Bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài

19/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Trong tố tụng trọng tài đơn khởi kiện hay bản tự bảo vệ các văn bản trình bày ý kiến, lập luận của các bên tham gia tố tụng trọng tài về các vấn đề tranh chấp có nhiều tên gọi khác nhau như pleadings, memorials, briefs hay statements, v.v. đều gọi chung là đệ trình bằng văn bản (written submission). Vậy bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài được quy định như thế nào? Sau đây Luật Everest xin được chia sẻ tới quý bạn đọc.

 

 

làm nghề luật Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài

 

 

Trong tự như đối với đơn khởi kiện thì cũng có sự khác biệt quan trọng về thời điểm, nội dung và thể thức của bản tự bảo vệ (Defence) để trả lời đơn khởi kiện với bản trả lời thông báo hay yêu cầu trọng tài. Sau đây là một ví để làm rõ hơn về bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài.(xem thêm: tư vấn luật hình sự miễn phí)

 

 

Ví dụ 3:

 

 

Bản trả lời yêu cầu trọng tài (và khiếu nại ngược lại) mẫu (Suggested Model Answer to Request for Arbitration/And Counterclaim) theo Quy tắc trọng tải của ICC bao gồm những nội dung chính sau đây:

 

 

Phần I. Giới thiệu chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tên của bị đơn . (Lưu ý nếu đưa ra khiếu nại ngược lại thì bị đơn có thể mong muốn tự định nghĩa mình như là “ bị đơn và người đưa ra khiếu nại ngược lại ”).
 2. Trừ khi được thừa nhận rõ ràng dưới đây, bị đơn bác bỏ tất cả các cáo buộc do nguyên đơn đưa ra trong yêu cầu trọng tài. (Trình bày những bảo lưu tiếp theo, ví dụ như bị đơn phản đối thẩm quyền và do đó tham gia vụ kiện trọng tài này và đưa ra để trình này không gây tổn hại đến những phản đối về thẩm quyền).
 3. Tóm tắt 1 hoặc 2 dòng những lập luận trong vụ kiện của bị đơn.
 4. Thông tin chi tiết của bị đơn; ý kiến của bị đơn về bản chất và những tình huống tranh chấp phát sinh dẫn tới khiếu nại, những chế tài pháp lý mà nguyên đơn yêu cầu; ý kiến của bị đơn liên đến việc đề cử trọng tài viên và những ý kiến liên quan đến địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, quy tắc luật áp dụng và ngôn ngữ trọng tài. (Nếu bị đơn phản đối về thẩm quyền và/hoặc đưa ra khiếu nại ngược lại thì có phần riêng về phản đối thấm quyền và bản chất vì tình huống khiếu nại ngược lại).
 5. Tổng số các phụ lục được đánh số từ R - 1 đến R- ? trong đó chữ R thể hiện văn bản được để trình bởi bị đơn (Respondent). (Nhìn chung thì bản trả lời là một bản tóm tắt ngắn gọn và số lượng phụ lục ít).(tìm hiểu về: hợp đồng vay tiền home credit)

 

 

Phần II. Tên đầy đủ và địa chỉ của bị đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tên đầy đủ, loại hình doanh nghiệp, quốc gia nơi thành lập doanh nghiệp hoặc nơi có trụ sở kinh doanh chính của doanh nghiệp, chức năng kinh doanh của bị đơn. Kèm theo là giấy phép đăng ký kinh doanh. Đính kèm bảo cáo hàng năm mới nhất của bị đơn hoặc đường link dẫn đến website của doanh nghiệp.
 2. Chi tiết liên hệ của bị đơn
 3. Tên đầy đủ, địa chỉ và chi tiết liên hệ (bao gồm điện thoại, fax và email) của luật sư phía bị đơn.

 

 

Giấy ủy quyền được ký phát hợp lệ bởi người đại diện có thẩm quyền của bị đơn, thay mặt cho bị đơn ủy quyền cho luật sư được đính kèm tại Phụ lục R – 1.

 

 

Tất cả thông tin giao dịch trao đổi với bị đơn trong vụ kiện trọng tài này sẽ được gửi trực tiếp cho luật sư của bị đơn.

 

 

Phần III. Ý kiến của bị đơn về bản chất và các tình huống tranh chấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Nhấn mạnh một lần nữa bị đơn có hay không bác bỏ tất cả các khiếu nại và cáo buộc đưa ra bởi nguyên đơn trong yêu cầu trọng tài.
 2. Nếu như bị đơn bác bỏ bất kỳ hay tất cả các khiếu nại và cáo buộc của nguyên đơn thì nên bình nhận một cách ngắn gọn đối với mỗi khiếu nại và cáo buộc bị mình bác bỏ và cung cấp những lập luận tôm tắt để ủng hộ cho vụ kiện của mình. Tất cả những văn bản mà bị đơn đề cập đến trong bản trả lời chia đựơc đính kèm trong các phụ lục của yêu cầu trọng tài nên được đính kèm như là phụ lục của bạn trả lời.

 

 

Phần IV. Những chế tài pháp lý mà nguyên đơn yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ghi rõ phúc đáp của bị đơn đối với những chế tái pháp lý mà nguyên đơn đang yêu cầu và những chế tái pháp lý mà bạn bi đơn yêu cầu. Nếu bị đơn chỉ đơn giản bác bỏ tất cả các khiếu nại của nguyên đơn thì phúc đáp của bị đơn thông thường được diễn đạt như sau:
 2. Với những lý do đã được trình bày trong bản trả lời này và tiếp tục được phát triển trong những bản đệ trình tiếp theo thì nguyên đơn hoàn toàn không có quyền đối với các chế tài pháp lý nêu trong yêu cầu trọng tài. Cùng các lý do như vậy, bị đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài ban hành phản quyết chung thẩm:

 

 

(a) bác bỏ tất cả các khiếu nại đưa ra bởi nguyên đơn. (Lưu ý nếu bị đơn phản đối về thẩm quyền thì việc đầu tiên yêu cầu là tuyên bổ Hội đồng trọng tài không có thẩm quyền đối với các khiếu nại đưa ra bởi nguyên đơn và bác bỏ các khiếu nại đó dựa trên cơ sở không có thẩm quyền cùng với yêu cầu tiếp theo là bác bỏ toàn bộ nội dung khiếu nại).

 

 

(b) nếu bị đơn đưa ra khiếu nại ngược lại như là một phần của bản trả lời bao gồm cả những chế tài mà bị đơn yêu cầu liên quan đến khiếu nại ngược lại bao gồm trong phạm vi rộng nhất có thể được một chỉ dẫn về bất kỳ khoản tiền nào mà mình khiếu nại ngược lại gồm có cả yêu cầu thanh toán lãi suất và thi hành án ngay lập tức giống như mẫu của yêu cầu(quan tâm thêm: hợp đồng đặt cọc mua đất)

 

 

(c) buộc nguyên đơn hoàn trả cho bị đơn tất cả các chi phí mà bị đơn đã phát sinh trong quá trình tố tụng trọng tài bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả các khoản chi phí và chi phí của các trọng tài viên, tổ chức trọng tài, cố vấn pháp lý, các chuyên gia, nhà tư vấn, những người làm chứng và nhân viên bị đơn.

 

 

(d) ban hành các chế tài khác mà Hội đồng trọng tài cho là thích hợp.

 

 

Phần V. Ý kiến của bị đơn về số lượng trọng tài viên được chi định và cách thức đề cử trọng tài viên đi theo đề nghị của nguyên đơn về tất cả những điểm nêu trong yêu cầu trong tài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Nếu thỏa thuận trọng tài và Quy tắc trọng tài cho phép bị đơn đề cử trọng tài viên thì bị đơn chỉ định một trong tài viên để tổ chức trọng tài phê chuẩn: tên của người được đề cử, địa chỉ liên hệ của người đó (địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ Email).
 2. Nếu thỏa thuận trọng tài và Quy tắc trọng tài không cho phép bị đơn đề cử trọng tài viên thì đưa ra một đoạn thích hợp theo thỏa thuận trọng tài, quy tắc trọng tải và quan điểm của nguyên đơn về những vấn đề này trong yêu cầu trọng tài, ví dụ ghi rõ hoặc đồng ý với nguyên đơn vắng tổ chức trọng tài nên chỉ định một trọng tài viên duy nhất hoặc tất cả các trọng tài viên hoặc đồng ý với ứng viên làm trọng tài viên duy nhất mà nguyên đơn đưa ra hoặc đề xuất một ứng viên làm trọng tài viên duy nhất cho nguyên đơn cân nhắc.
 3. Bị đơn xác nhận rằng với hiểu biết tốt nhất của mình (tên của người được đề cử hoặc chỉ định làm trọng tài viên) sẵn sàng trở thành trọng tài viên trong vụ kiện trọng tài này và hoàn toàn độc lập với các bên.

 

 

Phần VI. Bình luận về địa điểm trọng tài, luật áp dụng và ngôn ngữ trọng tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ghi rõ quan điểm của bị đơn về (a) địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, (b) luật áp dụng, (c) ngôn ngữ trọng tài cùng với những viện dẫn đến các quy định thích hợp của các thỏa thuận có thể áp dụng.
 2. Bị đơn bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung các biện hộ (và khiếu nại ngược lại) của mình và cả những chế tài cầu trong quá trình tố tụng trọng tài.
 3. Theo điều số bao nhiêu của Quy tắc trọng tài thì bản trả lời này và các tài liệu đính kèm được đệ trình bằng bao nhiêu bản sao.

 

 

Ghi ngay lập bản trả lời

 

 

Thay mặt cho bị đơn - ghi tên của bị đơn

 

 

Ký bởi luật sư của bị đơn

 

 

Tên của luật sư và hãng luật của bị đơn

 

 

Các phụ lục đính kèm bản trả lời R - 1 mô tả phụ lục bao gồm bản chất của văn bản, ngày, tác giả và người nhận thích hợp.

 

 

R - 2 tương tự như trên cho tất cả các phụ lục đính kèm.

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3.  

   

  Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

   

   

 

0 bình luận, đánh giá về Bản tự bảo vệ trong tố tụng trọng tài

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19777 sec| 968.586 kb