Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp? Cạnh tranh không lành mạnh?

09/09/2022
Các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) là những sáng tạo ký thuật hay thành quả của quá trình đầu tư, mang tính thương mại cao. Do đó, việc chủ thể khác vô tình hay cố ý có những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp luôn diễn ra một cách phổ biến.

Các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) là những sáng tạo ký thuật hay thành quả của quá trình đầu tư, mang tính thương mại cao. Do đó, việc chủ thể khác vô tình hay cố ý có những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp luôn diễn ra một cách phổ biến. Pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT) có quy định gì về những hành vi này? Hãy cùng Luật Everest tìm hiểu thông qua nội dung bài viết: Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp? Vấn đề pháp lý về cạnh tranh không lành mạnh?

Thế nào là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp?

Hành vi xâm phạm quyền SHCN là những hành vi sử dụng đối tượng SHCN không được chủ thể quyền hay pháp lluataj cho phép, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền sử dụng hợp pháp đối tượng SHCN đang được pháp luật bảo hộ.

Hành vi bị xem xét là xâm phạm quyền SHCN khi có đầy đủ các căn cứ:

 • Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền SHCN.
 • Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.
 • Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền SHCN và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ (SHTT).
 • Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ trợ lý pháp lý 

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp?

Những hành vi sau đây được xác định là xâm phạm quyền SHCN:

Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Tại Điều 126 Luật SHTT quy định về những hành vi sau được coi là xâm phạm, bao gồm:

 • Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu.
 • Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời.

Về phương thức xác định hành vi xâm phạm là dựa trên sự so sánh giữa sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm hoặc quy trình bị xem xét với sản phẩm hoặc bộ sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ có trùng hoặc tương đương.

Đối với bí mật kinh doanh

Tại khoản 1 Điều 127 quy định 5 loại hành vi được coi là xâm phạm quyền đói với bí mật kinh doanh, cụ thể:

 • Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó;
 • Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó;
 • Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh doanh;
 • Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền;
 • Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được từ hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh;
 • Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm theo quy định.

Đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

Khoản 1 Điều 129 Luật SHTT liệt kê các hành vi bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, trong đó ba yếu tố thường được xem là hành vi vi phạm gồm:

 • So sánh dấu hiệu bị xem xét với nhãn hiệu được bảo hộ;
 • So sánh hàng hóa/dịch vụ gắn với dấu hiệu bị xem xét với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ;
 • Xem xét khả năng gây nhầm lẫn.

Khoản 2 Điều 129 quy định mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Khoản 3 Điều 129 xác định bốn dạng hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý gồm:

 • Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc, xuất xứ từ khu vực địa lí mang chỉ dẫn địa lý nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.
 • Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý.
 • Sử dụng bất kì dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn đó, làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lí đó.
 • Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lí tương ứng với với chỉ dẫn địa lí đó. Kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc sử dụng kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc tương tự như vậy.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Từ cách hiểu trên, có thể chỉ ra ba dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh là:

 • Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh là các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh trên thị trường;
 • Là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh;
 • Hành vi đó gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Các dạng hành vi cạnh tranh

Điều 130 Luật SHTT quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trong đó bao gồm:

 • Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn.
 • Hành vi sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước thành viên của Điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lí của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó.
 • Hành vi đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền bất hợp pháp.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp? Cạnh tranh không lành mạnh?

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.25427 sec| 969.266 kb