Những vấn đề cơ bản về thẩm định pháp lý

25/02/2024
Luật sư Phạm Ngọc Minh
Luật sư Phạm Ngọc Minh
Việc thẩm định pháp lý (tiếng Anh: Legal Due Diligence) được thực hiện để đảm bảo rằng, việc đầu tư hoặc mua một doanh nghiệp có lợi bằng cách tìm ra các rủi ro tiềm ẩn.

01- Thẩm định pháp lý là gì

Thẩm định pháp lý là việc điều tra một doanh nghiệp bằng cách xem lại tài liệu và phỏng vấn nhân viên. Cuộc điều tra thẩm định pháp lý được hoàn thành khi một doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư quan tâm đến việc mua một doanh nghiệp hoặc đầu tư vào doanh nghiệp đó.

Cuộc điều tra thẩm định pháp lý đang tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp để đảm bảo rằng việc đầu tư hoặc mua hàng mang lại lợi ích. Cuộc điều tra tìm cách tiết lộ tất cả các sự kiện quan trọng và các khoản nợ tiềm ẩn. Một khi các sự kiện được thu thập và phân tích, một quyết định sáng suốt có thể được đưa ra.

Có các hạng mục phụ của thẩm định pháp lý. Các danh mục con này tìm kiếm những thông tin cụ thể hơn:

(i) Thẩm định sở hữu trí tuệ,

(ii) Thẩm định doanh nghiệp,

(iii) Thẩm định kế toán.

Thẩm định thường được thực hiện để chuẩn bị cho việc sáp nhập, mua lại, cấp phép hoặc giao dịch khác.Sự nỗ lực tìm hiểu tất cả các nghĩa vụ của công ty, bao gôm:

(i) Các khoản nợ;

(ii) Các vụ kiện đang chờ xử lý và có thể xảy ra;

(iii) Hợp đồng thuê;

(iv) Bảo hành;

(v) Thỏa thuận dài hạn;

(vi) Hợp đồng;

(vii) Thỏa thuận phân phối;

(viii) Bồi thường;

(i) Các rủi ro tiềm ẩn khác.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

02- Tại sao sự thẩm định pháp lý lại quan trọng

Thẩm định pháp lý rất quan trọng vì nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất là đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

[a] Hiểu công việc kinh doanh của riêng bạn:

Thẩm định pháp lý thường được coi là một cuộc điều tra được thực hiện bởi một công ty đối với một công ty khác. Thẩm định pháp lý cũng có thể là một cuộc điều tra về công ty của chính bạn.

Cuộc điều tra thẩm định pháp lý về công ty của bạn sẽ hữu ích nhất nếu bạn đang cân nhắc việc sáp nhập hoặc bán lớn. Trước khi bắt đầu đàm phán, điều quan trọng là phải hiểu giá trị doanh nghiệp của bạn.

Một cuộc điều tra thẩm định pháp lý cũng có thể giúp người mua hiểu rõ hơn về công ty. Điều này bao gồm tất cả các thỏa thuận tạo nên nó.

[b] Định giá một công ty mục tiêu: 

Tương tự như cách việc điều tra thẩm định pháp lý có thể giúp công ty của bạn tự đánh giá giá trị của mình, thẩm định pháp lý có thể giúp bạn hiểu được giá trị của một công ty khác.

Thẩm định pháp lý tìm cách hiểu một giá trị thông qua thông tin về các thỏa thuận, tài sản của công ty và các vấn đề tiềm ẩn.

[c] Soạn thảo và đàm phán: 

Phần lớn của việc sáp nhập hoặc mua lại là đàm phán và soạn thảo thỏa thuận. Thông tin tốt và xấu được thu thập trong quá trình thẩm định pháp lý sẽ hỗ trợ cho các cuộc đàm phán. Điều này đúng cho dù là sáp nhập hay mua lại.

Thông tin được phát hiện trong quá trình thẩm định pháp lý đặc biệt hữu ích trong việc đánh giá rủi ro.

Soạn thảo hợp đồng có chiều sâu và phức tạp. Điều này nên được tạo ra bởi một luật sư có kinh nghiệm.

[d] Xác định các vấn đề đóng cửa tiềm năng:

Việc thẩm định pháp lý cũng có thể phát hiện ra các vấn đề tiềm ẩn có thể làm trì hoãn việc kết thúc giao dịch. Có nhiều bước phải được thực hiện trước khi đóng. Thẩm định pháp lý sẽ thu thập thông tin để lập danh sách đó.

[đ] Ý kiến ​​pháp lý:

Việc thẩm định pháp lý thường được thực hiện bởi một luật sư chuyên điều tra thẩm định. Luật sư hoặc các luật sư sẽ chuẩn bị ý kiến ​​pháp lý dựa trên tất cả các thông tin thực tế thu thập được. Thông thường, cuộc điều tra thẩm định pháp lý được thực hiện bởi công ty bán và công ty mua. Điều này đảm bảo một ý kiến ​​khách quan.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về tổ chức lại doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

03- Mục tiêu của thẩm định pháp lý

Mục tiêu của việc điều tra thẩm định pháp lý là đánh giá các lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của việc bán hoặc mua một doanh nghiệp hoặc tài sản kinh doanh khác. Có hai lĩnh vực trọng tâm chính trong cuộc điều tra thẩm định: (i) Tình trạng hiện tại; (ii) Hậu quả của thỏa thuận tiềm năng

[a] Tình trạng hiện tại:

Khi bắt đầu cuộc điều tra thẩm định pháp lý, các luật sư đang tìm cách tìm hiểu tình trạng hiện tại của doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc điều tra các luật liên quan, các tài liệu điều chỉnh và hợp đồng. Việc xác định trạng thái cũng có thể giúp định giá một công ty và tìm cách cải thiện giá trị đó.

[b] Hậu quả của thỏa thuận tiềm năng:

Cùng với những điều tốt, luật sư phải xác định những phẩm chất tiêu cực của công ty trong quá trình điều tra thẩm định pháp lý. Điều này bao gồm việc tìm kiếm các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản hoặc kiện tụng tiềm ẩn.

Xem thêm: Pháp lý tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

04- Khi nào cần phải thẩm định pháp lý

Thẩm định pháp lý thường gặp nhất trong hai trường hợp: (i) Bán quyền sở hữu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ; (ii) Bán hoặc mua một doanh nghiệp trong việc sáp nhập, mua lại hoặc hợp danh

Việc bán quyền sở hữu hàng hóa đã trở nên phổ biến hơn trong thời đại kỹ thuật số. Với việc mua bán hàng hóa vô hình và sở hữu trí tuệ đã được đăng ký nhãn hiệu , việc điều tra quyền sử dụng và quyền sở hữu là rất quan trọng.

Các cuộc điều tra thẩm định pháp lý phải toàn diện hơn đối với việc sáp nhập hoặc mua lại. Đơn giản là có nhiều thông tin hơn để sàng lọc và điều tra. Hiện nay, việc sáp nhập thường bao gồm cả sở hữu trí tuệ và thông tin kỹ thuật số.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

05- Quy trình thẩm định pháp lý

Một cuộc điều tra thẩm định pháp lý diễn ra trong ba giai đoạn: (i) Sự chuẩn bị; (ii) Cuộc điều tra; (iii) Kết quả. Phần tốn nhiều thời gian nhất của quá trình này là điều tra hoặc thu thập dữ kiện.

[a] Sự chuẩn bị:

Giai đoạn thẩm định pháp lý này nhằm đặt ra các mục tiêu và ưu tiên. Thường có một mục tiêu trung tâm hoặc nhiều mục tiêu quan trọng nhỏ hơn nổi bật so với các mục tiêu còn lại. Việc điều tra thẩm định pháp lý thường bị giới hạn bởi áp lực về thời gian và ngân sách. Điều quan trọng là phải ưu tiên những thông tin nào là quan trọng nhất.

[b] Cuộc điều tra:

Trong quá trình điều tra, một luật sư hoặc nhóm luật sư sẽ thu thập các sự kiện và tài liệu. Những phát hiện này sẽ cho phép họ đưa ra quan điểm pháp lý về việc liệu việc mua hoặc bán có đáng giá hay không. Có nhiều phần trong cuộc điều tra.

Thiết lập bức tranh lớn. Điều này quay trở lại mục tiêu của cuộc điều tra. Điều quan trọng là phải xây dựng cuộc điều tra xoay quanh câu hỏi hoặc mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là thời điểm tốt để giúp luật sư điều tra hiểu được tổng quan về công ty của bạn.

Cung cấp tài liệu và phỏng vấn. Danh sách các tài liệu và cuộc phỏng vấn cần thiết cho cuộc điều tra thẩm định pháp lý có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên về độ dài của nó. Danh sách các tài liệu được yêu cầu có thể sẽ có nhiều tài liệu hơn mức thực sự cần thiết. Công việc của luật sư là tạo ra một bức tranh toàn cảnh, tức là phải tỉ mỉ trong việc thu thập thông tin. Hãy cân nhắc việc cử một trong những sĩ quan cấp C của bạn sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Phỏng vấn là một cách hiệu quả để thu thập thông tin.

[c] Kết quả:

Kết quả của cuộc điều tra thẩm định pháp lý sẽ được công bố khi kết thúc cuộc điều tra. Trong kết quả, luật sư sẽ trình bày dữ liệu một cách ngắn gọn nhất có thể. Luật sư cũng sẽ trình bày một bản tóm tắt kết quả trong đó chỉ ra những khám phá quan trọng nhất.

Các kết quả cũng có thể cung cấp phân tích hoặc ý kiến. Luật sư có thể đưa ra ý kiến ​​về tính hợp lệ của việc mua bán.

Kết quả có thể được cung cấp dưới dạng văn bản hoặc cuộc trò chuyện bằng lời nói. Điều này phụ thuộc vào quy mô của cuộc điều tra cũng như mong muốn của luật sư và khách hàng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

06- Trình bày kết quả điều tra thẩm định pháp lý

Những phát hiện của cuộc điều tra thẩm định pháp lý thực sự chỉ quan trọng đối với người mua và luật sư của người mua.

Người mua thường muốn kết quả thẩm định được trình bày một cách ngắn gọn và thân thiện với người dùng. Bài thuyết trình có thể có nhiều hình thức:

(i) Trò chuyện bằng lời nói: Đây là một phương pháp tuyệt vời cho các giao dịch nhỏ hoặc người mua quan tâm đến chi phí.

(ii) Bản ghi nhớ: Bản ghi nhớ này có thể có chiều dài và chiều sâu rất khác nhau. Đối với các giao dịch lớn hơn, tài liệu bằng văn bản sẽ dài hơn.

Dù dưới hình thức nào, việc trình bày kết quả điều tra thẩm định pháp lý phải mô tả tất cả các tài liệu được xem xét, phân tích các vấn đề chính được phát hiện và đưa ra khuyến nghị về giải pháp cho các vấn đề được trình bày.

Nếu bạn đang thực hiện một cuộc điều tra thẩm định, hãy nêu rõ những mong đợi của bạn. Hãy nêu cụ thể cách bạn muốn thông tin và các vấn đề được trình bày khi kết thúc cuộc điều tra thẩm định pháp lý.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

07- Tài liệu được kiểm tra trong quá trình điều tra thẩm định pháp lý

Có nhiều loại tài liệu được kiểm tra trong quá trình điều tra thẩm định pháp lý. Các tài liệu cung cấp thông tin về công ty và hiệu suất hiện tại của công ty.

[a] Văn bản tổ chức:

Phần này bao gồm các tài liệu như: (i) Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp; (ii) Điều lệ doanh nghiệp; (iii) Thỏa thuận trách nhiệm hữu hạn; (iv) Thỏa thuận cổ đông

Các vấn đề thường gặp cần tìm ở đây bao gồm:

(i) Quyền sở hữu: Bằng cách xem qua các tài liệu này, luật sư đang tìm cách xác định ai sở hữu vốn cổ phần của công ty. Điều này xác định chủ sở hữu cổ phần đa số và bất kỳ chủ sở hữu công ty con nào. Điều này cũng sẽ cố gắng cho thấy liệu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra khi mua lại công ty hay không.

(ii) Sự đồng ý: Những hành động bán hàng nào sẽ cần có sự đồng ý? Từ ai?

(iii) Chuyển nhượng: Có bất kỳ hạn chế nào đối với việc chuyển nhượng vốn cổ phần của công ty không? Người nắm giữ cổ phần có quyền không?

(iv) Cổ tức: Chính sách cổ tức là gì? Làm sao có thể thay đổi được? Điểm bất thường: Có điểm nào trong thỏa thuận có vẻ bất thường không? Có điều gì bất thường có thể ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng công ty không?

(v) Hợp đồng: Phần điều tra này xem xét tất cả các thỏa thuận hợp đồng mà công ty tham gia. Điêu nay bao gôm: Hợp đồng khách hàng; Hợp đồng cung cấp; Hợp đồng điều hành

(vi) Giấy phép: Các vấn đề thường gặp cần tìm ở đây bao gồm các bên: Những bên nào đã ký kết thỏa thuận hợp đồng?

(vii) Thay đổi quyền kiểm soát: Hợp đồng có quy định về việc thay đổi quyền kiểm soát không?

(viii) Chuyển nhượng: Hợp đồng có thể chuyển nhượng được không? Các quy định cho một nhiệm vụ là gì?

(ix) Chấm dứt: Chính sách chấm dứt hợp đồng là gì?

(x) Kinh tế: Các thỏa thuận hợp đồng về kinh tế là gì? Liệu chúng có thể thay đổi được không?

(xi) Thỏa thuận mua bán và sáp nhập: Phần này tìm kiếm bất kỳ điều khoản nào cho việc sáp nhập hoặc mua lại tiềm năng.

(xii) Các bên: Ai là một phần của thỏa thuận?

(xiii) Giá mua: Có sự điều chỉnh giá mua nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh không?

(xiv) Ký quỹ: Có tài khoản ký quỹ nào không? Những khoản tiền nào có trong tài khoản? Số tiền sẽ được sử dụng như thế nào?

(xv) Sự tồn tại của các bảo đảm, tuyên bố và bồi thường : Doanh nghiệp có lường trước các yêu cầu bồi thường tiếp theo không?

(xv) Các điều khoản bất thường: Tìm kiếm các nghĩa vụ và thỏa thuận không cạnh tranh.

(xvi) Tài liệu tài chính: Phần điều tra này xem xét tất cả các tài liệu tài chính. Điêu nay bao gôm: Hợp đồng cho vay, Thỏa thuận phòng ngừa rủi ro, Bảo đảm, Giấy nợ

Các vấn đề thường gặp cần tìm ở đây: 

(i) Các bên: Những bên nào được nêu tên trong hợp đồng?

(ii) Thuật ngữ cơ bản: Có nợ tồn đọng không? Có cho vay không?

(iii) Nghĩa vụ dự phòng: Điều này bao gồm bảo đảm.

(iv) Các giao ước hạn chế: Tìm kiếm những hạn chế có thể ảnh hưởng đến các giao dịch và hoạt động trong tương lai.

(v) Thay đổi quyền kiểm soát: Có quy định nào về việc thay đổi quyền kiểm soát không?

(vi) Quyền lưu giữ: Có bất kỳ quyền lưu giữ nào đối với hoạt động kinh doanh không?

(vii) Kiện tụng: Mọi vấn đề pháp lý hiện tại hoặc tiềm ẩn đều cần được xem xét tại đây. Điêu nay bao gôm: Khiếu nại đang chờ xử lý (ó bao nhiêu khiếu nại đang chờ xử lý? Ước tính thiệt hại là gì); Lịch sử kiện tụng (những yêu cầu bồi thường nào đã được thanh toán trong quá khứ? Có vụ kiện tập thể nào không); Xu hướng kiện tụng (ông ty đã tham gia vào những loại vụ kiện tụng nào? Chi phí thiệt hại trung bình là bao nhiêu)

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

08- Danh sách kiểm tra thẩm định pháp lý

Khi hoàn thành cuộc điều tra thẩm định pháp lý, các luật sư thường sử dụng danh sách kiểm tra thẩm định để thành lập tổ chức. Danh sách kiểm tra nên bao gồm một danh sách các tài liệu được đề xuất để thu thập.

Danh sách kiểm tra thẩm định pháp lý cũng được sử dụng để giúp cuộc điều tra tập trung vào các mục tiêu chính. Danh sách kiểm tra thẩm định cũng có thể nâng cao hiệu quả của cuộc điều tra.

- Ví dụ về Danh sách kiểm tra thẩm định pháp lý:

Thông tin sau đây là ví dụ về những nội dung cần đưa vào danh sách kiểm tra thẩm định, đó là những tài liệu hợp pháp:

(i) Danh sách tất cả các công ty con của công ty, trực tiếp hoặc gián tiếp;

(ii) Vốn công ty: Số lượng cổ phần được phép phát hành cho từng loại hoặc từng loại cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu phát hành và đang lưu hành của từng loại, từng loại cổ phiếu; Chủ sở hữu hồ sơ của từng loại hoặc loạt cổ phiếu;

(iii) Giấy chứng nhận thành lập;

(iv) Điều lệ công ty hoặc điều lệ của tổ chức

(v) Biên bản họp từ các cuộc họp cổ đông, cuộc họp hội đồng quản trị và bất kỳ cuộc họp ủy ban nào trong ba năm qua;

(vi) Thỏa thuận cổ đông liên quan đến quản lý, sở hữu hoặc kiểm soát công ty;

(vii) Các tài liệu liên quan đến tài chính trước đây hoặc phát hành cổ phiếu. Điều này có thể bao gồm: Hợp đồng mua bán cổ phiếu; Thỏa thuận cổ đông; Thỏa thuận quyền đăng ký

(viii) Tất cả thư từ giữa công ty và các giám đốc liên quan đến: Bồi thường; Thuê lao động; Khoản vay; Những khoản thưởng;

(ix) Hồ sơ chứng khoán; Sách; Chuyển sổ cái; Hồ sơ khác;

(x) Bất kỳ tài liệu nào do công ty phát hành như quyền chọn, quyền mua và bảo đảm. Những tài liệu này phải bao gồm: Tên người nắm giữ; Số lượng tùy chọn; Quyền hoặc bảo đảm được ban hành; Ngày cấp; Quyền chọn hoặc giá mua; Vị trí của người nắm giữ trong công ty

(xi) Danh sách địa chỉ của tất cả đất đai, tòa nhà và các cải tiến do công ty thuê hoặc sở hữu.

(xii) Tất cả các giấy phép, giấy phép hoặc ủy quyền thích hợp của chính phủ. Điều này nên bao gồm tất cả các thư từ liên quan.

(xiii) Và các thỏa thuận quản lý của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương mà công ty là một bên.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest

09- Ví dụ về sự thẩm định pháp lý

Một cuộc điều tra thẩm định pháp lý có thể có nhiều hình thức và thu thập nhiều loại thông tin khác nhau. Mỗi cuộc điều tra thẩm định pháp lý sẽ là duy nhất.

Lấy ví dụ về một giao dịch tài sản. Loại thẩm định pháp lý này sẽ cần phải đánh giá:

(i) Trách nhiệm môi trường;

(ii) Hồ sơ bất động sản;

(iii) Thế chấp tài sản;

(iv) Danh sách chi tiết các sửa chữa cần thiết;

(v) Các hạng mục bảo trì bị trì hoãn;

(vi) Vấn đề tuân thủ;

(vii) Yêu cầu về mã xây dựng

(viii) Quy định ADA

Bản chất của việc điều tra thẩm định pháp lý phụ thuộc vào giao dịch.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest 

10- Bản đồ sở hữu trí tuệ

Cuộc điều tra thẩm định pháp lý mang lại cho chủ sở hữu cơ hội tạo bản đồ sở hữu trí tuệ, còn được gọi là bản đồ IP. Một tài liệu bản đồ IP:

(i) Mỗi thành phần của IP;

(ii) Người phát minh hoặc người tạo ra từng thành phần sở hữu trí tuệ;

(iii) Chủ sở hữu hiện tại hoặc người được cấp phép của thành phần IP

(iv) Xác định chuỗi quyền sở hữu từ nhà phát minh đến chủ sở hữu và người được cấp phép. Tham chiếu chéo này nhiều tài liệu hỗ trợ xác thực từng liên kết. Những tài liệu này có thể bao gồm: Hợp đồng lao động; Thỏa thuận hợp tác; Thỏa thuận liên doanh; Bài làm của một học sinh; Chuyển nhượng từ nhà thầu; Thỏa thuận tư vấn; Giấy phép; Hợp đồng chuyển giao vật liệu; Sự đồng ý của chủ sở hữu chung; Nhiều người khác

- Có hai mục tiêu chính của bản đồ IP:

(i) Tạo điều kiện cho chủ sở hữu trí tuệ thực hiện cuộc điều tra thẩm định pháp lý. Nó giúp xác định bất kỳ khoảng trống hoặc vấn đề. Nó bắt đầu quá trình sửa chữa bất kỳ lỗ hổng hoặc vấn đề nào.

(ii) Bản đồ IP có thể được cung cấp cho bất kỳ ai quan tâm đến IP và những người có thể muốn thực hiện thẩm định pháp lý của riêng mình. Tài liệu này có thể giúp đẩy nhanh mọi hoạt động mua bán đang được thực hiện.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

11- Quá trình thẩm định mất bao lâu

Việc điều tra thẩm định pháp lý cần một khoảng thời gian tương ứng với thông tin. Càng nhiều thông tin cần được điều tra, việc điều tra càng mất nhiều thời gian.

Một cuộc điều tra thẩm định pháp lý có thể mất từ ​​vài ngày đến vài tháng. Quy mô của công ty cũng đóng một vai trò trong thời gian điều tra.

Thời gian cần thiết cho việc thẩm định pháp lý do người mua quyết định. Khi người mua hài lòng rằng đã thu thập đủ thông tin, cuộc điều tra sẽ hoàn tất.

Một sai lầm thường mắc phải là không dành đủ thời gian để hoàn thành cuộc điều tra thẩm định kỹ lưỡng. Giới hạn có thể là do thời gian hoặc ngân sách.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest

12- Lỗi thường gặp trong thẩm định pháp lý

[a] Không đủ tài nguyên:

Thông thường, các cuộc điều tra thẩm định pháp lý bị giới hạn về thời gian và ngân sách. Hạn chế này có thể dẫn đến sự thiếu kỹ lưỡng. Nếu cuộc điều tra không kỹ lưỡng, các vấn đề tiềm ẩn quan trọng có thể không được xác định.

[b] Chưa hoàn thành:

Một số công ty chọn không hoàn thành việc thẩm định pháp lý trước khi mua hoặc bán. Điều này làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các vấn đề tiềm ẩn trong giao dịch.

Một số vấn đề có thể không xuất hiện trong thời gian dài. Không có biện pháp pháp lý nào để giải quyết những vấn đề đó sau khi giao dịch hoàn tất.

[c] Định kiến: 

Dù cố ý hay vô ý, chủ sở hữu, người quản lý, nhân viên hoặc nhà nghiên cứu đều có thể ảnh hưởng đến kết quả điều tra thẩm định pháp lý. Ảnh hưởng này có thể làm hỏng kết quả của cuộc điều tra thẩm định pháp lý.

Nếu cuộc điều tra được thực hiện bởi các luật sư nội bộ, hãy cân nhắc việc xin ý kiến ​​thứ hai từ các luật sư không thiên vị.

[d] Kiểm tra phạm vi pháp lý:

Những rủi ro pháp lý tiềm ẩn thường là khía cạnh quan trọng nhất cần đánh giá trong cuộc điều tra thẩm định pháp lý. Điều quan trọng là không bỏ qua khía cạnh này của cuộc điều tra.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật TNHH Everest

13- Bảo vệ khỏi sai lầm

Việc các doanh nghiệp tìm kiếm sự bảo vệ bổ sung khi tham gia vào một giao dịch như sáp nhập hoặc mua lại đang trở nên phổ biến hơn.

Sự bảo vệ bổ sung này có thể đến dưới hình thức bảo hiểm đặc biệt. Bảo hiểm này được gọi là "bảo hiểm trách nhiệm đại diện và bảo đảm". Bảo hiểm này về cơ bản bảo vệ doanh nghiệp khỏi những hành vi sai trái. Những hành vi sai trái có thể bao gồm:

(i) Sai sót;

(ii) Thông tin sai lệch;

(iii) Lỗi.

Nếu bạn đang cân nhắc việc sáp nhập hoặc mua lại một doanh nghiệp khác, việc điều tra thẩm định pháp lý sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn. Một cuộc điều tra thẩm định pháp lý cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động kinh doanh mới. Nó cũng cung cấp cho bạn thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt.

Xem thêm: Thù lao luật sư và Chi phí pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

14- Các câu hỏi thường gặp

[a] Thẩm định pháp lý là gì?

Thẩm định pháp lý là việc điều tra xem liệu một giao dịch kinh doanh có đáng giá hay không. Loại giao dịch này có thể là sáp nhập hoặc mua lại.

[b] Khi nào tôi cần thẩm định pháp lý?

Việc điều tra thẩm định pháp lý là cần thiết bất cứ khi nào có việc mua hoặc bán một doanh nghiệp khác. Nó cũng có thể cần thiết khi đánh giá việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ độc quyền từ một công ty khác.

 [c] Chi phí thẩm định pháp lý là bao nhiêu?

Một cuộc điều tra thẩm định pháp lý có phạm vi chi phí. Chi phí cho việc điều tra thẩm định pháp lý tương ứng với số lượng nghiên cứu cần thiết.

 [d] Bằng chứng về sự nỗ lực?

Một bản khai thẩm định được cung cấp để chứng minh những nỗ lực đã thực hiện. Thông thường đây là trường hợp cố gắng tống đạt giấy tờ. Bản khai có tuyên thệ sẽ liệt kê từng nỗ lực tống đạt giấy tờ. Bản khai có tuyên thệ cũng có thể liệt kê những nỗ lực đã thực hiện để xác định vị trí của người được tống đạt.

Bản khai có tuyên thệ được sử dụng để cho tòa án thấy rằng tất cả các nghĩa vụ pháp lý phải thông báo cho người đó đã được đáp ứng.

 [d] Về hỗ trợ pháp lý

Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp về thẩm định pháp lý cũng như lời khuyên chung trong quá trình thực hiện, bạn có thể đăng trên vào phần liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá tùy chỉnh miễn phí từ 5% luật sư hàng đầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực của bạn. Khách hàng thường tiết kiệm tới 50% chi phí pháp lý so với các công ty luật lớn. Các luật sư của chúng tôi được đào tạo từ các trường luật hàng đầu Việt Nam và có trung bình 10 năm kinh nghiệm pháp lý.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Luật TNHH Everest

15- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Những vấn đề cơ bản về thẩm định pháp lý được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết  Những vấn đề cơ bản về thẩm định pháp lý có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. 

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org. vn.

0 bình luận, đánh giá về Những vấn đề cơ bản về thẩm định pháp lý

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.20810 sec| 1076.094 kb