Các hình thức xúc tiến thương mại

03/05/2024
Lý Thông
Lý Thông
Trong bối cảnh hội nhập, xúc tiến thương mại là hoạt động thiết yếu để phát triển kinh tế quốc gia. Có 04 hình thức xúc tiến thương mại [1] Khuyến mại [2] Quảng cáo thương mại [3] Trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ [4] Hội chợ, triển lãm thương mại.

1- Khuyến mại

[a] Khái niệm khuyến mại

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

[b] Đặc điểm khuyến mại

Chủ thể thực hiện hành vi khuyến mại là thương nhân.

Cách thức xúc tiến thương mại là dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Mục đích của khuyến mại là xúc tiến việc bán hàng và cung ứng dịch vụ.

[c] Các hình thức khuyến mại

Pháp luật thương mại quy định thương nhân được thực hiện các hình thức khuyến mại được phổ biến sau đây: [1] Hàng mẫu [2] Quà tặng [3] Giảm giá [4] Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu dự thi [5] Tổ chức các sự kiện để thu hút khách hàng.

[d] Thủ tục khuyến mại

Pháp luật quy định có 03 loại thủ tục khuyến mại mà thương nhân phải thực hiện một trong ba đó là: [1] Thủ tục thông báo thực hiện hoạt động khuyến mại (áp dụng được hầu hết các hình thức khuyến mại) [2] Thủ tục đăng kí thực hiện hoạt động khuyến mại (áp dụng đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu dự thi) [3] Thủ tục xin phép thực hiện hoạt động khuyến mại (áp dụng đối với các hình thức khuyến mại khác mà pháp luật chưa có quy định cụ thể).

[e] Quyền và nghĩa vụ của thương nhân trong hoạt động khuyến mại

Quy định chi tiết tại Điều 95, Điều 96 Luật thương mại 2005.

[f] Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Quy định chi tiết tại Điều 100 Luật thương mại 2005.

Xem thêm: Hướng dẫn về hợp đồng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest

2- Quảng cáo thương mại

[a] Khái niệm quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại là một loại hoạt động quảng cáo, có nội dung quảng bá về thương nhân và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của thương nhân.

[b] Đặc điểm quảng cáo thương mại

Chủ thể hoạt động quảng cáo thương mại là thương nhân.

Về tổ chức thực hiện thì thương nhân có thể tự mình thực hiện hoặc thuê dịch vụ quảng cáo của thương nhân khác thông qua hợp đồng dịch vụ.

Cách thức xúc tiến thương mại là thương nhân sử dụng sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại để thông tin về hàng hóa, dịch vụ đến khách hàng.

Mục đích trực tiếp của quảng cáo thương mại là giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ để xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận của thương nhân.

[c] Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép quảng cáo

Về thẩm quyền đăng kí và cấp giấy phép quảng cáo, thì theo luật Việt Nam, công việc này thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan quản lí nhà nước khác nhau tùy thuộc vào nội dung sản phẩm quảng cáo và loại phương tiện quảng cáo.

Về thủ tục đăng kí và cấp giấy phép quảng cáo thì có 02 loại thủ tục hành chính mà thương nhân cần thực hiện: một là thủ tục để có được phương tiện quảng cáo hợp pháp, hai là thủ tục thực hiện một hoath động quảng cáo cụ thể về thương nhân và hàng hóa, dịch vụ của thương nhân.

[d] Các hoạt động quảng cáo thương mại bị cấm

Quy định chi tiết tại Điều 109 Luật thương mại 2005 và Điều 8 Luật Quảng cáo 2012.

[e] Một số kiến thức khác cần biết về hoạt động quảng cáo thương mại

Hàng hóa, dịch vụ quảng cáo thương mại quy định tại Điều 7 Luật quảng cáo 2012.

Sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 105, Điều 106, Điều 107 Luật thương mại 2005 và chương III Luật quảng cáo 2012.

Chủ thể quảng cáo và chủ thể tham gia vào hoạt động quảng cáo thương mại quy định tại Chương II Luật quảng cáo 2012.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại quy định tại Điều 110 Luật thương mại 2005.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

3- Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

[a] Khái niệm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó.

[b] Đặc điểm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Chủ thể trong hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là thương nhân.

Cách thức tiến hành là dùng hàng hóa, dịch vụ và các tài liệu kèm theo để giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ.

Mục đích của trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là giới thiệu các thông tin về hàng hóa, dịch vụ để từ đó kích thích nhu cầu mua sắm, xúc tiến cơ hội bán hàng.

[c] Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Theo luật thương mại Việt Nam thì có 04 hình thức sau: [1] Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật [2] Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ [3] Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

[d] Hàng hóa, dịch vụ trưng bày và các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa

Quy định chi tiết tại Điều 121, Điều 122, Điều 123 Luật thương mại 2005.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư doanh nghiệp) của Công ty Luật TNHH Everest

4- Hội chợ, triển lãm thương mại

[a] Khái niệm hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định, để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ, tài liệu về hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ.

[b] Đặc điểm hội chợ, triển lãm thương mại

Chủ thể của hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại là nhiều thương nhân cùng thực hiện.

Cách thức tổ chức là thương nhân có thể trực tiếp tổ chức hoặc thông qua hợp oồng dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm.

Cách thức xúc tiến thương mại là trưng bày, giới thiệu, quảng cáo hàng hóa, bán lẻ và giao kết hợp đồng.

[c] Quy định về hàng hóa, dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại

Quy định chi tiết tại Điều 134, Điều 135 Luật thương mại 2005.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Các hình thức xúc tiến thương mại được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Các hình thức xúc tiến thương mại có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Các hình thức xúc tiến thương mại

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19086 sec| 979.695 kb