Ưu điểm và nhược điểm của Thỏa thuận không tiết lộ (DNA)

22/02/2024
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Thỏa thuận không tiết lộ thường được yêu cầu khi hai công ty tham gia thảo luận về việc hợp tác kinh doanh nhưng muốn bảo vệ lợi ích của chính họ và các chi tiết của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

1- Thỏa thuận không tiết lộ (NDA) là gì

Thỏa thuận không tiết lộ (tiếng Anh: Non-Disclosure Agreement, DDA) là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý nhằm thiết lập mối quan hệ bí mật. Bên hoặc các bên ký thỏa thuận đồng ý rằng thông tin nhạy cảm mà họ có thể có được sẽ không được cung cấp cho người khác. NDA cũng có thể được gọi là thỏa thuận bảo mật (tiếng Anh: confidentiality agreement).

Thỏa thuận không tiết lộ là phổ biến đối với các doanh nghiệp tham gia đàm phán với các doanh nghiệp khác. Chúng cho phép các bên chia sẻ thông tin nhạy cảm mà không sợ rằng thông tin đó sẽ rơi vào tay đối thủ cạnh tranh. Trong trường hợp này, nó có thể được gọi là thỏa thuận không tiết lộ lẫn nhau.

NDA thừa nhận mối quan hệ bí mật giữa hai hoặc nhiều bên và bảo vệ thông tin họ chia sẻ không bị tiết lộ cho người ngoài.

NDA thường được sử dụng trước các cuộc thảo luận giữa các doanh nghiệp về các liên doanh tiềm năng.

Nhân viên thường được yêu cầu ký NDA để bảo vệ thông tin kinh doanh bí mật của người sử dụng lao động.

NDA cũng có thể được gọi là thỏa thuận bảo mật.

Có hai loại thỏa thuận không tiết lộ chính: thỏa thuận không tiết lộ lẫn nhau và không tiết lộ lẫn nhau.

Hiệp định không công bố thông tin (NDA)

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

2- Hiểu các thỏa thuận không tiết lộ (NDA)

NDA phục vụ mục đích trong nhiều tình huống khác nhau . NDA thường được yêu cầu khi hai công ty tham gia thảo luận về việc hợp tác kinh doanh nhưng muốn bảo vệ lợi ích của chính họ và các chi tiết của bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào. Trong trường hợp này, ngôn ngữ của NDA cấm tất cả những người liên quan tiết lộ thông tin liên quan đến bất kỳ quy trình hoặc kế hoạch kinh doanh nào của bên kia hoặc các bên.

Một số công ty còn yêu cầu nhân viên mới ký NDA nếu nhân viên đó có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm về công ty. Đối với một số công ty, tất cả nhân viên sẽ được yêu cầu ký thỏa thuận; đối với những người khác, chỉ những bộ phận hoặc loại nhân viên được chọn mới phải tuân theo thỏa thuận.

NDA cũng có thể được sử dụng trước các cuộc thảo luận giữa một công ty đang tìm kiếm nguồn tài trợ và các nhà đầu tư tiềm năng. Trong những trường hợp như vậy, NDA có mục đích ngăn chặn đối thủ cạnh tranh lấy được bí mật thương mại hoặc kế hoạch kinh doanh của họ. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư sẽ miễn cưỡng ký NDA. Điều này không chỉ có khả năng ngăn cản họ tìm nguồn cung ứng cho các giao dịch trong tương lai với các công ty khác nhau mà thỏa thuận này còn có thể rất khó thực thi và chứng minh hành vi sai trái. Thay vì bị gánh nặng bởi một hợp đồng pháp lý ngay cả sau khi từ chối cơ hội đầu tư, hầu hết các nhà đầu tư sẽ không ký thỏa thuận.

Trong tất cả những điều trên, thông tin đang được bảo vệ có thể bao gồm chiến lược tiếp thị và kế hoạch bán hàng, khách hàng tiềm năng, quy trình sản xuất hoặc phần mềm độc quyền. Nếu NDA bị một bên vi phạm, bên kia có thể yêu cầu tòa án tiến hành hành động để ngăn chặn mọi hành vi tiết lộ thêm và có thể kiện bên vi phạm để bồi thường thiệt hại về tiền.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest

3- Các loại thỏa thuận không tiết lộ

Thỏa thuận chung: Hãy xem xét tình huống hai doanh nghiệp đang thảo luận về khả năng hợp tác cùng nhau. Là một phần của các cuộc thảo luận chiến lược, mỗi công ty có thể tiết lộ thông tin về hoạt động của mình để cung cấp thông tin tốt hơn cho phía bên kia về khả năng của mình. Trong những thỏa thuận như vậy, cả hai bên thường đồng ý không tiết lộ thông tin vì mỗi bên thường nhận được những thông tin nhạy cảm.

Thỏa thuận không tương hỗ: Loại thỏa thuận này thường áp dụng cho nhân viên mới nếu họ có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm về công ty. Trong những trường hợp như vậy, nhân viên là bên duy nhất ký thỏa thuận bị ngăn cản chia sẻ thông tin bí mật. Còn được gọi là NDA đơn phương, chỉ có một bên bị ràng buộc bảo mật vì họ là bên duy nhất nhận được thông tin nhạy cảm.

Thỏa thuận tiết lộ: Ngày càng có nhiều cá nhân được yêu cầu ký vào bản trái ngược với thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Ví dụ: bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân ký thỏa thuận rằng thông tin y tế của bệnh nhân có thể được chia sẻ với công ty bảo hiểm. Điều này cung cấp cho một bên quyền chia sẻ thông tin cá nhân và ngăn họ bị kiện vì làm như vậy.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

4- Yêu cầu đối với NDA

NDA có thể được tùy chỉnh cho mọi tình huống. Nói chung, thường có sáu yếu tố chính được coi là cần thiết cho bất kỳ thỏa thuận không tiết lộ nào:

Các bên tham gia thỏa thuận

Mọi thỏa thuận không tiết lộ phải chỉ định cụ thể những ai mà mỗi bên liên quan yêu cầu. Cá nhân nhận được thông tin nhạy cảm có thể là một người cụ thể, tất cả nhân viên của một công ty cụ thể khác hoặc bất kỳ đại diện nào của công ty.

Mặt khác, điều rất quan trọng đối với một công ty là xác định chính mình một cách thích hợp trong NDA. Ví dụ, hãy xem xét các công ty có cấu trúc pháp lý phức tạp. Công ty phải xác định phù hợp pháp nhân nào có quyền sở hữu thông tin; trong nhiều trường hợp, một công ty có thể chỉ cần liệt kê bất kỳ pháp nhân nào dưới một phạm vi sở hữu rộng rãi.

Định nghĩa thông tin bí mật

Thông thường, trong số những phần khó xác định một cách thích hợp nhất, NDA phải nêu rõ thông tin nào được coi là bí mật. Công ty không thể đơn giản cho rằng thông tin độc quyền sẽ được mọi người hiểu và trách nhiệm của công ty là xác định những thông tin nào không được chia sẻ.

Khó khăn trong việc xác định thông tin bí mật là quá trình không tiết lộ thông tin đó trong NDA. Vì lý do này, các công ty có thể giao phó tính bảo mật cho một nhóm lớn. Ví dụ: công ty có thể đánh giá rằng bất kỳ thông tin nào được tiết lộ từ hoặc liên quan đến bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty đều có thể được bảo mật.

Loại trừ tính bảo mật

Trong một số trường hợp, có thể dễ dàng nhất để xác định những gì không phải là bí mật. Trong các loại thỏa thuận này, một công ty tuyên bố rằng tất cả thông tin được chia sẻ với bên ngoài phải được bảo mật ngoại trừ các mục cụ thể do công ty đó xác định. Những loại thỏa thuận này nhằm mục đích cho phép một công ty nắm bắt được bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào có thể xảy ra.

Sử dụng thông tin phù hợp

Đôi khi, một công ty có thể tuyên bố rằng không có thông tin nào là bí mật. Tuy nhiên, nó có thể chỉ giới hạn cách bên ngoài có thể sử dụng thông tin đã được cung cấp cho họ. Ví dụ: một công ty có thể được phép tiết lộ quy trình hoạt động cho một bên khác. Tuy nhiên, bên đó không thể sử dụng thông tin để chia sẻ với đối thủ cạnh tranh hoặc sao chép thông tin đó vì lợi ích tài chính cá nhân.

Khoảng thời gian

Đặc biệt liên quan đến nghiên cứu và phát triển, nhiều thông tin độc quyền sẽ hết hạn hoặc trở nên ít giá trị hơn theo thời gian. Hãy xem xét những ngày đầu của Apple iOS ; nhiều thành phần của dịch vụ vận hành chưa được biết đến và công nghệ này chưa được thị trường biết đến rộng rãi. Ngày nay, phần lớn thông tin đó được các công ty khác sao chép hoặc áp dụng vào các công nghệ mới hơn. Vì lý do này, những thông tin từng là thông tin nhạy cảm có thể đã mất đi vẻ hấp dẫn và các công ty thường xác định khi nào thông tin đó không còn bí mật nữa.

Các quy định khác/khác

Như đã đề cập trước đó, NDA có thể được tùy chỉnh để phục vụ mọi nhu cầu. Các ngành khác nhau có thể có những yêu cầu khác nhau và các cơ quan chính phủ có thể có những yêu cầu nghiêm ngặt hơn để bảo mật thông tin nhạy cảm.

Trong lĩnh vực này, NDA cũng có thể nêu chi tiết luật hiện hành của tiểu bang hoặc các luật áp dụng cho thỏa thuận và bên nào sẽ trả phí luật sư trong trường hợp có tranh chấp. Điều này cũng có thể xác định hướng hành động nếu bên đồng ý không tuân thủ các điều khoản.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

5- Thông tin được bảo vệ bằng NDA

Có vô số cơ hội để các công ty tự bảo vệ mình bằng NDA. Nói chung, NDA được sử dụng để bảo vệ thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Thông tin khách hàng. Điều này bao gồm các khách hàng lớn, thông tin liên hệ của khách hàng lớn và sở thích của khách hàng. Điều này cũng có thể bao gồm bất kỳ thông tin liên lạc trực tiếp nào với khách hàng.

Thông tin tài chính. Điều này bao gồm thông tin tài chính cụ thể liên quan đến bất kỳ khách hàng nào hoặc bất kỳ thông tin tài chính nào không bắt buộc phải tiết lộ công khai. Loại thông tin này thường liên quan nhiều hơn đến thông tin kế toán chi phí hơn là thông tin kế toán tài chính.
Sở hữu trí tuệ. Điều này bao gồm bằng sáng chế, bản quyền , bí mật thương mại, công nghệ và bất kỳ thứ gì mà công ty sử dụng làm lợi thế cạnh tranh.

Thông tin quảng bá sản phẩm. Điều này bao gồm các quy trình, chính sách thanh toán, chiến lược giá và kỹ thuật quảng cáo.

Thông tin vận hành. Điều này bao gồm dữ liệu nhân viên, thông tin nhà cung cấp, bất kỳ thông tin nào liên quan đến bảng lương hoặc bất kỳ khía cạnh nào của chi phí nội bộ cần thiết để vận hành công ty mà không cần phải tiết lộ công khai.

5- Loại trừ đối với NDA

NDA không thể chứa các mẩu thông tin cụ thể nếu thông tin đó là kiến ​​thức phổ biến hoặc đã thuộc phạm vi công cộng. Điều này bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được biết đến rộng rãi hoặc được coi là kiến ​​thức đại chúng, mặc dù có thể có sự khác biệt về cách xác định thông tin này. Điều này cũng bao gồm thông tin được công khai biết mà không phải do lỗi của người nhận NDA.

Thông tin mà người nhận NDA đã biết trước khi nhận được thỏa thuận sẽ không được đưa vào thỏa thuận. Ngoài ra, thông tin có thể được xác định thông qua nghiên cứu độc lập hoặc có được một cách hợp pháp từ bên thứ ba cũng không thể được coi là bí mật.

6- Ưu điểm và nhược điểm của việc có NDA

Lợi ích chính của NDA là thông tin nhạy cảm liên quan đến công ty của bạn được giữ bí mật. Đây có thể là bất cứ điều gì từ nghiên cứu và phát triển (R&D), cho đến các bằng sáng chế , tài chính, đàm phán trong tương lai, v.v. Ký NDA là một cách để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị công khai.

Các thỏa thuận NDA cũng rõ ràng. Họ chỉ định những gì và những gì không thể tiết lộ để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào. NDA cũng có thể được tạo ra với chi phí thấp vì chúng chỉ là một tờ giấy được ký kết. Đây là một trong những cách tiết kiệm chi phí nhất để duy trì thông tin cá nhân.

NDA cũng nêu rõ hậu quả của việc tiết lộ thông tin bị cấm, nhằm ngăn chặn mọi rò rỉ. Hơn nữa, NDA là một cách tốt để duy trì sự thoải mái và tin tưởng trong một mối quan hệ.

 Khi ký kết thỏa thuận không tiết lộ, hãy đảm bảo rằng thông tin bí mật và bí mật thương mại được phân biệt với nhau. Sau này thường có thời gian bảo mật không xác định.
Một trong những nhược điểm chính của thỏa thuận NDA là nó bắt đầu mối quan hệ dựa trên ý tưởng không tin tưởng. Điều này có thể tạo ra sắc thái cho mối quan hệ và không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực. NDA của nhân viên cũng có thể ngăn cản những nhân tài hàng đầu gia nhập công ty của bạn vì biết rằng họ sẽ bị hạn chế trong việc thảo luận về công việc của mình trong tương lai.

Tương tự, việc yêu cầu nhân viên hiện tại ký NDA khi làm việc trong các dự án đặc biệt có thể làm giảm trải nghiệm làm việc cho công ty của họ vì họ sẽ cảm thấy ít được tin cậy hơn. NDA cũng có thể dẫn đến các vụ kiện tiềm ẩn nếu bị vi phạm, trở thành vấn đề đau đầu cho tất cả những người liên quan.

[a] Ưu điểm

- Thông tin được giữ kín

- Rõ ràng về những thông tin có thể và không thể được chia sẻ

- Chi phí thấp để tạo ra

- Nêu hậu quả

[b] Nhược điểm

Có thể tạo ra bầu không khí nghi ngờ

Rủi ro ngăn cản những nhân tài hàng đầu gia nhập công ty

Có thể làm xấu đi mối quan hệ với nhân viên hiện tại

7- Ví dụ thực tế về NDA

Apple là một trong những công ty tư nhân nhất trên thế giới. Công ty luôn bảo vệ chặt chẽ công nghệ và các sản phẩm trong tương lai của mình cho đến khi công ty sẵn sàng tung ra thị trường. Nó làm điều này để ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh đánh cắp bí mật thương mại và sao chép sản phẩm của mình , vì nó đã là công ty tiên phong về công nghệ trong phần lớn cuộc đời của mình và cũng để tạo ra tiếng vang như một mưu đồ tiếp thị.

Trong một bài báo của CNBC từ tháng 1 năm 2021, nhà sản xuất ô tô Hyundai đã xác nhận trong một tuyên bố rằng họ đang đàm phán với Apple về ô tô.

Tất nhiên, điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng Apple có thể đang thâm nhập thị trường ô tô hoặc tạo ra một sản phẩm liên quan đến ô tô. Huyndai sau đó đã đưa ra một tuyên bố tiếp theo loại bỏ mọi đề cập đến Apple.

Apple khẳng định giữ bí mật trong tất cả các mối quan hệ của mình và yêu cầu bất kỳ đối tác nào phải ký NDA. Apple nói với các đối tác của mình rằng họ không được phép nhắc đến cái tên "Apple" dưới bất kỳ hình thức nào và Apple đã đe dọa các đối tác đã làm rò rỉ thông tin bằng các vụ kiện nặng nề về tiền bạc.

8- Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm thỏa thuận không tiết lộ

Nếu bạn vi phạm NDA, bạn sẽ dễ phải chịu những hậu quả được nêu trong hợp đồng. Việc vi phạm NDA không được coi là tội phạm, tuy nhiên, tùy thuộc vào nội dung bị vi phạm, việc vi phạm có thể là tội phạm, chẳng hạn như nếu vấn đề là trộm cắp bí mật thương mại. Thông thường, một người sẽ bị kiện nếu họ vi phạm NDA, điều này có thể dẫn đến phạt tiền, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trả lại tài sản, tùy thuộc vào những gì đã được thỏa thuận.

NDA kéo dài bao lâu 

Mỗi NDA là duy nhất nên mỗi NDA sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian khác nhau. Tuy nhiên, khung thời gian phổ biến nằm trong khoảng từ một năm đến 10 năm, tùy thuộc vào thông tin được giữ kín, NDA có thể là vô thời hạn. Để NDA có thể được thi hành ở một số tiểu bang nhất định, nó không được quá mở hoặc quá chung chung, nếu không tòa án sẽ loại bỏ nó.

Mẫu NDA là gì

Mẫu NDA là mẫu thỏa thuận không tiết lộ mà cá nhân hoặc công ty có thể tuân theo để tạo NDA của riêng họ. Mẫu sẽ có thông tin pháp lý chung và các khoảng trống có thể được điền vào để tạo NDA duy nhất giữa hai hoặc nhiều bên có thể áp dụng cho mối quan hệ của họ.

Các mẫu NDA có thể dễ dàng tìm thấy trực tuyến thông qua tìm kiếm trên Internet. Có rất nhiều trang web cung cấp các mẫu NDA để sử dụng.

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm NDA? 

Nếu bạn đã ký NDA và vi phạm nó bằng cách tiết lộ thông tin bí mật một cách bất hợp pháp, bạn có thể bị bên kia kiện lên NDA vì bạn đã vi phạm hợp đồng. Bạn cũng có thể bị kiện vì vi phạm sở hữu trí tuệ như vi phạm bản quyền và vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Tòa án có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính và các chi phí pháp lý liên quan. Nếu NDA là điều kiện để được tuyển dụng, bạn cũng có thể bị chấm dứt công việc.

Điểm mấu chốt

Thỏa thuận không tiết lộ có chi phí thấp, dễ dàng tạo ra các tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên nhằm giữ bí mật thông tin cá nhân. Chúng được các tổ chức, cá nhân sử dụng để bảo vệ doanh nghiệp hoặc thông tin cá nhân của mình và cho phép các doanh nghiệp hợp tác cùng nhau mà không sợ thông tin riêng tư rơi vào tay đối thủ cạnh tranh.

Khi soạn thảo NDA, điều quan trọng là phải càng chi tiết càng tốt để tất cả các bên biết những gì có thể và không thể chia sẻ cũng như hậu quả của việc rò rỉ thông tin.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

10- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Ưu điểm và nhược điểm của Thỏa thuận không tiết lộ được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Ưu điểm và nhược điểm của Thỏa thuận không tiết lộ có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org. vn.

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Ưu điểm và nhược điểm của Thỏa thuận không tiết lộ (DNA)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.51917 sec| 1016.344 kb