Mẫu hợp đồng vay tiền mới nhất theo quy định của pháp luật

28/02/2023
Phạm Gia Minh
Phạm Gia Minh
Khi gặp phải tình trạng suy kiệt về tài chính, đi vay là một trong những biện pháp xoay vòng vốn khá hữu hiệu. Những hình thức vay tiền phổ biến hiện nay như là vay tiền Home Credit, ngân hàng, của cá nhân. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn đọc về mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân.

1- Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo pháp luật dân sự

Căn cứ vào điều 117 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là:

Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; Chủ thể tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện; mục đích và nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm của luật và không vi phạm đạo đức xã hội.

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp luật có quy định.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

2- Rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng mẫu hợp đồng vay tiền

- Hợp đồng mẫu được xây dựng trên những điều khoản cơ bản, nên những điều khoản luôn chung chung, dễ gây nhầm lẫn, không nêu bật ý chí của người giao kết.

- Mỗi đối đối tượng của hợp đồng sẽ đi kèm với những điều khoản phù hợp, góp phần tạo nên một hợp đồng chặt chẽ, logic. Hợp đồng mẫu không đáp ứng được điều kiện này.

- Phát sinh tranh chấp là điều không mong muốn nhưng nếu điều khoản không rõ ràng, không cụ thể sẽ khó khăn trong quá trình giải quyết. Quyền lợi không được đảm bảo.

- Hợp đồng vay luôn tiềm ẩn rủi ro cho cả người cho vay và người vay, vì vậy với một hợp đồng mẫu không thể có những điều khoản lường trước rủi ro.

- Hợp đồng mẫu là cơ bản, nên chúng ta luôn có xu hướng bổ sung điều khoản. Tuy nhiên, điều khoản có đúng không? Có phù hợp không? Và có đúng pháp luật không? Thì thường ta hoàn toàn không biết.

- Hợp đồng vay mẫu không thể tư vấn cho chúng ta biết cần làm gì để đảm bảo bên vay thực hiện nghĩa vụ, vô tình tạo ra những bản hợp đồng vô hiệu về hình thức, vô hiệu về điều kiện.

- Mức lãi suất trong hợp đồng vay khi được ghi theo thỏa thuận, không có tư vấn có thể đẩy người cho vay thành người cho vay nặng lãi, vô tình vướng vào vòng lao lý chỉ vì không hiểu luật.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest

3- Mẫu hợp đồng vay tiền - Hợp đồng vay tiền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
Số: …../…../HĐ

 


Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ...., tại …………………… Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO VAY (BÊN A): ..................................................

Địa chỉ:……………………………………………………………

Điện thoại: ……………………… Fax: …………………………

Mã số thuế:……………………… Tài khoản số:………………

Do Ông (Bà): …………………… Sinh năm: ………………

Chức vụ: ………………………… làm đại diện.

BÊN VAY (BÊN B): ..........................................................

Địa chỉ:…………………………………………………………

Điện thoại: ……………………… Fax: …………………………

Mã số thuế:……………………… Tài khoản số:………………

Tài khoản tiền gửi VNĐ số: ………………… tại Ngân hàng: …………………

Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: …………….. tại Ngân hàng: …………………

Do Ông (Bà): ………………………………… Sinh năm: ………………………

Chức vụ: …………………………… làm đại diện.

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

- Bằng số: …………………………………………………………………………

- Bằng chữ: ………………………………………............................................

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là ………………… tháng

- Kể từ ngày ……………………… tháng … ………….năm ……………

- Đến ngày ………………………... tháng …………… năm ……………

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

- Chuyển khoản qua tài khoản: …………………………………….……

- Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………

- Cho vay bằng tiền mặt.

Chuyển giao thành ……… đợt

-  Đợt 1: ……………………………………………………………………

-  Đợt 2: ……………………………………………………………………

Điều 3: Lãi suất 

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm ………………………………………………………

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.

3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Nghĩa vụ của bên A

4.1 Giao tiền cho bên B đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thoả thuận;

4.2 Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu bên A biết tài sản không đảm bảo chất lượng mà không báo cho bên B biết, trừ trường hợp bên B biết mà vẫn nhận tài sản đó;

4.3 Không được yêu cầu bên B trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 478 của Bộ Luật dân sự năm 2015.

Điều 5: Nghĩa vụ của bên B

5.1 Bên B phải trả đủ tiền khi đến hạn;

5.2 Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên B;

5.3 Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên B không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên B phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5.4 Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên B không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên B phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Điều 6: Sử dụng tiền vay

Các bên có thể thỏa thuận về việc tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên A có quyền kiểm tra việc sử dụng tiền vay và có quyền đòi lại tiền vay trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tiền vay trái mục đích.

Điều 7: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

7.1 Bên B đồng ý thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ……… và giao toàn bộ bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành) …………………

7.2 Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

7.3 Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 8: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng

Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 9: Những cam kết chung

9.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

9.2 Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

9.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án ……………… nơi bên vay đặt trụ sở.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng …..… năm …….. đến ngày … tháng … năm ……

Hợp đồng này được lập thành ………. bản. Mỗi bên giữ ………… bản.

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B
                Chức vụ                                                                   Chức vụ
         (Ký tên, đóng dấu)                                                  (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Mức lãi suất cho vay không được vượt quá mức lãi suất theo quy định tại Điều 476 Bộ Luật dân sự năm 2015;

(2) Nếu bên vay là cá nhân thì là nơi bên vay cư trú.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất (luật sư đất đai) của Công ty Luật TNHH Everest

0 bình luận, đánh giá về Mẫu hợp đồng vay tiền mới nhất theo quy định của pháp luật

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.34650 sec| 1001.547 kb