Hướng dẫn các quy định về quản trị nhân sự tại Công ty Luật TNHH Everest

"Nghề luật sư gắn liền với công lý, công bằng. Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của nghề luật sư. Lợi nhuận sẽ đến và luôn đến nếu chúng ta nhớ rõ điều này".

Luật sư Phạm Ngọc Minh, Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest

Hướng dẫn các quy định về quản trị nhân sự tại Công ty Luật TNHH Everest

Chiến lược nhân sự của Công ty Luật TNHH Everest tập trung vào 05 hoạt động nhân sự quan trọng: (i) Philosophy (Triết lý),  (ii) Policies (Chính sách), (iii) Programs (Chương trình), (iv) Practices (Hoạt động), (v) Process (Quy trình). 05 hoạt động này nêu trên đặt trong mối quan hệ tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo ra hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả.

Để đáp ứng mục tiêu của tổ chức, quản trị nguồn nhân sự bắt đầu từ mục tiêu chiến lược, tiếp đến là định hướng, phát triển các chính sách, chương trình, hoạt động và quy trình nhân sự phù hợp. Đồng thời, công ty định nghĩa rõ ràng 05 khía cạnh cốt lõi: (i) Purpose (Mục đích), (ii) Principles (Nguyên tắc), (iii) Processes (Quy trình), (iv) People (Con người), (v) Performance (Hiệu suất).

Liên hệ

I- MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ 5P

Công ty Luật TNHH Everest ứng dụng Mô hình chiến lược nhân sự 5Ps - tập trung vào 05 hoạt động nhân sự quan trọng: (i) Philosophy (Triết lý),  (ii) Policies (Chính sách), (iii) Programs (Chương trình), (iv) Practices (Hoạt động), (v) Process (Quy trình). Trong mô hình này, sự tương tác giữa các hoạt động nhân sự để tạo ra một hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả. Các hoạt động này không tách rời mà ảnh hưởng lẫn nhau để đáp ứng mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp: bắt đầu từ triết lý, công ty định hướng và phát triển các chính sách, chương trình, hoạt động và quy trình nhân sự phù hợp.

Mô hình nhân sự của Công ty Luật TNHH Everest dựa trên 05 khía cạnh cốt lõi: (i) Purpose (Mục đích), (ii) Principles (Nguyên tắc); (iii) Processes (Quy trình): (iv) People (Con người); (v) Performance (Hiệu suất), được xác định là một thành phần quan trọng trong quá trình phát triển tổ chức, tạo điều kiện thu hút nhân tài, xây dựng và duy trì một môi trường làm việc có hiệu suất cao, phù hợp với chiến lược kinh doanh chung, tăng cường khả năng thích ứng và cạnh tranh trên thị trường.

Mục đích của mô hình chiến lược này nhằm đảm bảo rằng, tất cả các khía cạnh của tổ chức đều hoạt động hướng tới cùng một mục tiêu. Điều này được thực hiện bằng cách xác định và truyền đạt các giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Các nguyên tắc của mô hình đảm bảo rằng, tất cả thành viên trong tổ chức đều có quyền tiếp cận như nhau với các nguồn lực, kênh liên lạc và cơ hội. Các quy trình của mô hình cung cấp các khuôn khổ và hướng dẫn để nhân viên tuân theo, giúp đảm bảo rằng họ gắn kết và làm việc hiệu quả.

II- TRIẾT LÝ NHÂN SỰ

1- Luật sư tử tế

Nghề luật sư liên quan mật thiết đến công lý, công bằng. Công ty phải là nơi hội tụ của những luật sư chuyên nghiệp, thượng tôn pháp luật, tôn trọng đạo đức, lẽ công bằng, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, uy tín cá nhân và tổ chức. Các luật sư phải có bổn phận tự mình nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn; nêu gương trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật; tự giác tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề, trong lối sống và giao tiếp xã hội.

2- Tin tưởng và hợp tác

Muốn có thương hiệu uy tín, cần có một tổ chức đáng tin. Muốn có một tổ chức đáng tin thì cần phải có đội ngũ đáng tin. Muốn có đội ngũ đáng tin thì cần phải có con người đáng tin. Muốn được người khác tin tưởng, trước hết chúng ta phải có tự trọng, sự đáng tin từ bên trong. Công ty Luật TNHH Everest được tổ chức theo cấu trúc của công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn, bởi chúng tôi cùng nhau hoạt động (hợp danh) dưới một thương hiệu chung: Everest (pháp lý), hưởng chung các lợi ích, cùng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro.

3- Khác biệt và hiệu quả

Thế giới chính là những gì chúng ta nghĩ về nó. Chỉ cần chúng ta muốn, mọi thứ sẽ thay đổi theo. Chỉ cần chúng ta suy nghĩ và hành động theo hướng khác thì kết quả sẽ khác. Vì vậy, tư duy khác biệt, hành động khác biệt, chúng ta tạo nên sự khác biệt. Kết quả có được sẽ là một quá trình thống nhất giữa xác định mục tiêu, lập kế hoạch rõ ràng, chấp nhận thử thách, kiên trì theo đuổi mục tiêu của bản thân và tổ chức. Thành công có được từ việc chúng ta xác định rõ ràng các mục tiêu, tập trung và nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó.

Chúng tôi tin rằng, triết lý nhân sự là tiền đề tạo lập một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo mọi thành viên được tôn trọng, đối xử công bằng, thể hiện những kỳ vọng rõ ràng về hiệu suất công việc. Tất cả quy định và việc thực thi các quy định về nhân sự đều thể hiện đúng các giá trị cốt lõi của công ty: kết nối, tin tưởng, chia sẻ, sáng tạo và hiệu quả, đồng thời thực thi mục tiêu cốt lõi của công ty: cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, góp phần đưa dịch vụ pháp lý trở thành thông dụng.

III- CÁC CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

1- Chính sách đối tác

Quan hệ đối tác (partnership) là quan hệ chủ đạo và quan trọng nhất trong công ty. Chúng tôi liên kết với nhau chủ yếu dựa vào nhân thân. Các đối tác là những người có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp do đó mối quan hệ này rất bền vững. Đặc điểm liên kết về nhân thân của đối tác không thích hợp với hầu hết các ngành nghề kinh doanh, nhưng đặc biệt phù hợp với nghề luật sư - đòi hỏi trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, danh tiếng cao. Tất cả luật sư hợp tác đủ dài, thể hiện sự phù hợp với văn hóa và đáp ứng tiêu chuẩn đều có cơ hội trở thành đối tác (trong một số văn bản ghi là luật sư thành viên) của của Công ty.

Đảm bảo sự công bằng, gắn kết giữa các thành viên và phù hợp với đặc thù ngành dịch vụ pháp lý, chúng tôi xây dựng mô hình 'đối tác hai tầng' (two-tiered partnership model), phân biệt các đối tác góp vốn (equity partner) - thường là đối tác quản lý (managing partner) đối tác không góp vốn (non-equity partner) hay đối tác danh dự (honorary partner). Đối tác góp vốn có phần vốn góp sở hữu, được chia sẻ lợi nhuận và cùng chịu rủi ro. Đối tác danh dự, thường có tỷ lệ sở hữu phần vốn góp thấp (1%) được sử dụng danh hiệu đối tác, có quyền làm việc độc lập.

2- Chính sách cộng sự

Quan hệ cộng sự (associates) phát triển song song với quan hệ đối tác (partnership). Chúng tôi liên tục tìm kiếm các luật sư và chuyên gia chuyên nghiệp, cùng chung triết lý và giá trị để phát triển mối quan hệ cộng sự (associates). Luật sư và chuyên gia cộng sự hoạt động tương đối độc lập dưới thương hiệu pháp lý: Everest, được hưởng những giá trị: (i) Thương hiệu uy tín; (ii) Mối quan hệ chất lượng; (iii) Phát triển bản thân; (iv) Môi trường chuyên nghiệp; (v) Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. 

Các luật sư và chuyên gia trước khi gia nhập, cần cân nhắc đến một môi trường làm việc yêu cầu: (i) Năng lực làm việc độc lập; (ii) Tinh thần học tập suốt đời; (iii) Chung các giá trị tinh thần; (iv) Áp lực công việc cao; (v) Thu nhập dựa trên thành tích. 

Các cộng sư hưởng chính sách: (i) Thu nhập dựa trên thành tích và: Cơ hội chuyển đổi thành đối tác (partner) sau một thời gian hợp tác. Căn cứ năng lực và đóng góp, công ty phân cấp: luật sư cộng sự cấp cao (senior)luật sư cộng sự (junior), luật sư tập sự hay còn gọi là trợ lý pháp lý (paralegal)

3- Chính sách đào tạo và phát triển

Chính sách đào tạo khuyến khích các luật sư đối tác và luật sư cộng sự tham gia chương trình đào tạo về chuyên sâu về pháp lý, quản trị và kinh doanh, đồng thời đào tạo lại cho các cộng sự và nhân viên.

Các trợ lý pháp lý và luật sư tập sự được tạo điều kiện học tập (tập sự) và thông qua công việc cùng với sự hướng dẫn của luật sư cấp cao để phát triển kỹ năng nghề luật: tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, phù hợp với quy định của Luật luật sư.

Chính sách về thực tập sinh pháp lý cho phép: sinh viên năm cuối ngành luật hoặc cử nhân luật chưa có kinh nghiệm làm việc, muốn trải nghiệm công việc hoặc phát triển sự nghiệp trong nghề luật. Chương trình thực tập nhằm góp phần thực hiện chức năng, sứ mệnh của luật sư; truyền thông về văn hóa và hoạt động của công ty tới cộng đồng, đối tác, khách hàng và người hành nghề luật. Chính sách thực tập sinh chứng mình sự hiệu quả, khi tạo kênh chọn lọc nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Công ty Luật TNHH Everest đề cao tinh thần hợp tác, chia sẻ, đồng thời hỗ trợ luật sư làm việc độc lập ở mức cao. Các luật sư tập sự hỗ trợ (cộng sự) cho luật sư đối tác hoặc luật sư cộng sự cấp cao, được khuyến khích chủ động trong công việc để có thể hoạt động độc lập sau khi kết thúc chương trình tập sự. Luật sư tập sư có thể hưởng tới: 70% doanh thu, quan trọng hơn, chúng tôi có chiến lược và chính sách dài hạn nhằm đảm bảo rằng: luật sư tập sự có cơ hội thăng tiến lên cấp cộng sự cơ bản (junior) lên cộng sự cấp cao (senior) và luật sư đối tác (partner).

4- Chính sách thù lao và phúc lợi

Trong công ty, phân phối thu nhập theo hai mô hình chính: Một là, Bước khóa (Lockstep) - thanh toán theo cấp độ đối tác: các đối tác năm đầu tiên đều được thanh toán như nhau; các đối tác năm thứ hai được trả nhiều hơn các đối tác năm đầu tiên và tất cả đều được trả như nhau. Mô hình này nhấn mạnh vào thành tích nhóm và tinh thần đồng đội; Hai là, Thu nhập dựa trên thành tích (Merit-based pay) hay còn gọi bằng thuật ngữ 'Ăn những gì bạn giết' (Eat-what-you-kill), thu nhập của đối tác và cộng sư căn cứ trên doanh thu mà mỗi cá nhân hoặc đội nhóm tạo ra. Mô hình này khuyến khích sự sáng tạo, phát triển năng lực làm việc độc lập và hợp tác.

Khi cân đối giữa hai mô hình cùng với chiến lược phát triển mạng lưới, chúng tôi đã quyết định áp dụng mô hình kết hợp (hybrid model), kết hợp bước khóa lockstep với thù lao dựa trên thành tích (merit-based remuneration), trong đó 'Thu nhập dựa trên thành tích' (merit-based pay) làm chủ đạo.

Những luật sư và chuyên viên sẽ có mức 'lương' căn cứ vào thang lương đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động, mức khởi điểm của chuyên viên: 6.000.000 đồng/tháng, luật sư tập sự: 8.000.000 đồng/tháng, luật sư: 10.000.000 đồng/tháng. Những thành viên mới gia nhập năm đầu tiên có thể đề xuất mức phụ cấp để hòa nhập.

Tuy nhiên, chính sách 'Thu nhập dựa trên thành tích' (merit-based pay) cho phép luật sư, chuyên gia tại công ty có mức thu nhập cao hơn rất nhiều. Bởi, Luật sư cộng sự cấp cao có quyền hạn cung cấp dịch vụ pháp lý độc lập và hưởng mức thù lao cao hơn, tới 85% doanh thu. Luật sư và chuyên gia cộng sự khác sẽ có sự phân cấp trong độc lập cung cấp dịch vụ pháp lý và hưởng mức thu nhập dựa trên thành tích ở mức thấp hơn, thông thường sẽ dưới 70% doanh thu.

5- Chính sách phân bố, phát triển nhân lực

Chính sách phân bố, phát triển nhân lực cho phép nhân sự chuyển đổi vị trí, việc chuyển đổi công việc và các quy trình liên quan. Mục tiêu nhằm đảm bảo rằng công ty có đủ nhân lực và các nhân viên được sử dụng hiệu quả.

IV- CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÂN SỰ

1- Chương trình chi nhánh độc lập

Mô hình chi nhánh độc lập: Luật sư đối tác hoặc Luật sư cộng sự cấp cao điều hành chi nhánh độc lập. Các luật sư có năng lực riêng biệt, xây dựng mạng lưới đối tác và khách hàng riêng biệt, độc lập ra các quyết định cung cấp dịch vụ, thu phí, tổ chức nhân sự...  được hưởng chung những giá trị: (i) Thương hiệu uy tín; (ii) Mối quan hệ chất lượng; (iii) Đào tạo phát triển bản thân và đội ngũ; (iv) Môi trường chuyên nghiệp; (v) Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. 

Với việc tập trung nguồn lực để đầu tư cho công nghệ và xây dựng chiến lược nhân sự đồng bộ chuyên nghiệp, chính sách ưu đãi dành cho đối tác và cộng sự, chúng tôi đã xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, với chi phí vận hành thấp. Các lợi ích cụ thể của mô hình Chi nhánh độc lập: thương hiệu chung (Everest), phần mềm quản lý, hóa đơn và hợp đồng điện tử, bộ máy hành chính hỗ trợ chung, hợp tác cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng giữa các luật sư trong công ty. 

Các luật sư có nghĩa vụ tuân thủ chính sách chung, chia sẻ chi phí vận hành công ty trước khi chia lợi nhuận. Mô hình chi nhánh độc lập giúp luật sư đảm bảo sự kết nối chung, nhưng vẫn tách bạch hoạt động riêng. Với giả thiết, một chi nhánh có doanh thu (tối thiểu) 500 triệu đồng/năm và chi phí vận hành tương đương 20% tổng doanh thu, mức chia sẻ chi phí là 100 triệu đồng/năm/chi nhánh. Trong năm 2024, chúng tôi có nhiều chính sách hỗ trợ gảm tới 40% chi phí chia sẻ cho đối tác ra nhập mới.

2- Chương trình luật sư tập sự

Luật sư tập sự (chức danh nội bộ) tại Công ty Luật TNHH Everest, áp dụng đối với người tập sự làm việc theo hợp đồng làm việc tại công ty, tham gia cung cấp dịch vụ pháp lý. Thời gian tập sự từ 12 đến 18 tháng. Người tập sự chỉ tham gia đào tạo nghề nghiệp không sử dụng chức danh Luật sư tập sự. Luật sư tập sự được: tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, nhưng không được tham gia tố tụng, không được ký văn bản tư vấn pháp luật.

3- Chương trình thực tập sinh pháp lý

Công ty Luật TNHH Everest thường xuyên tuyển dụng thực tập sinh pháp lý. Đây là dành cho: (i) sinh viên năm cuối ngành luật hoặc (ii) cử nhân luật chưa có kinh nghiệm làm việc, muốn trải nghiệm công việc trong Nghề Luật hoặc phát triển sự nghiệp trong Nghề Luật. Chương trình thực tập nhằm: (i) góp phần thực hiện chức năng, sứ mệnh của luật sư; (ii) truyền thông về văn hóa và hoạt động của công ty tới cộng đồng, đối tác, khách hàng và người hành nghề luật; (iii) chọn lọc nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Chương trình thực tập cơ bản có thời lượng học tập, làm việc: 100 buổi, trong 02 tháng (toàn thời gian) hoặc 04 tháng (bán thời gian). 

Thực tập sinh định hướng làm việc, hợp tác dài hạn với Công ty sau khi kết thúc Chương trình thực tập. Kết thúc Chương trình, thực tập sinh pháp lý chuyển sang hợp tác với các hợp đồng tiếp theo, tùy vào năng lực và nguyện vọng hợp tác, có thể là: hợp đồng làm việc (có thể cần thêm hợp đồng thử việc), hợp đồng tập sự (theo quy định của Luật Luật sư, Điều 14), hợp đồng đối tác (đại lý, phân phối), hợp đồng cộng sự.

4- Chương trình tuyển dụng thường xuyên

Chương trình thực hiện thường xuyên định kỳ hàng quý, giúp công ty truyền thông chính sách nhân sự tới cộng đồng pháp lý, từ đó chọn lọc ứng viên phù hợp cho vị trí: luật sư cộng sự, luật sư tập sự, thực tập sinh pháp lý và các vị trí nhân sự khác như hành chính, kinh doanh, marketing, kế toán...

5- Chương trình đại lý pháp lý

Đại lý pháp lý là thương nhân, bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Đại lý pháp lý bằng danh nghĩa của chính mình thực hiện các hoạt động: giới thiệu dịch vụ pháp lý, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng và một số công việc khác theo sự ủy thác của của Công ty Luật TNHH Everest để hưởng thù lao. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng cách triển khai các chương trình nhân sự có mục tiêu, các tổ chức có thể tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi để đạt được các mục tiêu hoạt động mong muốn, đồng thời mang đến cho các thành viên viên cơ hội phát triển và phát triển các kỹ năng. Các chương trình nhân sự chuyên biệt, được được hướng dẫn bởi các chính sách nhân sự tương ứng, sẽ nâng cao năng lực tổ chức, thúc đẩy các mối quan hệ tích cực và nâng cao hiệu quả tổng thể của nguồn nhân lực.

V- CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ

1- Hoạt động tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng là quá trình thu hút, sàng lọc, phỏng vấn và tuyển chọn ứng viên cho các vị trí còn trống, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Quá trình tuyển dụng bao gồm nhiều bước, bắt đầu từ việc xác định nhu cầu nhân viên, đăng tin tuyển dụng, thu thập và xem xét hồ sơ ứng viên, tiến hành phỏng vấn, đánh giá và kiểm tra kỹ năng, sau đó chọn ra ứng viên phù hợp nhất để đề xuất làm việc trong tổ chức.

Tuyển dụng là bước đầu tiên trong việc xây dựng nguồn nhân lực của một tổ chức. Ở cấp độ cao, mục tiêu là tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên tốt nhất, đúng thời gian và phù hợp với ngân sách. Hoạt động tuyển dụng được thực hiện thường xuyên tại Công ty Luật TNHH Everest, tập trung cho các vị trí cộng sựluật sư cộng sự, luật sư tập sự, chuyên viên pháp lý, thực tập sinh pháp lý, đại lý pháp lý. Các vị trí ít tuyển dụng hơn: trợ lý hành chính, trợ lý kinh doanh, trợ lý nhân sự... chăm sóc khách hàng, marketing, truyền thông.

2- Hoạt động đào tạo nhân sự

Đào tạo là hoạt động cung cấp cho luật sư, nhân viên những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả hơn. Phát triển là hoạt động nhằm chuẩn bị cho người lao động năng lực tiếp cận với những nghiệp vụ mới, mở ra cho họ những tiềm năng để thích ứng với sự thay đổi, phát triển của tổ chức.

Mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là giải quyết, khắc phục những vấn đề của hiện tại và chuẩn bị cho sự thay đổi trong tương lai thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên con người để phát huy tính hiệu quả của tổ chức.

Chương trình đào tạo tuần, được thực hiện thường xuyên vào thứ tư hàng tuần là một ví dụ nổi bật của Công ty Luật TNHH Everest.

3- Hoạt động gắn kết nhân sự

Hoạt động xây dựng đội nhóm - Team Building (Team: viết tắt của Together Everyone Achieve More, nghĩa là mọi người cùng nhau đóng góp để đạt được nhiều lợi ích hơn, hoặc hiểu đơn giản là đội, nhóm; Building: xây dựng), triển khai hàng tháng vào dịp kỷ niệm sự kiện của công ty, ngành pháp lý, sinh nhật, dịp lễ tết.

Hoạt động thể dục - thể thao: là hoạt động thường xuyên, là văn hóa của tổ chức. Các thành viên đều ý thức rằng, rèn luyện thể dục, thể thao không chỉ nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao trí lực, mà còn rèn luyện tính kỷ luật, kỹ năng hợp tác, tinh thần đồng đội và kết nối trong tổ chức.

Văn hóa đọc sách: đọc sách là yêu cầu bắt buộc đối với các luật sư, chuyên gia, nhân viên và thực tập sinh Tại Công ty Luật TNHH Everest. Văn hóa đọc được khuyến khích nhằm giúp các thành viên liên tục cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng; tăng cường sự chia sẻ, hợp  tác, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp.

Xem thêm: Văn hóa đọc sách tại Công ty Luật TNHH Everest

VI- CÁC QUY TRÌNH NHÂN SỰ

1- Quy trình quản lý nhân sự

Quy trình quản lý nhân sự (chung), gồm các công việc, sử dụng, quản lý nhân lực trong công ty. Quản lý nhân sự không chỉ đơn giản là tuyển người và dùng người mà còn bao gồm rất nhiều các hoạt động khác.

Quy trình quản lý nhân sự gồm các bước cơ bản: (i) Hoạch định nguồn nhân lực; (ii) Tuyển dụng nhân tài; (iii) Gắn kết văn hóa doanh nghiệp; (iv) Xây dựng chế độ phúc lợi và đãi ngộ; (v) Quản trị hiệu suất của nhân viên; (vi) Xây dựng chính sách lương thưởng; (vii) Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển; (viii) Đánh giá, thăng chức, sa thải); (ix) Lập báo cáo nhân sự; (x) Tái định hình cơ cấu nhân sự.

2- Quy trình tuyển dụng nhân sự

Quy trình tuyển dụng nhân sự hiệu quả và tối ưu giúp công ty tìm được những ứng viên phù hợp nhất với công việc và làm việc hiệu quả hơn. Quy trình tuyển dụng nhân sự hiệu quả gồm các bước cơ bản: (i) Xác định nhu cầu tuyển dụng; (ii) Lập kế hoạch tuyển dụng; (iii) Phân tích công việc; (iv) Tìm kiếm ứng viên; (v) Sàng lọc hồ sơ ứng viên; (vi) Phỏng vấn ứng viên; (vii) Đánh giá ứng viên; (viii) Mời ứng viên nhận việc; (ix) Chào đón nhân viên mới.

3- Quy trình đào tạo nhân sự

Đào tạo nhân viên là những chương trình cung cấp kiến thức, kỹ năng cụ thể cho nhân sự nhằm cải thiện hiệu suất trong công việc, mang lại giá trị cho doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo mở rộng và tập trung vào sự phát triển của nhân viên cũng như hiệu suất trong tương lai. Việc bỏ qua đầu tư vào đào tạo và phát triển liên tục cho nhân viên, kết quả là họ phải trả giá đắt bằng việc mất đi nhân tài, giảm năng suất và lợi nhuận.

Quy trình đào tạo nhân viên mới gồm các bước: (i) Chuẩn bị môi trường làm việc cho nhân viên mới; (ii) Tìm hiểu thông tin của nhân viên mới; (iii) Chào đón nhân viên mới trong ngày đầu; (iv) Đào tạo về thông tin và định hướng công việc; (v) Đào tạo thêm về chuyên môn cho nhân viên mới; (v) Cung cấp phản hồi và hỗ trợ kịp thời; (vii) Đánh giá quá trình đào tạo và nhân viên mới.

VII- MỤC ĐÍCH CỦA CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ 

Mục đích (Purpose) mục tiêu chính của chiến lược lược nhân sự nhằm triển khai chiến lược của công ty và các giá trị cốt lõi mà công ty theo đuổi:

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng, chuyên nghiệp, uy tín, có mạng lưới và sự hiện diện rộng khắp. Thương hiệu Everest - pháp lý hiện diện rộng khắp bởi ứng dụng công nghệ và hệ thống văn phòng giao dịch tại nhiều địa  phương. Khách hàng có thể tiếp cận, sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Sứ mệnh: Cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, góp phần đưa dịch vụ pháp lý trở thành thông dụng.

Giá trị cốt lõi: Chia sẻ - Kết nối - Tin tưởng - Khác biệt - Kết quả.

[1] Chia sẻ: Chúng ta luôn có nhiều thứ để chia sẻ với người khác. Chia sẻ là cách tốt nhất để phát huy hết năng lực tiềm ẩn của bản thân, tạo ra cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn cho mình và cho người khác. Luôn nhớ, giá trị thực của chúng ta được quyết định bởi những giá trị mà chúng ta chia sẻ. 

[2] Kết nối: Chúng ta đều dựa vào người khác để đạt được mục tiêu và biến ước mơ thành hiện thực. Không một ai có thể thành công lâu dài, nếu không có tư duy kết nối và được người khác giúp đỡ. Những kẻ cô độc, không sớm thì muộn, cũng sẽ đạt đến cực hạn, sự nghiệp sẽ chững lại. 

[3] Tin tưởng: Muốn có thương hiệu uy tín, cần có một tổ chức đáng tin. Muốn có một tổ chức đáng tin thì cần phải có đội ngũ đáng tin. Muốn có đội ngũ đáng tin thì cần phải có con người đáng tin. Muốn được người khác tin tưởng, trước hết chúng ta phải có tự trọng, sự đáng tin từ bên trong (self-trust). 

[4] Khác biệt: Thế giới chính là những gì chúng ta nghĩ về nó. Chỉ cần chúng ta muốn, mọi thứ sẽ thay đổi theo. Chỉ cần chúng ta suy nghĩ và hành động theo hướng khác thì kết quả sẽ khác. Vì vậy, tư duy khác biệt, hành động khác biệt, chúng ta tạo nên sự khác biệt. 

[5] Kết quả: Thành công có được là trước khi thực hiện chúng ta xác định rõ ràng các mục tiêu và nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó. Kết quả có được sẽ là một quá trình thống nhất giữa xác định mục tiêu, lập kế hoạch rõ ràng, chấp nhận thử thách, kiên trì theo đuổi mục tiêu của bản thân và tổ chức.

Mục tiêu đến năm 2025, Công ty Luật TNHH Everest đội ngũ nhân sự trên 100 luật sư, chuyên gia cung cấp dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực, hiện diện tại nhiều tỉnh (thành phố) tại Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2035, trở thành hãng luật đa quốc gia, có uy tín tại Châu Á.

VII- NGUYÊN TẮC TRONG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

[1] Con người phù hợp: tuyển dụng là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của bộ phận nhân sự. Tuy nhiên, họ cũng nên đảm bảo rằng họ tìm được những người phù hợp. Con người phù hợp mới là tài sản quan trọng nhất của công ty. Con người phù hợp thể hiện tai 03 khía cạnh: (i) cùng các giá trị chung, (ii) phù hợp về năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và (iii) phù hợp với mục tiêu chung của cả tổ chức. Khi có sự không phù hợp ở cấp độ cơ bản này, tất cả các nguyên tắc khác đều thất bại.

[2] Nhân tài = [năng lực] + [cam kết] + [cống hiến]. Trong đó, (i) năng lực (competence) - có kiến thức, kỹ năng và giá trị phù hợp với công việc của hôm nay và trong tương lai; (ii) cam kết (commitment) - sự sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự thành công của công ty; cống hiến (contribution) - ý thức được ý nghĩa và mục đích của công việc mình làm, thậm chí cần có được sự “thăng hoa”, sự “viên mãn” trong cuộc sống và công việc.

[3] Tăng trưởng cá nhân: các chính sách, chương trình, hoạt động đều hướng tới thúc đẩy các thành viên trong tổ chức đạt được tiềm năng tối đa, Tổ chức cung cấp cho thành viên cơ hội bình đẳng để phát triển ở cấp độ cá nhân cũng mang lại sự hài lòng và an toàn trong công việc thì sự cam kết và lòng trung thành là tất yếu.

[4] Bù đắp công bằng: tất cả đều phụ thuộc vào thù lao mà thành viên nhận được cho vai trò của họ trong một tổ chức. Khối lượng công việc được thực hiện và trách nhiệm mà cá nhân nắm giữ phải xác định bằng thang lương. Việc nắm tổng kết đúng đầu việc để xác định hiệu suất nhân sự là vô cùng cần thiết ở nguyên tắc này. Từ đó đem lại sự công bằng, thành viên được bù đắp xứng đáng với những gì họ đã cố gắng và trung thành với tổ chức hơn.

[5] Tin tưởng và hợp tác: thường xuyên có các hoạt động khắc sâu tinh thần đồng đội và giúp cả nhóm đặt ra các mục tiêu chung sẽ mang lại lợi ích chung cho tổ chức. Không chỉ cần có động lực trong công việc, việc thúc đẩy tình cảm tôn trọng lẫn nhau và tình bạn thân thiết giữa thành viên vô cùng quan trọng.

VIII- HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

Hiệu suất (Performance): kết quả có thể được theo dõi và giám sát bởi các tiêu chuẩn thích hợp. Đó là đỉnh cao của sự chăm chỉ, cống hiến và áp dụng các chiến lược đúng đắn. Khi hiệu suất được đo lường một cách chính xác và nhất quán, nó có thể đóng vai trò như một chỉ số cho thấy nỗ lực của một người đã có hiệu quả như thế nào và có thể được sử dụng để xác định những gì cần được điều chỉnh hoặc cải thiện. Cuối cùng, hiệu suất là chìa khóa thành công trong bất kỳ nỗ lực nào và phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thành công. 05 chỉ số đo lường hiệu suất

1- Số lượng 

Đây là những cách đo lường dễ dàng nhất và có thể là yếu tố đầu tiên xuất hiện trong đầu khi bạn nghĩ về các chỉ số nhân viên. Những điều này áp dụng cho năng suất có thể được đo trực tiếp bằng số .

Các con số là một dấu hiệu rõ ràng về công việc đã hoàn thành, vì vậy chúng rất quan trọng để theo dõi. Nhưng họ không kể toàn bộ câu chuyện. Bạn không thể chỉ dựa vào số liệu này như một chỉ báo thành công. Hãy cởi mở để tìm hiểu thêm thông qua các KPI bổ sung như các KPI trong phần còn lại của danh sách này.

2- Chất lượng

Chất lượng công việc của một nhân viên ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và năng suất của nhóm. Công việc không đạt tiêu chuẩn có thể làm tổn hại đến hình ảnh của bạn và dẫn đến việc phải làm lại, điều này có thể làm tổn hại đến tinh thần của nhóm. Luôn cập nhật mọi vấn đề sẽ giúp bạn tránh được những vấn đề này.

Chất lượng có vẻ như là một ý tưởng trừu tượng, nhưng bạn có thể thực hiện các phép đo là chỉ số tốt để đánh giá mức độ làm việc tốt của nhân viên. Ví dụ: “số lượng lỗi trong một sản phẩm” hoặc “số lượng đơn vị bị lỗi”.

Đối với các công việc có ít sản phẩm cụ thể hơn, chẳng hạn như quan hệ với khách hàng, bạn có thể đo lường tác động mà họ đang có, chẳng hạn như điểm số hài lòng của khách hàng.

3- Hiệu quả

Hiệu quả của một nhân viên thường là bằng chứng về kỹ năng giải quyết vấn đề hoặc kỹ năng đổi mới của họ. Một người nào đó hoàn thành công việc của họ một cách chính xác và đúng hạn cho thấy họ biết cách giải quyết các vấn đề hoặc tối ưu hóa các quy trình.

Các thước đo hiệu quả có thể bao gồm những thứ như “liệu ​​nhân viên có đáp ứng thời hạn một cách nhất quán hay không”, “ họ làm thêm bao nhiêu giờ”, “tần suất họ đạt được mục tiêu” hoặc “liệu ​​họ có ưu tiên công việc một cách chính xác hay không.”

Những con số này có thể giúp nhà lãnh đạo biết cách giúp nhân viên tiến bộ. Ví dụ, một nhân viên có nhiều giờ làm thêm có thể cần được giúp đỡ để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc của họ. Hoặc, những người luôn đúng giờ có thể có chiến lược sắp xếp công việc hợp lý có thể mang lại lợi ích cho toàn công ty.

4- Làm việc theo nhóm

Làm việc tốt trong một nhóm là một kỹ năng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Các công ty mạnh hơn khi mọi người sẵn sàng và có thể động não cùng nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề và liên hệ với các nhóm khác để giúp đỡ.

Một lần nữa, những phép đo này không đơn giản như đại lượng. Nhưng bạn có thể thu thập phản hồi trên quy mô bằng cách thực hiện các cuộc khảo sát xung hỏi nhân viên về cách họ hoặc những người khác nỗ lực để giúp đỡ nhóm của họ. Bạn cũng có thể yêu cầu các nhà lãnh đạo theo dõi tần suất nhân viên tình nguyện giúp đỡ những việc không chính thức được giao cho họ.

Các chỉ số về tinh thần đồng đội giúp bạn biết những người mạnh nhất trong đội của mình đang ở đâu nhưng cũng cho bạn biết những nhân viên nào có thể sử dụng một số biện pháp huấn luyện để cải thiện sự năng động của toàn đội.

5- Học hỏi và phát triển

Phát triển nhân viên là rất quan trọng để giữ cho công ty của bạn cạnh tranh trong một môi trường làm việc không ngừng phát triển. Theo dõi mức độ thành công của các chương trình đào tạo của bạn để đảm bảo rằng bạn đang theo kịp.

Thành công của quá trình đào tạo có thể được đo lường một phần bằng những thứ như tỷ lệ hoàn thành và điểm số bài kiểm tra. Nhưng bạn cũng có thể đánh giá xem liệu các kỹ năng và kiến ​​thức từ khóa đào tạo có được áp dụng trở lại vào công việc hay không.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
5 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Hướng dẫn các quy định về quản trị nhân sự tại Công ty Luật TNHH Everest

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.39800 sec| 1218.578 kb