Huy động vốn của ngân hàng thương mại

10/07/2023
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Huy động vốn của Ngân hàng thương mại là quá trình mà Ngân hàng thu thập tiền, tài sản hoặc nguồn lực tài chính từ nhiều nguồn khác nhau để sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của mình.

1- Khái quát về huy động vốn của ngân hàng thương mại

Huy động vốn là quá trình mà một tổ chức, doanh nghiệp, hoặc cá nhân thu thập tiền, tài sản hoặc nguồn lực tài chính từ nhiều nguồn khác nhau để sử dụng cho mục đích kinh doanh, đầu tư hoặc chi tiêu khác. Huy động vốn là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh tế, vì nó cho phép các tổ chức hoạt động và phát triển các dự án mà họ không thể tự thực hiện nếu chỉ dựa vào vốn sở hữu.

Huy động vốn của Ngân hàng thương mại là quá trình mà Ngân hàng thu thập tiền, tài sản hoặc nguồn lực tài chính từ nhiều nguồn khác nhau để sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của mình. Mục tiêu chính của huy động vốn là đáp ứng nhu cầu về vốn và tạo nguồn tài trợ để cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng, như cấp vay, tiền gửi và các dịch vụ khác.

2- Vai trò của huy động vốn đối với ngân hàng thương mại

Vai trò của huy động vốn đối với các ngân hàng thương mại là cực kỳ quan trọng, và nó tác động đến hoạt động và sự tồn tại của các ngân hàng. Dưới đây là một số trò chơi chính của huy động vốn đối với các ngân hàng thương mại:

Cung cấp dịch vụ tài chính: Huy động vốn cho phép các ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng như vay tiền, cấp tín dụng, phát hành thẻ tín dụng và tài trợ cho các giao dịch kinh doanh. Điều này giúp hỗ trợ hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tài chính của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Quản lý rủi ro tài chính: Huy động vốn giúp Ngân hàng thương mại quản lý rủi ro tài chính. Bằng cách huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro về tài chính trong trường hợp một nguồn tài chính gặp khó khăn hoặc suy giảm.

Tạo nguồn tài trợ: Huy động vốn là cách quan trọng để tạo ra nguồn tài trợ cần thiết để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Duy trì tính ổn định tài chính: Huy động vốn giúp duy trì tính ổn định tài chính của ngân hàng. Điều này rất quan trọng để đảm bảo khả năng thanh toán lãi suất và lợi nhuận đối với khách hàng và cổ đông, đồng thời đảm bảo sự thật tin cậy và niêm phong của ngân hàng.

Tăng cường khả năng cạnh tranh: Huy động vốn cho phép Ngân hàng thương mại nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính với lãi suất và phí dịch vụ hấp dẫn. Điều này giúp thu hút khách hàng và tăng cường thị phần của Ngân hàng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực dân sự của Công ty Luật TNHH Everest 

3- Các loại nguồn vốn phổ biến ngân hàng thương mại thường huy động

[a] Nguồn tiền gửi

Huy động vốn từ nguồn tiền gửi là một phương pháp quan trọng mà ngân hàng thương mại sử dụng để thu thập vốn. Đây là hình thức phổ biến nhất và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Dưới đây là một số loại tiền gửi mà ngân hàng thương mại thường huy động:

Tiền gửi tiết kiệm: Ngân hàng thương mại thu hút vốn bằng cách cung cấp các tài khoản tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng. Người gửi tiền đồng ý gửi một số tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Trái phiếu có một mức lãi suất ổn định hoặc lãi suất biến đổi dựa trên thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Tiền gửi không kỳ hạn: Ngân hàng thương mại thu thập tiền gửi từ khách hàng thông qua các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Khách hàng có thể gửi và rút tiền một cách linh hoạt trong tài khoản này. Lãi suất trên tiền gửi không kỳ hạn thường thấp hơn so với tiền gửi tiết kiệm.

Tiền gửi thanh toán: Ngân hàng thương mại thu thập vốn thông qua tiền gửi thanh toán từ các tài khoản tiền gửi ngắn hạn của khách hàng. Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán, như rút tiền mặt, chuyển khoản hoặc sử dụng thẻ tín dụng/debit, từ tài khoản này.

Tiền gửi tổ chức: Ngân hàng thương mại có thể thu hút tiền gửi từ tổ chức và doanh nghiệp thông qua các tài khoản tiền gửi đặc biệt dành riêng cho khách hàng tổ chức. Điều này bao gồm các tài khoản tiền gửi ngắn hạn và dài hạn, nơi các tổ chức có thể gửi số tiền lớn và sử dụng tiền này cho mục đích kinh doanh của mình.

Huy động vốn từ nguồn tiền gửi giúp ngân hàng thương mại có nguồn cung cấp vốn ổn định để thực hiện các hoạt động tín dụng và đầu tư. Đồng thời, nó cũng tạo niềm tin và lòng tin cậy của khách.

[b] Nguồn đi vay

Huy động vốn của ngân hàng thương mại từ nguồn đi vay là một phương thức quan trọng khác để thu thập vốn cho hoạt động kinh doanh của họ. Ngân hàng thương mại có thể đi vay từ các nguồn khác nhau để đáp ứng nhu cầu vốn của mình. Dưới đây là một số nguồn đi vay phổ biến mà ngân hàng thương mại thường sử dụng:

Ngân hàng trung ương: Ngân hàng thương mại có thể vay vốn từ Ngân hàng trung ương, tức là tổ chức tài chính có quyền kiểm soát và điều hành chính sách tiền tệ của một quốc gia. Thông qua các giao dịch mua lại giấy tờ có giá trị như trái phiếu hoặc vay trực tiếp, ngân hàng thương mại có thể nhận vốn từ ngân hàng trung ương.

Ngân hàng đồng nghiệp: Ngân hàng thương mại cũng có thể huy động vốn thông qua việc vay từ các Ngân hàng đồng nghiệp khác. Điều này thường xảy ra trong các giao dịch vay với lãi suất giữa các ngân hàng thương mại.

Thị trường tài chính: Ngân hàng thương mại có thể huy động vốn thông qua thị trường tài chính bằng cách phát hành trái phiếu hoặc mua lại tờ giấy có giá trị khác. Điều khoản này cho phép Ngân hàng thương mại tìm kiếm các nhà đầu tư và tổ chức tài chính khác để cung cấp vốn cho hoạt động kinh doanh của mình.

Cơ quan tài chính quốc tế: Một số Ngân hàng thương mại có khả năng đi vay từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoặc các tổ chức tài chính đa phương khác.

Thị trường vốn: Ngân hàng thương mại có thể huy động vốn từ thị trường vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu thông qua các giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Điều này cho phép Ngân hàng thương mại thu hút các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tài chính để đầu tư vào ngân hàng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

[c] Nguồn khác

Ngoài huy động vốn từ nguồn tiền gửi và nguồn đi vay, ngân hàng thương mại còn có thể huy động vốn từ các nguồn khác nhau. Dưới đây là một số nguồn vốn biến phổ biến mà ngân hàng thương mại thường sử dụng:

Vốn sở hữu chủ sở hữu: Ngân hàng thương mại có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư và cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu và bán các phần tử quyền sở hữu khác. Việc làm này giúp Ngân hàng tăng vốn chủ sở hữu và tạo điều kiện cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Khoản bảo hiểm gửi tiền nguy hiểm: Một số quốc gia có khoản tiền gửi nguy hiểm Khuyến khích bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng khó khăn. Ngân hàng thương mại có thể đóng khoản đóng góp vào quỹ này để đảm bảo tính ổn định và tin cậy của hệ thống ngân hàng.

Điều kiện rủi ro: Ngân hàng thương mại có thể chấp nhận rủi ro rủi ro từ các khoản vay hoặc vốn đầu tư của mình để huy động vốn. Việc này thường xảy ra thông qua việc chuyển các khoản vay cho các nhà đầu tư hoặc bảo hiểm rủi ro từ các khoản vay đó.

Các khoản vay ngắn hạn: Ngân hàng thương mại có thể huy động vốn thông qua các khoản vay ngắn hạn từ các tổ chức tài chính khác như công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính không thuộc ngành ngân hàng .

Vay vốn từ khách hàng Đặc biệt: Ngân hàng thương mại có thể huy động vốn thông qua các khoản vay từ khách hàng đặc biệt như các tổ chức, doanh nghiệp, hay cá nhân có nhu cầu vay vốn lớn.

Đầu tư tài sản: Ngân hàng thương mại có thể huy động vốn bằng cách đầu tư vào tài sản như chứng khoán, trái phiếu, bất động sản hoặc các công cụ tài chính khác.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Huy động vốn của ngân hàng thương mại được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Huy động vốn của ngân hàng thương mại có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@ everest.org.vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Huy động vốn của ngân hàng thương mại

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.28893 sec| 977.695 kb