điều tất yếu để phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Và bên cạnh hiểu rõ và nắm được quy định về đầu tư của nước mình thì nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến luật đầu tư của quốc gia mình đầu tư. Một trong những thị trường đầu tư được quan tâm là Singapore. Vì đây là một thị trường tiềm năng cho việc đầu tư cũng như đây là thị trường thu hút đầu tư từ nhiều nước trên thế giới. Cùng tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của Luật đầu tư tại Singapore.

vấn đề cơ bản của Luật đầu tư tại Singapore

Hình thức đầu tư trong Luật đầu tư tại Singapore

Về hình thức đầu tư, Luật đầu tư tại Singapore áp dụng các hình thức đầu tư chung đối với cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Theo đó, các nhà đầu tư trong nước được quyền thành lập cơ sở nào để kinh doanh thì tương tự như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài cũng có quyền được đầu tư dưới những hình thức đó. Điểm đặc biệt của pháp luật Singapore là ở chỗ không tách đầu tư nước ngoài thành một mảng riêng biệt để điều chỉnh, vì thế, ngay từ những quy định về hình thức đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài cũng được lựa chọn giống với các nhà đầu tư nội địa trong số những hình thức đầu tư đã được quy định sẵn. về cơ bản, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Singapore có thể thiết lập cơ sở kinh doanh của mình nhằm thu lợi nhuận dưới một trong các hình thức như: Doanh nghiệp tự nhân một chủ; hợp danh; công ti; công ti nước ngoài; văn phòng đại diện. Các hình thức đầu tư này được nhận diện thông qua một số đặc trưng sau:

- Doanh nghiệp tư nhân một chủ: Đây là loại hình doanh nghiệp chỉ có một chủ duy nhất, là cá nhân, tự kinh dpanh, hưởng lợi nhuận và chịu rủi ro trên cơ sở kinh doanh của mình. Doanh nghiệp tư nhân của Singapore được coi là doanh nghiệp của cá nhân có đặc trưng là tài sản của chủ đầu tư không tách bạch với tài sản của doanh nghiệp. Khi tham gia các quan hệ thương mại dưới danh nghĩa doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp được đối xử như một thể nhân. Doanh nghiệp tư nhân sẽ chấm dứt tồn tại khi cá nhân chủ doanh nghiệp chết. Nếu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào loại hình doanh nghiệp tư nhân, bản thân nhà đầu tư nước ngoài đó sẽ nhân danh chính mình trong các quan hệ thương mại tại Singapore và đối với doanh nghiệp tư nhân thì không có một luật riêng nàọ điều chỉnh;

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ

- Hợp danh: Hợp danh với tư cách là một trong những hình thức kinh doanh trong pháp luật Singapore được hiểu là thoả thuận giữa những người kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận. Nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể cùng nhau thoả thuận thành lập ra một hợp danh tại Singapore để tiến hành kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận. Hợp danh do các nhà đầu tư Singapore thành lập không có điểm khác với hợp danh do các nhà đầu tư nước ngoài thành lập.

- Công ty: Nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức công ti để làm cơ sở kinh doanh cho mình. Họ có quyền lựa chọn trong số các loại hình công ty mà pháp luật đầu tư tại Singapore đã quy định, không có giới hạn nào trong việc lựa chọn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo pháp luật Singapore, công ty phải có ít nhất 2 người thành lập ra, đăng kí hoạt động theo loại hình công ti và chịu sự điều chỉnh của Luật công ty.

Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Các biện pháp bảo hộ đầu tư.

Singapore đã tham gia rất nhiều hiệp định song phương và đa phương về bảo hộ đầu tư với các nước Asean và một số nước khác, chính vì vậy, những quy định về bảo hộ đầu tư trong các hiệp định đó có giá trị như một sự đảm bảo chắc chắn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tự vào Singapore. Theo đó, quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được đảm bảo, vốn và tài sản dùng để đầu tư tại Singapore của các nhà đầu tư nước ngoài không bị tịch thu sung công, quốc hữu hoá và những rủi ro hành chính khác. Trong trường hợp chính phủ trưng thu tài sản của nhà đầu tư thì phải bồi thường bằng giá thị trường.

Khi đầu tư vào Singapore, các nhà đầu tư nước ngoài cũng yên tâm về vấn đề trùng lặp thuế với lí do Singapore đã thực hiện việc kí kết các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với một số tổ chức và các nước khác trên thế giới. Đây cũng là một trong những biện pháp bảo hộ đầu tư hữu hiệu nhất là quốc gia nào cũng cần phải có trong quá trình thu hút vốn đầu tư nứơc ngoài.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ pháp lý thuế - kế toán

vấn đề cơ bản của Luật đầu tư tại Singapore

Các biện pháp khuyến khích đầu tư.

Khuyến khích đầu tư là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Singapore. Chính sách khuyến khích đầu tư của quốc gia này thay đổi theo từng thời kì phù hợp với nhu cầu phát triển của từng giai đoạn. Nếu như trong thập kỉ 60, Nhà nước khuyên khích đầu tư vào những ngành chế biến, lắp ráp có sử dụng nhiều lao động thì trong những thập kỉ 70 lại tập trung khuyến khích đầu tư vào những ngành chế tạo, sử dụng tương đối nhiều kĩ thuật và vốn. Cho đến nay, Singapore chủ yếu tập trung khuyến khích đầu tư vào những ngành nghề mang tính mũi nhọn như công nghệ hiện đại, điện tử viễn thông...

Các biện pháp khuyến khích đầu tư cũng rất đa dạng. Xét về môi trường đầu tư chung thì Chính phủ Singapore đã ban hành những thủ tục pháp lí rất đơn giản để tiến hành đầu tư tại quốc gia này. Một trong những biện pháp khuyến khích có tác ‘dụng mạnh mẽ nhất, đó chính là việc áp dụng một cơ chế hành chính chung cho cả đầu tư trong và ngoài nước tạo ra những điều kiện thuận lợi trong quá trình đầu tư tại Singapore cho các nhà đầu tư nước ngoài

Singapore đã lấy tiêu chuẩn về vốn đầu tư có giá trị lớn, tiêu chuẩn hướng về xuất khẩu và tiêu chuẩn công nghệ kĩ thuật cao để làm điều kiện hưởng các ưu đãi. Các biện pháp khuyến khích đầu tư của Singapore chủ yếu tập trung vào một số chính sách sau:

+ Chính sách thuế: Chính phủ Singapore đã ban hành nhiều những đạo luật liên quan đến thuế (Luật miễn giảm thuế thu nhập; Luật thuế thu nhập) nhằm ngày càng cải cách vấn đề thuế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư tại Singapore. Thuế xuất cố định đối với các công ti tại Singapore là 26% nhưng nếu công ti đó thuộc diện được hưởng ưu đãi thì mức thuế xuất sẽ giảm xuống rất thấp, thậm chí miễn hoàn toàn thuế thu nhập.

+ Chính sách phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực: Singapore là một nước đi đầu trong việc chú trọng vào phát triển nguồn nhân cồng trong nước để hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc sử dụng lao động có hiệu quả. Ngay từ năm 1973, Chính phủ Singapore đã đầu tư vốn để thành lập Ủy ban đào tạo công nghiệp với nhiệm vụ chính là đưa ra các chương trình đào tạo nhân công với kĩ thuật cao và tấc phong công nghiệp. Các chương trình này hầu hết được hoạt động bằng vốn của Chính phù, có thêm sự đóng góp của các công ti có nhu cầu về nhân công.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thương mại

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Một số vấn đề cơ bản của Luật đầu tư tại Singapore.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.15539 sec| 969.5 kb