Giám đốc pháp chế doanh nghiệp

14/03/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Giám đốc pháp chế (Chief legal officer) hay Tổng cố vấn (General counsel) thường sẽ là luật sư có cấp bậc cao nhất trong nhóm pháp chế nội bộ, chịu trách nhiệm giám sát bộ phận pháp chế nội bộ, xác định các vấn đề pháp lý và tư vấn cho đội ngũ điều hành cấp cao trong công ty.

1- Khái lược về giám đốc pháp chế nội bộ

Khi công ty phát triển, rủi ro của công ty cũng tăng theo. Để giảm thiểu rủi ro này, công ty có thể chọn bổ sung một hoặc nhiều luật sư nội bộ vào nhóm của mình. Mục đích của nhóm pháp chế nội bộ theo truyền thống là giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ pháp luật và cung cấp lời khuyên về nhiều vấn đề pháp lý.

Gần đây, vai trò của pháp chế nội bộ đã phát triển để phù hợp hơn với việc tạo ra giá trị và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng rủi ro theo cách cạnh tranh. Pháp chế nội bộ là phân khúc phát triển nhanh nhất trong ngành luật, với quy mô và tầm ảnh hưởng của các nhóm pháp lý ngày càng mở rộng trong thế giới hiện đại.

Giám đốc pháp chế hay thường được gọi là Tổng cố vấn thường là luật sư có cấp bậc cao nhất trong nhóm pháp chế nội bộ của công ty và chịu trách nhiệm giám sát bộ phận pháp chế nội bộ, xác định các vấn đề pháp lý trên toàn công ty và tư vấn cho đội ngũ điều hành cấp cao.

Giám đốc pháp chế nội bộ là luật sư cấp cao nhất, là nhân viên và làm việc trong một công ty. Không giống như luật sư làm việc tại một công ty luật phục vụ nhiều khách hàng khác nhau, Luật sư trưởng nội bộ chỉ làm công việc pháp lý cho người sử dụng lao động trực tiếp của họ.

Vai trò của giám đốc pháp chế nội bộ là trên danh nghĩa, cố vấn. Họ là cố vấn pháp lý cho doanh nghiệp và cung cấp hướng dẫn để giảm thiểu rủi ro pháp lý, mặc dù vai trò sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và các mối quan tâm pháp lý xung quanh nó.

Gần đây, vai trò này đã phát triển để đảm nhận một lăng kính tập trung vào kinh doanh hơn, hỗ trợ tổ chức rộng hơn đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc áp dụng và hiểu biết về rủi ro.

Không giống như trong hoạt động tư nhân, Giám đốc pháp chế nội bộ không được đo lường bằng số giờ tính phí mà họ làm việc cho các vấn đề của khách hàng hoặc số lượng kết quả đầu ra. Thay vào đó, mục tiêu của họ phù hợp hơn với mục tiêu kinh doanh tổng thể và KPI.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

2- Những kỹ năng cần thiết của một giám đốc pháp chế

Luật sư nội bộ phải có kiến ​​thức chuyên môn về hoạt động kinh doanh và các vấn đề pháp lý ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định thương mại.

Nhiệm vụ của giám đốc pháp chế nội bộ có thể bao gồm:

(i) Cung cấp tư vấn pháp lý;

(ii) Xây dựng và lãnh đạo chiến lược pháp lý;

(iii) Lãnh đạo và quản lý đội ngũ pháp lý;

(iv) Rà soát, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật;

(v) Đại diện cho công ty tại tòa án và giải quyết các vụ kiện tụng

(vi) Xử lý các vấn đề tuân thủ pháp luật;

(vii) Giám sát việc cung cấp các dịch vụ và nguồn lực pháp lý;

(viii) Tham mưu cho lãnh đạo công ty một số vấn đề;

(ix) Giám sát các chương trình tuân thủ;

(x) Theo dõi sự thay đổi của pháp luật.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

3- Sự khác biệt giữa Luật sư chung và luật sư nội bộ

Giám đốc pháp chế là chức danh được trao cho luật sư cấp cao nhất trong một doanh nghiệp. Đôi khi được gọi là Giám đốc pháp lý, họ thường là người đứng đầu bộ phận Pháp lý.

Luật sư nội bộ là thuật ngữ chung hơn để chỉ một luật sư làm việc nội bộ cho một công ty và khi được sử dụng làm chức danh sẽ đề cập đến một luật sư cấp dưới hơn trong nhóm Pháp lý. Họ có thể chuyên về một lĩnh vực luật hoặc cung cấp hỗ trợ pháp lý tổng quát hơn cho công ty.

Giám đốc pháp chế có được coi là một phần của C-Suite. Trong đó, “C” là viết tắt của "Chief" (Trưởng). Nhiều giám đốc khác nhau, ví dụ: Giám đốc điều hành, giám đốc tài chính... là những người nắm giữ C-Suite. Mặc dù C-Suite là những nhà quản lý được trả lương cao và có ảnh hưởng, nhưng họ vẫn là nhân viên của công ty.

Nếu đó là một vai trò riêng biệt, giám đốc pháp chế sẽ là một phần của C-Suite và thông thường, giám đốc pháp chế sẽ là Giám đốc điều hành cấp cao. Trong những trường hợp như vậy, giám đốc pháp chế sẽ hoạt động với tư cách là 'tổng giám đốc' đối với các khu vực địa lý, đơn vị kinh doanh cụ thể... Trong trường hợp này, Giám đốc Pháp lý sẽ chịu trách nhiệm tích hợp nhóm pháp lý với các mục tiêu rộng hơn của tổ chức.

Trong các tổ chức lớn cũng có thể có giám đốc pháp chế của Tập đoàn, người thay mặt cho tập đoàn giám sát chiến lược pháp lý. Trong tình huống này, giám đốc pháp chế sẽ chỉ quản lý các nhóm pháp lý và các quyết định cho công ty con tương ứng của họ.

Giám đốc pháp chế cũng có thể đảm nhận vai trò Thư ký Công ty, một vị trí trong ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tổ chức, đồng thời đảm bảo tổ chức tuân thủ các yêu cầu quy định liên quan.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

4- Làm thế nào để bạn trở thành cố vấn nội bộ

Luật sư nội bộ yêu cầu trình độ chuyên môn giống như luật sư hành nghề tư nhân, bao gồm:

(i) Bằng cử nhân luật đại học hoặc bằng Tiến sĩ Luật sau đại học;

(ii) Hoàn thành khóa đào tạo pháp lý thực tế của họ

(iii) Nhập học vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ liên quan

(iv) Chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội Luật có liên quan

Các luật sư nội bộ có thể có nhiều cấp độ kinh nghiệm khác nhau, bắt đầu từ trình độ sau đại học cho đến cố vấn pháp lý cấp cao có kinh nghiệm hơn và Luật sư trưởng.

Mặc dù nhiều công ty có thể đang tìm cách thuê cố vấn pháp chế nội bộ đã có kinh nghiệm làm việc trước đây trong một công ty luật, nhưng vẫn có thể bắt đầu với tư cách là cố vấn nội bộ đã tốt nghiệp. Hầu hết các công ty sẽ tìm kiếm luật sư nội bộ có 4-6 năm kinh nghiệm hành nghề tư nhân, vì đội pháp chế nội bộ thường không có đủ năng lực đào tạo luật sư mới.

Suy nghĩ truyền thống là nếu bạn bắt đầu làm việc tại một công ty luật, bạn có thể có cơ hội tốt hơn để học cách thực hành và nhìn nhận nhiều vấn đề pháp lý và công ty khác nhau. Trải nghiệm giúp bạn được trang bị tốt hơn trong việc đưa ra lời khuyên pháp lý sau này trong sự nghiệp của mình, cho dù bạn tiếp tục hành nghề tư nhân, chuyển sang vai trò nội bộ hay chọn một con đường hoàn toàn khác. Tuy nhiên, khi vai trò của cố vấn nội bộ phát triển và bộ kỹ năng ngày càng khác nhau, việc cố vấn nội bộ phát triển sự nghiệp của họ mà không cần kinh nghiệm làm việc ở công ty luật ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

5- Luật sư có thể làm Giám đốc pháp chế cho nhiều công ty không

Một Luật sư trưởng nội bộ truyền thống chỉ được một công ty tuyển dụng để cung cấp tư vấn pháp lý và chỉ đại diện cho họ, mặc dù họ có thể hợp tác kinh doanh với các công ty khác. Sẽ là bất thường khi một người nào đó làm Giám đốc pháp chế cho nhiều công ty nếu họ đang làm việc nội bộ và có thể bị hạn chế bởi hợp đồng lao động.

Một số công ty có thể chọn thuê ngoài công việc pháp lý của họ cho một nhà thầu hoặc công ty luật độc lập. Những nhà thầu này được gọi là Giám đốc pháp chế bên ngoài.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Everest

6- Làm thế nào một công ty có thể thuê ngoài công việc pháp lý của họ

Do hạn chế về ngân sách hoặc cần có tư vấn pháp lý ngắn hạn cho các dự án, một số công ty có thể chọn áp dụng cơ cấu nhân tài linh hoạt cho nhóm Pháp lý của họ. Các công ty này có thể chọn thuê người biệt phái pháp lý hoặc thuê ngoài công việc pháp lý của họ cho một nhà thầu hoặc công ty luật độc lập, được gọi là Giám đốc pháp chế bên ngoài.

[a] Người biệt phái hợp pháp nội bộ

Người được biệt phái pháp lý là một luật sư tạm thời tham gia nhóm pháp chế nội bộ của một tổ chức để trợ giúp cho một dự án cụ thể, cung cấp chuyên môn pháp lý hoặc cung cấp năng lực bổ sung mà không cần trở thành thành viên thường trực của tổ chức.

Theo truyền thống, những người hành nghề tư nhân sẽ trở thành luật sư biệt phái để tích lũy kinh nghiệm thương mại sớm trong sự nghiệp của họ, tuy nhiên, hiện nay luật sư có thể được biệt phái pháp lý trong bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp để có được sự linh hoạt hơn và mở rộng kỹ năng của họ. Người biệt phái có thể đến để hỗ trợ Giám đốc pháp chế hỗ trợ thực hiện một dự án, hỗ trợ khối lượng công việc hàng ngày của họ hoặc bổ sung cho Giám đốc pháp chế đang nghỉ phép.

[b] Giám đốc pháp chế bên ngoài

Giám đốc pháp chế bên ngoài, còn được gọi là Giám đốc pháp chế được thuê ngoài hoặc một phần, là một luật sư bên ngoài có thể làm việc bán thời gian nội bộ với tư cách là Giám đốc pháp chế cho nhiều công ty cùng một lúc, điển hình là các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp.

Không giống như Giám đốc pháp chế truyền thống, họ sẽ không được coi là nhân viên của nhiều công ty này. Điều này khác với Luật sư bên ngoài, là luật sư bên ngoài mà bạn có thể xin lời khuyên, vì Luật sư bên ngoài vẫn phải quen thuộc với công ty. Một Giám đốc pháp chế bên ngoài giống như việc thuê một nhân viên bán thời gian hơn là thuê một nhà thầu độc lập hoặc công ty luật.

Ở nhiều khu vực pháp lý, các Giám đốc pháp chế nội bộ vẫn được phép thực hiện công việc miễn phí bên ngoài với chứng chỉ hành nghề của công ty và chính phủ, và thông qua Chương trình bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp quốc gia Pro Bono có thể nhận được bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp miễn phí. Các Luật sư trưởng nội bộ cũng có thể thiết lập một chương trình miễn phí nội bộ, cho phép các bộ phận pháp chế nội bộ đóng góp cho cộng đồng và tăng cường trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của tổ chức.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

7- Một số lưu ý khác về giám đốc pháp chế

Giám đốc pháp chế nội bộ thường là luật sư cấp cao nhất làm việc trong một tổ chức, người giám sát phần còn lại của nhóm pháp lý. Không giống như các công ty luật tư nhân, luật sư nội bộ làm việc trực tiếp cho người chủ của họ chứ không phải thay mặt cho nhiều khách hàng.

Vai trò của Giám đốc pháp chế nội bộ ngày càng được mở rộng và ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, cách các tổ chức quản lý nhu cầu pháp lý của họ và Giám đốc pháp chế đã làm theo.

Khi nền kinh tế toàn cầu chuyển động nhanh hơn và ngày càng trở nên bất ổn, các tổ chức phải phát triển triệt để các mô hình hoạt động của mình để xác định và ứng phó linh hoạt hơn với các cơ hội và mối đe dọa. 

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý thuê ngoài của Công ty Luật TNHH Everest

8- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Giám đốc pháp chế doanh nghiệp cần lưu ý được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Giám đốc pháp chế doanh nghiệp có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Giám đốc pháp chế doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19260 sec| 992.227 kb