Mô hình tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam

20/03/2023
Ứng Mỹ Ly
Ứng Mỹ Ly
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, mô hình tổ chức tổng thể hệ là cơ cấu tổ chức tổng thể hệ thống chính trị hiện hữu hay thiết kế cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị dự định xây dựng.

1- Khái niệm mô hình hệ thống chính trị

Trong đời sống xã hội có rất nhiều loại mô hình được xây dựng bằng những chất liệu khác nhau và mô hình tổ chức là loại mô hình xã hội, là cơ cấu tổ chức của một tổ chức hiện hữu có tính điển hình hay là thiết kế cơ cấu tổ chức của một tổ chức dự định sẽ xây dựng..

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, mô hình tổ chức tổng thể là cơ cấu tổ chức tổng thể hệ thống chính trị hiện hữu hay là thiết kế cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị dự định sẽ xây dựng. Khái niệm mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị hàm nghĩa là mô hình có có tính bao quát, tính khung, có sự phân biệt với mô hình tổ chức của một bộ máy chi tiết, cụ thể của một tổ chức, một bộ phận trong hệ thống chính trị.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán của Công ty Luật TNHH Everest

2- Các loại mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị

Tùy theo mỗi cách tiếp cận có thể chia mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ra từng loại khác nhau.

[a] Theo chế độ xã hội (phương thức sản xuất):

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị phong kiến; 

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa;  

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

[b] Theo thể chế đảng cầm quyền:

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị đa đảng cầm quyền;  

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị một đảng cầm quyền nổi trội; 

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị hai đảng thay nhau cầm quyền; 

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị nhất nguyên đa đảng; 

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị nhất nguyên một đảng duy nhất cầm quyền.

[c] Theo tính chất phát triển:

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị phát triển; 

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị đang chuyển đổi.

[d] Theo thể chế Nhà nước:

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị tam quyền phân lập; 

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị tập quyền; 

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị dân chủ; 

- Mô hình tổ chức hệ thống chính trị quân chủ;

- Mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị hỗn hợp…

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính của Công ty Luật TNHH Everest

3- Mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam

Mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam là khái niệm chỉ cơ cấu tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay hay là thiết kế cơ cấu tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam dự định sẽ xây dựng. Các thành tố chủ yếu trong mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay thể hiện trong:

- Cơ cấu tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam; 

- Cơ cấu tổ chức tổng thể của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Cơ cấu tổ chức tổng thể của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Cơ cấu tổ chức tổng thể của các tổ chức chính trị - xã hội.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế của Công ty Luật TNHH Everest

4- Vai trò của mô hình tổ chức của hệ thống chính trị

Từ thực tế xây dựng hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam cho thấy mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị có những vai trò nổi bật:

- Xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, cơ chế vận hành giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị, do đó quy định sự phân chia, bố trí hợp lý hay không hợp lý các tổ chức bộ phận trong hệ thống chính trị.

- Là một bộ phận thuộc phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức cầm quyền của Đảng.

- Ảnh hưởng lớn đến tập hợp, phát huy các nguồn lực của đất nước.

- Giúp người lãnh đạo, quản lý nắm bắt rõ ràng tổ chức của hệ thống chính trị để lãnh đạo, quản lý đúng đắn, hiệu quả và định hướng kiện toàn tổ chức, tối ưu hóa tổ chức, nhân sự, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị.

- Giúp việc nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị.

Xem thêm: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

5- Những yếu tố tác động và quy định mô hình tổ chức của hệ thống chính trị Việt Nam 

[a] Yếu tố khách quan:

(i) Bản chất giai cấp của Đảng cầm quyền, Nhà nước xã hội chủ nghĩa;

(ii) Thể chế đảng cầm quyền và nhà nước;

(iii) Lịch sử hình thành, phát triển hệ thống chính trị;

(iv) Cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội; so sánh lực lượng; vai trò, sự đóng góp về chính trị, kinh tế, xã hội của các giai tầng;

(v) Yêu cầu phát triển đất nước;

(vi) Trình độ phát triển của đất nước, quốc gia;

(vii) Trình độ dân trí, dân chủ;

(viii) Hiện trạng và xu hướng phát triển hệ thống chính trị trên trường quốc tế.

[b] Yếu tố chủ quan:

(i) Đường lối chính trị của Đảng;

(ii) Trình độ nhận thức, kinh nghiệm của đảng;

(iii) Bản lĩnh, ý chí chính trị của lãnh đạo Đảng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự của Công ty Luật TNHH Everest

6- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mô hình tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mô hình tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Mô hình tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19174 sec| 977.742 kb